‘Maak de goede keuze’… moet nog aangevuld worden. Ik stel voor als aanvulling: , ‘stem Kreuze’. Een blogje om mijn (vertraagde) deelname aan de campagne voor de PS aan te kondigen.  Dus een blog over campagnevoeren voor provinciale staten. Mooie (nu nog) verkiesbare plek #6 en uitdagingen van de provincie.

Aan de hand van een aantal vragen loop ik even door deze nieuwe situatie heen.  Eventueel ook na te luisteren na 30 minuten op 1 december bij Raadhuisplein & Omstreken – Radio Hoogeveenv

Nog niet zat van campagnes?

Je zou zeggen dat je na jaren verlies in verkiezingscampagnes je d’r wel eens genoeg van zou krijgen. Maar ook in 2023 gaan we nog eens campagne voeren. Het blijft een soort hobby of zelfs een houding of overtuiging. Ik ben nu eenmaal beetje ‘campaigner’ [“Campagnevoerder” persoonlijkheid (ENFP) | 16Personalities]  volgens de psychologen… ook in het eerste kwartaal van 2023 gaan we nog een keer aan de slag. En dit keer voor de provinciale staten. We proberen Henk Jumelet te promoten en er voor te zorgen dat hij namens CDA mag helpen om Drenthe te besturen. Omdat hij toch goed werk gedaan heeft, wat zelfs door Remkers werd onderkend (en benoemd in zijn beroemde rapport), maar ook omdat het in een verdeeld politiek landschap in Drenthe zaak wordt om goed na te denken op wie je gaat stemmen. Of je voor verbindende partijen of polariserende partijen gaat? Komen we nog verder van ‘Den Haag’  te staan of blijft er van de landelijke partijen o.a. uit de coalitie nog enige invloed over op de premier of ministers? Afgelopen jaren heb ik zelf mogen ervaren dat de gezamenlijke fracties van de gemeenteraden van het CDA, de gezamenlijke fracties van de provinciale staten, de gezamenlijke gedeputeerden  echt invloed hebben op Kamerleden en de bewindspersonen (als je die al hebt). We zagen het zeker bij stikstofkaartjes, maar ook eerder wel bij kinderpardon of bij de inrichting van de regionale spoedzorg inclusief ambulancezorg. Met Kamerleden hebben we uit de regio directe lijnen en die hebben dat weer met hun collega’s of via hun lijnen met het kabinet. Daarmee hebben we directe invloed op de landsregering. Kortom zonder dat lokale belangen altijd 1 op 1 doorgezet kunnen worden blijft het m.i. van belang dat je lijnen tussen dorp/stad, provincie, kamer en regering houdt.  Het is niet voor niets dat Hugo de Jonge al 2 keer in 1 maand in Drenthe is komen praten. Hij heeft zijn eigen afwegingen, maar wordt wel stevig gewezen op de lokale ervaringen en regionale meningen.

Waarom naar provinciale staten?

Ik zit straks bijna 10 jaar in de gemeenteraad van Hoogeveen. En dat verveelt geen moment. Momenteel doe ik veel ervaring op als lid van de oppositie. Bevalt me geweldig goed. Eigenlijk is dat voor mij niets anders dan voorheen raadslid van de coalitie zijn. Iets wat wel weg valt is polderen in de achterkamer van de polder. Het zogenaamde coalitieoverleg. Verder mag je vooral kritisch zijn, initiatieven nemen en zaken goed uitzoeken. Dat doe je als coalitie en oppositie volgens mijn aanpak op eenzelfde manier. Een coalitie met een slappe oppositie glijdt altijd af. De ervaring in de regering Paars I en m.n. Paars II is daarin er leerzaam geweest.

Waarom uit Hoogeveen weg?

Toch omdat er een nieuwe kans geboden wordt. Het Hoogeveense CDA-bestuur zag in mij een aardig statenlid, de leden steunden het in de Hoogeveense ALV volop en ook in de Drentse ALV mocht ik op plek 6 blijven staan. Kortom als er zoveel support is binnen CDA Hoogeveen is kun je haast geen nee zeggen. En daarbij werk ik vanuit mijn gewone werk ook veel op Gronings en Drents provinciaal niveau. Zie nieuwe uitdagingen altijd wel zitten en krijg daar ook weer nieuwe energie van. Daarbij is de rol van de provincies ook aan het groeien. Met veel beleid zie je dat Den Haag niet meer aan tafel lijkt te komen bij de inwoners en groepen inwoners. Men gaat er dan vanuit dat de gemeenten genoeg op hun bordje hebben en/of te klein zijn, dus blijven provincies over. Ook zie je dat provincies i.t.t. gemeente nog wat meer te besteden hebben en daarmee ook veel kunnen betekenen voor inwoners van een provincie.

