Episode 3: ‘Na ’45 de wederopbouw’

Olympia Voetbal wil ‘Sportvogels’ worden maar wordt ‘HZVV’

Ten ingeleide

In het kader van het nakende jubileum, het bereikend van de VUT-gerechtigde leeftijd van 60 jaar van onze geliefde verenging het volgende referaat Het gaat om onduidelijkheden omtrent de oprichtingsdatum, de kleur van de tenues, het speelveld en last but not least de naam van onze vogelclub. Het is daarnaast een oproep en ter gelegener tijd wil ik gaarne uw instemming ontvangen. Tekst voorgedragen tijdens nieuwjaarsbijeenkomst HZVV op 8 januari 2000.

Volgend Pleidooi (overigens geheel op persoonlijke titel, ohne gewahr).

De DATUM

Over de datum is bij u allen reeds het nodige bekend

10 dagen na de inval van de duisters opgericht, wordt door ons niet meer ontkent.

Hoe die datum van 20 mei 1940 in de KNVB-boeken zijn geregistreerd

toen Hollandse waterlijn en grebbenlinie de oosterbuur niet hebben gekeerd

is bij velen nog onduidelijk, onbekend en laat ons ongewis.

Waarom die 20 mei 1940 zo bijzonder is.

Dachten de voetballers zelf EXACT 51 jaar geleden te zijn opgericht

Pas in 1965 heeft de KNVB anders bericht

8 januari 1949 Hotel Victoria 15.00 uur

Aangetreden staat het gecombineerde Olympia-OLVO bestuur

de heer Ter Stege opent met gebed

de oprichting van een zelfstandige voetbalvereniging is op de agenda gezet.

Olympia wil geen ‘vereniging’ binnen de ‘vereniging’

daarom ontstond uit eigen beweging

een zaterdagvoetbalclub in Hoogeveen

Die uiteindelijk pas officieel per 1 augustus 1949 in de KNVB-registers verscheen

DE KLEUREN

De tenues zijn niet de Ajax-outfit zoals u wellicht weet

Maar wit shirt en donkere broek waren de kleuren waarin men voor de oorlog streed

keepers in geblokte blouses, wollen truien en kortgeschoren koppie met grote pet

Het Olympia-blauwe embleem op de linker borst gezet

Speelt men volgens vergeelde foto’s naast de gasfabriek aan de Coevorderstraat

Zien wij spelers met sokken afgezakt, mouwen niet opgerold, spelers werkelijk kordaat?

In 1945 moesten de Hoogeveners in Zuidlaren voor een heuse interland aantreden

in de open trailer van G. Bruins werd er naar toe gereden

De Canadese bevrijders waren nu tegenpartij

Dit was een waarlijk een heuglijk en bijzonder gebeuren

wij speelden voor ‘t eerst in Rood-Witte kleuren.

Nog steeds niet die combinatie die u, nu op de dauwzachte zaterdagse velden ziet bezweten

maar wit shirt en rode broek hadden de Hoogeveners zich aan laten meten.

natuurlijk de rood-wit geblokte sokken over de ronde kuit

met hoge bruine schoppers, zo zagen die eerste zaterdagvoetballers eruit.

Keeper Henk van den Berg

Zelfs de PSV-versie van Cor Tim is net zo erg

draagt een wonderbaarlijk kledingstuk

ze zeggen, het bracht hem een aanzienlijke dosis geluk

een koltrui met kabels geweven door grootmoeder

bijzonder van de trui van deze kooi-hoeder

waren de letters HZVV

op mij maakt hij daar werkelijk een onvergetelijke indruk mee.

Volgens elftalfoto’s begin vijftiger jaren

Zien wij voetballers die in verticaal gestreepte tenues actief waren

Pas het team uit 1965 gaat in het witte shirt met rode baan

op de kampioensfoto staan.

Kampioen in de vierde klass

de weg naar de hoofdklasse begint nu pas.

Namen van dit roemruchte team neemt men nog dagelijks in de mond

waarom, ze lopen hier nog steeds vrijelijk rond

W. de Jonge, K. Dijkhuis, J. Kat, J. Baas en A. Kuik

sfeer die ik zo van de oude foto’s afruik.

HET SPEELVELD

Onduidelijkheid over het speelveld

in het jubileumboek staan er 8 bij monde van Nestor Masselink vermeld

Het begon achter Hotel Victoria aan de Hoofdstraat

U weet wel, waar u nu met u auto achter bij het huis van Klaas Feijer staat

Dit complex met slechts een houten keet

dat was wat officieel het Olympia sportveld heet

ook nog een veld veel te kort

en door aanwezigheid van een sloot niet uitgebreid wordt.

Tweede veld was sportveld het Noorden

‘s winters was het een plek waar gedreven voetballers niet thuis hoorden

er werd water op gepompt en na vorst schaatsgereden

Daarom werd ten derde op het veld achter Fictorie gestreden.

Dat volgt het veld naast de gasfabriek waar de watertoren is gesitueerd

en het lijkt alsof de toekomst naar het verleden is teruggekeerd,

het veld is naast de watertoren altijd door en door nat

en anno 1999 kennen wij dat

spetter spatter spaater, lekker in het water, ga jij maar vast, ik kom een druppel later.

