Op zaterdag 2 februari mocht ik namens CDA uitleggen hoe wij aankijken tegen een debat over de EBTL, door mij ten langen leste dan maar omgedoopt tot de Aso-Afdeling van het AZC te Hoogeveen. Hierbij mijn inbreng, enigszins aangevuld….

Samenvatting inbreng Cassata

  1. Iedereen in Hoogeveen moet veilig kunnen wonen en leven!
  2. Gevoel van mensen moeten we rekening mee houden!
  3. Aso’s moeten via de juiste kanalen zo snel mogelijk afgevoerd worden.
  4. Probleem begint bij het begin (de binnenkomst) en bij de procedures (IND-capaciteit).
  5. Als lokale partij kun je best je Kamerleden of bewindspersonen beïnvloeden, laat VVD Hoogeveen haar invloed aanwenden bij haar staatssecretaris om de situatie te verbeteren.
  6. Burgemeester Loohuis zit er bovenop. Zowel lokaal als in Den Haag.
  7. Sluiten van EBTL als we daar weer meer dan 100 kansloze asielzoekers (die geen COA-richtlijnen hebben overtreden) voor terugkrijgen is ook niet wenselijk.
  8. Blijf bij de feiten en weet dat een AZC als humane maatregel voor echte asielzoekers zeer geaccepteerd is (zeker door een meerderheid van de Hoogeveense bevolking). Noem niet dat 70% van de inwoners van AZC criminelen zijn. Dat is niet bekend en volgens onze inschatting niet waar.
  9. Debat om dit duidelijk te maken is geen probleem. Maar de motor van de democratie mag niet zonder duidelijk doel draaien. Een debat voor electoraal gewin is met zo’n gevoelig onderwerp op het randje. Een debat om de onzekerheid bij de bevolking weg te nemen en de burgemeester (nog meer?) mandaat te geven is nooit verkeerd.

Naluisteren kan:
https://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/3/Cassata/aflevering/41022

Kamerdebat en kinderpardon
Op 24 januari heeft CDA-er Madeleine Toorenburg een debat over de EBTL-problematiek in de tweede kamer aangevraagd. Harbers heeft in zijn brief van 22 januari 2019 aan de kamer al aangegeven dat in de zomer en inmiddels in najaar 2019 de WODC (zijn eigen onderzoeksclub) met een rapport komt, maar CDA zit ook in de kamer bovenop deze problematiek! In haar vlog over het kinderpardon gaf van Toorenburg aan dat zij het onbegrijpelijk vind dat de huidige regering en met name de staatssecretaris wel brave basisschool kinderen kon uitzetten maar criminele nep-asielzoekers niet….schrijnende tegenstelling in Nederland.

Kinderpardon heeft aangetoond
De actie van Sandra Wolvekamp met steun van de CDA-fractievoorzitters uit heel Nederland, maar vooral uit Drenthe, Overijssel en Limburg, om te komen met een resolutie op het CDA-congres van 9 februari heeft aangetoond dat je als lokale partij via de partijkanalen best wat kunt bereiken in Nederland. Dat het zin heeft dat je partij lokale en landelijke problemen kan verbinden. De resolutie heeft duidelijk twee gezichten: huidig gewortelde kinderen een algemeen pardon geven. Maar ook meer geld naar IND omdat de procedures anders, beter en vooral sneller moeten! We moeten het probleem aan de voorkant van het proces niet vergeten! En kinderen moeten prioriteit krijgen in de procedure…! Je niet zeggen (zoals afgelopen raadsavond in Hoogeveen) dat regeringspartijen niets doen. CDA zit bovenop de asielproblematiek. Met woorden en Met daden!

