Inmiddels is bekend dat de gunningscriteria en de creativiteit van de projectontwikkelaar er toe geleid heeft dat het kunstwerk ‘de Jakobsladder’ aan de aula van het voormalige Menso Alting College behouden blijft. (hierbij de concept tekst van het persbericht).

CDA maakte zich zorgen (na berichten op ‘Oud Hoogeveen’ op facebook) over de mogelijk afbraak van dit markante en beeldbepalende kunstwerk aan de Juliannastraat/Vos van Steenwijklaan.  Omdat er voorbeelden uit de provincie zijn waarbij kunstwerken behouden bleven stelde Erik-Jan Kreuze namens de CDA-fractie op 12 mei  schriftelijke vragen aan het college. Het college had in december 2016 in de selectie en gunningsleidraad voor het ‘Julianaplantsoen’ opgenomen dat de projectontwikkelaar die een oplossing had ten behoud van het kunstwerk extra punten zou krijgen. Erik-Jan Kreuze had het kunstwerk geïnspecteerd en met hulp van Bouwbedrijf Schultink (Siemenstraat 11 in Hoogeveen, specialist in alle onderhoudsklussen) in kaart gebracht wat de (on-) mogelijkheden tot behoud waren.

assen

Ook gingen wij kijken in Assen hoe met het kunstwerk daar behouden had.  Wij verkregen informatie hoe men in Assen had ‘gestreden’ om dergelijk kunstwerk herplaatst te krijgen.  Iets wat uiteindelijk in Hoogeveen helemaal niet nodig was.

De van oorsprong Franse kunstenaar in metselwerk René Karrer (7-11-1927 – 14-8-2013) maakt de Jakobsladder in 1961 ten behoeve van het nieuwe MAC, zoals velen het gebouw nog kennen. Karrer was eigenlijk de assistent van Berend Hendriks en gezamenlijk maakten zij diverse gevelversieringen, veelal mozaïeken, vooral voor hervormde kerken en scholen. Karrer zei over dit werk in de Hoogeveense Courant van 5 augustus 1961:

“In scholen en kerken is het steeds interessant werken. Je hebt altijd een positief gegeven. De godsdienst zie ik als de oorsprong van alle kunst en als de grootste inspiratiebron.”

 

CDA nam begin mei contact op met de erfgenamen van de heer Karrer om na te gaan of in Hoogeveen zorgvuldig met dit stukje erfgoed word omgegaan. Zij gaven toen aan dat, ondanks dat onzeker was of het kunstwerk zou worden behouden, zijn de behandeling en inzet van de gemeente Hoogeveen erg waardeerden.  Overigens geen reden voor CDA om met de schriftelijke vragen aandacht te vragen voor behoud van dit kunstwerk.

Inmiddels is het project van de 32 woningen gegund aan Bemog uit Zwolle. CDA had gisteren even contact met de projectontwikkelaar Bemog. En zij gaven bij monde van Stefan Fieten aan dat het kunstwerk een ‘landmark’ in het plantsoen moet worden. Een plek waar mensen elkaar in de buurt kunnen ontmoeten en waar men op een aantal bankjes kan gaan zitten. Beeldbepalend blijft het op deze manier.

In tijden dat er veel gesproken wordt over afstand tussen politiek en inwoners is het ook erg mooi om te lezen in de bewonersbrief rondom het plantsoen dat dit plan ook unaniem de voorkeur had van de bewoners rondom het Julianaplantsoen.

Kortom een voorbeeld voor projectontwikkeling. Met oog voor heden, verleden en toekomst. CDA is van mening dat dit in Hoogeveen de standaard zou moeten worden!

Voor meer informatie

Erik-Jan Kreuze

Woordvoerder cultuur CDA Fractie