Naast deze blog heb ik een (zeer) uitgebreide blog geschreven over het ‘debat’ van 21 januari 2016 over de voorstellen van de VVD. Over de mores van de meerderheid, de liberale opvatting rondom 60 rijden voor zwarte auto’s, macht van het kapitaal en natuurlijk de oma van Inge (lees voetballen in het spaarbankbos. Dat laatste heb ik serieus overwogen…misschien iets voor de HZVV old stars…).Het heeft dus niet veel zin om uitgebreid in te gaan op de motivatie rondom de stemming voor de voorstellen a, b en c van de VVD. Overal roepen ze dat dit geen haalbare kaart was en toch hebben ze deze ingediend. Symboolpolitiek? VVD staat voor haar opvattingen en draagt dat uit. Dat waardeer ik, dus vermoedelijk had ik tegen beter weten in ook dan mijn initiatief doorgezet. Men had zich immers toch al sterk verbonden met (alle?) winkeliers en moesten natuurlijk ook B zeggen. Zelfs 93 keer een stemming en 93 keer een antwoord: 24 voor en 69 keer tegen. Met een loting voor de eerste hoofdelijke stemmer: Martin Benjamins won deze, kortom beetje een circus, maar dat zijn de spelregels. Dan de stemming bij voorstel 1d. 31 keer een stemming: 7 tegen en 24 tegen. CU en dele van CDA stemden tegen. Ik zal het voorstel herhalen en dan enige punten belichten. Daarbij ook verwijzen naar blog I.

Voorstel van de VVD  vier mogelijkheden:
a – Vrijgeven winkeltijden voor alle winkels.
b – Vrijgeven winkeltijden voor supermarkten, bouwmarkten en tuincentra.
c – Vrijgeven winkeltijden voor supermarkten.
d – Loskoppeling koopzondagen Griendtsveenweg en Hoofdstraat, zodat beide gebieden acht koopzondagen hebben.

Ommezwaai

In diverse media werd het een ommezwaai van de coalitie en met name het CDA genoemd. Vanaf dag één heb ik me op het standpunt gesteld dat ik niet tegen voorstel 1d was.  Er bestond nog enige onduidelijkheid omdat de genoemde loskoppeling in eerste instantie bedoeld was als het creëren van een derde zone in Hoogeveen. Daarmee zou sprake zijn, of beter gezegd kunnen zijn, van het aantal koopzondagen.  Het stond als een paal boven water dat ik dit niet kon accepteren. Het zou tegen mijn persoonlijke principes in gaan en tegen het coalitieakkoord. Daarbij heb ik in blog I uitgelegd dat ik meer dan 8+8 niet gewenst acht. VVD was na enige onduidelijkheid op dit punt terug gekeerd op haar schreden: voorstel 1d betekende een overheveling van ‘Griendtsveenweg’ naar ‘buitengebied’. Daarmee was er dus geen echte verandering. Immers nu kunnen de winkels in het centrum 8 zondagen open en de winkels in het buitengebied 8 zondagen. Na het aannemen van voorstel 1d ontstaat de situatie dat de winkels in het centrum 8 zondagen open kunnen en de winkels in het buitengebied 8 zondagen kunnen. Ziet u het verschil? Het blijft 2 keer 8 zon- en feestdagen.

Echter natuurlijk is er wel een verschil… En dat verschil kunnen de ondernemers zelf maken. In de situatie met Griendtsveen in het centrum kwamen deze ondernemers tot een andere indeling van zondagen dan vermoedelijk (!) zonder het Griendtsveen. Als men het eens wordt dan kan de verdeling over de zon- en feestdagen anders uitpakken. Buitengebied heeft ook 8 zon- en feestdagen aangewezen. Dit loopt deels gelijk met de door de centrum ondernemers aangewezen zon- en feestdagen en daarom heeft met feitelijk nu maar 11 zon- en feestdagen in Hoogeveen de winkels open. Men laat dus de kans op 16 (8+8) lopen omdat men het niet eens kan worden. Doordat 24 voor en 7 tegen werd gestemd in de raad kunnen de ondernemers proberen een nieuwe verdeling van de zon- en feestdagen te maken. Ik blijf van mening dat qua maxima er niets veranderd is: het blijf 8+8. Dus geen feitelijke uitbreiding van het aantal zondagen dat men open kan zijn. De çentrum-ondernemers moeten nu wel met z’n allen in de spiegel kijken. Welke zondagen doen we? Toch weer dezelfde als het buitengebied? Dan zal het aantal zondagen nog wel eens lager dan 16 uit kunnen komen.

24uurseconomie

Verdeeldheid bij CDA

Nu heb ik toch alle discussies rondom de koopzondag binnen CDA vanaf 2013 van (zeer) nabij kunnen volgen. Nooit heb ik het gevoel gehad dat wij verdeeld waren. Binnen CDA, zoals binnen veel christelijke gezindten, leven verschillende opvattingen over het openstellen van de winkels op enkele zondagen en op feestdagen. We zijn het helemaal eens dat 8+8 voor de zondagen een goed maximum is (31% van de zondagen). En daar hebben we ons op gericht. Daarbinnen was er alle vrijheid om zelf een afweging te maken. Die opvatting werd breed gedeeld in de coalitie. In 2013 was immers de optie 8+8 al ingesteld. Daarbinnen is nu ook niets veranderd. De centrumondernemers kunnen de dagen anders indelen, maar dat moet dan ook nog maar gebeuren. Het aantal koopzondagen zal vermoedelijk in Hoogeveen uitkomen tussen 7 en 16. Dus blijft de 8+8 optie het maximum voor de koopzondagen. Daarbinnen blijft aan de ondernemers alle vrijheid.

cda koopzondag infographic

inspreken

Henri Offerein als inspreker in de raad….