Blog over actuele politiek, blind stemmen en de discussie over de LHBTI-promotie zoals FvD dat ongeveer noemt. Ook over persoonlijke afwegingen en mijn stemverklaring bij de motie regenboogschade. Stop-woke-act-gedrag is trouwens net zo’n kloofvergroter als deze motie…

In 2019 werd Forum voor Democratie met grote meerderheid in de provinciale staten gekozen.  Indrukwekkende binnenkomer. Eindelijk een nieuw geluid zullen velen hebben gedacht. Een toekomst vol van hoop gaf Baudet, Otten en hun nieuwe partij. Een partij ontstaan bij (hoe wrang) het Oekraïne akkoord. Een partij die gelijk ook al in ruzie en verdeeldheid terecht kwam. Niet lang daarna ontstond JA21 en een paar later BVNL. In de corona-tijd werd de partij een partij die mensen met complotgedachten en verdachtmakingen een welkom thuis bood. Nog steeds spreekt men over het systeem waarin wij gevangen zitten. Ik schreef daar als mens zonder ziel (naar de mening van FvD) al eerder over: Politiek van hoop – Kreuzeman. Nadat Baudet uitspraken deed over het regeren van ons land door reptielen (een onduidelijke metafoor voor een bevolkingsgroep) en nadat Baudet toch herhaaldelijk zijn sympathie voor agressor Poetin had uitgesproken, zou je denken dat mensen zich gaan afvragen ‘op wie heb ik eigenlijk gestemd’?  Maar we zijn er nog niet. Nu heeft FvD een thema opgepakt wat van over de plas is komen overwaaien. Diverse staten hebben (Florida) of gaan (Alabama, Ohio, Louisiana, Texas, Arizona, Ioha, Missouri, Kentucky en anderen) de ‘don’t-say-gay-wet’ invoeren. Deze wet verbied spreken over LHBTI-zaken met kinderen onder de 9 jaar. Nog net iets anders als FvD die het onder de 18 jaar wil verbieden. Immers hun motie spreekt over minderjarigen.

Voor meer informatie over deze wet uit de VS:

In Florida is het straks taboe om op basisschool over gender te praten (nos.nl)

Disney spreekt zich toch uit tegen homofobe wet Florida, gouverneur woest | RTL.nl

In de VS leidde dit tot enorme discussie en grote verdeeldheid.

We noemen het de “Zeg geen homo”-wet omdat het onderwijs in de klas over seksuele geaardheid en genderidentiteit verbiedt. Maar leden, dit wetsvoorstel gaat veel verder dan de tekst op de pagina. Het stuurt een vreselijke boodschap naar onze jeugd dat er iets zo verkeerd, zo ongepast, zo gevaarlijk is aan dit onderwerp dat we het moeten censureren uit de klassikale instructie.

Vertegenwoordiger Carlos Guillermo Smith, in een toespraak tot het Huis van Afgevaardigden van Florida op 24 februari 2022. Democraat, zie verder: Carlos Guillermo Smith – Wikipedia Middelste persoon op de foto.

De wet leidde tot grote verdeeldheid (kloven) in de VS en met name bij de Santis bespeur ik dat er een strijd onder of achter zit over ‘het anti-woke  zijn’. DeSantis (de grote uitdager van Trump naar verluid) voert dan ook campagne met de ‘stop-woke-act’. Daarmee gaat hij ten strijde tegen de indoctrinatie en met name dus het spreken over transgenders op basisscholen. In de VS spreekt men vanuit rechts republikeinse kant over ‘the war on woke’.

Wat is eigenlijk woke?

Over ‘woke’ heeft iedereen wel een mening, lijkt het. De ‘woke-terreur’ zou Nederland teisteren, aldus schrijver Özcan Akyol in een van de vele columns over ‘woke’. Vooral de academische wereld zou in gevaar zijn. Henk Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht, vindt de ‘doorgeslagen wokecultuur’ ‘heel erg bedreigend voor de universiteit en de academische ontwikkeling’. ‘Daar moet alles gezegd en gedaan kunnen worden wat ieder intelligent mens kan bedenken.’ Ook Tweede Kamerlid Nicki Pouw-Verweij (JA21) is bang voor ‘woke’. Zij stelde een onderzoek naar zelfcensuur in het hoger onderwijs voor.

