Blog over diversiteit, SDG’s en artikel 396:2 lid 7 van het BW2T9. We moeten als MKB-bedrijven toch ook duidelijk maken waar we staan als het om verduurzaming, inclusie en diversiteit gaat?

Sinds enige jaren zit ik in de gemeenteraad van mijn woonplaats Hoogeveen. Voor jullie misschien niet de meest sexy plaats van het Noorden, maar ik ben wel supporter van #Hoogeveen. Harde werkers, nuchtere mensen en (nog een beetje) het Jeruzalem van het Noorden. In die raad hebben we in 2017 de regenboogmotie aangenomen. Een regenboogzebrapad laten schilderen en in de tweede week van oktober hangt men de regenboogvlag uit. Op het gemeentehuis en op verzoek van mijn dochters ook bij ons thuis. Mijn dochters organiseren al jaren op hun school ‘paarse vrijdag’, zijn ook klimaatstakers…kortom veel uiterlijk vertoon en wij doen d’r aan mee. Maar duidelijk maken waar je staat is waar het begint. Ik ben er trots op dat ze dat doen! 

Het bedrijfsleven dus ook de NBA zijn volop bezig met diversiteit en inclusie. Er is in maart van dit jaar een uitgebreid rapport verschenen. Daarin veel interessante opvattingen. ‘Het is belangrijk dat je je zelf kunt zijn.’ Of ‘gelukkig sterven hanen uit’. ‘Als je team alleen maar spitsen heeft, gunt men elkaar de bal niet’. ‘Tegenstrevers zorgen er voor dat je niet gaat navelstaren’. Allemaal waarheden als een koe en prachtige opvattingen van CEO’s van bedrijven en accountantsorganisaties. Voor degene die meer lezen wil: https://www.nba.nl/globalassets/afbeeldingen/accountants-in-business/themablad-nba-aib-diversiteit-maart-2019.pdf

De rol van de accountant is op dit moment bij grotere bedrijven aan het doorontwikkelen. Naast het controleren van de jaarrekening, onderzoeken accountants of het bestuursverslag hiermee verenigbaar is en of alle wettelijk verplichte elementen aanwezig zijn. Mocht in het bestuursverslag zaken worden aangetroffen die niet kloppen, dan aandringen op aanpassing bij het ondernemingsbestuur. Bedrijven moeten naar 30% dames in RvB of RvC streven. Daarnaast moeten beursfondsen hun diversiteitsbeleid voor het bestuur en de raad van commissarissen toelichten. Bedrijven moeten uitleggen wat de doelstellingen van het beleid zijn, op welke wijze het beleid wordt uitgevoerd en welke resultaten zijn geboekt. Kortom het onderwerp heeft een plaatsje in de gereedschapskist van de accountant…maar wat bij niet-beursfondsen en MKB-(familie-) bedrijven?

In de accountancy is dus diversiteit en inclusie best een thema. Bij middelgrote accountantskantoren net zo goed. Aan de kantinetafel wordt er nog wat lacherig over gedaan, aan de directietafel is men zoekende. Er is een kopgroep van bijzondere kantoren, en veelal willen kantoren wel, ze zijn van goede wil maar komen nog niet echt verder in de praktijk. Natuurlijk nemen de kantoren mensen van diverse culturele achtergronden aan. Bij Afier hebben we jonge mensen in dienst met achtergrond in Afrika of het Midden-Oosten. Het zijn vaak aankomend accountants die een goede opleiding volgen. Bij een kantoor als Afier is tot mijn spijt overigens maar 26% dame. In de 6-koppige vennotenvergadering zitten 6 witte mannen van middelbare leeftijd. Zeer voorspelbaar….onder de 9 afgestudeerde accountants is precies één vrouwelijke RA. Bij ons 10-jarig bestaan met 20 personen in 2015 was de verhouding nog 50:50. Kortom ondanks onze vooruitstrevende houding en innovatieve geest is de groei met bijna 30 man van de afgelopen jaren vooral ingevuld door mannen! Niet allemaal wit en zeker niet boven de 50, maar toch!

Naast diversiteit en inclusie is er nog meer! Veel bedrijven en instellingen zijn bezig met de SDG’s. SD-wat? SDG’s zijn de sustainable development goals. De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. SDG-5 is Gender-gelijkheid. Dat leg ik niet uit als een 50:50 verhouding, maar gelijkwaardigheid. Dezelfde invloed, dezelfde beloning en faciliteiten om gelijkwaardig te functioneren. Daarna kunnen wij als Afier voldoen, maar wij als accountants kunnen nog veel meer betekenen. Daarom stimuleren wij onze (middelgrote) klanten om 3-5 SDG’s te adopteren en deze voor 2020 als hoofddoel van beleid te hanteren. Als bedrijven daarmee starten dan zouden ze er ook over moeten rapporteren, om aan hun stakeholders nu en in de toekomst (!) aan te geven wat zij voor de agenda 2030 doen. Zo langzamerhand ben ik een beetje anti-artikel 396:2 lid 7 BW. Het vrijstellingsartikel voor het bestuursverslag voor kleine ondernemingen. Persoonlijk stel ik voor: afschaffen dat artikel (T-shirts bij ondergetekende te bestellen?)! Alle bedrijven ‘met de billen bloot’ qua SDG’s. Immers duidelijk maken waar je staat is waar het begint!