Op donderdag 16 januari hield FvD een nieuwjaarsreceptie in Hotel Hoogeveen. Het leek me een goed moment om eens kennis te maken. In de politiek mag je het oneens zijn, maar gekozen vertegenwoordigers zijn (democratisch gesproken) ook collega’s. Daarom nodigde ik mezelf eens uit om bij FvD te komen kennismaken.

Binnen 4 minuten had ik op mijn mail een reactie van Hendrikus Velzink. De kopman van FvD Drenthe was zeer gastvrij en vroeg me nog wel om even ID mee te nemen. Blijkbaar kende hij de Hoogeveense politiek niet zo goed. Dus fietste ik vol goede moed donderdag 17-1 om 17 uur naar de FvD-nieuwjaarsreceptie. Bij de entree wapperden de FvD-banieren vol trots en iedereen die bij Yume ging eten moet zich afgevraagd hebben wat men daarbij geserveerd kreeg…net binnen liep ik tegen een banner aan met daarop een prachtig schip, vol trots een Nederlandse vlag. Je kunt veel zeggen maar gevoel voor historie heeft het forum of de FvD wel.

Zeven provinciën
Op de banner het prachtige schilderij van het schip de Zeven Provinciën. Op basis van de analyse van de door mij gemaakt foto kwam ik via het wapenschip op de spiegel van het schip tot die conclusie. Het schip is in 1665 gebouwd en is 46 meter lang, 12 meter breed. Er stonden 80 kanonnen op en had 2000 m2 zeil. De bemanning waren meer dan 420 koppen. In 1666 werd het schip het vlaggenschip van luitenant-admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter! Ook wel de grootste zeeheld van de Nederlanden genoemd. Hij redde ons land van de Engelsen, meest beroemd is de zeeslag bij Chatham waarbij de Ruyter c.s. zich in de het hol van de (Engelse) leeuw begaven. De Ruyter was eerst zeeman en was rijk geworden als ‘zelfstandig kapitein’, ging in 1652 toch weer varen voor de Admiraliteit. In Afrika, Amerika en dichterbij huis versloeg hij vooral Engelsen, maar ook Fransen had hij een appeltje mee te schillen. In 1676 stierf hij omdat hij bij Sicilië op de Middellandse zee met een zwak eskader met de Spanjaarden vocht tegen de Fransen… Het schip, zo kwamen we d’r op, heeft op de spiegel twee engelen. Nu weet ik niet of de symboliek van de Ruyter of die van de Engelen FvD tot de keuze voor dit schilderij voor hun banner heeft gebracht, maar engelen zijn natuurlijk boodschappers van God. Zou die beeldspraak Baudet en de zijnen tot deze welkomsplaat bewogen hebben? Overigens kennen bijna alle religies engelen. Ook de Hindoes of de Moslims. Nu, dat lijkt met niet de verbindende factor binnen FvD.