OVER WAT ‘WOKE’ NOU PRECIES BETEKENT, LIJKT NIEMAND HET EENS

Meningen over ‘woke’ zijn er dus genoeg, maar over wat het nou precies betekent, lijkt niemand het eens te kunnen worden. ‘U weet toch wel wat woke is?’ vroeg Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars aan SP-voorvrouw Lilian Marijnissen. ‘Legt u het uit.’ ‘Nee, legt ú het uit.’ Er kwam geen uitleg. Terwijl ‘woke’ beslist geen nieuwe term is. Zwarte Amerikanen gebruikten de term bijna een eeuw geleden al om te waarschuwen voor racistisch geweld.

In 1962 schreef de Afro-Amerikaanse schrijver William Melvin Kelley ‘If You’re Woke You Dig It’, in The New York Times. Daarin nam hij (witte) beatnikschrijvers1 op de hak, die deden alsof ze woorden uit de Afro-Amerikaanse straattaal, zoals ‘cool’ en ‘chick’, zelf hadden uitgevonden. In diezelfde jaren zestig gebruikten Afro-Amerikanen het woordje ‘woke’ ook om elkaar te waarschuwen voor het racistische geweld van witte mensen.

Maar we kunnen nog verder terug. In de jaren dertig zingt de zwarte Amerikaanse blueszanger Huddie ‘Lead Belly’ Ledbetter het protestlied ‘Scottsboro Boys’, over een groep onschuldige zwarte tieners die op reis in Alabama er door twee witte vrouwen van worden beschuldigd hen te hebben verkracht. In een interview in de jaren veertig vertelt Ledbetter hoe zijn liedje uit 1938 een oproep was aan zwarte mensen om waakzaam te blijven – to stay woke – op racistisch gedrag en geweld van witte mensen.

In 2008 werd ‘stay woke’ bij een nieuwe generatie geïntroduceerd door zangeres Erykah Badu – dezelfde generatie waar in 2013 de Black Lives Matter protestbeweging uit wordt geboren. In ‘Master Teacher’ (op Badu’s album New Amerykah) is ‘I stay woke’ het hypnotische refrein van een nummer over de zoektocht naar een wereld waarin zwarte mensen niet door racisme worden gedefinieerd. ‘Stay woke’ betekent voor Badu op je hoede zijn, maar ook blijven dromen

IS ‘WOKE’ DE NIEUWE ‘POLITIEKE CORRECTHEID’?

In het gesprek over ‘woke’ wordt de Britse schrijver George Orwell vaak aangehaald. Niet alleen vindt hij in 1984 de taal Newspeak uit, die de idealen van de totalitaire staat moet waarborgen, ook waarschuwt hij in zijn klassieke essay ‘politiek en de Engelse taal’ (1946) voor ‘sjoemelarijen en perversiteiten’ met de taal, die tot doel hebben ‘leugens als waarheid te verkopen’. ‘Woke’ mensen zouden volgens veel tegenstanders vooral bezig zijn anderen de les te lezen welke taal zij wel of niet zouden moeten gebruiken. Maar de strijd over het woord ‘woke’ gaat over meer dan taal of begripsverminking. Het lijkt inmiddels een politiek codewoord om discussie over institutioneel onrecht in Nederland de kop in te drukken.

Maar in 1987 opent filosoof Allan Bloom in een boek de aanval op wat hij ziet als de opmars van politieke correctheid aan de universiteit. Linkse docenten zouden jonge geesten vergiftigen met hun relativistische kijk op het leven, in plaats van studenten te leren wat goed en kwaad is. Journalist Richard Bernstein ontketent in 1990 een heftig debat in The New York Times als hij zijn zorgen uit over de ‘groeiende hegemonie van de politiek correcten’ op de universiteit, waar volgens hem opstellen over literaire klassiekers zijn vervangen voor werkstukken over discriminatie en burgerrechten. Die kritiek lijkt op het verwijt dat ‘woke’ studenten nu krijgen van mensen als rector magnificus Kummeling.

