Vandaag was ik bij het seminar Organisatie 3.0. Wij bij Afier Accountants zijn bij de start erg gericht geweest op modern organiseren. Samenwerken anno 2005 zou je toen kunnen zeggen. Maar waar staan we anno 2015. We zijn 10 jaar onderweg, maar duidelijk op zoek naar nieuwe inspiratie….Management boek organiseerde een ‘organisatie 3.0’ bijeenkomst bij de Baak in Driebergen. Dus maar weer om 630 uur in de auto gehezen….vijf sprekers op één dag, mooie manier om snel deze innovatieve adviseurs aan te horen….

Het Maitland Theater is een modern gebouw midden op het de Baak complex. De plaats voor management developement in Nederland. Sukkels zoals ondergetekende komen daar eigenlijk nooit….waarom eigenlijk niet vroeg ik me in de vroege ochtend af. Ik bleek de eerste gast te zijn. Na mij kwam er een lange heer binnen, bleek uit Winsum te komen. Blijkbaar zijn de Noordelingen op tijd en bij de pinken. De heer Janse was ‘medewerker van woningcooperatie’. Gewoon directeur, maar dat zei hij niet. De rest van de dag ontmoette je bij deze bijeenkomst 1 bankier, een headhunter, een tiental beleidsambtenaren (Raalte, Amsterdam, Den Bosch, etc), een manager van BFT van Justitie, handjevol strategie adviseurs, uitgever, directeur van HEMA, PGGM, OXXIO en nog wat lieden. En natuurlijk maar één accountant….en dan nog wel zonder PE-punten. Of zou ik de NBA kunnen overtuigen dat dit juist wel HEEL nuttig is voor ‘de adviseur van het MKB’? Zeker een bijzondere sfeer. Je kon zelf verse muntthee zetten. De lunch was heerlijke broodjes en salade (alles in duurzame bakjes), melk van Zuivere Zuivel en ook de sapjes waren duurzaam. Duidelijk practice what you preach. De vijf sprekers en wat mot ik d’r nu mee….

Hans van der Loo: Energieke visie op organiseren, werken en leiderschap (met een prachtige plaat van een zeilboot)

vanderloo

Wat me aansprak in zijn verhaal was de stelling: je moet dromen en waarden hebben in plaats van doelen en KPI’s. Dat was voor een accountant even slikken, maar voor mij heel herkenbaar. Van der Loo sloot aan op Covey maar gaf aan dat je een organisatie in 90 dagen kunt veranderen. Je ‘goal in mind’ houden en in 5 stappen naar gedragsverandering. Ik twijfelde. Oprecht veranderen? En een organisatie of een groep individuen. Ik zie Afier niet in 90 dagen helemaal op gaan in nieuw gedachtengoed. De Changeology in 5 stappen werden door van der Loo behandeld.  Om in 90 dagen tot verandering te komen hanteert van der Loo 5 stappen te onthouden aan de 5 v’s. Kijk dat spreekt onze ‘mindmappers’ aan. Simpele overzichten:

 1. Vonken: geraakt worden, willen ipv moeten, enthousiasme
 2. Voorbereiden: messcherp beeld van de prestaties, hefboomgedrag
 3. Versnellen: Doen is de beste manier van denken…
 4. Volhouden: wilskracht etc
 5. Verankeren: een nieuwe gewoonte(s) creeren…

Om over door te denken waren de drie hoofdvragen van van der Loo:

 • Welke prestaties wil jij samen met anderen het komende jaar (of jaren) realiseren?
 • Welk gedrag hoort daarbij? In hoeverre verschilt dat van het gedrag dat je nu vertoont?
 • Welke energie is daarvoor nodig en over welke energiebronnen beschik je?

En dan de klap op de vuurpijl: je moet willen zeggen we gaan 10% groeien, ontwikkelen of wat ook! Dit is de tijd van 10 keer groeien. Anno 2015 kun je gewoon je zelf 10 keer vergroten in plaats van 10% per jaar d’r bij. Voor evolutionaire lieden als accountants is dat wel een flinke stap. Afier van 22 man naar 220 man? Kan dat? Wederom twijfel en dat is natuurlijk een slechte raadgever. Hans van der Loo vervolgens: schrijf voor vandaag eens op wat je met deze dag wilt bereiken? Dat lukt mij wel: ‘wat moet je doen als accountants/adviesclub om van A naar B te komen zonder het mooie verdienmodel van het heden achter je te verbranden’….Marc zou zeggen rustig an, de transitie moet je stap voor stap uitvoeren.  En ik ben ook geneigd hem gelijk te geven. Alle kantoren worstelen met die vraag. Ze hebben allemaal wel een ander beeld van wat B moet zijn!

