CDA Hoogeveen is voorstander van het ‘kijken in kansen’. In dit collegeprogramma staat ook het starten van het lidmaatschap van de EDR (Eems Dollard Regio). En wel vanuit de gedachte, door samen met buurgemeenten de contacten met Duitse ondernemers en lokale overheden aan te halen kunnen wij wat betekenen voor de werkgelegenheid in onze regio c.q. woonplaats.  Wat goed is voor de regio is (op middellange termijn) ook goed voor Hoogeveen. 

Dat met de buurgemeente spreekt ons ook erg aan. Het voorbeeld van stimulering van de werkgelegenheid door een sterke regio valt ons bijvoorbeeld op in Overijssel.  Nieuwe Wehkamp-vestiging blijft in de regio: van gemeente Hardenberg naar gemeente Zwolle.  Maar ook in Zuidoost Drenthe is gezamenlijk actie ondernomen door samen met Hardenberg het rijk om 75 miljoen te vragen voor ‘het banenplan’ Vierkant voor werk.  Lidmaatschap van de EDR sluit naar de mening van het CDA prima aan op deze ontwikkeling. Deze gemeente kunnen richting Duitsland een sterk blok vormen en daardoor mensen aan het werk helpen een uurtje of zelfs een half uurtje in Oostelijke richting. Weet u dat u vanuit Hoogeveen bijna  in 1 uur rijden in de Noord-Duitse havenstad Leer kunt zijn?  We zijn ons in Hoogeveen nog lang niet zo bewust van de oostelijke mogelijkheden als onze Groninger ‘buurgemeenten’.  En zeker nu door een slimme deal de verdubbeling van de snelweg Meppen-Bremen al eerder klaar zal zijn. Nu rijden we ruim 2 uur over Emmen-Bremen. Er schijnt straks 45 minuten sneller te verlopen…een stad met een half miljoen inwoners.  Als je vervolgens ziet hoe een stad als Groningen met het Duitse achterland, maar ook direct in Leer en vooral Oldenburg zichtbaar is dan snap je wel dat hier ook gewoon gezonde koopmansgeest achter zit. Let wel aan beide zijden van de grens.  Groningen krijgt tientallen Duitsers op de Duitse feestdagen naar Groningen en andersom gaan Groningen gemakkelijk even winkelen in Oldenburg. Zeker in het najaar en richting de Kerstperiode!

Daarnaast zijn er in het EDR-programma nog diverse grote projecten die ook bij Hoogeveen passen. We noemen de uitwisselingen van leerlingen, culturele en historische projecten zoals ‘Op de weg van Anne Frank’ of de vele Agro, Bio en duurzaamheidsprojecten.  Wie heeft niet jaloers of geïnteresseerd gekeken naar de grote aandacht en mogelijkheden die duurzame energie krijgt in Duitsland.  EDR is duidelijk een kans.  En vele Hoogeveners zijn al eens in Varel (aan de kust) geweest om kinderen te halen of te brengen. De Roelof heeft toch al 25 jaar uitwisselingen met die middelgrote Duitse plaatsje.

Kortom volop mogelijkheden voor de Noordelijke Regio om met haar Oostelijke buren tot goede samenwerking te komen.  Dat moet natuurlijk ook wel omdat de (dagelijkse) leiding van de EDR in handen is van Karel Groen.   Dezelfde Karel Groen die we kennen van de Noordelijke KvK of de rode stenen van Marketing Drenthe. Als iemand in de EDR goed oog zal hebben voor de (Zuid-) Drentse belangen….

Natuurlijk volgen we als CDA-fractie zo’n stap met warme belangstelling. Vanwege onze interesse in het onderwerp van werkgelegenheidsstimulering, maar ook omdat we natuurlijk geld en tijd in het EDP moeten steken en die moeten ons als Hoogeveen in de Zuidelijke Drentse regio wel wat opleveren.   Wij realiseren ons ook dat Hoogeveen met Zuid-Drenthe aan de ‘randen’ van de EDP zit en daarmee in de 20%-norm valt, maar ieder kans, hoe groot of hoe klein moeten we onderzoeken en aanpakken.  Wethouder Erik Giethoorn zei het treffend in de CDA-vergadering: succes wordt ook bepaald door wat je er als energie in stopt.

Nu is er al veel ervaring met grenswerkers.  EDR heeft er zelfs een afdeling voor die service verleend aan deze beroepsgroep.  En dat blijkt ook wel nodig te zijn. Vertalen van diploma’s of erkennen van opleidingen is nog wel een thema.  Maar ook taal en cultuur.  Zelf heeft mijn kantoor enige jaren terug gemeend zich te profileren als accountants voor Duitse bedrijven die in nederland actief zijn. Wij hebben al klanten met een Duits filliaal, van een GmbH (Duitse BV).  Daarom rijden wij al regelmatig naar onze partner ‘Toben & Partners, steuerberaters’ in Leer. Met ons ‘braunkool-Deutsch’ reden we ons nog een beetje, maar dat vonden we toch niet professioneel.  Daarom gingen we  (intern in gehuurd) 10 weken op Duitse les.  Over taal, maar en passant ook over cultuur, kleding, omgangsvormen en dergelijke… nu kunnen wij na 10 jaar met Toben & Partners inmiddels een beetje ‘ouwehoeren’ (niet proberen te vertalen) maar de eerste jaren  was het toch vooral Herr Jurrens en Herr Ottens die wij moesten spreken. We ‘hätten einen termin’ en kregen koffie en thee (met koekjes) uit van die aardenwerken jaren 50 kannen. Gemütlich zou je kunnen zeggen….maar het werd zeer op prijs gesteld dat wij probeerden professioneel Duits te praten. En o ja, we gaan ook altijd netjes in pak en met das. Dat is bij veel van onze Nederlandse klanten al achterhaalt, maar net over de grens nog wel aan de orde.  In tegenstelling tot veel grenswerkers hadden wij het geluk dat een accountantsdiploma redelijk makkelijk internationaal te gebruiken is. We hoorden verhalen van medewerkers uit de kinderopvang 4-8 maanden moesten wachten op erkenning van hun Nederlandse diploma.  Kortom er is voor een EDR ook nog genoeg te doen!  Kijk in kansen of misschien wel even ‘blick auf Chancen’!