In Nederland grijpen rechtse politici en journalisten eind jaren negentig het idee van politieke correctheid aan om te pleiten voor een hardere aanpak van immigratie en immigranten. Elsevier-hoofdredacteur HJ Schoo schetst in 1995 een beeld van een linkse elite die de nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog misbruikt om immigranten te verwelkomen en pamperen. Schoo, de baas van het grootste rechtse weekblad van Nederland, klaagt dat hij zich door de ‘hoeders van het politiek correcte denken’ beknot voelt in wat hij mag zeggen. Journalist en socioloog Herman Vuijsje schrijft in 1997 in zijn boek Correct dat er in Nederland een ‘politiek correct taboe’ heerst op het bespreekbaar maken van problemen met minderheden, die ‘veel te lang met de fluwelen handschoen’ zijn aangepakt. En VVD-politicus Frits Bolkestein begroet de nieuwe en strenge Vreemdelingenwet in 2000 met de constatering dat ‘de prijs van tien jaar politieke correctheid over dit onderwerp hoog is geweest’.

Afgelopen februari hield de politieke partij JA21 een ‘woke-conferentie’ in Amsterdam. De partij wil de afkeer van wokedenken op de politieke agenda zetten. Opvallend is dat grote rechtse partijen als de VVD en de CDA dat nog niet hebben gedaan, terwijl het in de media wel gebeurt. Zo maakte Powned een populaire tv-serie waarin antiracistische activisten werden weggezet als ‘woke-gekkigheid’. In het AD bespreekt populair columnist Angela De Jong de serie instemmend. In de Telegraaf schrijft Wierd Duk dat ‘woke’ de Nederlandse universiteiten in de greep heeft en waarschuwt Paul Cliteur minister Dijkgraaf (OCW) voor ‘het gevaar van woke’. En in een interview in Trouw krijgen het voormalig VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali en de Belgische nationalistische europarlementariër Assita Kanko ruim baan om ‘de woke-ideologie’ als grote bedreiging voor Nederland neer te zetten.

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD, Justitie) waarschuwt dat ‘wokisme’ en complottheorieën onze democratische rechtsstaat zouden ondermijnen. Dat deed ze maandag 13 september 2022 in de HJ Schoo-lezing, een jaarlijkse lezing die Elsevier Weekblad organiseert bij wijze van ‘opening van het parlementaire jaar’. Volgens de minister willen ‘wokisten’ bepalen ‘wie recht van spreken heeft’. Dit geeft dus grotere en veel diepere kloven. Iets waar ik me juist me tegen wil verzetten….

Kortom we hebben ook in Nederland een geschiedenis over woke en anti-woke zijn. Dan gaan we terug naar Hoogeveen. Daar staat (hoe in de raad van Hoogeveen?) de motie ‘regenboogschade’ op de agenda. Ingediend door FvD.

Regenboogakkoord

Bij de verkiezingen in 2022 werd van politieke partijen gevraagd: ‘steun de strijd van LHBTI+ door het regenboogakkoord te tekenen’. In alle openheid ik kreeg het als fractievoorzitter en voorstander niet door mijn eigen fractie/de top van de nieuwe kieslijst. Dat was jammer. Nu in februari 2023 zet FvD dit onderwerp weer op de agenda. Zie de vrij korte motie via: https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/document/12435377/1/02-16+Motie+Regenboogschade

En actie van FvD die overigens op meer plaatsen in Nederland plaatsvind.