Verdienmodellen
Lastig is wel dat ook in de wereld van het asiel een verdienmodel is ontstaan. We zien vaker weeffouten in wetten. Rekken van procedures zorgt voor werk en verdiensten. Er zijn advocaten die asielzoekers niet goed behandelen, maar die ook een belang hebben bij een zo lang mogelijke procedure…als je, via de asielzoekers die je via de kerk mag ontmoeten, meekijkt, dan zie waardeloze en zeer goede advocaten. Dan zie je advocaten die helpen en advocaten die honderden bijstaan en (moedwillig?) niet toe komen aan goede behandeling. Onze kerkgenoot Umar F. zit bijvoorbeeld door zo’n slechte advocaat nu gevangenis, terwijl dat helemaal niet had gemoeten. De advocaat had hem niet goed informeert en niet goed op de termijnen van procedures gelet. De Nederlandse vrijwilligers die deze asielzoekers helpen proberen met man en macht ook onder de advocaten de goede van de kwaden te scheiden. Dat is een rode draad in deze problematiek: keuze tussen goed en kwaad!

De Tweede Kamer de juiste plek!
CDA landelijk en CDA Hoogeveen vinden dat de problematiek van de EBTL-ers in Den Haag moet worden opgelost. Hoogeveen heeft in 2017 veel te doen gehad met bijvoorbeeld grote groep kansloze Georgiërs en Mongoliërs. In najaar 2017 met andere ruim honderd (jongere) veiligelanders, die overal in Hoogeveen rondliepen. Kortom, toen gevraagd werd om onze ex-gevangenis beschikbaar te stellen voor maximaal 50 lastpakken, was de gemeenteraad (behalve VVD) voor. Deze maximaal 50 werden ‘ingepakt’ in goede regels. Bewaakt door 38 man waarvan ruimt 50% van DJI (cipiers) dus dat zat wel goed. Kiezen uit kwaden of bijdragen aan een landelijke probleem. Maar de Hoogeveners waren ook niet gek: 100 vervelende lieden in ruilen voor maximaal 50 die eigenlijk nauwelijks iets mochten…..dat leek een goede deal. Helaas kon de staatssecretaris van V en J (VVD-ers Harbers) het niet waarmaken. Dus in de kamer moet hij zich verantwoorden en daarvoor hoeven wij in Hoogeveen geen debat. In Cassata heb ik dan ook opgeroepen dat Hoogeveense Mark aan de slag gaat met bestoken van Haagse Mark. CDA heeft laten zien dat dit bij het kinderpardon, zelfs tegen het regeerakkoord in, werkt. Uit ons contact met van Toorenburg werd gisteren bevestigd dat het Kamerdebat nog niet is vastgesteld. CDA Hoogeveen zal dit bewaken en heeft via haar Haagse contacten (dank Agnes Mulder) ook prima ingangen!

Inspectie rapport ook voor CDA duidelijk!
Het rapport van de inspectie ven Veiligheid en Justitie is duidelijk! Wij raden u aan met de EBTL te stoppen. Er is onderzoek gedaan. De medewerkers hebben niet de middelen en de juridische mogelijkheden om hun werk goed te doen. Op 10 maart 2018 komt een alcoholverslaafde, agressieve en psychotische Algerijn in het Hoogeveens AZC om het leven. Lees het rapport maar eens over deze ‘gestoorde meneer’. De medewerkers hebben geprobeerd om hem op allerlei manieren ‘te helpen’, maar hij wilde geen medische hulp en zeker niet naar Veldzicht (waar wij onze Nederlandse gestoorde gevangen naar toe sturen). De geconsulteerde arts verklaarde dat hij wilsbekwaam was dus konden de COA-mensen niets doen….Hij gaat op een bankje (er staat een tuinbank in de wachtruimte van COA weet ik) en gaat op de ramen van de entree/beveiliging staan beuken. Geen twijfel over zijn gedrag. Abnormaal en zoals iedereen terecht aangeven geweld tegen mensen met een publieke taak is onacceptabel. Iemand met dergelijk gedrag moet aangepakt worden. COA heeft hotline met de politie en die zouden ook zijn genomen als de meneer niet valt en later in Bethesda komt te overlijden. Dramatisch voor iedereen. Dus komt er een groot onderzoek. Daaruit blijkt dat de voorwaarden die Hoogeveen heeft afgesproken met COA niet worden nageleefd. Het handhaven van de maximale wandelgebied ‘Kinholtsweg+WC de Weide’, toezicht en begeleiding in dat gebied en maximale vrije tijd van 14-16 uur…lukt allemaal niet of nauwelijks.

