Over 30 jaar is het al zo ver: dan is het 2045. Ik hoop dan 78 jaar te zijn en stop dan echt met werken…D.V. Maar waar staat dan de plaats Hoogeveen waar wij nu wonen en waar wij nu aan werken. Al vanaf de eerste beslissing in de gemeenteraad had ik zo iets van: waar werk ik/wij eigenlijk naar toe? Wat is ons doel? Anders gezegd wat is de missie en visie van Hoogeveen om een leefbare en rendabele plaats te blijven.

Het lijkt me leuk om bijvoorbeeld in december 2015 een ‘symposium’ te organiseren met mensen die een visie hebben op de situatie van een middelgrote stad in 2045. Voor mij staan twee zaken als een paal boven water: het is duurzaam en technologisch. En aangezien in 2045 niet-duurzame initiatieven geen kans meer krijgen hoeven we ‘duurzaam’ eigenlijk niet meer toe te voegen. Alles is duurzaam, dus energie-plus (niet energie-neutraal), zeker non-fossiel, zelfvoorzienend en waterbesparend. Maar wat kan en wat wil ‘Hoogeveen’. Het is goed te kijken waar we vandaan komen.

Hoogeveen Heritage

Van veenarbeid en enkele grootgrondbezitters naar regionale industriestad (karton, electra, rubber, kadopapier, meubels, food – toen o.a. Iglo, nu Old Amsterdam-) in na-oorlogse Nederland. Later ontwikkelen zich dan Fokker, maar ook kleinere tech-bedrijven als Hilmar of Betech. Bedrijven die niet 1000, maar wel 100 man aan het werk houden (met toeleveranciers gerekend).

Hoogeveen kent een historie van aanpakken: veenarbeiders die 6-7 dagen moesten werken om te overleven. En vervolgens een historie van knooppunt in de Noord-West en vooral Oost-West vaarwegen. Hoogeveen als handelsplaats. Handel in veen, vee en later auto’s.

Pas met de komst van Unigarant (1977) en groei van TVM in Hoogeveen (vanaf 1973) krijgt Hoogeveen ook een serieuze dienstensector. Samen met de tientallen lokale assurantietussenpersonen spreekt men al jaren over assurantie-academie. MBO of MBO+ zou dat moeten worden. Hoogeveen als dienstenstad?

kappa

Hoogeveen 2015

Grootste werkgever in Hoogeveen is Bikkel Groep (al met al > 1500 man in dienst, dat wil zeggen gedetacheerd of via payroll). Daar heeft Hoogeveen wel wat aan, maar het is ook weer niet zo dat zij voor 1.500 Hoogeveners werk verzorgd. Ruim 400 komen uit Letland…De stand van de banen volgens ‘de staat van Hoogeveen van 2013’.

2007 2012
Recreatie 237 251 6%
ICT 324 325 0%
Horeca 813 869 7%
Overheid 906 1.034 14%
Logistiek 1.205 1.211 0%
Overig 1.443 1.238 -14%
Onderwijs 1.617 1.662 3%
Bouw 2.352 2.328 -1%
Zak.dienst. 3.208 3.257 2%
Industrie 4.792 4.546 -5%
Handel 5.026 5.110 2%
Zorg 5.265 5.288 0%
Totaal 27.188 27.119
Zonder 19.400 19.135
Overheid 906 1.034
Zorg 5.265 5.288
Onderwijs 1.617 1.662
7.788 7.984

Dus als we zorg, onderwijs en (lokale) overheid d’r afhalen hebben we nog ruim 19.000 banen over. Op dit moment heeft Fokker zo’n 1.100 banen. Kappa Smurfit is onderdeel van een concern (wereldwijd 43.000 medewerkers) en dus die 150 tellen we mee. Misschien kunnen we DOC ook nog tot het grootbedrijf rekenen? Die hebben ruim 200 banen. Afgerond zo’n 1.500 banen in het grootbedrijf. Dus blijven er nog 17.500 in het MKB over. Daar werken dus de Hoogeveners! Dat is duidelijk. Wat zijn nu de parels van de Hoogeveens werkgevers? Groeiers met perspectieven? Innovatieve bedrijven met kansen?

 • Ruma Rubber;
 • Kip Care;
 • Hilmar Industries;
 • Betech;
 • ….?