En zorg er voor dat je geen bergbeklimmer wordt. Een bergbeklimmer kan pas na uren/dagen klimmen zien wat er op de top staat. Je moet veel eerder zichtbaar hebben waar je uit wilt gaan komen. En een kapitein op een zeilboot moet steeds zijn horizon bepalen en wordt (zie Volvo-ocean race) steeds geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen! Daarom risico’s nemen moet, maar je moet je ook steeds aanpassen op nieuwe ontwikkelingen! Het werken met een totale roadmap is onzin….?? Het enige wat je sterk is het achterliggende ‘waarom’ (great why?). Droom je PRESTATIES. Visualiseer deze !

Marga Hoek: Zakendoen in de nieuwe economie (openingszin: duurzaamheid moet)

In een roze jurkje stond directeur van de ‘groene zaak’ Marga Hoek op eens voor ons. Dit was de lezing waar ik naar uitgezien had. Helaas had ze maar een uur en daarin ging veel tijd zitten in het motivatieverhaal. Het waarom kreeg veel aandacht en daarna pas het wat of het hoe. En ik (volgens mijn 95% van de zaal) was na haar boek al overtuigd van het waarom. De samenleving moet verduurzamen. Balans vinden tussen de drie belangrijkste assets: eco, social en financial. Marga ging dus veel in op de nieuwe economie die evenwicht tussen deze drie elementen probeert te vinden. Die niet alleen financiën meenemen in hun strategie, hun investeringskeuzes en kostprijsberekeningen. Marga Hoek gaf aan dat deze drie elementen een rol moeten spelen in eco-economische afwegingen. Prachtige voorbeelden van inspirerende bedrijven komen uit haar bijzondere boek ook in de lezing naar voren. Zo wil ik dat ook denk je dan. Dat is B! er moet voor accountants toch ook wat de meten en rapporteren zijn als het gaat om de drie assets. De drivers van vernieuwing in bedrijven anno nu zijn er maar twee: ICT en Waarden. Hoek heeft niet voor niets kinderen een hoofdstuk laten schrijven in haar boek. Dat is de spiegel met de toekomst. Hoe deze decisionmakers van de toekomst nu tegen technologie en tegen wat ze belangrijk vinden aan kijken.

Marga kwam dus niet helemaal toe aan haar 7 vensters op de toekomst.

hoek2

1. Venster – Klanten
2. Venster – Value cycle
3. Venster – Schaalgrootte
4. Venster – Innovatie
5. Venster – Businesscase
6. Venster – Financiering
7. Venster – Leiderschap

Wat op valt is dat het boek geschreven is voor mensen die traditioneel best financieel of economisch georiënteerd zijn. Je ziet het ook aan de vensters. Het zijn bedrijfskundige begrippen die zij hanteert. Nogmaals het meest inspirerend van haar boek vond ik de voorbeeldcases. In de interactie kwam een deelnemer “Elly Werkt” aan het woord: over een casus waar zij bij betrokken was: stichting verhuisfamilie. Zie hieronder. Verder had ik al weer moeite om ‘d’r bij te blijven’.

Van de site van de VERHUISFAMILIE: Onze regering ziet Nederland graag als een participatiemaatschappij, waarbij buren, vrienden en familie elkaar ondersteunen. De werkelijkheid is echter dat eenzaamheid en armoede een groot maatschappelijk probleem is. De Verhuisfamilie is een stichting die minvermogende burgers zonder sociaal vangnet ondersteunt bij de verhuizing. Ze werft hiertoe fondsen en werkt samen met lokale vrijwilligersorganisaties. De Verhuisfamilie is een initiatief van Mondial Movers, het landelijke netwerk van erkende verhuisbedrijven, omdat deze verhuizers in de praktijk schrijnende voorvallen tegen kwamen van bijvoorbeeld een oudere mevrouw zonder kinderen of vrienden met alleen AOW die onmogelijk haar verhuizing naar een verzorgingshuis kon betalen of regelen.

Jacques Pijl: het nieuwe normaal

Pijl gaf aan dat hij eigenlijk managementboek-auteur by accident was. Hij schrijft in 21 wetten wat het nieuwe normaal in onze samenleving is. Hoezo strategisch management door rapporten te lezen? Emerce gaf aan dat gemiddelde levensduur naar 5 jaar zal dalen! Je hebt geen tijd voor lange trajecten. Voorbeelden OAD, Halfords, Kodak, Nokia etc. De huidige samenleving (klanten) vragen wendbaarheid en slagkracht. Pijl tekent een tweetal halve doppen van een ei. A is running the business en B is changing the business. Beide zijn zaken die je dagelijks aandacht moet geven. Transforming every day? Bij B ‘transforming’ schetst hij drie transformingsprocessen:

 1. Lean: elke dag een beetje beter (niet slecht, maar ook niet fundamenteel anders);
 2. Vernieuwing: vernieuw de bestaande organisatie
 3. Nieuwe verdienconcepten: los komen van het bestaan (laat het los en kijk met heel andere ogen naar je business. Of roep andere branches, kunstenaars, etc naar jouw businessmodel te kijken).

