Over Kreuzeman

Algemene gegevens

  • Drs. J.H. Kreuze RE RA
  • Roepnaam: Erik-Jan
  • Geboren in Meppel in 1967
  • Woonachtig in Hoogeveen
  • Email ejk@kreuzeman.nl
  • Bellen/appen 06-2049 0649
  • Insta: kreuzeman

Toelichting op deze site

Dit is het persoonlijke blog van J.H. Kreuze (Jan Hendrik) ook wel Erik-Jan Kreuze alias E.B.J. Kreuzeman (kortweg Kreuzeman) alias EJK. Met deze weblog kan gecommuniceerd worden over diverse onderwerpen waar ook ik mee te maken heb. Ik communiceer mijn waarneming en soms mijn mening.  Dat gaat dus over de Hoogeveense of Drentse samenleving, de rol van de politiek, over hobby’s als het amateurvoetbal, over de ontwikkelingen in mijn vak als (register-) accountant of register IT-auditor, over de invloed van ICT op bedrijfsleven, op ondernemen en innovaties in het samenwerken tussen mensen.  

Kreuzeman

Waar komt het pseudoniem E.B.J. Kreuzeman vandaan? Dat stamt uit het tijdperk 1999/2000. Onder dat pseudoniem schreef ik wekelijks over de toestand op de velden. Voetbalvelden wel te verstaan.  Het is natuurlijk een knipoog naar G.B.J. Hilterman, die in vroeger jaren de toestand in de wereld besprak voor de radio….

Mijn profiel

Breed geïnteresseerd. Vader van de leuke meiden Joëlle, Julianne en Jehudi, stoere zoon Sem en natuurlijk getrouwd met Anita (die veel te verduren heeft met zo’n man). Raadslid in de gemeenteraad van Hoogeveen voor CDA tot september 2023 en commissielid provinciale staten van Drenthe vanaf mei 2023, registeraccountant dus bij Afier Holding BV te Tynaarlo, supporter van HZVV, docent IT-auditing en ESG bij SRA.  Commissaris bij RIBW Overijssel (beschermd wonen of maatschappelijke GGZ) en RVEC (voortgezet onderwijs in Hoogeveen). Bestuurslid van steunstichting van het G-voetbal in Hoogeveen. G-teams is team met vooral down-kinderen. Sinds zomer 2013 was ik lid van de Projectgroep Gemeente Groei van de CGK van Hoogeveen. Een commissie die probeert De Boodschap van Christus op verschillende manieren bij de leden en bijna-leden van de CGK binnen te doen komen. Om hoofd en hart te raken met de Blijdschap van Christus. Vanaf november 2022 ook penningmeester en bestuurslid van Economy for the common good.

Werk: Partner Afier Holding BV

Afier is een groep met 80 medewerkers, ook wel Afieristen genoemd. Fiscaaljuristen, RA’s, AA’s, RE’s en RC’s. Allemaal goed opgeleid. Motto van dit kantoor is ‘mensen-voor-cijfers’.  Als Afierist gaat het om mensen dan om cijfers. Dat is het wat ons in het werk en in het samenwerken bezig houdt. Bij Afier ben ik vanaf 2020 bezig met wat wij dan noemen ‘impact accountancy’. Over hoe kunnen wij bedrijven helpen met ESG ook wel MVO genoemd. 

Supporter: HZVV

In het verleden had ik de site ‘tussen groene velden en blauwe hemelen’ met een link naar mijn (voetbal-) verleden.  De oude berichten uit deze periode 1989 tot heden zien we nog ergens terugkomen op deze site. Vanaf 2023 ben ik verslaggever voor HZVV TV. Leuk om supporter en verslaggever te zijn. Vanaf 2024 ben ik a.i. voorzitter van HZVV Onderneemt. Dé businessclub van HZVV.

Politiek: CDA-raadslid in Hoogeveen en commissielid Drenthe 

Als raadslid heb ik de volgende portefeuilles onder handen gehad:

2014-2018: Bereikbaarheid, Economie, Cultuur (niet recreatie) en financiën (deels)

2018-2018: Economie en financiën (volledig). Aangevuld met grote projecten (zwembad, ijsbaan en stadscentrum. Samen investering van zo’n 40 miljoen).