Het Kwiekterrein gehuurd

later ‘achter café Wams’ met de Zondagvoetballers ‘gebuurd’.

Achter het gemeentehuis volgt als zevende veld

de Zaterdagvoetballers slaan in die tijd achter de boerderij van boer Eleveld

de koeien uit de wei

tijden van eenvoudig plezier, puur en oprecht geluk, men was voetballend opgewekt, zeg maar gerust blij!

In 1953 volgt de definitieve stek

HZVV komt thuis aan de Bentincksdijk, helemaal nog niet zo gek.

DE NAAM

Ten vierde werd in de rij van onduidelijkheden genoemd

HZVV is wel de naam die ten volle wordt beleden en door menigeen geroemd.

Maar is dit historisch juist ende correct

zingt het HZVV-vogeltje slechts zo het door de KNVB is gebekt.

In den beginne zo schreef u spreker reeds

noemde men de voetballers OLVO, voortdurend ende steeds.

Olympia Voetbal tot OLVO afgerond

dat was een naam die ons zo duidelijk met de omni-vereging verbond.

Toen EXACT 51 jaar geleden

de ten huize Victoria aanwezigen de vermeende oprichting beleden

Moest natuurlijk een nieuwe naam op de shirts worden opgespeld

De keuze was uit HVV, Hoogeveense Boys, Sportvogels, LVH-SDZ, Rood-Wit.

Hopelijk dat ooit iemand mij verteld wat er achter de afkorting LVH-SDZ voor betekenis zit.

Door die vergadering wordt besloten om de naam Sportvogels bij de KNVB op te geven

Sportvogels dat doet ons denken aan Freedom of movement, een sportief en vrijelijk leven.

Sportief, vrij en onafhankelijk over de groen fluwelen mat zweven

zo willen wij, ook anno 2000, die zaterdagen beleven!

Los gerukt van sleur, gejakker en het soms treiterende bestaan

Als Sportvogels wilden de leden van 1949 de strijd aangaan.

Tussen vrijwilligers en bonds-ambtenaren gaat wel eens het nodig mis.

Want op 7 april 1949 wordt gemeld dat de KNVB niet met de naam akkoord is.

Letterlijk staat geschreven: ‘De KNVB deelde mee, dat de vereniging met ingang van het seizoen 49-50 de naam ‘HZVV’ moest dragen’. Dit aangezien men op de zaterdag speelde en uit Hoogeveen afkomstig was.

Dit alles leidde tot complete anarchie, oproer, bezetting en brandstichting

bij de paternalistische, zo niet dictatoriale instantie als de KNVB?

Een boze brief is toch wel verstuurd?

Niets van dat alles, als HZVV gaat men gedwee door

is het de KNVB of de gedweeheid waar ik me zo aan stoor?

Een naam bedacht door ambtenaar, met een vloeiboek en een stoffig bureel

ik erger me nog steeds enorm, zeg maar gerust groen en geel!

Vandaar mijn oproep.

Komt HZVV-ers van alle tijde

te samen zullen wij strijde

voor ons eigen keuze

onze vrijheid van verenging en vergadering

van mening uiting en dergelijks

Men spreekt toch ook niet van AFC als men het over de Amsterdamse club spreekt

AFC Ajax is toch ook een naam die men gemakkelijk in tweeen breekt.

Nochtans rest ons niets meer dan te doen

uitwissen van deze schand ons aangedaan

nog reeds vandaag zal de brief met de naamsaanpassing de deur uitgaan.

Beste HZVV-ers geeft mij toch u vrijbrief om met u aan mijner zijde

de ware naam van HZVV in Heerenveen standvastig te belijde

Want datte we Sportvogels zijn dat wille we weten

en daarom kome wij en daarom kome wij

en datte we Sportvogels zijn dat wille we wet’n !

en daarom voetballe wij en daarom voetballe wij!

Per 8 januari 2000, exact 51 jaar na de eerste keer zullen wij Schrijven gericht aan de Koninklijke Voetbal Bond der Nederland, en wellicht Zijne Koninklijke Prins Claus (hij heeft meer gevoel voor dergelijke pleidooien dan Bea) dat wij onze naam willen veranderen in

HZVV Sportvogels.

Ik dank u uit de grond van mijn hart voor uw aandacht en hoop op uw steun in mijn eenzame en barre strijd. Een strijd die gevoerd moet worden. Nog voor het 60-jarig jubileum daar is zullen wij aantreden onder de naam:

HZVV ‘Sportvogels’

en daarmee doen wij recht aan de keuze van onze voorvaderen, bieden ruimte voor alle vogels van onze lieve Heer, roofvogels, watervogels, heide- en veenvogels, vreemde vogels, trekvogels en de weidevogels!.

Weg met de die bondsambtenaren. Dictators, En datte we Sportvogels zijn dat wille we weten, en datte we sportvogels zijn dat wille we weten en daarom voetballe wij en daarom voetballe wij en datte we…….Leve de Sportvogels Hoera!

E.B.J. Kreuzeman. Op persoonlijke titel.