Goed programma

Het verkiezingsprogramma van CDA heeft de veel zeggende titel ‘Drenthe, je zult er maar wonen’. Het gaat in op de ideale plaats die Drenthe is om te wonen, op te groeien of oud te worden. Natuurlijk zonder de ogen te sluiten voor de (enorme) opgaven die op verschillende plaatsen in de provincie te vinden zijn.

Drenthe je zult er maar wonen is dat niet negatief?

Dus: Je zult maar in Drenthe wonen! De meeste Drenten zullen zoiets wel eens te horen hebben gekregen buiten de provincie. Een opmerking met een zweem van meewarigheid, want wat moet je nu in dat armoedige, afgelegen en achtergebleven boeren-grensgebied? En het is maar goed ook dat de rest van Nederland daar zo over denkt. Want als Drenten koesteren we de rust en ruimte die we hebben. Wij hoeven geen massale toestroom van nieuwe Drenten. Wij hoeven niet voorop in de vaart der volkeren. Wij hoeven geen groot podium. Laat ons maar mooi hier wonen. Drenten hebben namelijk een goed bewaard geheim: Drenthe is geen minderwaardige maar de beste provincie van Nederland om in te wonen. Want niet alleen rust en ruimte kenmerken onze provincie. We hebben betaalbare woningen op een steenworp afstand van schitterende natuur. We combineren toonaangevende nieuwe economie en landbouwtechnieken met een eeuwenoude cultuur. We hebben prachtige evenementen dankzij inwoners die naar elkaar omzien en samen mooie dingen maken. We verweven nuchterheid en hard werken met nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen en tijd voor elkaar. Dus, je zult maar in Drenthe wonen, wat een geluksvogel ben je dan!

Is CDA in de gemeenteraden en provincie ook mensgericht?

CDA richt zich gelukkig nog steeds op de menselijke maat. Het CDA ziet met zorg de onrust in de samenleving groeien. De systeemwereld van regels en procedures, theoretische rekenmodellen, bureaucratie en instanties is volledig los komen te staan van de leefwereld van onze inwoners. Inwoners met terechte zorgen en goede ideeën lopen hierdoor stuk op de systemen, die hen niet meer verder helpen, maar steeds vaker in de weg zitten. Drenthe heeft alles in huis om in Nederland de voorloper te worden in het weer samen brengen van systeem- en leefwereld. Drenthe is in alles een overzichtelijke provincie waar kleinschaligheid en nuchterheid nog steeds aanwezig zijn. Onze systeemwereld moet daarvoor op de schop. We moeten weer gaan denken en werken vanuit onze inwoners en de systemen vervolgens zo inrichten dat zij weer ten dienste staan van de samenleving. Wat het CDA betreft gaat de provincie daarmee actief aan de slag, zodat wij over vier jaar het goede voorbeeld zijn voor heel Nederland.

Rijk zijn kent verschillende gezichten

Nergens anders dan in Drenthe zijn historie en toekomst zo nauw verbonden. Als geen ander combineren Drenten interesse in het nieuwe met respect voor het oude. Hier racen speed-pedelecs langs handgegraven kanalen uit de 19e eeuw. Hier experimenteren land- en tuinbouwers met de nieuwste technologieën op eeuwenoude akkers. Hier wordt waterstoftechnologie ontwikkeld op de plekken waar voorheen turf werd gestoken. En hier verstaan we de kunst van het in stand houden van duizenden jaren oude grafmonumenten als moderne toeristische trekpleisters. In geld, inkomens en vermogen uitgedrukt is Drenthe wellicht geen rijke provincie, maar toch is het hier goed leven en dat willen we graag zo houden. Wat het CDA betreft hoeft Drenthe geen rijke provincie te worden, maar willen we een gelukkige provincie blijven. We willen daarom in navolging van Friesland de focus gaan leggen op het ontwikkelen van zogeheten ‘brede welvaart’. Niet de economische groei en het nastreven van steeds meer welvaart is voor ons het doel van ons beleid, maar het welzijn van onze inwoners. We willen dat de provincie daar deze periode op in gaat zetten en daarvoor in overleg gaat met onze inwoners over wat zij belangrijk vinden voor hun welzijn.

