Episode 1 ‘ voor 1940; In den beginne’

Voorwoord met Harry van Klingelen, ambulant reprentant

Het eerste waar ik aan moest denken bij het woord jubileum van de wellicht bij u nog bekende heer Harry van Klingelen. U zult denken. Van Klingelen? Nooit van gehoord, maar in welk elftal speelde deze Harry dan? Dan moet ik u teleurstellen alles wat ik nog van Harry weet slaat geenszins op de voetballerij. Hoewel Harry als je z’n foto bekijkt, zo voor een voetbalmakelaar zou kunnen doorgaan. Nee Harry van Klingelen is ambulant reprentant. Ambulant, dat gaat nog wel, maar reprentant, dat’s lastiger. Mijn DvD kent het in ieder geval niet. Maar dat komt ook door Harry’s uitspraak. Hij bedoeld eigenlijk representant. Dit is een behartiger van belangen en vertegenwoordiger. U natuurlijk denken aha daar lees ik een bestuurslid in. Ook een behartiger van aller belangen. Nee, niet graag zou ik me met Harry vergeleken zien. Harry is namelijk het Haagse typetje van van Kooten en de Bie. Hij is vooral bekend om zijn historische woorden:

“Omdat wij uitgereukend anno hodieu het jubileum vieren van twaalfenhalf jaar bij u aan de deur te komen, kunnen wij u deze jubileumplakqeutte offreuderen voor dertig gulden exclusief beuteuweu.”

Vandaar deze anekdote aangehaald. Omdat ook wij de komende maanden wellicht diverse ambulante reprentanten aan de deur krijgen. Immers op Bentincksdijknummer 4 (het nummer hangt hier voor me aan het prikbord; souvenier van de sloop in 96) vieren wij komende half jaar het 60 jarig jubileum.

Om nu vast in de stemming te brengen ben ik gevraagd (tekst van prof dr ir Akkermans; ook van Kooten) om u mee te slepen door onze korte histoire. In iedere uitgave van ‘HZVV clubnieuws’ zal ik een hoogtepunt behandelen van de lustra die wij mochten vieren! Tot aan de jubileumuitgaven van ‘HZVV clubnieuws’ (mis ‘m niet!) zijn er nog 12 verschijningsdata. Delen wij 60 door deze 12 dan komen wij precies op 5 uit; waarempel en dat spoort weer bij het eerder genoemde lustrum dat wij willen behandelen. Om kort te gaan steeds zullen wij een periode van 5 jaar beschrijven. Wij beginnen voor 1940 en klimmen zo tot 1995. De laatste 5 jaar zullen wij in het jubileumnummer meenemen. Maar dat kunt u zich nog goed herinneren.

 

Onderweg naar 20 mei 2000

Voor 1940

In den beginne

Beste lezeraars en lezeressens,

Deze titel heeft uw auteur niet zo maar gekozen. U weet allen Genesis vangt aan met ‘In den beginne’ en gij die ondergetekende kent, weet dat spotten niet in zijn aard ligt. Echter in den beginne van HZVV was er ook een duidelijk raakvlak met het boek Genesis en de daarop volgende 65 bijbelboeken. Hoog stond het bij de voetballers van Olympia in het vandel. Des zondags de kerkgang, echter des zaterdag werd het bruine monster aanbeden. Overigens denk dat dat laatste zeker nog niet het geval is. Mijns inziens is dat veel meer een aspect van deze tijd. Tijdens vakanties zie je zo in de verte in het glooiende franse landschap een kerktoren en een grote cathedraal op duiken. Rij je nu door het land (Amsterdam Duivendrecht bijvoorbeeld) dan zie je de tempels van deze tijd; Arena’s en dergelijke. Brood en spelen zijn van alle tijden. Hebben de voorvaderen die in 1934 begonnen met voetbalafdeling van Olympia net als de commercie van deze tijd het bruine monster aanbeden. Niets geloof ik daarvan. Het bruine monster gekoesterd en wellicht liefgehad, maar daarin hebben wij in 60 jaar toch geen Ba-al gezien?