In 2020 heb ik veel feedback gekregen. In januari had ik zo’n jaar niet voorspeld. In 30 bijnamen (of soms ook wel scheldwoorden) kan ik dit jaar samenvatten. Het gaat wel van zeer positief naar afbranden tot op de sokken. Je kunt je voorstellen dat ik dan ook nog al heen en weer geslingerd werd in 2020.

Het jaar in 30 bijnamen. Welke 30 kwam ik tegen in 2020?

 1. Boekhouder
 2. Judas
 3. Leugenaar
 4. Inspirator
 5. Academicus
 6. Speed denker
 7. Dynamische spreker
 8. Lubberiaan / Hugonoot
 9. Asociaal politicus
 10. Horzel
 11. Aanjager
 12. Politicus met lef
 13. Creatief commissaris
 14. Werkverslaafde
 15. Voor de troepen uitloper
 16. Solist
 17. Buitenboordmotor
 18. Leuke stukkiesschrijver
 19. Verkoper
 20. Cockse
 21. Oplosser
 22. Ideeënmachnine
 23. Liefste accountant van Nederland
 24. Fantast
 25. Tegenhouder van artikel 12 status
 26. OZB-activist
 27. Rijnlandse accountant
 28. Mensen-voor-cijfers-werkgever
 29. Halfvol denker
 30. Onverbeterlijke optimist

Toelichting op de 30 bijnamen van 2020: 

Ad 1. Boekhouder

In de begrotingsdebatten werd dit meermalen benoemd. Vaak hoor je dat als een wanklank. Men zegt dan ‘de boekhouders regeren hier’. Dat gebeurd als de teugels van het financieel beheer wat strakker worden aangehaald. Het is niet vreemd om te bedenken dat ik ‘boekhouder’ een geuzennaam vind. Hoogeveen is financieel in zwaar weer. Als professional heb ik vaker bedrijven in (financiële) moeilijkheden mogen begeleiden. Niet altijd met succes. Maar ik begin altijd met 1) duidelijke organisatiestructuur (chain of command) en 2) boekhouding moet op orde zijn. We moeten weten waar we staan. Inmiddels zit ik 6 jaar in de politiek. Steeds vaker kreeg ik het gevoel dat die beide zaken (door wetgeving….) niet op orde waren. Dat geeft irritatie of maakt een raadslid hopelijk op z’n mist onrustig. Als controlerende orgaan van de gemeente ben je aangesteld door de inwoners. Als je dan geen grip kunt krijgen op de financiën dan mag van raadsleden verwachten dat ze actie ondernemen. Ieder raadslid moet boekhouder zijn en of iedere fractie (danwel steunfractie) dient iets van een boekhouder te hebben. Ook de raad moet namelijk op de centen passen. Dat wil niet zeggen niet investeren of geen geld meer uitgeven. Als er maar een plan, argument of businesscase onderligt. Immers uit een crisis komen doe je niet door je ‘talenten te begraven’. Zie het Evangelie volgens Mattheüs 25:14-30.

In 1996-1998 mocht ik college volgen bij Professor K.P.G. Wilschut. Ook wel Karel. Een prediker van accountancy-ethiek. In 1998 mocht ik van hem zelfs mijn accountantsdiploma ontvangen. Eén uitspraak bleef me bij: ‘accountants zijn boekhouders met bij-opleiding’. Dus is ben trots op de geuzennaam ‘boekhouder’. Ik roep ook iedere vertrouwenscommissie dit jaar op een kandidaat voor de lijst voor te dragen met financiële achtergrond. Liefst een boekhouder.