2019-2022: Financiën en fractievoorzitter. Onderzoek jeugdzorg en participatiewet (minima-regelingen). Voorzitter Auditcommissie en accountantsselectiecommissie.

2022-2023: Financien, economie, duurzaamheid en stadscentrum. Natuurlijk ook campagneleider CDA Hoogeveen voor GR22 en PS23.

Vanaf 2023: commissielid CDA provinciale staten van Drenthe met als aandachtsgebied: portefeuille klimaat & energie.

Nevenfuncties in het verleden

Toch wil ik graag vermelden dat ik van 1996 tot 2002 (inclusief ‘demissionaire’ periode) penningmeester was van v.v. HZVV. Ook heb ik met plezier gewerkt aan het (pastorale) jeugdwerk van de CGK te Hoogeveen. Met als hoogtepunt de lancering van de ’scharnierenmissie’. Vanaf de oprichting in 2004 ben ik tot 2010 penningmeester geweest van Stichting Hospice ‘Het Willem de Boerhuis’.  Over de jaren 2002, 2006, 2010, 2019 en in 2022 actief geweest in het campagneteam van het CDA Hoogeveen. Over de jaren 2006 tot 2010 was ik ook even penningmeester van het CDA te Hoogeveen. Ook was ik docent accountancy aan de Hanze Hogeschool (2003-2010), lid van Raad van Commissarissen van Univé (2006-2014), Lid van de raad van toezicht van Alfa College (2006-2014), Voorzitter Stichting Mensen-voor-cijfers-prijs (2005-2020). Bij HZVV was ik bestuurslid van 2009 tot 2014 (vicevoorzitter en commerciële zaken). Daarna ook nog even voorzitter van de Businessclub HZVV Onderneemt en natuurlijk assistent-leider van diverse HZVV teams: F9, F5, E9, E5, E7m, in D’s en C’s en uiteindelijk HZVV B2. Een team met toekomstige toppers van HZVV…. Bij HZVV heb ik sinds 2000 deelgenomen in de commissie ‘herstel historische onjuistheden’ en hebben we vastgesteld dat HZVV een voortzetting was van andere clubs en via de fusie Olympia afd. Voetbal met HVV kwamen wij uit op een inschrijving op 5 december 1929. Bij HZVV doe ik na de thuiswedstrijd altijd het gesprek met de beide trainers en de ‘man-van-de-wedstrijd’. In 2019 heb een driejarig onderzoek naar Dr. Albert Spanjer afgerond. Hij is één van de overlevenden die in Kamp Westerbork bevrijd zijn op 13 april 1945. Zie daarvoor Albert Spanjer – Westerbork Portretten

 

Lid van verdienste bij HZVV in 2015 (met voetbalvrienden Stam en van Dorst)Persconferentie HZVV-1 Omroeper a.i.Akte van fusie Olympia met HVVClubheld van amateurvoetbal van Drenthe 2015 

‘Bedenker’ van ‘cockse geluk’

Auteur van boekje ‘stem op 11’ bij afscheid van mij bij de raad van Hoogeveen 

Lidmaatschappen

Waar ben ik beroepshalve of vrijwillig lid van:  Koninklijk NBA te Amsterdam, NOREA te Amsterdam, BC HZVV, BC Drents Museum,  VNO NCW Noord-Nederland (m.n. Platform Ondernemen en Maatschappij), Christelijke Gereformeerde Kerk van Hoogeveen.

Publicaties

In het verleden mocht ik wekelijks schrijven in ‘HZVV Clubnieuws’, inmiddels 6 keer per jaar een digitale nieuwsbrief.  Maar ook in de Accountant en accountancynieuws. In businessmagazines als Netwerk, Entrepreneur en Consigne.  Nu concentreer ik me op ‘www.kreuzeman.nl’….

kreuzeman

Leuk dat je van en over mij wilt lezen….

mailen? ejk@kreuzeman.nl