Goede lijsstrekker Henk Jumelet

CDA Drenthe heet met Henk Jumelet wel een goede, open en ervaren bestuurder hoog op de lijst staaan. Zelf zegt Henk Jumelet: “Ik vind het een eer dat de leden mij hebben gekozen als lijsttrekker voor de komende Provinciale Statenverkiezingen. Ik heb er veel zin in om samen met Team CDA te staan voor Drenthe. Deze tijd vraagt inzet, deskundigheid en vertrouwen in de politiek, bovenal duidelijkheid en perspectief voor onze inwoners. Daaraan wil ik werken en mij ten volle voor inzetten. Kortom: Wij staan voor Drenthe!”

Wie doen d’r allemaal mee?

CDA Drenthe heeft een goede lijst. Samen met Sonja HIlgenga-van Dam behoor ik tot de nieuwe gezichten op de lijst. Sonja op plek 4 zit natuurlijk veel dichterbij verkiesbare plaatsen, maar iedereen die zo’n 1.300 stemmen krijgt gaat het op eigen kracht halen….daar ga ik dan natuurlijk ook wel voor…!  Er zijn veel goede collega’s

De vastgestelde kandidatenlijst voor verkiezing Provinciale Staten:
1.    Henk Jumelet (nu gedeputeerde van natuur, landbouw en nog veel meer
2.    Bart van Dekken (nu fractievoorzitter)
3.    Eline Vedder-Monaster (uut Ruinerwold en goed bekend in Agrarische sector)
4.    Sonja Hilgenga-van Dam (nieuw, uit Aa en Hunze, daar zeer gewaardeerd)
5.    Gertjan Zuur (accountant en groot financieel deskundige)
6.    Erik Jan Kreuze…!
7.    Siemen Vegter (nu woordvoerder stikstof en fiscalist van beroep)
8.    Neeltje Vrieling-Doggen
9.    Klaas Neutel
10.    Hanneke Wiersema
11.    Pim van Teffelen
12.    René Pook
13.    Martiene Deen-Werkman
14.    Erik Verbeek, ook uit gemeente Hoogeveen, woont sinds corona in Elim.

Op de foto ontbreek ik wel, door corona lag ik ten tijde van deze foto al op één oor. 

Drenthe levert voor de Waterschapsverkiezingen twee lijsttrekkers, namelijk Hermien Plas uit Weerdinge voor Waterschap Hunze en Aa’ en Miranda Wesselink uit Ruinerwold voor Waterschap Drents Overijsselse Delta. Die laatste wordt bijgestaan door 2 zeer ervaren lieden. Namelijk Bert Otten op 3 en Klaas Neutel op 4.

Waarom groene fiets?

Om in de komende campagne behoorlijk opvallend door Hoogeveen te rijden heb ik deze bijzondere fiets te leen gekregen van zeer innovatief bedrijf MTRL BIKE (mtrl.bike ) uit Nijkerk. Het is een compleet uit gerecycled materialen bestaande plastic fiets. En dan ook nog in frisse CDA-kleuren. Ik ben dan ook van plan (met jullie steun) de komende 4 jaar vaak naar Assen te fietsen. Het is 35 kilometer en dat kun je op woensdagmorgen/middag mooi doen…..maar ja, dan moet ik eerst wel voldoende stemmen halen. Daar gaan we dan ook mee aan de slag!

Tenslotte? 

Tot die tijd is er nog veel te doen en hoop ik jullie steun te mogen gebruiken om de Hoogeveense stem te mogen verwerven. Immers ‘Drenthe, je zult er maar wonen’….een prima programma wat de brede visie van het CDA op onze provincie mooi neerzet. CDA is immers een brede volkspartij met een integrale visie op de Drents samenleving. Graag zou ik de provincie dienen en speciaal goed letten op de belangen van de Hoogeveners.  Daarom ook de oproep, maak de goede keuze stem op Kreuze….