Arnhemse partijen lopen weg bij debat om woorden Forum over ‘de genderideologie’, raadsleden barsten in tranen uit | Arnhem | gelderlander.nl

Ook in het CDA wordt er goed en stevig over dit onderwerp gesproken. Sommige partijen zijn er snel uit en andere minder snel. Gemeentebelangen voorzitter Hilma Hooyer moet bijvoorbeeld haar praatje over deze motie inluiden met ‘graag had ik gezegd gemeentebelangen is tegen deze motie, maar wij zijn verdeeld’.  CDA is gelukkig niet verdeeld. Unaniem is zij tegen de motie.

Maar persoonlijk vind ik dat partijen voorzichtig moeten zijn met het ‘stop-wokisme’. DE LHBTI-gemeenschap heeft het niet gemakkelijk in onze samenleving. De onderzoeken maken dat toch echt duidelijk. Ook zien we aan de hele rechterflank een stop-woke-teneur. Niet dat ik me nooit erger aan overdreven lieden als Paul Ru (ken hen omdat er bij ons gewoon regelmatig naar hem/haar gekeken wordt), maar de emancipatie van LHBTI is gewoon in Nederland niet volledig genoeg. Gelukkig geldt dat niet voor het CDA. LHBTI-politici zijn bij ons ruimschoots voorhanden. Dat wil zeggen als ze op kwaliteit door de selecties komen. Vele hebben goed werk gedaan voor Nederland. Jan Kees, Gerda, Joop, Hanke en zo zijn er hele goede bestuurders binnen het CDA. Voor meer informatie waarom ik wel aandacht voor LHBTI goed vind lees deze twee artikelen eens door:

Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022 | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

Suïcidaliteit onder LHBTI-jongeren | Movisie

Stemverklaring

Omdat ik vind dat we voorzichtig moeten zijn met wij-zij-denken en met anti-woke-denken als reactie op paarse vrijdagen en andere acties om gelijke rechten en vooral gelijke behandeling te realiseren, heb ik toch bij het raadsdebat een stemverklaring afgegeven. Hierbij de tekst:

Voorzitter,

Ook ik zal tegen de motie van Forum voor democratie stemmen.

Als anders zijn de standaard is, dan zijn we allemaal normaal.

Dus daar gepaste ruimte voor bieden in  ons onderwijs én in onze opvoeding lijkt me goed. Vanuit mijn overtuiging is ieder mens gelijkwaardig en die les kan je niet vroeg genoeg leren. Voordat je het weet ben je gevangen in overwegingen van wij tegen zij.  Overwegingen waarbij je je gaat ergeren aan een deel van de samenleving die probeert onder druk, discriminatie en verachting te komen tot een leefbaar leven. Ook als je als jongere jouw liefde nog moet vinden.  Liefde voorleven kan echt wel op de basisschool. Ik neem afstand van discussies over te veel of te weinig aandacht (voor de vermeende dogma’s) van de LHTBI-gemeenschap of de regenboogbeweging. Laten we strijden voor acceptatie van al die jongeren die tot het ergste aan toe worstelen met hun geaardheid en hoe ze daarmee moeten omgaan in hun leven.

EJK, Raadslid CDA

Als je dit alles wilt nakijken. Zie dan 2.22.14 bij deze vergadering: Vergadering Raadsavond 16-02-2023 Gemeente Hoogeveen (raadsinformatie.nl)

Beste mensen, ga stemmen op 15 maart. Natuurlijk goed om op een Hoogevener te stemmen, maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet op. Stem vooral op iemand of een partij die probeert de kloof (o.a. tussen woke en niet-woke) kleiner te maken. Lees mijn tekst op:

Waarom – Drenthe kan wel wat Hoogeveen gebruiken: 

We moeten de kloof voorbij komen! 

