Ieder zichzelf respecterende organisatie heeft een vlaggenprotocol. Ik ontdekte dat wij aan de van Limburg Stirumstaat 34 nog geen protocol hadden. Daarom ons protocol (met unanieme stem aangenomen, 50% van de stemgerechtigden was niet aanwezig).

Voorafgaande

Bij de aankoop van ons huis in 2006 kregen wij van mijn ouders een (nieuwe) vlaggenmast en van één van de erfgenamen van de eigenaresse een (erg oude) Nederlandse vlag. Op 27 april, 4 en 5 mei hang ik die eventueel met oranje wimpel in deze vlaggenmast. Echter de rest van het jaar hing er altijd een Drentse banier. Op een gegeven moment zelfs tamelijk versleten. De vlaggenmast gebruiken als er bijzonders gebeurt of om onze steun uit te spreken voor een doel, organisatie of anderszins kwetsbare mensen leek mij een goed idee. Mijn huisgenoten hadden daar enigszins ad hoc ook invloed op. Ook provocaties via de mast waren mijn niet vreemd. Heeft enkele maanden tot genoegen van zoon en schoonzoon een op Texel gekochte piratenvlag gehangen. En toen het stikstofkaartje van Van der Wal kwam hingen wij de vlag niet op de kop, Wij hingen enkele weken de boerenzakdoekvlag in top. Toen in voorjaar en zomer 2022 de boerenacties uit de bocht vlogen en FDF en vrienden hun goodwill bij ons thuis verspeelden werd deze dure vlag cadeau gedaan aan de familie Otten te Fluitenberg. Samen met de discussies in het raad heeft dit onze ogen geopend: we hebben een vlaggenprotocol nodig. Daarmee kunnen (deels op kamers wonende) huisgenoten hun invloed uitoefenen op het vlaggenbeleid van de familie Kreuze, van Limburg Stirumstraat. Want zeg nu zelf, wat is een vlaggenmast als er geen protocol bij zit…

Historie

De vlag en de mast bij ons huis zorgt niet alleen voor protesten, maar ook voor de meest vreemde adhesiebetuigingen. De CDA-vlag leid tot zowel positieve als negatieve reacties. De Oekraïne-vlag tot de uitreiking van een embleem van verzet. Als anti-militarist weet ik niet goed wat ik d’r mee moet, maar was wel bijzonder dat een man in een rolstoel (zelf veteraan) aan de deur kwam om het aan mij uit te reiken. Op o.a. paarse vrijdag hangt natuurlijk de (oude) regenboogvlag in top. Dames helemaal tevreden bij ons, maar de vlag die het meeste indruk maakte is de HZVV-vlag. Toen zo’n 5 jaar terug mijn voetbalvriend Dick Masselink overleed na lange strijd tegen darmkanker hingen we op de dag van zijn bijzondere begrafenis de (oude) HZVV-vlag halfstok. We weten dat we op een prominente plek wonen, dus realiseerden ons dat dit zou opvallen. Maar toen we in de middag met honderden in rood-wit gestoken HZVV-ers in de Vredehorst zaten kwamen er beelden van Dick zijn leven voorbij. En een foto van de HZVV-vlag aan onze mast. Dat was wel even slikken. Daarom moet er in het protocol altijd ruimte zijn voor ad hoc beleid en daar beginnen we dan ook mee.

Uitgangspunten vlaggenbeleid

 1. Onderstaande protocol mag ten allen tijde door ondergetekende gewijzigd worden;
 2. Op Christelijke feestdagen (Kerst, Pasen en Pinksteren) hangen we de Christelijke vlag in top. Zie verder Christelijke vlag – Wikipedia;
 3. Op nationale feestdagen en bij nationale hoogtepunten hangt de Nederlandse driekleur in de volgorde rood-wit-blauw altijd in top;
 4. Bij evenementen betreffende het koningshuis in de eerste graad hangt aan de vlag ook de oranje-wimpel eventueel te vervangen door een compleet oranje-vlag (27 april als WA jarig is, maar ook 31 januari voor Beatrix, 17 mei voor Maxima en 7 december voor Catharina-Amalia);
 5. Op de laatste zaterdag van juni hangen wij de Nederlandse vlag in top voor de steun aan de Nederlandse veteranen uit alle oorlogen en inzet;
 6. Bij kampioenschappen van HZVV in welke klasse dan ook hangt gedurende 5 dagen een HZVV-vlag in top. Dit is ook van toepassing op klasse behoud in klassen hoger dan de 4de Bij degradatie hangt de HZVV-vlag gedurende 1 dag halfstok;
 7. Gedurende 3 weken voorafgaande aan verkiezingen hangt de CDA-vlag in top. Op de dag na de verkiezingen wordt de vlag gestreken. De CDA-vlag mag ook in top als één van de volgende gelegenheden zich voordoet:
  1. Het CDA uit het vierde of latere kabinet Rutte stapt;
  2. Pieter Omtzigt als Christendemocraat weer terugkeert bij zijn geliefde CDA;
  3. CDA een resultaat bereikt wat ten goede komt aan de Drentse of Hoogeveense regio (bijvoorbeeld in stand houding van ziekenhuis Bethesda);
  4. (halfstok) als een CDA-persoon welke ons na aan het hart ligt komt te overlijden. Deze persoon moet dan ooit op deze weblog vermeld zijn;
 8. Gedurende een oorlog op het Europese continent of een oorlog die grote impact heeft op Nederland of de inwoners van de Van Limburg Stirumstraat 34 in het bijzonder hangt de regenboog-vredes-vlag in top;
 9. Kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving vragen om (symbolische) support voor hun zaak middels een vlag hun zaak te ondersteunen dan staan wij daarvoor open. In eerste instantie geld dat voor:
  1. 14 februari op Valentijnsdag, de regenboogvlag omdat liefde universeel is;
  2. 17 mei, dag tegen de homofobie hangen we ook de regenboogvlag uit;
  3. 7 augustus als blijk van steun op de transgenderrechtendag (mits we thuis zijn);
  4. 23 september de regenboogvlag in verband met de dag van de biseksualiteit;
  5. 11 oktober de regenboogvlag op de nationale coming out day;
  6. 25 november: Orange the world. Internationale steun op de dag waarop wij ons steun uitspreken om geweld tegen vrouwen tegen te gaan;
  7. 10 december: Nederlandse mensenrechtenvlag op de dag van de mensenrechten
 10. Evenement als de cascade-run of anderen ons vraagt om gedurende 1 week voorafgaande aan het evenement reclame te maken en er geen van hier voor genoemde evenementen zich voordoen.
 11. De oranje Afier-vlag wordt gehesen als zich een hoogtepunt bij Afier voor doet. Bij rouw en verdriet bij Afier hangt de vlag op de dag in kwestie halfstok;
 12. Zo veel mogelijk houden wij ons aan de vlaginstructie van de rijksoverheid: Wanneer kan ik de Nederlandse vlag uithangen? | Rijksoverheid.nl

Handhaving en toezicht

Natuurlijk zal dit beleid gehandhaafd moeten worden. Daarom zal ieder etmaal om 900 een om 1800 uur controle worden uitgevoerd op naleving van dit protocol. Deze handhaving is 100% in handen van ondergetekende.

Was getekend,

Namens alle vaste bewoners van de Van Limburg Stirumstaat 34,

w.g.

Hoogeveen 11 mei 2023,

huidige vlag een oproep voor vrede in de wereld 

 

 

 

 

Drs. J.H. Kreuze RE RA