Wat is dan wel de bindende factor binnen FvD? 
Ik heb natuurlijk alleen maar gelezen over Forum, over de speeches van Baudet. Boreale teksten of Uil van Minerva en zo. Zijn opvallende handelingen in legertenue, de reactie van Hanke Bruins Slot en dat soort verschijningen. Daarom was ik blij, ook omdat FvD in Hoogeveen sinds maart 2018 gewoon de grootste partij is, dat ik eens te gast bij hen mocht zijn. Ik vroeg me af wat de verbindende factor binnen het FvD zou zijn? Ik keek de zaal een paar goed rond om te zien hoe de mensen met elkaar verbonden zouden zijn. Moeilijk te zeggen. Je zag dat men elkaar niet allemaal even goed kende. Geen wonder partij bestaat ook nog maar net. Wat me wel heel erg op viel was dat er maar 3 mensen waren waar van ik weet dat ik ze wel eens in de raadszaal gezien heb. Als gast dat wel dan. Dus kenmerk is wel, het zijn geen actieve politieke mensen. De kleur is duidelijk, het zijn witte mensen. Handjevol vrouwen en leuk aantal jonge kerels. Zeker 10 van de 70. De andere 60 waren wel van mijn leeftijd en ouder. Dus de gemiddelde leeftijd lag op zo’n 52 jaar. Toch al gauw 15 jaar lager dan bij de nieuwjaarsreceptie van het CDA (waar overigens ook andere partijen aanwezig waren). De sfeer was een beetje die van een verjaardagfeestje waar men elkaar nog niet zo goed kent. Tijdens de speeches kwam ik achteraan te staan naast een driftig op zijn telefoon typende meneer. Ik vroeg hem terloops, ‘ik zie helemaal geen pers, had toch minstens Harald Buit wel verwacht’….’ik ben de pers vandaag’ zo zei hij. Het bleek Chris Aalberts te zijn. Als u hem nog niet kent dan kent u wellicht één van zijn boeken ‘de puinhopen van rechts’ of ‘achter de PVV’. De eerste gaat over de opkomst en neergang van LPF, Trots op Nederland en dergelijke partijen. De tweede over wat er allemaal mis is/was bij de PVV. In een interview gaf Aalberts bijvoorbeeld antwoord op de vraag:  ’wat heeft 15 jaar PVV opgeleverd’. Kortom u kunt zich voorstellen dat hij niet tot de vrienden van het FvD gerekend mag worden. Toch werd hij binnengelaten en stond Hendrikus hem later ook netjes te woord. En dat ik nu net naast hem moet komen te staan met deze vraag ‘wat verbindt de FvD-aanhangers’? Aalberts omschreef het als onrust, ontevredenheid en onwetendheid. Letterlijk zei hij ‘het FvD exploiteert onwetendheid’. Baudet zelf citeert ook graag de populaire Franse schrijver Michel Houellebecq. Volgens sommige wat meer linkse kranten het toonbeeld van de boze witte man. Volkskrant schrijft over hem: In zijn nieuwe roman Serotonine voert Michel Houellebecq wederom een eenzelvige, wrokkige stumper op. Kortom Baudet zoekt de boze witte man?
Nu overzag ik de zaal en zag daarin wel best goed opgeleide mensen, inderdaad grotendeels witte mannen (niet echt boos –nog-). Best veel HBO-opleidde Hoogeveners…dus vast niet alleen maar onwetenden….en ja, ik ben zelf ook niet op Antarctica geweest om te meten of de ijskappen nu wel of niet smelten. Want aan de tafeltjes die ik bezocht werd dit onderwerp wel veel besproken. De avond daarvoor was Reinier van den Berg (de weerman en klimaatdeskundige) in Hoogeveen geweest. Aan mijn tafeltje werd volop gesproken over het verdienmodel wat verduurzaming is. Van den Berg, zo werd aangegeven moest wel, hij verdiende met de klimaatproblematiek zijn brood. Nu (zie eerdere blogs over mijn deelname aan de leergang ESG) dat ontken ik ook zeker niet. De verduurzaming is ook een business geworden. Ik snap dat. En denk dan, wat is het mooi als ik mijn boterham (met normaal beleg) kan verdienen aan iets wat voor de mensheid van groot belang is…? Hier werd echter over verdienmodel gesproken als een vies woord. Iets wat je in rechts Nederland weer niet verwacht. FvD is dan op dit punt ook geen liberale partij?

Liberale en/of populistische partij?
Zelf noemt het FvD zich wel een liberale partij. Maar dan een liberaal-conservatieve partij. Als u een poging (wel even doorlezen) wilt doen om te weten waar FvD voor staat dan zou je het zomermanifest (juli 2019) van Thierry Baudet kunnen lezen. In dit Zomermanifest schrijft hij over FVD als brede, liberaal-conservatieve beweging. Interessante combinatie liberaal en toch conservatief. De onderwerpen die Baudet ter sprake brengt zich toch vooral de onderwerpen die ons angst in boezemen en die bij ons vragen oproept. Gaat dat echt wel goed? Ik heb de onderwerpen even op een rij gezet:

 • Klimaat
 • Islamisering (verschillen in criminaliteitscijfers, CITO-scores en arbeidsparticipatie)
 • Woonnood in grote steden
 • Eu, Euro, activistische ECB veel Europese onderwerpen

Over klimaat deze mooie tekst uit het zomermanifest 2019 (vetgedrukt door ondergetekende):
Zo hadden wij nooit die verrassende wending (bij de provinciale verkiezingen, EJK) kunnen geven aan het debat over klimaat en energie, als we ons daar niet al op de Winterschool van januari 2018 in hadden verdiept en grondig studie hadden gemaakt van de heethoofdige opwarmingstheorieën en zeespiegelprognoses die de discipelen van Al Gore ons voorhouden. Maar om écht een ander geluid te laten horen was het ook nodig om de klimaathype cultuurhistorisch te duiden. Het klimaatdebat is geen rationele discussie – dat is het nooit geweest. Al in elk geval sinds de ‘club van Rome’ zoekt de Westerse mens naar een aflaat, naar boetedoening. En onder al het milieuactivisme ligt dus vaak een diepe spirituele leegte. Als we meer willen doen dan eindeloos symptomen bestrijden zullen we die óók in het vizier moeten hebben en moeten adresseren.