Jaap Peters: nieuwe tijden anders organiseren

peters

Jaap Peters was anoniem al de hele dag aanwezig. Hij had zijn verhaal ook aan laten sluiten op wat hij al gehoord had. Peters die we kennen van bestsellers als ‘bij welke reorganisatie werk jij’? En ‘intensieve menshouderij’ boeken die mij als Afierist ook een bepaald spoor hebben gezet en waar ik nu krampachtig weer op probeer te komen….. Peters putte uit zijn brede ervaring. Van voetballeider tot reorganisator van gemeenten en instellingen. Hij noemt zichzelf overigens ‘

organisatie-activist’. Peters was echt leuk om naar te luisteren. Hij beschreef ook zijn reis naar de USA en de ellende van Detroit. Dan wel de bloempjes die daar ook tussen het asfalt bloeien. Een keramiek fabriek die met alle oude producten weer ‘made in usa’ produkten maakten voor Starbucks. Wel wat duurder, maar wel USA-first. Niet ‘give us jobs’ maar een lokale bevolking die ‘we create our jobs’ heeft opgepakt. American Pioneer Manufactoring, mugs made in the usa. Mokken uit de USA. Dus niet mokken, maar juist mokken maken. De link met Peters: kracht ligt op de werkvloer. Mensen die met ambachtskennis en kunde een product w

eer oppakken. Centraal staat het rijnlandsmodel bij Jaap Peters: vaklieden in de eerste linie sturen het proces. Niet een backoffice of headoffice bepaald, maar de man/vrouw direct in contact met de klant. Onze overkill aan management zorgt voor ballast als controles, certificering, toezicht etc. De werkvloer weet het beste hoe je een klant moet bedienen.

 

 

Menno Lanting: wendbaar werken in de 21ste eeuw

Ja, dan de laatste spreker. Een ex-de-baak-man die van schrijven en lezingen zijn beroep gemaakt heeft. Leuk dat dit kan, maar wat heb ik d’r an is dan al gauw een eerste gedachte!  Wel hadden bij de eerste vier sprekers gehoord over de invloed van ICT, maar Menno Lanting nam ons even mee in de wereld van snel veranderende IT. Bakas had 6 weken bij een lezing gezegd: zorg dat je een ambacht leert want dat zijn de enige beroepen die over blijven, de rest gaat naar digitalisatie, automatisering en robotisering….Lanting was daarin nog scherper: ook de ambachten krijgen zeer sterk te maken met ICT-ontwikkeling! Een kapper blijft een eeuwig ambacht. Menno Lanting wist in één voorbeeld ook dat te torpederen: Shortcut, de kapper-app. Via de app bespreek je een kapper en binnen 1 uur staat deze aan jouw deur. Hoezo businessmodel met een kapperszaak op A-locatie….

Terug naar het begin van Lanting: waarom zijn we zo ongelukkig vroeg hij zich af. 60% van de geënquêteerden gaf recent bij een onderzoek aan ‘na de crisis ga ik direct op zoek naar een andere baan’….En we moeten oppassen met onze overgereguleerde samenleving. Een bank anno nu is een bolwerk van regelgeving. Denk je dat Apple Bank of Google Bank daarin mee zullen gaan? ICT heeft grote invloed op de onderneming, mogelijk zelfs zo sterk dat management niet de oplossing is. Als we goed en direct willen reageren in deze tijd van ‘realtime feedback’ dan moet men (de werkvloer) het zelf oplossen. {gelijk een tweetje gestuurd met feedback op het verhaal van Lanting, realtime immers}.  Lanting noemde IENS en Booking.com waarin feedback op diensten van restaurants en hotels direct van invloed zijn op de reservering die men gaat maken. Of Philips. De producent van lampen en medische apparatuur. Een bedrijf wat werkt aan haar strategische doel: data-verwerker worden. Data over verlichting, maar ook de diagnoses die met haar machines worden gedaan veredelen en delen over de wereld. In 3 minuten heeft een arts dan 50.000 vergelijkbare patiënten all over the World in beeld….Mooi voorbeeld was Humana Insurance. Closing the gap between you and the care you deserve…een verzekeraar ja, maar veel meer een informatie-regisseur. Werken met apps, vitalityplans, enz. En een gezondheidsplan. Als je voldoende sportpunten behaald hebt wordt je beloond. Filmkaartje bijvoorbeeld. Kijk eens op humana.com….indrukwekkend. Voorbeeld als WAZE (beter dan ANWB traffic) of giffgaff. Een dochter van telefonica die met 50 fte haar moeder (met tienduizenden medewerkers) qua klanten heeft ingehaald. Members help members werkt online perfect en dan heb je maar 50 man nodig…

Prachtig beeld: intrede van de paus: toen 1 man met telefoon die een foto  maakt, nu met Franciscus honderden PDA’s!

