The best way to predict our future is to create it

1 mei 2013, hoe verder met een accountantskantoor?

Aanleiding

Er is een aanleiding om dit plan te schrijven. Er moet wat gebeuren in accoutancy. Hé schreef ik dat ook niet in 2004…..Maar toch: de (voorlopige) naam voor deze specialist is ‘Fresh Audit Boys’. Dus met frisse geest naar een accountantskantoor kijken; fresh brainz voor Fresh Audit Boys!

Missie Fresh Audit Boys

Fresh Audit Boys wil werken voor bijzondere bedrijven en instellingen. Fresh Audit Boys dienstbaar zijn aan bedrijven en instellingen die meerdere vormen van rendement na streven.

Visie Fresh Audit Boys

Bijzondere bedrijven zijn bedrijven die meerdere vormen van rendement na streven. Rendement is niet alleen het resultaat na belastingen of de cash flow. Fresh Audit Boys wil werken aan verbeteren van diverse vormen van rendement. Natuurlijk zijn wij accountants, gericht op het financiële, bedrijfseconomische rendement. Maar wat dacht u van milleniumdoelen, terugkeer naar arbeidssituatie, participatie van gehandicapten, educatief rendement, culturele doelen, welzijn van klanten, medewerkersparticipatie en andere maatschappelijke doelen. Centraal thema is daarin natuurlijk de mens! Zeg maar ‘mensen voor cijfers’….! Fresh Audit Boys is overigens wel een commerciële onderneming. Maar geeft daar ook een bijzondere invulling aan.

Naam als thema

De naam van deze onderneming is ‘Fresh Audit Boys’. Fresh Audit Boys staat voor een frisse benadering in accountancy en is een knipoog naar de column die ik een paar jaar voor Unit4 heb geschreven onder gelijke titel. Tijd voor wat nieuws in de accountancy!

Wat maakt Fresh Audit Boys als organisatie bijzonder?

Bijzondere klanten

Fresh Audit Boys zoekt klanten die een maatschappelijke visie hebben die aansluit bij haar visie op ondernemen, samenleven en onze planeet.

Duurzaamheid

Fresh Audit Boys heeft een duurzaamheidbeleid dat zichtbaar wordt in:

 • Papier en inktgebruik;
 • Duurzaam inkopen;
 • Duurzaam vervoer;
 • Duurzame huisvesting (in ….)
 • Duurzame energie;
 • Respect en ruimte voor iedere geloofsovertuiging;
 • Personeelsbeleid (zie apart hoofdstuk)

Fresh Audit Boys participeert in ‘de Groene zaak’ en in auditors4Value. Dit laatste is een (nog op te richten) netwerk voor duurzame auditors.

Sociale verantwoordelijkheid

5% personeel heeft een achtergrond als arbeidsbeperkt. En dit kan in staf of zelfs in fee-earners worden ingezet.

Verbondenheid met goede doelen

Fresh Audit Boys maakt ieder kwartaal een gratis jaarrekening voor een goed doel (anbi status verplicht en eigen vermogen kleiner dan € 100.000);

Aandacht voor klanten

Fresh Audit Boys wil bouwen aan de Fresh Audit Boys in de relatie tussen accountant en klant. Dat kan door zonder extra meerprijs ieder kwartaal te ontmoeten. Dit is begroot en daarmee is er geen spanning op uur=factuur-gebied.

Klanten krijgen via adviesorgaan, klanttevredenheidsonderzoek en zelfs een plaats in de RvC invloed op het accountantskantoor.

Offertes en aanbestedingen

Fresh Audit Boys doet nooit mee aan offertes waar er geen mogelijkheid bestaat de opdrachtgever persoonlijk op voorhand te ontmoeten. Menselijke maat staat altijd voorop.

Fresh Audit Boys bied klanten de mogelijkheid om aan te besteden op de ‘Fresh Audit Boys-manier’.  Dat wil zeggen twee partijen denken beide na over het budget en brengen dat bij elkaar.