Wat ik ook interessant vond is de opgeroepen discussie over de euro. De voordelen worden bestempeld als glimmende vaasjes (zeg maar spiegels en kraaltjes). De nadelen ten tonele gevoerd als een vondst. De conjunctuurverschillen tussen Noord- en Zuid-Europa worden benadrukt. Daarin zit ook een probleem. Of kijk ook naar de pensioenleeftijden….Forum benoemd aanvechtingen vanuit negatieve kant en weet dat intelligent over te brengen.

Forum heeft zo zeggen ze zelf behoefte aan verdieping (ik dacht dit niet deze avond in Hoogeveen te bespeuren). Woordkunstenaar Baudet schrijft daar over in het manifest:

En precies dát verklaart waarom die gewone man, de spreekwoordelijke voetbalvader of schoolpleinmoeder, steeds weer in de kou komt te staan; het vertrouwen in de gevestigde politiek verliest; en zo enthousiast overstapt naar FVD. Onze beleidsvoorstellen gaan veel dieper dan de waan van de dag. Een misschien wat hoogdravende speech, een essay over Houellebecq: ze komen voort uit een poging daadwerkelijk tot de kern te komen. Er wordt bij ons écht over zaken nagedacht. Omdat we alleen dán met beleidsvoorstellen kunnen komen die hout snijden.

En al eerder over Rutte, ‘wie visie mist moet naar de oogarts.’ Over dat Nederland onder dit bestuur rond dobbert. Volkomen stuurloos blijken te zijn en van de ene onvoldragen schijnoplossing naar de andere falende hervorming struikelen. Op alle terreinen. Keer op keer.

Exploiteren van onrust of zelfs onvrede noemt Aalberts dit. Wel lezen we direct naar de overwinning van FvD in 2019 dat Baudet zich haast in het benoemen van de noodzaak om compromissen te sluiten. Letterlijk zegt hij ‘we zullen water bij de wijn moeten doen’. Realistisch, maar vooraf kreeg je dat coöperatieve gevoel helemaal niet. In Drenthe is FvD volgens de andere statenleden overigens zeer coöperatief. Hendrikus stelde bij de receptie vervolgens alle statenleden en medewerkers aan ons voor. Sommigen met bijzondere toelichtingen. Spot en zelfspot, al dan niet gemeend zijn bij FvD niet ongebruikelijk. Zo werd bij Harry Omlo aangegeven dat hij financiën doet omdat hij een Bruna-winkel in Klazienaveen (ook de woonplaats van Hendrikus) heeft. Woordvoerder omgevingsbeleid/natuur Rob Camies werd voorgesteld als ‘onze groen-linkser’. Van fractielid Blinde en Bos ben de toelichtingen al weer kwijt. Al is de toelichting van Thomas Blinde op de site ‘Drents Parlement’ wel interessant. Blinde vond de oprichting van Forum voor Democratie een opluchting. Dat komt voornamelijk door het uitbesteden (aan de EU), technocratiseren en a-politiek maken van zeer fundamentele zaken zoals nationaal strafrecht, begrotingsbeleid en sociale wetgeving. Johnny Bos komt uit Bovensmilde. Zit in de sales, maar heeft verder geen nevenfuncties. Haalde wel 2.560 stemmen. Veel meer dan andere stemmenkanonnen. En dat zonder enige historie of zonder bekendheid. Veel uit zijn woonplaats Assen (Bovensmilde) en de andere Noord-Drentse gemeenten. Hij kon zelf in de Dagblad 29 maart 2019 van ook niet aangegeven waarom hij zoveel stemmen kreeg. Wel heeft hij klassieke FvD-standpunten als kritische houding tegen EU, economisch beleid en veiligheidsbeleid. Bos zelf afkomstig uit een PvdA-nest was dan ook erg geïnspireerd door eerst Pim Fortuyn en nu Thierry Baudet.