Ad 2. Judas

Voor een actief Christen zoals ik mezelf zie ligt dit woord zwaar op de maag. In de sociale media kwam dit woord een aantal keer terug. Het was afgeleid van een uitspraak van een teleurgestelde bestuurder. Het werd gedaan in het heetst van de strijd, zelf hadden we dit al weer bijgelegd. In rationaliteit hadden we het proces van ‘ineenstorten van het college’ geanalyseerd. Het was voorspeld dat toen ‘Samenredzaamheid’ zeer beperkt in haar oplossingen was er problemen zouden komen. En toen de coalitie of met name CDA niet betrokken was bij deze rapportage werd dat nog erger. Dus uitspraken waren al lang uitgebreid besproken en de kou was uit de lucht. Dat er letterlijke teksten uit die interne bespreking (met die emoties) door mensen die daarbij niet aanwezig waren gedeeld worden geeft aan dat er mensen zijn die zo gefrustreerd of rancuneus zijn dat ze dit scheldwoord verspreiden. Het lijkt me Christelijk om te zeggen: mijn deur staat altijd voor iedereen open. Gelukkig kreeg ik er geen 30 zilverlingen voor. Sterker nog ik kreeg er alleen maar zware kritiek en lelijke gesprekken. Het moest m.i. gebeuren, maar echt blij wordt je d’r niet van. Iemand zei ooit ‘…je werk is niet alleen maar leuk…’. Soms moet ook lelijke verantwoordelijkheid gepakt worden. Lelijk werk moest ook door iemand gedaan worden….

Ad 3. Leugenaar

Dit is moeilijk omdat ik altijd, ook in hele moeilijke situaties,  open kaart speel. Ik begrijp naar vele (opruim-) gesprekken waar dit vandaan kwam. Ik ben het er niet mee eens en heb ook in mijn beleving ook nooit gelogen. Politiek is echter ook een organisch proces. Zaken groeien en kunnen dan ook nog niet benoemd worden. Ze zijn dan nog niet waar. En als ze steeds herhaalt worden, dan worden ze een self fulfilling prophecy. Zo is me indringend gevraagd eind juni ‘staat het CDA nog achter het college’. En als je dan net weken bezig bent om iedereen (met frisse tegenzin) achter het college te houden en je weet dat dit moeilijk is dan kun je niet anders zeggen als ‘dat word wel heel moeilijk’. Dat is geen woord gelogen gebleken…

Ad 4. Inspirator

Chief Inspiration Officer (CIO) heb ik me zelf (gejat van Engbert Breukers) wel eens genoemd. In het aanjagen van de nieuwe accountancy heb ik als inspirator mogen optreden. In 2020 deed ik dit al 10 jaar. Eerst op het vak van IT-integratie. Vanaf de ESG-opleiding aan de RUG zie ik de verschuiving naar maatschappelijke impact. Zowel in werk als politiek mag ik proberen mensen te inspireren. Door nieuwe ideeën aan te dragen, door hard te werken en door veel te luisteren en te studeren. Over accountancy, maar ook over politiek bedrijven ben ik verder een open boek. Het is echt duidelijk waar ik sta of waar ik voor sta. Mijn blogs bieden maximale transparantie.

Ad 5. Academicus

Ja, dat is net zo waar als het niet waar is. Ik voel me gewoon dat gastje wat op MAVO Griendtsveen vaak uit de klas gestuurd wordt. Wat van Hofstra, Kraaijenveld, in ’t Veld of van der Duin 1000 regels moest schrijven en dan na 2 pagina’s dromerig uit het raam kon kijken. Ja, ik heb het doorzettingsvermogen gehad om bachelor, master, 2 executive masters en post-master opleiding te doen. En ja, ik heb jaren post rondgebracht om de studie grotendeels te betalen. Ook weet ik van de bijnaam ‘de professor’ bij HZVV. Maar dat is voor deze gewone Hoogeveense jongen geen optie. Onhaalbaar. Fantasie genoeg, onnavolgbaar genoeg, maar verder red ik dat niet. Daarom zet ik me in voor Hoogeveen. Maak ik naast mijn drukke baan en nevenfuncties nog 20-25 uur voor de politiek voor de Hoogeveners. Misschien had ik die tijd in mijn academische carrière moeten steken….was geen doel voor mij.

