De afgelopen weken waren politiek vrij druk en daarom heb ik hiervoor een aantal blogjes geschreven met veel informatie.  De problematiek in de gemeente Hoogeveen is weerbarstig en kent vele gezichten. Op de hoofdstraat en op verjaardagen krijg ik echter veel al maar één korte vraag? Als de gemeente geen geld heeft gaat de ijsbaan zeker niet door? Daarom een korte blog over geld, veel geld!

De ijsbaan gaat door tot dat deze niet doorgaat heb ik al eerder conform de wijsheden van de heer J. Cruyff aangegeven (besluit 12 juli 2018 23 voor, 6 tegen). Kortom zoals het nu lijkt gaat de ijsbaan-zwembad-combinatie door. Er zitten aan deze combi veel voordelen en zoals steeds aangegeven ook risico’s.  Als de IJZ-combi doorgaat, maar er worden door rekenkamer of motie ‘Duidelijk IJZ’ (1 november) en o.a. CDA (8 november) toch veel zorgen over proces en geld geuit, hoe past dat bij elkaar? En graag een antwoord in 5-10 zinnen…

Het volgende is mijn persoonlijke samenvatting en beantwoording van deze vraag En dat schrijf ik als een kritisch raadslid van Hoogeveen. Duaal en constructief. Verbindend en ambitieus.

  1. Rekenkamer: de rekenkamer heeft met 40 bevindingen aangegeven dat het proces nog niet compleet was. Daarvan waren 9 bevindingen voor mij nieuw. Van deze nieuwe waren er 4 die een positief karakter hadden. En 5 een negatieve conclusie. Dit is voor mij niet genoeg geweest om in fase van de ontwikkeling te stoppen.  Er zitten voor mij wel verbeterpunten in het RKC-onderzoek. Deze hebben wij in de motie meegenomen bij ad 2.
  2. Wel hebben we op 1 november 02.15 uur (28 voor en 3 tegen) een motie aangenomen ‘Duidelijk IJZ’ waarin we proberen duidelijke afspraken te maken.  Anders gezegd, er zitten nu minimaal 6 ventielen in het IJZ-luchtbed en als er één uitgehaald wordt dan zinkt het luchtbed…dit is anders gezegd ‘geen schop de grond in voordat…’.
  3. Op 8 november constateerden we bij de begroting dat er een tekort is. Met name door taken die het rijk aan de gemeenten heeft overgedragen. Deels wordt dit tekort gedekt door 5% OZB verhoging. CDA vond dit ‘te makkelijk’ en heeft voorgesteld om naar inkomsten en uitgaven goed te kijken in de maanden november-december-januari-februari en op 8 maart te kijken of we de begroting 2019 en waarschijnlijk 2020 kunnen ombuigen. Daarbij moet het weerstandsvermogen positief worden beïnvloed. Dat kan op verschillende manieren. En dat heb ik uitgewerkt (op hoofdlijnen in de blogs).  Daarvoor hebben we dus nog tijd.  Ik ga er namelijk vanuit dat de bouw op z’n vroegst in 2020 zal gaan plaatsvinden en dan volgt oplevering in Q1 van 2021. Dit zorgt er weer voor dat de eerste kapitaalslasten van de IJZ-combi in 2023 zitten.  Let wel voorbereidingskosten zitten wel in 2019 en 2020.  Als we door verschillende acties ons reservekapitaal weer op orde kunnen krijgen hoeft dit de bouw niet te verstoren. Hiervoor is naar alle waarschijnlijkheid de hulp van Assen en Den Haag nodig. Ambities in het ene domein kunnen worden doorkruist door bezuinigingen in het andere. LET WEL: geen IJZ-combi bouwen en het oude zwembad laten staan is financieel ZEER onaantrekkelijk.

ad 1. Zie CDA betoog over RKC-rapport.

ad 2. Zie verder: https://www.cda.nl/drenthe/hoogeveen/actueel/nieuws/gaat-de-ijsbaanzwembadcombi-nu-wel-of-niet-door

ad 3. Zie voor verdieping mijn blog ‘ozb en let op uw saeck’, maar lees ook eens ‘Nieuw Drents Denken’. Op die basis kan Hoogeveen toch haast de IJZ-combi niet worden ontnomen door de provincie? Hoogeveen als pijler van het Nieuwe Drenthe!

dit * 6 of zelfs 7