Graag zou ik gerekend worden tot de kloofdichters in plaats van de kloofvergroters: kloofdichters – VPRO

 

 

 

 

 

Bijlage: toelichting op de  ‘Don’t say gay-wet’

“Don’t Say Gay” of “Don’t Say Gay or Trans” is een bijnaam voor anti- LHBTQIA+ -wetgeving in de Verenigde Staten. In 2022 keurde de wetgevende macht van Florida een wetsvoorstel goed met de officiële naam Parental Rights in Education , dat andere staten heeft geïnspireerd om soortgelijke maatregelen voor te stellen. De wet van Florida heeft tot doel “het fundamentele recht van ouders te versterken om beslissingen te nemen over de opvoeding en controle over hun kinderen” en hen in staat te stellen juridische stappen te ondernemen tegen schooldistricten. Van bijzonder belang voor de LGBTQIA+-gemeenschap en haar bondgenotenz ijn de vereisten met betrekking tot ouderlijke kennisgeving en toestemming met betrekking tot diensten voor de gezondheid en het welzijn van kinderen, en Paragraaf 3, waarin staat: “Klasonderwijs door schoolpersoneel of derden over seksuele geaardheid of genderidentiteit mag niet plaatsvinden in de kleuterklas tot en met klas 3 of op een manier die niet geschikt is voor de leeftijd of voor de ontwikkeling van studenten in overeenstemming met de staatsnormen.”

Aanhangers in Florida beweren dat het in de eerste plaats om ouderlijke rechten gaat; dat lid 3 seksuele instructie en discussie over seksuele activiteit verbiedt in de klassen pre-K tot en met 3; dat het alleen om jongere klassen gaat; en dat het niet gericht is op LGBTQ+-mensen. Senator Dennis Baxley, (R-Sumter en delen van Lake en Marion, district 12) , die het wetsvoorstel in de Senaat heeft ingediend en gesteund, maakte duidelijk dat het wetsvoorstel gericht is op “waarden” met betrekking tot seksuele geaardheid en genderidentiteit , daarbij verwijzend naar zijn persoonlijke zorgen dat er te veel studenten uit de kast komen. Vertegenwoordiger Joe Harding (R-Levy en onderdeel van Marion, district 22) en verschillende mede-indieners hebben het wetsvoorstel door de huis van afgevaardigden gehaald. Alleen amendementen van de ondersteuners van het wetsvoorstel werden aangenomen, terwijl alle 24 amendementen die door andere vertegenwoordigers en senatoren werden geprobeerd om de taal van het wetsvoorstel te veranderen of te verduidelijken, mislukten.

 

In 2021 was Rep. Harding mede-sponsor van een wettelijk ondertekende wet die transgender verbiedt vrouwen en meisjes om deel te nemen aan schoolsporten in overeenstemming met hun genderidentiteit. Senator Baxley heeft een lange geschiedenis van het maken van haatdragende openbare verklaringen en het steunen van homofobe en transfobe wetgeving, zoals pogingen om het illegaal te maken om genderbevestigende zorg te bieden aan transgender tieners en kinderen. Gouverneur Ron DeSantis heeft ook een anti-LGBTQ+-record en gebruikt hatelijke taal, met name anti-transargumenten, om de maatregel te steunen. Nadat de perssecretaris van DeSantis de beschuldigingen had geuit dat alleen trimmers en voorstanders van het verzorgen van kinderen bezwaar zouden maken tegen wat zij een “anti-grooming-wet” noemt, namen andere partijen haar taal over en richtten deze zich tegen tegenstanders. De gouverneur omschrijft het wetsvoorstel ook als een verbod op scholen om “een ontwaakte genderideologie te injecteren”.

Het wetsvoorstel werd op 24 februari aangenomen door het Huis van Afgevaardigden en op 8 maart door de Senaat. Op 28 maart 2022 ondertekende de gouverneur het wet tijdens een persconferentie op een handvestschool (zie toelichting). De wet is op 1 juli 2022 in werking getreden.

Een handvestschool of charterschool is een school die overheidsfinanciering ontvangt maar onafhankelijk opereert van het gevestigde schoolsysteem waarin het zich bevindt.[1][2] Het is onafhankelijk in de zin dat het opereert volgens het basisprincipe van “autonomie in ruil voor verantwoording”, het is vrij van de regels maar neemt wel verantwoordelijkheid voor de resultaten.