We kijken dan nog te veel naar de zichtbare bedrijven, met mooie panden en veelal kapitaalintensief. Kijken we verder dan zoeken we naar digitale bedrijven. Zorgon de data-analist en adviseur op gebied van zorgsystemen is zo’n voorbeeld. Maar Verentis, Team Adis, DotSolutions, Visual Media, Rovecom, enz. Het zijn geen grote werkgevers. Hoe groot zijn deze bedrijven in 2045? Het moet gezegd: ICT-bedrijven dat is geen grote ‘industrie’ in Hoogeveen. Dat geeft zorgen voor de werkgelegenheid in 2045. Sowieso als we Hoogeveen koppelen met innovatie. Dan geeft google ons geen honderden hits:

 • Bioboxx van Harry de Jonge;
 • Brink trekhaken;
 • Rovecom;
 • BonnaBella

Waarbij deze laatste vooral inzet op innovatie koffieconcepten. Een zeer ondernemende kerel die André, maar toch niet het landelijk voorbeeld op het vlak van innovatie. Ook een nadere verdieping op het vlak van innovatieve banen (R&D e.d.) levert in Hoogeveen weinig op. Attero, Fokker en Prostruct worden genoemd. Dan wat uitzenders als Xelvin en Start, verder vooral Meppel in deze regio…Dus of Hoogeveen innoveert niet veel of maakt dat niet zichtbaar. Het zit er waarschijnlijk tamelijk tussen in.

En waar gaat technologie heen?

Dat is lastig te voorspellen. Het is zeer ‘discruptive’ (vrij vertaald ontwrichtend). Als nu bevolkingsonderzoek van rond 2000 leest over mobiel telefoon dan moet je glimlachen.  ‘Ik heb een antwoordapparaat dus hoef zeker niet altijd een telefoon op zak te hebben’. Had u bedacht in 1985 toen u van de middelbare school kwam (of maak er 1995 van…maakt geen verschil) dat u via een handig apparaatje pizza bij New York of Domino’s zou bestellen, betalen en laten afleveren? U gebruikt deze app misschien nu wel maandelijks…En dat is nog maar een minivoorbeeld. Wat dacht u van discruptie als het gaat om Airbnb, Uber-taxi of Uber-cargo, Apple Bank, google blockchain, drone-distribution door Amazone, Snappcar of Mywheels, Blendl of Ongo, Netflix of het door mij regelmatig geraadpleegde ‘De correspondent’. Smart Retail City, heeft veel met data-analyse te maken…Iedere bakker wordt op eens u ‘huis-bakker’ omdat via uw bleutooth bij entree in de winkel al bekend is wat u favoriete broodje is…als u die niet zelf 3-D-thuis-geprint heeft….we gaan betalen met onze vingerafdruk en de steden zijn vol van zelfrijdende people- en cargo-transportvehicles. Wonen en werken kan dichtbij elkaar. Ontmoeting is voor interactie en innovatie.

Logisitiek voor zo ver nodig werkt van uit ketenefficiency. Er is 1 platform voor alle vormen van vervoer. Leeg rondrijden is er door smart planning niet meer bij. En nogmaals dat gaat alles wat vervoert moet worden. Mensen, pakketten en andere middelen (medicijnen, boodschappen etc).

Technologie, sociaal en psychisch moet de samenleving dus adaptive zijn. En dus ook de overheid en daarmee wet- en regelgeving. Dat wordt zeer interessant. Vermoedelijk gaan we naar een kleine ‘principle based –local- government, maar aangevuld door sociaal-maatschappelijke druk door zeer transparante businessystemen. Society controls itself. De adaptieve mens. Dat lijkt nu nog niet het toonbeeld van de gemiddelde Hoogevener. Als we daar niet hard aan werken gaat Hoogeveen NIET meedoen.

Vivek Kundra (oud-CIO van Obama) geeft aan dat innovaties die succesvol zullen zjin op stadsniveau uitgevoerd gaan worden. Grote ICT-projecten falen toch en kleine innovatie kunnen moeiteloos gekoppeld worden en vormen in een netwerkomgeving gezamenlijk weer een mega-systeem.

Wat met duurzaamheid?

