Manifest 2100

Op zondag 14 november, 3 dagen na de officiële lancering bij het ‘nationaal sustainability congres 2021’, heb ik het manifest voor ‘nieuw leiderschap voor 2100’ getekend. Daarmee verklaar ik dat ik, als ondertekenaar van dit manifest, mij als ondernemer, bestuurder, toezichthouder, professional en mens zal inspannen om:

  1. Waarde te creëren voor elke stakeholder, te ondernemen binnen planetaire grenzen en mensenrechten, en een positieve bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling zoals beschreven in de SDGs;
  2. Transparantie te verlenen via een maatschappelijke jaarrekening met een overzicht van impact op  financieel, natuurlijk, sociaal, menselijk, intellectueel en geproduceerd kapitaal voor alle stakeholders nu én in 2100;
  3. Prikkels die impact op brede welvaart bevorderen door te voeren, zoals beloningen, belastingen en regels;
  4. Stakeholders te betrekken bij de governance, bijvoorbeeld door plaatsing van jongvolwassenen in bestuursrollen;
  5. In te zetten op radicale innovatie;
  6. De 2100 gemeenschap te versterken; en hun hulp aanbieden aan te Nederlandse ondernemers en bestuurders om 2100-proof te worden;
  7. Jaarlijks publiek verantwoording af te leggen over de implementatie van dit manifest in hun werkzaamheden.

Was getekend, drs. Jan Hendrik Kreuze RE RA

Voor meer info: Home | (eenentwintighonderd.nl)