Als we deze 5 gehad hebben komt de heer J.W. Drukker in beeld. Deze emeritus hoogleraar is niet alleen bij het FvD een bijzondere eend in de bijt. Zelf mocht ik voorafgaande aan de bijeenkomst hem de hand drukken. Kwam met aantal tafelgenoten gelijk in een klimaatdebat terecht. De professor werkt aan een boek over het klimaatdebat, welke volgens hem in de vorige eeuw begonnen was als wetenschappelijke discussie, maar in de 21ste eeuw het karakter kreeg van een godsdienstoorlog. De rol van jonge kinderen komt in zo’n gesprek al gauw aanbod. Ook onze tafelgenoten spraken schande van de inzet van 12-jarigen voor klimaatgedram. JW (zo wordt hij aangesproken) is emeritus hoogleraar industrieel ontwerpen en designgeschiedenis en was verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente. Volgens de Drentse site is het genoemde boek de reden waarom FvD hem vroeg, maar hij gaf aan dat hij als moeizame student door de opa van Baudet was ‘opgepikt’ en door hem een academische carrière kon doormaken. De familie Drukker is blijkbaar nauw verbonden met de Baudets. Drukker zou eigenlijk alleen maar lijstduwer zijn, maar de oorverdovende uitslag zorgde er voor dat hij zijn schrijverij even stil kon leggen…na deze voorstelronde nam JW ook het woord over van Hendrikus. Een hoogleraar kan vaak ook goed speechen. Dat zo ook blijken….

Nieuwjaarsspeech 
Er waren twee speeches. Als tweede eerste kamerlid Cliteur, maar  JW opende. Zijn eerste zin was: ‘ik ben in de fractie aangesteld voor de energietransistie, altijd leuk om ergens mee aan de slag te gaan waar je geen verstand van heb’ (zaal grinnikt) maar ik wil het met u hebben over een andere onderwerp waar ik totaal geen verstand van heb (zaal grinnikt nogmaals) ‘de financiën van de provincie’… ja, dacht ik, dat wordt interessant en leuk! Achteraf moet ik zeggen vooral het laatste. Drukker houdt moeiteloos zijn gehoor bij de financiële les. De begroting van de provincie is 300 miljoen en 300 pagina’s. Maar liefst 300 pagina kletspraat. Een stevige opening. Drukker gaf aan dat de begroting steeds weer werd aangepast en dat daarmee steentjes uit het financiële gebouw werden gehaald. De PS verloor daarmee het overzicht en moest op incidenten reageren. Bijvoorbeeld de aankoop aan overgewaardeerd schilderijtje van een overgewaardeerde schilder. Een schilderij van een C02-uitstotende boer van 1893 voor vele miljoenen. PS kan dat dan weer goedkeuren en weer wordt het begrotingsbouwwerk aangetast. Drukker overdrijft denk ik een klein (?) beetje. Van Gogh leek met toch wereldwijd gewaardeerd. Zijn schilderij ‘Boer die onkruid verbrand’ werd gekocht voor € 2,5 (€ 2,8 met kosten) miljoen. Een schilderij wat na 135 jaar weer ‘thuis’ mag komen. Leek mij iets wat moeilijk te begroten was….

Over het gebrekkige financiële beleid behandeld Drukker met veel enthousiasme nog drie voorbeelden:

 1. WMD en mislukte investeringen op Ambon. Een project wat eerder door de staten geïnitieerd is vertelde hij met een brede glimlach;
 2. Top Dutch en de 1,2 mln. die reclamebureau (Initio) in de zak gestoken heeft.
 3. Subsidies voor windpark Oostermoer, 4.2 miljoen en niemand weet wat ze d’r mee gaan doen.

Drukker had wel prachtige Baudet-achtige volzinnen. Rondom Top Dutch de zin van de avond: ‘het reclamebureau startte een dependance op de Malediven van het statiegeld van de champagneflessen’. Niemand vroeg zich af of alle verhalen waar of semi-waar waren, maar bijzonder vermakelijk taalgebruik was het wel. ‘Bijna cabaret’ zo zei ik tegen Aalberts toen hij vroeg wat ik als registeraccountant d’r van vond…. Maar de onderwerpen waren goed gekozen. Hij zijn alle drie zeker geen voorbeelden van doordacht financieel besturen van GS en PS. Koren op de FvD-molen. Je zou haast verlangen dat de FvD-kopstukken de provincie in het verleden al geregeerd hadden.