In 2045 zullen we ons in 2015 voor gek verklaren dat wij alle kostbare regenwater zo via riool lieten wegspoelen. Schoon water is goud waard in 2045. Dat vangen we op en leveren we gezuiverd aan de markt. Wind als motor voor energie. Via soort zeppelins vangen we windkracht honderden meters boven de aarde. Geen discussies over windmolens. Slechts vliegen is met al die kabels op letten geblazen, gelukkig detecteren vliegtuigen en drones de kabel-bossen. Er is een vrijwel continu groen city-transport. Dit is vervoer van mensen en van middelen. Bezorging via drones is duurder, maar weer sneller. Pakket bezorgers rijden met een segway-achtig ding van de vervoerslijnen naar uw huis. Hoewel dit slechts de bezorging betreft van die zaken die u niet zelf 3-D kon printen of in het community-house niet op de buurt-3-D printer kon printen. Deze community-house-printers zijn zodanig groot en inefficiënt dat niemand die thuis wil hebben. We printen alleen verbruikszaken. Niet-verbruikszaken (zoals verpakkingen) zijn volkomen circulair geworden. Ja, 30 jaar terug in 2015 hadden van die lelijke plastic containers naast onze huizen staan en werd afval verbrand in grote centrales. Dat de samenleving dat toen niet beter kon organiseren. Bij het community-house kun je de gebruikte verpakkingen weer inleveren. Verder werken we natuurlijk met X-keer herbruikbare verpakking. Sommige thuis geprinte 3-D-zaken consumeren we ter plaatse en daar komt helemaal geen verpakking meer aan te pas. Dit alles kan allen door veel energie. De omzetting van zonnelicht (zoals bomen met hun bladeren doen) is de redding voor de energie geweest. Steden, maar vooral dorpen en wijken hebben hun eigen energie-opwekking uit zonlicht. Deze vloeibare energie wordt ook gebruik voor het stadvervoer en door degene die nog een eigen auot heeft. De stad is volgebouwd met grote brede fietspaden. Met immers een klein beetje spierkracht kunnen we al honderden meters overbruggen. Daarbij combineren we vervoer met fysieke inspanning zodat we gezonder leven.

Samenleving en opleiding

Cruciaal is de samenwerking in de samenleving. Zorg is vrijwel compleet gedecentraliseerd en in uw community doet u community-service (zorgtaken inclusief). Uw 3 of 4-daagse werkweek maken dat u daar a) tijd voor heeft en b) zeker oppakt omdat anders de belastingaanslag echt onbetaalbaar is geworden. Alleen de aller rijkste inwoners kunnen afzien van community-service.

Bedrijven kijken via de prestatiescores van kinderen in (sterk geïndividualiseerd onderwijs) naar de ontwikkelmogelijkheden. Ouders geven deze data vrij omdat ieder toch de kansen van zijn of haar kind niet wil blokkeren. Ook dit pas weer in de totale democratisering van data.

Beleid van Hoogeveen: economische structuurvisie

Waar zet Hoogeveen op in? Daartoe is in 2007 een economische structuurvisie geschreven. Om flauw te beginnen citeren wij de openingstekst: In het hele land is goed te merken dat de economie groeit. Ook in Hoogeveen. Er komen nieuwe banen, de werkloosheid neemt af. De investeringen van de bedrijven trekken weer aan en het vertrouwen van ondernemers in de toekomst is hoog. Dat was dus 2007. De structuurvisie is voor mij meer een ‘marketingfolder van Hoogeveen’. Het zoemt sterk in op de 5 vestigingsplaatsfactoren en hoe Hoogeveen daarin aan de weg timmert. De structuurvisie 2007 ziet op 5 factoren: • Gekwalificeerd en gemotiveerd personeel • Ruimte om te ondernemen • Goede woningen, complete voorzieningen • Veilig en vlot ontsloten • Gemeente als betrokken partner en excellent dienstverlener. Dat moet gezegd: daarmee is de tekst nog steeds grotendeels geldig. Het moet wel in een geheel andere context geplaatst worden, maar is nog steeds bruikbaar. Maar het raakt mij niet. Het gaat over aansluiting arbeidsmarkt-bedrijfsleven (eeuwig thema met o.a. Alfa College), mooie kavels bij Riegmeer (nu een blok aan het been?), regionale samenwerking als A37 (ooit een bedrijf door naar Hoogeveen komen?), er staan foto’s in van medewerkers en bedrijven die al lang wat anders aan het doen zijn. En nogmaals (diversiteit van) woningen, toegangswegen, opleidingen, regionale samenwerking zijn zeer belangrijke elementen in de ontwikkeling van de economie van een plaats. Nog een ZEER positief punt over de visie: het zet in op doorontwikkeling van het bestaande bedrijfsleven. De groei van werkgelegenheid zal voor 80% moeten komen uit het eigen bedrijfsleven. Dus dat is een prima keuze. Hoogeveen ‘werkt aan werk’ is momenteel een voorbeeld hoe je dat gezamenlijk oppakt. Doen is de nieuwe strategie zou je kunnen zeggen.