Academicus wordt ook vaak gezegd als men je niet meer kan volgen. Dat spijt me. Ik zal proberen te letten om duidelijke taal. En duidelijke uitleg. De hulp van mijn fractie is daarbij heel nodig en zeer welkom.  Als de andere kant van de communicatie ook zich probeert te verplaatsen komt het vast in evenwicht.

Ad 6. Speed denker

Ja, ik knoop snel zaken aan elkaar en leg snel verbanden. Zie kansen en maak ook vaak verbinding tussen (ondernemende) mensen. Op allerlei fronten. Zal het wel beter moeten uitleggen, alle stappen van het denkproces en niet alleen stap 5 als anderen nog bij stap 1 staan….

Ad 7.  Dynamische spreker

Ieder jaar kijk ik weer naar Adjiedj Bakas. Ik ben op zoek naar de toekomst. Wat een snelheid in zijn presentatie. Al jaren probeer ik hem na te doen. Heerlijk en met veel beelden. Daarom krijg ik iedere lezing weer te de vraag ‘zijn het niet te veel slides’? Beeldend spreken moet! Leuk dat studenten dit hebben gewaardeerd dit jaar. Maar als het moet kan in een cursus ook een casus op de flapover rustig uitwerken.

Ad 8. Lubberiaan / Hugonoot

Ik ben (2 boeken verder) nog steeds geïnteresseerd in Ruud Lubbers. Ondernemer en politicus. No nonsens (lees zakelijk) maar ook opgevoed door de Jezuïeten. Hij staat op 2 benen lees ik dan. Dat spreekt me aan. Goed beleid in bedrijf of samenleving staat nooit op 1 been. Lubbers heeft nadat hij als ‘zakelijk en politiek leider’ van Nederland klaar was veel energie gestopt in verbetering van de wereld. En wat ik ook inspirerend vond was het spreken tegen honderdduizend tegenstanders (Ban de Bom) en dat hij ondanks alle tegengas toch zijn verhaal deed. Wat dapper. Les 1 van Lubbers: je moet blijven uitleggen waar je voor staat.

Maar ook Hugonoot. Ik ben er uitgesproken in geweest in 2020: ik heb (in twee keer) op Hugo de Jonge gestemd. Een moderne politicus met veel Christelijke inhoud. Iemand die nergens voor wegloopt en die op moderne wijze laat zien in woord en daad waar hij voor staat. En dat hij verantwoordelijkheid kan en wil nemen werd met zijn terugtreden als lijsttrekker erg goed duidelijk. Team Hoekstra/Omtzigt mag van mij uitgebreid worden met ‘de Jonge’.

Ad 9. Asociaal politicus

Zakelijk mag je mij noemen, maar asociaal komt hard aan. Is het sociaal om regelingen te stapelen zodat mensen niet gemotiveerd zijn om te werken aan een afscheid van overheidssubsidies. Is het sociaal om mensen niet te motiveren om uit de bijstand te komen? Natuurlijk weet ik, dat zeg maar 1/3 van de bijstandsgerechtigden heel moeilijk aan werk kan komen. Maar de vraag is: hebben we daar als overheid en als samenleving onvoldoende vangnet voor? Op maat werken is daarbij nodig, maar nooit mogen regelingen mensen beïnvloeden om te worden tot passieve onverantwoordelijke inwoners van Hoogeveen. Ieder sprankje ambitie kan een groot vuur doen ontbranden.

Ad 10. Horzel

‘Ik heb geleerd nooit te stoppen met vragen stellen’ zegt de D’66-wethouder Udo Kock van Amsterdam. Dat doe ik dan ook. Kock hangt al vanaf 2014 prominent op mijn prikbord in mijn werkkamer. Ik neem mijn taak als controlerend orgaan zeer serieus, maar ben niet te beroerd om ook initiatieven te nemen.

Ad 11. Aanjager

Vanaf januari 2020 hebben we als CDA de financiële reorganisatie aangejaagd. En wel op een evenwichtige manier. Ik ben blij dat wij aanjagers zijn.