Baudet en Otten
De partij steunt volledig op de charisma van de intellectuele Baudet. Is Forum net zo stuurloos zonder Baudet als PVV dat zou zijn zonder Wilders of LPF geworden was zonder Pim? Baudet weet zaken mooi en prikkelend te verwoorden. In het eerder genoemde manifest worden in één adem genoemd:

 • De Verlichting, verlichtingswaarden (het snijvlak tussen individualisme en gemeenschapszin, tussen vrijheid en geborgenheid, bevindt zich onze beweging – daarom noemen we onszelf liberaal-conservatief)
 •  Emmanuel Kant met Sapere aude (durf te weten)
 • Trump …
 • De Homo Economicus
 • ‘alle menschen werden brüder’
 • Montesquieu (zie onderstaande tekst)
 • Oikofobie (uitleg is voor mij nog niet te volgen)
 • De inversie van mei 1968
 • Tenslotte (bij CDA-ers niet vreemd) de VOC-mentaliteit

Kortom het manifest is een moeilijk te volgen document. Nog één mooi (taalkundig) voorbeeld: Dus moeten we, tegen die achtergrond bezien, niet ook mild-gestemd oordelen over de ‘irrationele’ aspecten van het bestaan – zoals geloof, familiale hechting en verleidingsdans? Zijn het niet precies deze zaken die ons, vanwege hun ‘intermediaire’ functie (zoals Montesquieu het noemt) beschermen tegen machtsmisbruik, willekeur en atomisering? Hoe kunnen we onszelf in het keurslijf van de moderne, oppervlakkig-hedonistische psychologie persen als we zo paradoxaal in elkaar steken, voortdurend balancerend tussen gelijkheid en hiërarchie, vrijheid en lotsbestemming? Hoe beperken we onszelf in een ‘globale’ wereld waarin we voortdurend gebombardeerd worden met reclames voor steeds weer dezelfde producten en diensten? Hoe behouden we de menselijke maat in een tijd van smartphones en internet?

Paar vragen dienen zich bij mij aan na het lezen van dit stuk: Niet mild-gestemd is dus boos? Is geloof of familie irrationeel? Waarom worden in adem genoemd: geloof, familie en verleidingsdans? Wat is dan de verleidingdans? Wat is de intermediaire functie? Wat is atomisering? Dergelijke stukken lijken niet geschreven om gemakkelijk te lezen. Kan natuurlijk ook nog aan mij liggen.

Toch is het succes van FvD volgens Aalberts behoorlijk gezonken. Niet de intellectuele Baudet of de Dandy naast hem konden FvD op koers houden, dat deed volgens hem Henk Otten. De complete organisatie achter de politieke kopstukken is door Otten opgezet en werd door hem bestuurd. Door het ontbreken van organisatorische kwaliteiten als die van Otten zal volgens Aalberts FvD ook niet of nauwelijks aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 meedoen. Als ze dan mee gaan doen dan zal alleen zijn in die plaatsen waar ze veel aanhang genieten. Forum hield drie nieuwjaarsrecepties in Drenthe. In Assen, Emmen en dus in Hoogeveen. In die plaatsen haalden ze veel of heel veel stemmen bij de verkiezingen voor de PS. Met Assen 10,6% en in Emmen 17,1% werden ze niet de grootste partij. In Assen zitten PvdA en CU nog voor FvD, in Emmen alleen PvdA. Dit werd wel het Timmerman-effect genoemd. In Hoogeveen echter is FvD met 16,6% een 1%-punt groter dan nummer 2: het CDA. En als we daarmee bedenken dat CDA van 22,8% daalde naar 15,7%, dan is één opmerking van Aalberts wellicht op z’n plaats: FvD is groot geworden dankzij CDA (en VVD). Daar kun je het als CDA-er mee doen. Aalberts wees erop dat FvD wel luistert naar wat de mensen bezig houdt, waar zij onzeker of zelfs boos over zijn. EU-invloed die alles duurder en bureaucratischer maakt, EU-landen in Oost of Zuid Europa die ons zuur verdiende geld opmaken. Over (kosten van) klimaatverandering. Over verkwanselen van gouden tradities. Gezeur over zwarte pieten. En zo nog wat zaken waar conservatief rechts zich ook aan stoort.

Forum slimme partij naar de gemeenteraad?
We zagen hiervoor al dat Aalberts zich hardop afvroeg of FvD in veel plaatsen mee ging doen. Emmen en Hoogeveen lijken de meest aangewezen plaatsen. In beide plaatsen waren er ook zeer goed bezocht. Zelfs grote partijen ‘likken zich de vingers af’ bij zoveel steun!