Mijn eigen ‘politieke vriend’ wethouder Bargeman sluit zijn inleiding af met: Het is een instrument dat richting geeft aan de economische ontwikkeling van Hoogeveen de komende jaren. Tevreden en voldaan zie ik terug op een inspirerende samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat we samen de juiste koers hebben gezet. Sorry hoor, maar is dit het instrument waarmee we Hoogeveen tot groei en bloei in periode 2015-2045 gaan brengen? Met alle geschetste ontwikkelingen? Hoogeveen dynamische kern in Drenthe (zie andere blog) is even zo goed bruikbaar…..het gaat mij niet om bruikbaarheid van vestigingsplaatsfactoren. Het gaat om keuzes en een scherp en zichtbaar profiel. In de visie worden twee visies genoemd: zorg en recreatie&toerisme. Nadrukkelijk wordt aangeknoopt bij de maatschappelijk trend van vergrijzing en de behoefte aan leisureproducten. Het geeft ook wel een hoog ‘drenthenieren’ gehalte. Drenthe als het Florida van Nederland? Hier is het goed recreëren o ja, als je wat gebeurd hebben we goede zorg. Eerlijk gezegd zit ik daar echt niet op te wachten. Natuurlijk weet ik anno 2015 ook wel dat we moeten pakken wat we pakken kunnen. In de visie staan de actiepunten op het vlak van deze twee speerpunten. Eerst zorg en dan Recreatie en toerisme.

Gemeente als initiator en facilitator van de zorg: door het initiatief te nemen en partners bij elkaar te brengen, kan de gemeente de ontwikkeling van nieuwe concepten, producten en diensten op gang helpen brengen. Dit is niet alleen goed voor het lokale zorgaanbod, maar voor de hele lokale economie.

Dat is dus totaal niet smart. Wat kunnen we hier nu mee? Waar gaat het naar toe? Waar zetten we op in. Welke € ’s moeten in dit programma geïnvesteerd worden?

Gemeente als initiator en facilitator van de recreatie en toerisme: Toeristisch Platform Samen met de toeristisch-recreatieve ondernemers en -organisaties en de middenstand ontwikkelt de gemeente een lokaal Toeristisch Platform. Dit platform buigt zich over kleine en grote toeristisch-recreatieve zaken, van bewegwijzering tot het ontwikkelen van een visie op basis van de uitkomsten van behoefteonderzoek. Alleen al omdat er een toeristisch platform actief is, zullen ondernemers naar verwachting inspelen op de potentie die Hoogeveen biedt, of dit nu is in de vorm van een plan voor een hotel of de ontwikkeling van een groot evenement. De Tamboer en de nieuwe HBO-opleiding Cultuurmanagement spelen hierin een belangrijke rol. Er moet een recreatieve agenda komen waarop alle activiteiten en evenementen die ook maar enige toeristisch-recreatieve betekenis hebben, staan vermeld. De gemeente neemt het initiatief, waarbij samenhang wordt gezocht met citymanagement.

Ik kan niet zeggen dat ik veel van Toeristisch platform samen gemerkt heb, maar het is ook een middel en geen speerpuntenbeleid. Geen meerjarenvisie waar ik gevoel bij krijg.

Misschien wil sturen op deze manier ook helemaal niet meer? We moeten toch een gezamenlijk doel hebben. Successen vieren. Dromen uiten. Vooral samenwerken aan het doel. En daarmee is de route belangrijker dan de aankomst.

Wat zijn succesvolle regio’s in Nederland?

Dan gaan we gelijk naar Brainport Eindhoven e.o. Met een rapportcijfer van 7.55 staat de regio Eindhoven op nummer een wat betreft sterkste economische regio’s in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek door Elsevier en Bureau Louter. De cijfers van economische groei zijn in het onderzoek gekoppeld aan inwonersaantallen. Hierdoor is te zien dat naast het succes van Eindhoven als Brainport, Bladel bijvoorbeeld een erg sterke positie op de ranglijst van gemeenten heeft ingenomen (10).