Ad 12. Politicus met lef

Toen wij op 30 juni naar buiten kwamen met de behoefte aan vernieuwing in de Hoogeveense politiek was dat spannend en uitdagend, niet de leukste klus. Maar niet snel daarna stroomde de berichten de mailbox binnen. Eindelijk iemand met lef (geldt voor hele fractie). Eindelijk doorgepakt. Vernieuwing moet. Jammerlijk was wel dat de hele zomer onze actie niet vertrouwd werd. Steeds weer dat wantrouwen. Jammer. Dank allen voor de waardering voor dit beetje lef. In de raad dachten we dit langzaam draaien. Tot 3 december. Toen was dat weer even weg. Politiek is niet voor bange mensen zei Lubbers na dat hij op een vol malieveld heeft gestaan. CDA Hoogeveen is ook bij haar standpunten gebleven. De hele zomer lang.

Ad 13. Creatief commissaris

In mijn permanente educatie als commissaris (mag nu ook toezichthouden op 2 zorginstellingen) kwam naar voren dat ik (voor een accountant of boekhouder) best creatief kon handelen. Vanuit een brede belangstelling kan ik ook breed toezicht houden. Heerlijk om kritisch creatief te zijn.

Ad 14. Werkverslaafde

Ik geef het toe. Ik wil graag bezig zijn. Kan in slaapvallen als ik niets te doen heb. Als hersenen en handen stil komen te staan. Gelukkig schenkt de Heer me dan weer een volgende dag. Heerlijk om rond 5.45 uur de dag te starten met lezen, luisteren (podcasts, wat een vondst) en studeren. De dag voor te bereiden of blogje te schrijven. Dat vind ik 8 dagen per week leuk. Als in huis en de huizen om mij heen iedereen nog in ruste is, kun je mooi wat doen. Ik geef toe dat ik veel uren maak. Zo’n 40-50 voor Afier. 20-25 voor politiek. Maar je wordt ook vindingrijk. Je raad collega’s af om telefoon of mail aan te zetten in de ochtend. Je combineert uurtje wandelen met bijpraten met collega’s van Afier of CDA. Je gaat ’s avonds nog even achter de PC zitten…je combineert actualiteitenprogramma op de iPad met schrijven van betoog voor de raad. En je hebt veel, heel veel hulp. Van Renneke, Wietske, Peter, Marc, Jeroen, Wilfred, Willem, Erwin, Steffen, Ben en andere Afieristen. Van Kamiel, Hetty, Aaf-Tineke, Annette, Bert, Peter, Klaas en al die politieke collega’s. Als zij zich zo inzetten dan wil je als partner en inspirator ook je steentje bijdrage.

Ad 15. Voor de troepen uitloper

Al eerder benoemd. Leerpunt no. 1. Ik wil graag snel, graag vruchten zien, graag pionieren, graag vernieuwen, graag enthousiasme delen en ik hoor het al vanaf groep 3: ‘hij weet niet van ophouden’. Ik voel me gezegend met veel energie.  Gelukkig ben ik nooit getest op ADHD, hoewel ik wel me kan verplaatsen in wat ‘omdenken’ over kinderen met ADHD schreef:

Ad 16. Solist

Dat werd me dit jaar voor de voeten geworpen. Deze zomer, met vele geheimhoudingen,  was dat ook wel begrijpelijk. Als je daar bijnamen 1 t/m 15 erbij telt dan is dat gevaar levensgroot. Gelukkig kon ik op de periode 6 november tot 10 december terugkijken op een traject waarbij de CDA-fractie als team erg goed gefunctioneerd heeft. En in al het werk kan ik niet meer solistisch optreden, het is er te omvangrijk voor geworden.