Loohuis er bovenop
Toen in december bleek dat de EBTL-ers, maar überhaupt de veiligelanders en zeker ook de AMV’s (minderjarigen zonder ouders) veel overlast gaven in de woon- en vooral winkelomgeving van het AZC greep Loohuis direct in. Hij heeft direct contact met degene die uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor dit beleid. Staatssecretaris Mark Harbers. Over het rapport n.a.v. het overlijden van de Algerijnse meneer heeft Loohuis op 13 januari samen met Femke Halsema overleg met Harbers. De staatssecretaris verontschuldigt (net als in de antwoordbrief aan de kamer van 22 januari 2018) voor het onderschatten van de problematiek van de EBTL-ers. Loohuis krijgt alle medewerking, maar we zien hier, net als in het eerder kamerdebat van 12 september 2017 wat ik vrijdagavond eens helemaal uitgezeten heb (zucht), dat de VVD-bewindslieden er niet uit komen… Dijkhof worstelt daar toen al ook enorm met de problematiek van de uitzetting van aso-asielzoekers. Harbers heeft het niet makkelijker….!

Naleving internationale verdragen
Dijkhof is daar duidelijk, uiteindelijk komt nadat alle juridische wegen zijn afgewerkt en een aso uit een veilig land kan worden uitgezet, aan op zijn of haar medewerking (nog geen 10%) of de medewerking van het land van herkomst. Uit de hele bovenkant van Afrika hebben we ‘asielzoekers’ op bezoek. En Dijkhof in het debat zoomt in op Marokko. Koning Mohammed van Marokko zit niet op deze mensen te wachten, hoewel sommigen beweren dat het een economisch model is: voor de achterblijvers in Marokko zijn de ‘asielzoekers’ een belangrijke bron van inkomsten. Op EU-niveau probeerde Dijkhof dit dus jaren terug al te regelen, maar daar is de slagvaardigheid ook moeizaam. Kortom waar gaan deze ex-gevangenen en uiteindelijk geen terechte asielzoekers dan naar toe? Van de EBTL-ers weten we het uiteindelijk wel: 80% gaan de illegaliteit in. Vertrokken met onbekend bestemming. Illegaal wonen in Nederland? Naar volgende EU-land? Terug naar zeg Marokko? Duidelijk is wel dat beide VVD-staatsecretarissen hier ook niet uitkomen. En iedereen heeft recht op een juridische bijstand, maar zoals Madeleine van Toorenburg van CDA ook aangaf: het probleem zit ‘m al bij de poort van Nederland. Maar overal in het traject doet zich het dilemma voor van de scheiding van goed en kwaad. Hoe kan de marechaussee of IND op Schiphol of in Ter Apel zien of iemand terecht of onterecht zijn land ontvlucht is? Humaan land als Nederland worstelt enorm met deze selectie….

Aboutaleb en Hoogeveen
Tijdens het debat bij Cassata bracht ik nog naar voren dat het toch wel bijzonder is dat een stad als Rotterdam met haar AZC Beverwaard geen aso’s wil opvangen. In het AD lezen we letterlijk dat deze personen naar EBTL’s in A’dam en Hoogeveen gaan. Dit is overigens allemaal wel conform de regels.
https://www.ad.nl/rotterdam/negen-vluchtelingen-asielzoekerscentrum-beverwaard-naar-aso-azc~aac209be/
Waar wel bijzonder is dat de IND van Harbers in het najaar 2018 na klagen van Aboutaleb daar op eens de veiligelanders met voorrang kon behandelen. Dus als je de druk maar hoog genoeg maakt dan kan er op eens meer? Als bij een gewoon AZC met aso’s uit veilige landen wel een versnelde procedure mogelijk is, waarom kan dat in A’dam en Hoogeveen dan niet? Die vraagt stelde ik Mark Strolenberg. Het antwoord volgt nog.