Lanting geeft ons vier stappen mee:

 1. Stop met de oude economische inzichten naar de nieuwe economie te kijken
 2. Durf te kiezen (voor dat voor je wordt gekozen…concurrent komt uit andere hoek!)
 3. Let op het verschil tussen top/bottum.  In de top van bedrijven ziet men ICT-ontwikkeling niet of veel te laat! Leiders van nu komen (letterlijk) uit een andere eeuw!
 4. Werk aan grotere impact met veel kleinere footprint. Kappers met dure panden?

Wat vond ik gaaf in de toespraak (wat raakte mij):

 • Klein is het nieuwe groot (zie ook 10 keer ipv 10% aanpak) veel meer realiseren met minder footprint is anno NU (de micro multinational speelt een belangrijke rol)
 • Technologie in een mensgerichte organisatie is helemaal geen probleem. Meer een kans dichter bij je klant te staan.
 • Technologie zorgt er voor dat je informatie direct op de werkvloer beschikbaar is. Informatie is macht, dus de werkvloer krijgt de macht.

tools

Afsluiting

Om 17.45 zat ik weer in de auto. Eerste wat ik dacht: ik ben nu niet meer op tijd bij Josette. Sterven doe je niet op 1.0, 2.0 of 3.0 wijze….Kortom  er zijn belangrijker dingen dan al dat verandermanagement gedoe.

Maar toch kun je niet de boodschappen van deze ‘managementboek-auteurs’ van je afzetten. Je hebt het urgente gevoel: ik moet er iets mee. Al schrijvende zet ik de zaken voor ‘mijn’ Afier op een rij:

Ad 1 van der Loo

Ik ga maar zijn vragen bij langs:

 • Welke prestaties wil jij samen met anderen het komende jaar (of jaren) realiseren? Een maatschappelijk verantwoord, innovatief kantoor neer zetten is een must om te overleven en geïnspireerd te blijven.
 • Welk gedrag hoort daarbij? In hoeverre verschilt dat van het gedrag dat je nu vertoont? Duurzaam en sociaal…ja, zijn we nu niet duurzaam en sociaal? Wel innovatief op onze eigen schaal…
 • Welke energie is daarvoor nodig en over welke energiebronnen beschik je? Inspiratie, geloof, overtuiging. Mijn inspiratie is toch van God gegeven…

Ad 2. Hoek

Ja, dat vraagt nadere studie. Het voorbeeld van Stg verhuisfamlie spreekt wel gelijk aan. Onze kennis op financieel en fiscaal gebied inzetten voor mensen die financiën en belastingzaken niet meer kunnen overzien. Ouderen? Mensen met een beperking? Schuldhulpverlening? Daar zijn instellingen en stichtingen voor? Mooie gedachten om je kwaliteiten in te zetten, lastig als je een onderneming moet vertellen: u moet even wachten, ik help vandaag even oma Jantina met haar aangifte…? Durven? Doen?

Ad 3 Pijl

Onze fixed fee, 12 vaste facturen is toch geen nieuw businessmodel? AccountAnders (geen geregisttreerd accountant) kan afrekenen als % van de omzet. Dat mogen wij niet, maar we moeten wel iets nieuws bedenken anders drukken de niet-accountants of zij die min of meer accountantsdiensten mogen leveren ons uit de markt. Toch je kantoor maar splitsen?

Ad 4 Peters

Rijnlandsdenken, iedereen in kantoor betrekken en ideeën laten uitwerken! Kennis van degene direct met de klant werkt meenemen en hen inspireren verder dan de wereld van Tynaarlo te kijken en te denken. Dromen formuleren…

Ad 5. Lanting

Realtime feedback intern en extern organiseren en benutten! Leren van Humana: je doel is niet verzekeren, maar mensen bewaren voor gevolgen van ongezondheid. Vanuit zo’n missie een nieuwe aanpak, taakopvatting, klantconcept neerzetten. Afier is voor betrouwbare en slimme cijfers (jaarrekeningen, prognoses, begrotingen, aangiften)? Je doel is mensen geruststellen over de toekomst van hun bedrijf of instelling. Een prachtig rapport heeft zeker wel minder impact als een telefoontje dat een overname, sanering, financiering, investering prima kan plaatsvinden. Hier moeten we op verderdenken (dank aan Nanno).

EJK

 doel

 Buiten stond symbolisch een doeltje…..