Ad 17. Buitenboordmotor

Ja, de CDA-fractie en daarmee hun woordvoerder of voorzitter werd deze zomer als buitenboordmotor benoemd. Als de gemeente een sloep is met dieselmotortje en het CDA kan daar dan een buitenboordmotor aan zijn dan is dat niet verkeerd. Daarmee komt de boot meer en meer op snelheid. Of met de buitenboordmotor kan ook worden bijgestuurd. Maar een buitenboordmotor aan een tanker is een druppel op de gloeiende plaat…maar ook een kleine motor kan wel effect hebben.

zelf zie ik het liever als een boegschroef…..

Ad 18. Leuke stukkiesschrijver

Wat een waardering kreeg ik voor enkele stukjes die ik mocht schrijven. ‘Achter het doel is het leeg’ heb ik met zo veel liefde voor Rutger geschreven. Fijn dat het gewaardeerd wordt.

Ad 19. Verkoper

Ik geloof in wat ik verkoop. Ik doen mijn werk uit overtuiging en met enthousiasme. Ik wil alles waarmaken wat ik beloof. Dat blijft een uitdaging en kan ik ook niet meer alleen. Gelukkig kan ik en kunnen anderen dat goed organiseren. Ook ben ik maar mens en niet onfeilbaar.

Ad 20. Cockse

Ja, dit scheldwoord of deze geuzennaam komt ieder jaar een keertje voor in mijn dagboek. Vaak gecombineerd met HZVV of met een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld ‘streken’. Met als doel ‘achterbaks gedrag’ te benoemen. Maar de Cocksen (of eigenlijk Cocksianen) zijn ook principieel en opofferingsbereid. Ds. de Cock zat in 1836 niet voor niets gevangen. Zijn standpunten waren toen ook voor sommigen ‘ongemakkelijk’.  Als dat het kenmerk van Cocks zijn is, dan graag.

Ad 21. Oplosser

Mooi was dat in de evaluatie van de informatie ik ook gewezen werd op mijn rol als probleemoplosser. In mijn werk doel ik dat altijd, ik word er (vaak) voor betaald. In de politiek werkt dat anders. Ik moet daar mee om leren gaan. Oplossen van politieke tegenstellingen wordt ook vaak met achterdocht bekeken. Ik zal werken aan minder achterdocht. En blijf dan ook graag problemen oplossen.

Ad 22. Ideeënmachnine

Het is fijn om nieuwe ideeën aan te dragen. In 2020 heb ik dat wel erg gemist. Ideeën genoeg, maar om deze ook in praktijk te brengen is er te weinig tijd. Zeker als je steeds branden moet blussen.

Ad 23 Liefste accountant van Nederland

Ook dit jaar mocht ik zonder betaling of volledige betaling een aantal ondernemers/instellingen helpen. Dat is natuurlijk niet altijd wenselijk. Vroeger kreeg ik dan te horen ‘je hoeft de moeder Teresa van de accountancy niet te zijn’. Maar waardering voelt heel fijn. Het is goed om pro deo ook eens iemand te helpen.

Ad 24. Fantast

Ja, nieuwe begrippen lanceren om vernieuwing duidelijk te maken vind ik leuke uitdaging. Zo noemde ik deze zomer dat Hoogeveen toe was aan ‘nieuw sociaal’. We zijn daar druk mee doende. Toen het nieuwe college startte kwam de discussie rondom dualisme weer aan de orde. Een soort 2.0-variant. Nieuw dualisme is dan ook dat we doen. Nu er geen coalitie meer is en dus het college van iedereen is, moet da top een nieuwe manier. We moeten volgens mij nog op nieuwe duale manier leren werken. Nieuw duaal is dus steeds naar inhoud kijken. Door college en door alle raadspartijen. Partijen moeten daadwerkelijk laten zien waar ze staan. Onderwerp voor onderwerp. Ze hoeven en kunnen niet zich te verschuilen achter een coalitieakkoord. Men kan zich v.v. ook niet zich automatisch tegen iets van de coalitie verzetten. Men moet inhoudelijk laten zien waar men staat. Dat ging vanaf 8 oktober al heel mooi. Als partijen dan ook niet echt argumenten hebben wordt dat ook duidelijk. Nieuw duaal is misschien wel ‘transparant op inhoud’. CDA is niet bang voor stevige meningen. Zoals maanden lang geuit rondom OZB, maar ook de visie op Scala. Tegen publieke opinie in? Ja dat kan, maar we toetsen het wel aan: het VEB zijn. Verstandig, evenwichtig en beschermend.