Factfullness
Tijdens het debatje stelde ik nog aan de orde de feitelijke onjuistheden die Mark zowel op WNL als op hun site verspreid. We moeten wel bij de feiten blijven! Op de site van de VVD geeft Mark aan dat 70% van de asielzoekers in aanrakening met justitie zijn geweest. Dat klopt zeker niet. Loohuis bevestigd dit ook. Mark bedoelde dat dit percentage betrekking had op het EBTL. Kleine tikfout die ik in de sociale media opgepikt zie worden….. Ook deed hij voorkomen dat het EBTL 9 mln kost. Hij gaf aan dat dit de hele EBTL-problematiek van Nederland betrof. We hebben in Hoogeveen veel mensen die verontrust zijn over de situatie. De informatie die niet feitelijk juist of suggestief is…. Komt de nachtrust van deze mensen niet ten goede.

Wel of geen debat?
CDA wil best een debat. Debat is de motor van de democratie, maar deze motor moet wel draaien met een doel.  VVD heeft als steun voor dit debat de steun nodig van 2 andere partijen. Die van SGP is al binnen en Mark verwacht deze ook van GB. Mark geeft aan GB nog veel verder wil gaan als VVD en dat hij daarom verwacht dat ze hem zullen steunen. Marc wijst ons op onderstaande bericht en geeft daarmee aan dat hij steun voor het debat geen probleem acht.

GB wil sluiting van EBTL in AZC Hoogeveen


Douwe Oosterveen geeft aan dat hij andere geluiden heeft gehoord: GB Hoogeveen is volgens hem gericht op: criminelen weg, laat COA zich aan afspraken houden. Stoppen geen optie. Mark had andere geluiden gehoord…..vreemde tegenstelling die Margriet Benak nog even zal bezig houden. In de loop van de dag zo gaf zij aan, veranderde ook de tekst op de GB Hoogeveen-site en werd het gematigde beleid waar Oosterveen ook over sprak ook op de site verspreid. En zo zal alles in Hoogeveen ook weer op haar pootjes terecht komen. En willen wij als CDA dat iedereen zich in Hoogeveen veilig voelt! Hoe, daar zullen we het dan nog over hebben, maar het doel blijf helder!

Bijzondere tegenstelling
Deze week hadden we (ik sprak daar in mijn slotwoord bij Cassata nog over) een bijzondere tegenstelling. Op 2 februari discussieerden we over de Aso’s in het AZC. Maar op de vrijdagavond van 1 februari lezen wij over 115 asielzoekers die zich graag nuttig maken als vrijwilligers in de Hoogeveense samenleving. Bij mijn kerk hebben asielzoekers vele uren geholpen met schilderwerk, helpen er wekelijks asielzoekers met koffieschenken of andere klusjes. Bij mijn geliefde HZVV worden er zelfs door asielzoekers trainingen gegeven. Ik hoor dat de spelers met de in het artikel genoemde trainer weg lopen….wat een tegenstellingen: 22 aso’s (3,8% van de populatie) en 115 vrijwilligers (20% van de populatie). En Hoogeveen is met deze score één van top 3 AZC’s van Nederland…Het blijft dus de kunst voor ons allemaal dicht bij de genuanceerde feiten te blijven, maar ook steeds weer te kiezen tussen goed en kwaad! Een vrij oud dilemma.

Berichten naast elkaar: 
2 februari
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/143567/VVD-Debat-over-aso-azc-in-Hoogeveen-komt-er
30 januari
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/143456/Asielzoekers-zetten-zich-in-als-vrijwilliger-in-Hoogeveen

Al met al een bijzondere ervaring in de wereld van de politiek & media. Over feiten en debatten met of zonder doel…! Werken aan veilig Hoogeveen dat is wat we (burgemeester, wethouders, raad, politie, coa en met name de staatssecretaris) moeten blijven doen! Of het nu voor of na 20 maart is…!