Tijdens de cursus ESG ontmoette ik David Boekel. Accountant en adviseur op het gebied duurzaamheid. Interessant dat er bij zijn kantoor RSM ook sprake is van aandacht voor het onderwerp ESG. Zag dat RSM samen met ABN AMRO lezingen over dit onderwerp houdt…indrukwekkend en mooi dat RSM als middelgroot kantoor zo’n koploper is. Hierbij de blog die David schreef over ‘bestuursverslag’.  Een ‘ingang’ voor dit onderwerp. 

Ziet u er ook zo tegenop? Ieder jaar weer verplicht een bestuursverslag schrijven waar uw accountant dan weer op begint te muggenziften? U verzint weer een lege zin met net voldoende inhoud zodat uw accountant de schouders weer ophaalt en zegt “vooruit dan maar”. Pfoe, u bent weer door het jaarlijkse hoepeltje gesprongen en uw jaarrekening met bestuursverslag wordt weer voorzien van een verklaring. Misschien bent u er voor dit jaar al weer vanaf maar misschien hikt u er nog tegenaan. Voldoen aan de wet is soms een vervelende klus.
Ik zeg dat u een kans heeft gemist. Een kans om kleur te geven aan uw jaarlijkse financiële verantwoording. Niet om van uw bestuursverslag een verkoopflyer te maken maar om een evenwichtige analyse te maken van het jaar om uw stakeholders te informeren. De wet stelt hier een aantal eisen aan en RJ 400 geeft hier een praktische invulling aan om u te helpen structuur aan te brengen in het verslag. De kans om als bestuur van uw organisatie aan te geven of de omzetstijging die uw organisatie heeft behaald het gevolg is van de hoogconjunctuur die nu heerst of een wereldprestatie is in een lastige markt. Ook moet u aangeven hoe uw organisatie omgaat met de risico’s die het is tegengekomen gedurende het boekjaar. KPMG heeft in haar jaarlijkse onderzoek bevonden dat CEO’s in Nederland de gevolgen van klimaatverandering als het belangrijkste risico zien. Dit risico zal dan ook hoog op uw lijstje staan, hoe gaat u om met dit risico?

Het is naar mijn idee een risico dat u niet kunt ontlopen. Zeker nu de klimaatwet met vlag en wimpel door de eerste kamer is gekomen is klimaat niet alleen iets voor thuis of voor aan de lunchtafel. Klimaat en CO2 als indicator wordt een concreet aandachtspunt voor uw organisatie en alleen maar belangrijker in de komende jaren. In de klimaatwet heeft de Nederlandse overheid vastgelegd dat de zittende regering eens in de 5 jaar en voor het eerst in 2019 moet vastleggen hoe zij de komende tien jaar wil waarborgen dat de drie klimaatdoelen binnen bereik blijven. Een klimaatplan met verstrekkende gevolgen voor de Nederlands burgers maar ook voor het bedrijfsleven. Wat staat er in uw eigen klimaatplan?

Staat er in uw klimaatplan welke risico’s uw organisatie loopt en hoe u deze risico’s gaat ontlopen. Of staat er in uw plan welke kansen u ziet om zich te onderscheiden van de concurrentie en welke plannen u heeft om deze kansen te benutten. De grootste bedrijven in Nederland zien namelijk meer kansen dan bedreigingen. Ik ben benieuwd welke kansen u ziet en welk gat in de markt u gaat betreden!
Om terug te komen op uw bestuursverslag. Een van de eisen is dat u, indien noodzakelijk voor een goed begrip voor de ontwikkeling, resultaten of positie van uw organisatie, iets moet roepen over hoe uw organisatie omgaat met niet-financiële prestatie indicatoren zoals milieu- of personeelsaangelegenheden. In het verleden vaak afgewimpeld als niet noodzakelijk, hoe kijkt u daar nu tegenaan?

David bedankt voor je inspiratie!