Ad 25. Tegenhouder van artikel 12 status

Haha, dat is wel het mooiste verwijt. Ik heb met handjevol CDA-ers gesproken uit artikel-12-gemeenten, dat is grote ellende. Je zegt tegen alle andere gemeenten: wij kunnen het zelf niet meer en hebben geld van jullie nodig. Hoogeveen moet het toch zelf kunnen oplossen is mijn visie. Dus geen vlucht in een artikel 12 status (overigens kan dat je dat niet, zoals bij de schuldhulpverlening zelf even aanvragen. En alles loopt  eerst nog via de provincie).  Ik blijf van mening dat de financiële problemen in de kern uit de decentralisaties zijn voortgekomen. Laten we daar dan aanvangen met de arbeid. En wat fijn dat die verandering inmiddels gestart is. Succes Werner, Marthijn en collega’s. We blijven verandering steunen. Vooral omdat het systeem anders onhoudbaar wordt en kinderen daar de dupe van worden.

Ad 26. OZB-activist

Dat ben ik helemaal niet…maar snap dat ik dat wel op me geladen heb. Ik heb in de fractie dat agendapunt opgepakt. Heb eerder me verzet tegen niet onderbouwende OZB-verhogingen. En kon ook nu met 4 amendementen (waarvan 2 ingediend) de OZB-verhoging terugdringen. Als men zich niet zo tegen ons ‘lager-OZB-plan’ had afgezet waren we misschien wel in gesprek geraakt over bredere oplossingen. Nu kwam verharding en ik heb daaraan meegedaan. Ik wil graag delen, maar als je tot op de sokken als OZB-activist wordt afgebrand dan ga je in de verdediging. Natuurlijk is het mooi dat die amendementen d’r door gekomen zijn. Als we hadden gewild hadden we nog meer kunnen doen met de € 7,7 miljoen. Maar dan moet je het wel inhoudelijk eens zijn over de veranderingen (activiteitenfonds en scala bijvoorbeeld). Onderstaande foto is dan wel beetje ‘too much’….. activist tegen niet evenwichtig financieel beheer dat zeker!

Ad 27. Rijnlandse accountant

Mooi zo genoemd te worden. De accountant met oog voor maatschappelijke impact. Accountants voor Mens + Maatschappij. Gaaf of Gaav (zie andere blog).  Uitdagingen genoeg voor 2021.

Ad 28. Mensen-voor-cijfers-werkgever

Tenslotte. Dit jaar was een moeilijk jaar. Veel druk op samenwerking. Veel afstand. Collega die in 2020 een ongeluk kreeg en moest revalideren stuurde een kerstkaart met veel dankbaarheid voor onze rol als werkgever in 2020. Daarmee konden we het jaar toch met mooi geluid afsluiten….

Ad 29. Halfvol denker

Op 27 juli schreef Harald Buit zijn column over wat er allemaal wel mooi is aan Hoogeveen. Dat bracht me onmiddellijk ‘in actie’. Velen hebben de sticker ‘ik bin van ’t Ogeveine’.

Ad 30. Onverbeterlijke optimist

Het klopt dat het lukte om als je met 5-0 bij Klazienaveen-Noord verloren had, toch de stemming d’r in te houden bij HZVV-4. Om met zelfspot door de donkere tunnel te komen. Er schijnt altijd licht aan de andere kant van de tunnel.  Dat past bij Kerst….ik zie dus altijd wel een straaltje zonlicht. En besteed daar dan graag tijd aan.

Op naar 2021.