Eindelijk duidelijkheid. Een blogje over het inprijzen van voorzieningen in een gemeente. Is er een verband tussen de belastingen die je betaald in een plaats en de voorzieningen waar je als inwoner (dagelijks) van mag genieten.  Voorop: ik betaal zelf graag een € 15 (extra OZB) per jaar voor Scala.  Had het liever vrijwillig gedaan.

In Nederland hebben we een vreemde verhouding qua belastingen. Consumptie, inkomen en vermogen wordt belast door het rijk. De auto door de provincie en de gemeente heeft paar belastingmiddelen, maar moet het vooral hebben van de woningbezitter of een ondernemer c.q. een vastgoedbezitter.

Voor de duidelijkheid er is volgens mij geen relatie tussen de voorzieningen die het rijk, de provincie of de gemeente aanbied en het belastingtarief wat inwoners moeten betalen. Dit komt bij de BTW en de accijns (inclusief provinciale opcenten) op brandstof hebben nog een geringe relatie met bestedingen. Zoals we al zagen bij Piketty heeft het zijn voorkeur om vermogen in plaats van arbeid te belasten. Daar gaan we nu niet verder op door. Zelf zie ik trouwens veel in belasten van consumptie en dan met name consumptie die de SDG’s schaad! Geen BTW (belasting toegevoegde waarde) maar BAP (belasting afbreuk planeet).

Tot nog toe heb ik nog geen directe relatie tussen de voorzieningen en het niveau van de voorzieningen in een plaats als Hoogeveen gezien. Er zijn redelijk geschatte beweringen dat er in Hoogeveen een onbalans is tussen voorzieningen en het niveau van de belastingen….inmiddels staat die stelling ook in rapporten van (voormalig) college of informateurs.

Drentse gemeenten op een rij

De OZB-stijging is gebaseerd op basis van berichten in de media. Voor Hoogeveen geldt dat ik natuurlijk uit ga van de 30% die bewezen is in de nota ‘Schone lei’. Daarmee komt Hoogeveen gelijk op de eerste plaats van de HEMAC-gemeenten te staan. Moet gezegd door ‘Schone Lei’ doet Hoogeveen een grote stap. Bijna € 90 plus. Overigens wordt hier niet nog een extra waardestijging meegerekend. Deze zou inclusief zijn.

Voorzieningenniveau

Belangrijk is dan dat we het voorzieningenniveau daar tegenover zetten. En vervolgens doet zich de vraag voor heeft Hoogeveen met haar inhaalslag (+30% of nu +15%) nu wel de juiste verhoudingen te pakken. Maar zijn de voorzieningen ook zo anders? Dat is moeilijk te zeggen. Als we proberen de voorzieningen op een rij te zetten dan zien we op het oog niet zo veel verschillen. Zie ik dat goed?

Relatie voorzieningen en OZB volgens D’66 en VVD

Uitspraak D’66 op 26 november 2020:  Ook over de OZB willen we kort zijn. Dat deze verhoogt moet worden is voor ons evident. Het was jaren te laag door de op niets gestoelde ambitie om bij de top 3 van gemeenten te horen met het laagste tarief. Dit strookt niet met het voorzieningenniveau.

Uitspraak VVD 3 december 2020: ……….was de opmaat van deze amendementen naar een wijziging van de verhoging van de OZB niet te begrijpen. Voorzieningen als Scala, als de mantelzorgvergoeding, maar ook bijvoorbeeld marketing en STIB zijn in het huidige financiële klimaat niet gebaat bij een lagere OZB. 

Kortom we zien dat zowel D’66 als VVD een duidelijk relatie leggen tussen voorzieningenniveau en de te betalen belastingen door de inwoners van die gemeente. Eerlijk gezegd was ik het daar tot nog toe niet mee eens. Echter op donderdag 3 december (eigenlijk vrijdag 4 december) 2020 is dat door de raad van Hoogeveen veranderd.

Eindelijk duidelijkheid OZB, wel gekoppeld met voorziening

Door amendement 3a en amendement 13 is de OZB-stijging geen 15% maar 16,7%. Op zich geen schokkende bedragen. Amendement 3a (verandering activiteiten fonds versus subsidie Scala) en 13 (extra 0,7% voor subsidie Scala) zorgen voor een extra stijging van 1,7%. Dit is slechts € 130.000 (afgerond). Natuurlijk maar een apennootje voor de Hoogeveense begroting. Maar de Hoogeveense OZB-betaler weet dankzij D’66 en Gemeentebelangen (gesteund door CDA) waar hij of zij aan toe is. We mogen meebetalen aan de muziekles van 11.038 leerlingen (op zich al bijzonder omdat we in Hoogeveen volgens de begroting 2020-2023 onder de leeftijd van 18 jaar maar 9.316 kinderen hebben, we betalen dus blijkbaar mee aan 1.722 kinderen die van buiten Hoogeveen komen, 16% van alle kinderen). En we mogen direct meebetalen aan de muzieklessen van 655 kinderen (7% van alle kinderen in Hoogeveen, uitgaande dat ze allemaal uit Hoogeveen komen) en 50 volwassenen.

Als we dit omrekenen naar een woning met een gemiddelde prijs van € 342.000 dan is dat een tientje per jaar. Geen schokkend bedrag, maar toch maar mooi gekoppeld aan een voorziening. Kortom als we dit voor Scala kunnen doen, zou het mooi zijn als we alle voorzieningen weten in te prijzen. Dat zorgt er voor dat de inwoners veel meer gevoel krijgen bij de beslissingen in de begroting…..u betaald X% aan een MFC, nieuw schoolgebouw of de zorg voor kwetsbare kinderen. Jeugdhulp koste in 2019 € 20,4 mln. We kregen € 17,7 van het rijk dus € 2,7 mln leggen we er zelf bij. Dat is dan c.p. + 21% OZB….kleine € 150 per belastingbetaler met gemiddeld huis? Dat is dan duidelijk….is dit de goede route?

Wat m.i. beter zou zijn: dat dan ook iedereen die gebruik maakt van de voorzieningen d’r ook aan zou bijdragen. Op basis van werkelijke draagkracht. Niet op basis van spaarzaam leven en netjes afgelost huis met klein pensioen. Een volgende stap voor de Haagse of de Hoogeveense politiek?

O ja, moet de belastingbetaler (onvrijwillig) muziek (leren) maken sponsoren? Ben benieuwd wat u daarvan vind…..