Al eerder riep zakenblad Forbes Eindhoven uit als meest innovatieve regio en was Eindhoven de slimste regio van de wereld volgens het Intelligent Community Forum. In de top tien van sterkste regio’s komen meerdere Brabantse steden terug: Breda staat op drie, Den Bosch op zes en Tilburg op de achtste plaats. Tussen Breda en Eindhoven staat de regio Amsterdam op een tweede plek.  Sinds de jaren negentig wordt bijgehouden wat de economische toplocaties zijn in Nederland. Alle gemeentes worden beoordeeld aan de hand van een veertigtal indicatoren. Hierbij wordt de dynamiek en structuur van lokale economieën gemeten, ofwel de groei en krimp. Verder worden factoren meegenomen als de bijdrage aan de economie in harde euro’s, weliswaar afgezet tegen het aantal inwoners. Daarom kan Bladel met 20.000 inwoners opboksen tegen de vierde haven van de wereld Rotterdam. Sowieso zijn de Kempengemeentes die vanaf de High Tech Campus in westelijke richting aan de A67 liggen echte economische briljantjes. Elsevier spreekt van een succesvolle Kempen-corridor.

Je moet dus duidelijk een reputatie opbouwen en benutten. Vervolgens deze als lokale overheid inspireren en faliciteren. Dat zien we ook zo prachtig terug in de economische visie 2007. Hoogeveen zit in 2013 in een middelblauwe zone. Naast groeier Overijssel (Zwolle) en naast een van de twee slechtste regio’s van Nederland ZO-Drenthe. Samen met Kop van Noord-Holland de laagste economische groei.

regios

Het is zeer insprierend om te lezen hoe Brainport (zelf geschreven) haar succes definieert: Brainport bedenkt, maakt en verkoopt ‘de producten van morgen’. En levert daarmee een onmisbare bijdrage aan de Nederlandse economie. Het economisch succes van Brainport is het resultaat van samenwerking. Regionaal en internationaal. Tussen topwetenschappers uit allerlei disciplines. Tussen kennisindustrie en maakindustrie. Tussen producenten, designers en marketeers. En tussen concurrenten. Lees in: http://www.brainportdevelopment.nl/wp-content/uploads/2011/11/Regio-Brochure.pdf

Zou dat kunnen in Hoogeveen????? Een ding valt me op. Eindhoven heeft natuurlijk kenniscampus en 100 jaar onderzoek door Philips e.d., maar Eindhoven ligt ook niet op een eiland. Ze plaatsen zichzelf nadrukkelijk in de triangel ELAT! Dat kan Hoogeveen ook.

Brainport is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven en kenniswerkers. Vanwege de gunstige combinatie van kennis- en maakindustrie. Vanwege opleidings- en carrièremogelijkheden. En vanwege het prettige leefklimaat. Voor de ‘single’ en voor de kenniswerker met een gezin. De deur staat open. Om in het succes van Brainport te delen en dat internationaal uit te helpen bouwen.

 

Wat zegt ons dit:

 1. Nederland is te klein, kijk vooral verder!
 2. Leefklimaat is belangrijk, Drenthe en Hoogeveen scoren daarop goed (goede lijn in structuurvisie 2007);
 3. Combinatie maken van kennis- en maakindustrie.
 4. Ga niet uit van je eigen plaats, maar van de grotere regio. Drenthe ligt tussen Groningen en Twente.
 5. Zet in op aantrekkelijkheid voor nieuwe werkers (singles en kenniswerkers…);
 6. Ga samenwerken in Hoogeveen en als gezamenlijke Hoogeveners met kennisinstituten in uw keten.

Waar moet het dan naar toe met Hoogeveen?

Wat voor speerpunt wil je dan wel precies? Wordt Hoogeveen ‘High More Techcity’? Een middelgrote plaats in Noord-Nederland alleen als techcity? Mooi gelegen aan de wegen van West-Nederland naar Noord-Duitsland of nog oostelijker. Een stad met (nog) weinig echte startups. Dit zijn bedrijven, veelal ICT-gerelateerd, die de potentie hebben in om in 10 naar naar 50-100 medewerkers te groeien? In de huidige wereldeconomie is dat mogelijk geworden. Belsimpel.nl in Groningen groeit in 5 jaar naar 80 mln omzet (Met een groei van 16155% in de afgelopen 5 jaar is Belsimpel de koploper).. Hoeveel bedrijven hebben dergelijk omzet laat staan groei in Hoogeveen?  Veel harde werkers, aanpakkers en handelaren. Wij leven in 2045 in een zwaar gerobotiseerde samenleving. Handel is global geworden. Dus is het tijd voor een ommezwaai? Hoogeveen dan als mini-brainport?