Forum voor Democratie heeft in 2019 in 91 gemeenten de meeste stemmen gekregen. VVD werd het vaakst de grootste partij, namelijk in 97 gemeenten. Het CDA won 94 gemeenten, Vier jaar geleden kreeg de VVD in 146 plaatsen de meeste stemmen en was het CDA het meest geliefd in 135 gemeenten. Voor beide partij dus een flinke daling! Forum voor Democratie kreeg onder meer veel stemmen in Rotterdam en omgeving. Vier jaar geleden stemden de kiezers in die regio vooral voor de PVV van Geert Wilders. In Edam-Volendam boekte de partij van Thierry Baudet haar grootste zege met 40,7 procent van de stemmen. Van de 91 gemeenten waar Forum voor Democratie won, stemden 44 vier jaar geleden vooral op de VVD. CDA moest de koppositie zeventien keer afstaan aan het Forum en PVV vijftien keer.

Wat goed bij FvD werkt is hun google-facebook-strategie. Sinds ik gezocht heb naar gegevens over deze nieuwjaarsreceptie krijg ik voortdurend berichten van FvD en vooral die ene om lid te worden. Nu ben ik te veel getuigend Christen om niet op een partij Christelijke waarden te stemmen, maar goed loopt dat wel. Bijzonder is het om te zien hoeveel mensen van de 1.200 FB-vrienden die ik heb, vaak berichten van FvD liken. Daar zijn zeker (oud-) CDA-ers bij….

FvD heeft een heldere boodschap met niet heel veel onderwerpen. Onderwerpen waar de gemiddelde Nederland zich zorgen over maakt. FvD is zich daarvan bewust. Daarnaast is de campagnemachine in 2019 geolied geweest. De kandidaten zijn minder ‘bij elkaar geharkt’ als de PVV deed. En het lijkt ook een democratische partij. Zoals wij lazen bij Aalberts, ‘Henk Otten heeft een acceptabele rechts partij neer gezet’. He tis te voor de Forum-fans dat Baudet dat acceptabele hoog weet te houden. Dan is hij en serieuze kandidaat om van alles van rechts in 2021 flink stemmen te winnen. De toespraak van 1e kamer fractievoorzitter Paul Cliteur ging ook over 2021. Hij riep op dat FvD hard aan het werk moest richting 2021. Dat het nog velen uit de kast moesten komen als FvD-sympathisant, maar dat FvD nu al de grootste partij is. Om daar zelf aan bij te dragen ging hij naar afloop volop in gesprek met een groepje Drentse boeren die speciaal daarvoor naar FvD waren gekomen (en lid moeten zijn geworden aangezien de journalist en ondergetekende de enige gasten waren). Cliteur vertelde dat hij als professor op de Universiteit van Amsterdam tot een bijzonderheid geworden is. Een rechtse professor. Onder de studenten zo gaf hij aan lag dat al heel anders. Tijdens een college vroeg hij wie FvD gestemd had en daar gingen zo waar 8 handen de lucht in. Hij was er trots op dat mensen er voor uit kwamen FvD-lid of stemmer te zijn. Cliteur preekte ‘de liefde voor de goede zaak’ en riep op om aan de slag te gaan. Want het FvD is op weg de grootste partij van Nederland te worden….

Heeft dat Aalberts gelijk? CDA heeft de opkomst van FvD zelf (mede-) mogelijk gemaakt? Het lijkt erop dat FvD de witte boze mannen bij CDA heeft weggehaald. Hebben wij te weinig naar de onrust & ontevredenheid geluisterd? CDA heeft een eigen koers, die omvat veel meer onderwerpen en oplossingen als wij bij FvD hebben gehoord. Ook duidelijk andere standpunten bijvoorbeeld als het om directe democratie of EU gaat. Wel genuanceerd en dat verkoopt een stuk minder. Vandaag zagen wij dat FvD de boodschap goed weet te verkopen. Het worden in 2021 en 2022 interessante tijden voor de politiek…….

Tenslotte. FvD is wel een partij waar je goed mee kunt samenwerken. In de praktijk sluiten ze net zo goed compromissen als ieder ander. En zijn ze gastvrij genoeg om mijn verzoek om eens kennis te maken hebben gehonoreerd. Dat waardeer ik. Hoe de kiezer dat in 2025 zal waarderen is natuurlijk maar de vraag…

EJK