Rekening Courant verhouding

Klanten krijgen geen factuur maar werken in rekening courant verhouding (die voor hen inzichtelijk is) met Fresh Audit Boys;

Rekening courant wordt na de ‘aanbesteding’ opgeboekt met een saldo (welke de klant in 12 termijnen voldoet) en afgeboekt met geleverde prestaties. Overzichten krijgen klanten niet, men kan inloggen in haar eigen ‘dossier’ en ten allen tijde zien wat er met haar ‘budget’ gebeurd. Werkzaamheden die niet onder de primaire afspraak vallen worden ook opgeboekt en bij de eind afrekening (indien nodig!) extra afgerekend. Deze afrekening is altijd een persoonlijk gesprek met de cijfers op tafel.

In een rekening courant verhouding kunnen ook leveringen in natura worden ‘opgeboekt’ en daarmee kan rekening worden gehouden in over en weer voldoen van verplichtingen. Natura-leveringen worden in geld uitgedrukt en opgenomen in het RC-overzicht.

FAB-fonds

Klanten verzoeken indienen bij het Fresh Audit Boys-fonds. Fresh Audit Boys zal jaarlijks één bedrijf of instelling (op alle mogelijke manieren) helpen met haar problemen;  Raad van Commissarissen kies op voordracht van de directie een bedrijf of instelling. Zie voorwaarden om voor Fresh Audit Boys-fonds in aanmerking te komen.

Niet te verwarren met een maatschappelijk fonds ten behoeve van ‘kinderen in de Favella’s’ of dergelijks wat Fresh Audit Boys (met haar klanten – vrijwillig-) kan oprichten.

Deeltijdwerken

Medewerkers werken (en krijgen betaald voor) 4 keer 9 uur en mogen de vijfde werkdag besteden aan een door zelf gekozen goed doel, maatschappelijke instelling, culturele instelling of sportorganisatie mits deze geen winstoogmerk heeft. Met gebruikmaking van alle faciliteiten van Fresh Audit Boys.

Medewerkersparticipatie

Medewerkers kunnen % aandelen verkrijgen. Zie voorwaarden.

Bijzondere controleaanpak

IT, automated controls, rol van directie en praktische controle gericht op MKB-kenmerken. Apart nog uitwerken, maar rode draad, er zijn nieuwe audit-technieken nodig anno nu!

Bijzondere producten

Bijzondere IT-assurance is de toekomst van assurance ook op jaarrekening vlak.

Advisering maatschappelijk jaarverslag

Groene fiscaliteit promoten

Bestuursstructuur

 • Ieder ½ jaar een inspraakavond medewerkers
 • Raad van commissarissen met rol voor klanten en ervaren lieden uit maatschappelijk middenveld.  RvC staat onafhankelijk tegenover accountancy. Fresh Audit Boys wordt dus gerund door accountants, maar de RvC kijkt daar met een niet accountants-bril naar!
 • Adviesrol van de raad van Advies.

Personeelsbeleid

 • Medewerkers kunnen verlofuren opsparen en daarmee jaarlijks een door Fresh Audit Boys betaalde retraite bezoeken in een klooster of instituut naar keuze.
 • Men kan cursussen volgen binnen en buiten accountancy.
 • Men kan zelf opteren voor (in principe doorbetaalde) praktijkstage. Bijvoorbeeld om eens een periode (week, maand, etc) mee te lopen bij een klant of in een branche.

Er is nog veel meer over te zeggen, dat in een volgende blog.

Maatschappelijk jaarverslag

Fresh Audit Boys geeft jaarlijks een maatschappelijk jaarverslag uit en stuurt die aan relaties en intermediairs toe. Zelfs naar college-kantoren.

Financiële transparantie

Jaarverslag met financiën op hoofdlijnen inzage in financiën van kantoor. In het salaris van de vennoot. Dus gewoon beloning directie vermelden (zonder dividend). Vermelding tarieven en leverage in offertes.