Hoogeveen heeft diverse industriële (technologische) branches waar veel kennis en vakmanschap aanwezig is. Enkelen hebben ook de link met kennisinstellingen gelegd. Hoogeveen moet inzetten op GHE. En dat past prima bij mijn meerjarige visie op Hoogeveen: Hoogeveen de plaats waar kennis en innovatie naar de markt gebracht wordt. Speerpunt zou kunnen zijn het vermarkten van vindingen van elders en als het vliegwiel gaat draaien ook de vindingen uit Hoogeveen. Dus Hoogeveen als een soort ‘China van Nederland’? Wat dan nog? Heeft u  de Chinese economie wel eens van dichtbij bekeken (en dan doel ik niet op uitbuiting of milieuvervuiling…)? Dus niet inzetten op een branche of sector? We hebben diverse goed lopende branches (Smart factories! Verzekeringen, Autohandel, enz)  in huis, maar we zetten vooral in op de tweede fase. Als een pre-seed product verder moet. Hoogeveen de koploper in 2de fase (post-startup-fase) van innovatie naar doorontwikkeling van een innovatief product/dienst/verdienmodel. Als er handjes nodig zijn, gewerkt moet worden om schaal te maken, om door te ontwikkelen. Als er handel gedreven moet worden, onderhandelingen, markten opengebroken etc. Hoogeveen is dé plaats van entrepreneurs in het Noorden. Hoogeveense ondernemers hebben lef,  zien kansen en grijpen kansen! Heel Nederland (onder aanvoering van de VVD) is gericht op de startup. Natuurlijk begint het daar en zal Hoogeveen ook haar startup of spinoff-startup meekrijgen, maar Hoogeveen pakt door. Dus werken aan doorgroeien van een bedrijf.Daar moet je voor in Hoogeveen zijn!

En dat in de triangel GHE. Groningen moet niet onderschat worden als het gaat om startups, ICT en marketing (Leeflang c.s.) en Enschede met haar TU, heeft veel technologisch innovatie. Houdt de wereld daar op? Nee, Wageningen is in de buurt als je op internationale schaal kijkt of zelfs Eindhoven. Er is toch al een historische band tussen Eindhoven en Drenthe. Die moeten we benutten!

ela en GHE

 

Concreet?

Ik wil niet alle gras maaien voor de voeten van het eventuele symposium. Maar ik denk aan de volgende zaken:

 1. Bedrijven (mogelijk gesteund door regionale overheid) moeten scouten op innovaties in Nederland;
 2. Duidelijk verband leggen tussen GHE en dan Hoogeveen als speerpunt: door doorontwikkeling! Doorontwikkelen is ons kenmerk ons handelsmerk!
 3. Doorontwikkelen is kapitaalsintensief. Hoogeveen moet inzetten op kapitaalverschaffing, niet kleine porties als kredietunies, maar grof geld. Dus durfinvesteerders naar Hoogeveen halen.
 4. Marketing en commercie (handel) moet naast techniek ook even zo goed ontwikkelt worden. Vergeet niet dat innovatie niet alleen techniek is. Dus ook eCommerce moet een speerpunt van Hoogeveen worden;
 5. Afzetgebieden zijn de wereld. Dus Hoogeveen moet een open cultuur zijn naar andere landen. Misschien zijn de inwoners in het AZC daar wel een goede partij voor…!
 6. En niet vergeten: doorgaan op de 5 vestigingsplaats factoren….

Hoogeveen, ondernemen met lef, de plaats waar innovaties cash cows worden.

PS ik realiseer met dat in de BCG-matrix de cash cow aan het einde van een levenscyclys zit, maar in de route van vraagteken (innovatie) komt de cash cow altijd nog via de status van ster. Met snelle groei. Daar hoop ik dan ook van te profiteren! Laten vooral een Hoogeveeense doorgroei-scan hanteren! Hoogeveen fit for growth!

groeiscan