CDA Hoogeveen is voorstander van het ‘kijken in kansen’. In dit collegeprogramma staat ook het starten van het lidmaatschap van de EDR (Eems Dollard Regio). En wel vanuit de gedachte,…