Zo langzamerhand krijg ik steeds meer een beeld van de goede kanten van het Duitse onderwijssysteem. Vanaf oktober 2014 hebben alle Duitse deelstaten het college geld afgeschaft. Ik neem niet vaak een bericht over, maar deze plaats ik toch maar! Het is een korte argumentatie, maar het staat!

Zou Nederland dit voorbeeld moeten volgen? Wat kunnen we in Hoogeveen doen om dit te gebruiken?

Geen enkele universiteit in Duitsland heft nog collegegeld. Afgelopen maand werd het collegegeld in de deelstaat Nedersaksen afgeschaft, de laatste van de zeven deelstaten waar studenten nog niet gratis naar de universiteit konden.

Onrechtvaardig

“Het heffen van collegegeld is onrechtvaardig,” zei Dorothee Stapelfeldt, de senator die in Hamburg belast is met wetenschap. In haar stad werd het collegegeld in 2012 afgeschaft. “Het werkt met name ontmoedigend voor jonge mensen waarvan de ouders niet hebben gestudeerd. Het is een kerntaak van de overheid om zeker te stellen dat jonge vrouwen en mannen in Duitsland kunnen studeren zonder dat ze daarvoor hoeven te betalen.”

Het experiment met collegegeld, dat in 2006 begon, werd onder druk van het volk beëindigd. Conservatieve overheden van deelstaten in het westen van Duitsland besloten destijds een collegegeld van 1000 euro per studiejaar in te voeren.

VN-verdrag verbiedt heffen van collegegeld

Tot 2005 was het heffen van collegegeld in Duitsland verboden, in overeenstemming met een VN-verdrag over de bevordering van de toegankelijkheid van het onderwijs. Een aantal deelstaten stapte naar het Federale Constitutionele Hof om toch collegegeld te kunnen vragen van de studenten.

In acht jaar tijd hebben alle deelstaten zich bedacht. Nedersaksen was de laatste deelstaat die boog voor de druk van de burgers. Dit houdt in dat er vanaf nu overal in Duitsland gratis gestudeerd kan worden aan de universiteit.

“We zijn afgestapt van het heffen van collegegeld omdat we niet willen dat alleen kinderen van rijke ouders kunnen deelnemen aan het hoger onderwijs,” zei minister van wetenschap en cultuur in Nedersaksen Gabriele Heinen-Kljajic (Groenen).