Soms is het mooi als zaken uit je ‘verschillende levens’ bij elkaar komen. Mijn leven als accountant en dat als (parttime) politicus komen soms heel dicht bij elkaar. Zo ook toen in januari de presentaties van Pieter Duisenberg uit Zeist te zien kreeg….daarom werk ik aan ‘Duisenberg Lokaal in Hoogeveen’.  Heeft u nog suggesties dan hoor ik dat graag!

Via deze blog roep ik u op om mij te helpen met het optimaliseren van een prachtig thema: hoe houden (parttime) politici (vaak zonder financiële achtergrond) grip op jaarrekening (-en) en begroting (-en)!? Op een effectieve en efficiënte manier. Uw suggesties zijn zeer welkom!

Jaarrekening in Hoogeveen

Bij de behandeling van financiële stukken in de gemeenteraad gaat het vaak niet over het beleid, maar meer over incidenten, over bezettingsgraad van het Activum of dergelijke punten. Ik vroeg zich af of dit niet anders kan. In de Tweede Kamer vroeg VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg zich hetzelfde af en ontwikkelde een methode om financiële stukken in het vervolg slimmer en beter te behandelen. Verschillende gemeenten kijken inmiddels of deze methode ook naar gemeenten vertaald kan worden. Ik wil de Duisenberg-methode ook naar Hoogeveen halen, dus probeer ik deze methode te vertalen is naar de lokale Hoogeveense situatie. Binnenkort hoopt ik met een voorstel hierover naar de raad te komen.

Duisenberg

Pieter Duisenberg is VVD-tweede Kamerlid en bedacht een methode, die volgens hem helemaal niet zo bijzonder was, maar wel gestructureerder en doelgerichter. Toen hij in 2012 in de Tweede Kamer kwam na een loopbaan in het bedrijfsleven als financieel bestuurder, stortte hij zich op onderwijs. Op de begroting voor 2012 stond ruim € 31 mrd aan uitgaven. Maar tijdens de behandeling ervan in de vaste Kamercommissie ging het over het faillissement van één school. ‘Ik was in het bedrijfsleven heel wat anders gewend. Ik miste de gestructureerde benadering: wat wil je bereiken, wat investeer je, hoeveel gaat dat opleveren? Ook in de politiek wil je immers bepaalde doelen bereiken. Er zijn heel veel parallellen tussen de politiek en bedrijfsmatige processen’. Ik had eenzelfde gevoel. Vol overgave stortte ik me de afgelopen jaren op begrotingen en jaarrekeningen, maar steeds vaker ontstond het gevoel ‘dat moet handiger kunnen’.

3de dinsdag van mei Hoogeveen financiën goed op orde

Ik wil gelijk aangeven dat Hoogeveen financieel haar huishouding goed op orde heeft. Ook bij de cursus ‘politiek actief’ en ‘gast van de raad’ in de afgelopen week bleek weer dat Hoogeveen, bijvoorbeeld met haar ‘huishoudboekje’ de transparantie over haar financiën een goede impuls heeft gegeven. Toch moeten we niet blijven stilstaan (stilzitten is achteruitgang). Vanuit een gezamenlijke aanpak werken en voorkomen dat we in veel details en incidenten verzanden zijn twee duidelijke doelen van wat we ‘de methode Helder Hoogeveen’ willen noemen.

 Effectief en efficiënt financiële cijfers beoordelen en behandelen

De ‘methode Helder Hoogeveen’ gaat o.a. uit van de door Duisenberg voorgestelde rapporteurs. Deze doen het voorwerk over de programma’s en brengen vanuit de controlerende taak van de raad rapport uit aan de verschillende politieke fracties. Daarmee heeft iedereen eenzelfde vertrekpunt om te bepalen wat men belangrijk vind in begroting en verantwoording. Ook de behandeling in de raad kan m.i. effectiever. Jongstleden donderdag bleek, bij de behandeling van de jaarrekening, dat de hoeveelheid en variatie van te bespreken onderwerpen het overzicht voor publiek, pers en zelfs diverse raadsleden negatief beïnvloede. Methode ‘Helder Hoogeveen’ inclusief een planning en een wijze van behandelen in de raad zal in de loop van de maand mei aan financieel specialisten van de raadsfracties worden gepresenteerd, hun aanbevelingen worden meegenomen en hoop ik het eind mei met voldoende steun aan de raad aan te bieden. Ik moet misschien dan nog wel flink debatteren….maar daar is niets mis mee!

kreuze betoog