Op de CDA bijeenkomst hield ik een speech om vanuit de terugblik op 2019 en om vooruit te kijken naar 2020.

Op de straat is alles simpel. En waar is de gematigde Hoogevener!?

Dit jaar 2019, gebeurden er bijzondere dingen in politiek Hoogeveen. Ledenvergadering van CDA zijn zeker niet saai meer, maar ook in de raad gebeurde er nogal wat. Hoewel…in mijn evaluatiemail aan de CDA-fractie kwam ook vaak naar voren ‘slaapverwekkend, haantjesgedrag en om niets-vergaderingen’. Met een leuke toevoeging: In Hoogeveen zijn de haantjes genderneutraal.

We vergaderden er wat af. Zelfs tot diep in de nacht (2.30 thuis…besluiten om 01.20 uur). We vergaderen ook wat af zonder dat het echt wat oplevert. Vergaderen om of over het vergaderen. Wel niet aan tafels, wel / niet op de agenda, wel/ niet mee doen aan stemming?


Maar zouden de gematigde Hoogeveners hier nu geïnteresseerd in zijn? Zou het echtpaar Gert en Annelies (43 jaar, daarvan 25 jaar CDA gestemd, samen 1,4 fte baan, techniek en zorg, 2 kinderen op Chr. basisschool, als ze zin hebben gaan ze wel eens naar een kerk)… ook iets van de politiek in 2019 hebben waargenomen?


Afgelopen vrijdagavond 13 december kocht ik een nieuwe printer en scanner. De verkoper keek me aan en zei: zit u niet in de gemeenteraad. Ja, waarlijk. Dat is me de laatste jaren zelden overkomen. Hij was echter iets meer dan gewone verkoper, hij was steunlid geweest van een fractie. Had dus vaak in raadszaal gezeten. Was weggegaan omdat zijn visie niet gedeeld werd. Een knaap van 20 jaar. Zijn visie werd niet gedeeld…..Interessant. Ook in de lokale politiek doen zich boze witte jonge mannen voor? Kijk eens ((als je van satire houdt) op https://www.bozewitteman.com/

 

Zouden Gert en Annelies ook gelachen hebben over het gehakketak over de IJZ-combinatie? Of afwegingskaders zonneweiden? Over coöperatiemotie van CDA die zelfs niet door alle coalitiepartijen werd gesteund? Zouden ze zich verdiept hebben in de starterlening die unaniem werd aangenomen en wellicht interessant is voor de broer van Gert of de zus van Annelies? Zouden ze met het hoofd op de PC in slaap gevallen zijn terwijl ze online onbegrijpelijke en ondoordringbare debatten moesten volgen? Met informatieronden die vol zaten met sarrende vragen en debatronden die daarna niets meer opleverden.

Wat zouden zij vinden van politiek die wegloopt van stemmingen omdat het (democratisch) proces hen niet aanstaat of van politici die in de debat ten langen leste maar het argument gebruiken ‘dan had u maar meer stemmen moeten halen bij de verkiezingen’. Wat zouden ze vinden van de plannen voor thuiszorg en de wijze waarop partijen, inclusief het CDA daarmee omgegaan zijn? Wat vind men van de optelsom van treurnis, afkeuring en dan wantrouwen. Wat vinden ze van debatten in verwijtende sfeer en tegenreacties dat raadsleden en rekenkamers d’r niets van begrijpen? Of reacties met weinig daadkracht, met veel mooie worden en gespreks-, klankbord – of dialooggroepen? Zouden Gert en Annelies op een motiemarkt komen om een zaak van Hoogeveens belang te bespreken?


Zouden zijn de noodkreet uitslaken: politiek ga eens wat doen, wordt probleemoplossers en stop met al dat gepraat. Wat zou het zijn als de raad van Hoogeveen (behalve haar controlerende taak) een jaar niet zo vergaderen…?. Een complete ‘standstil’ qua politiek. Alle uren zouden ze moeten besteden aan luisteren en problemen oplossen?

Zouden Gert en Annelies hun trekker voor het gemeentehuis zetten, online overal commentaar op geven en het altijd beter weten zonder zaken echt op te willen lossen. Zouden ze smullen van impeachments, ramkoersen, brexits, nexits, zouden zij met protestacties meedoen? Zouden zij net als duizenden andere boze mensen appjes en sms-jes sturen naar de fractievoorzitter van het CDA Hoogeveen dat hij iets aan de stikstofproblematiek in Nederland moet doen…

Opvallend was mijn telefoongesprek met één van de boerenleiders (20 november) van Burgers Steunen Boeren: ik vroeg hem heb je donderdag de stemmingen van CDA in de tweede kamer gezien, heb je gezien wat Geurts daar zei? Nee, zei hij heb ik geen tijd voor gehad, was druk met organiseren van protestbijeenkomsten en moest FB bijhouden (en jouw telefoonnummer daarop zetten)….haha…

Als debat gevoerd moet worden voor een Klooster met grote trekkers en veel geschreeuw. ‘Weg met de regering. Weg met de rechtspraak’. Wat voor tijden moet ik dan aan denken? Of mag ik het positief zien: er gebeurd wel wat….

Een rechter die via EU-recht de regering dwingt maatregelen te nemen op grond van de Urgenda rechtzaak. Ik ben overtuigt van belang verduurzaming, ik kan zelfs Greta Thunberg waarderen, maar waar blijft de trias politica? Democratie zorgt voor wetten, rechters toetsen aan wetten door de vertegenwoordigers van het volk opgesteld. Wat voor tijden gaan wij tegemoet als dit de standaard wordt? Enerzijds veel schreeuwen, weinig integraal denken, anderzijds een compleet gejuridiseerde samenleving. Waarin iedere geval juristen tonnen tot miljoenen meepikken aan boosheid en ruzies.

Zouden Gert en Annelies genieten van stukken als Zij-aan-zij? Of zien ze alleen maar kloven met aan de overkant boos roepende mensen zonder oplossing. Met politici die daarin graag mee gaan.
Een ding viel me dit jaar erg op. Een uitspraak die is blijven hangen. Nuance verkoopt niet (april 2019, na aanleiding van relaas over IJZ en het ontbreken van motie Duidelijkheid IJZ van 2-nov-2018). Maar ook de uitspraak van Chris Klomp (ga zijn column lezen!): Boosheid scoort. Wie heeft belang bij kloven, bij tegenstellingen, bij boosheid? Over Bosmilieu, marktkramen, Tamboerpassages, EBTL-AZC’s, IJZ-banen, RKC’s….?

Luister eens naar de gematigde Nederlander, door Chris Klomp op 19 december 2019: https://chrisklomp.nl/

Voor ons als CDA is maar één ding belangrijk: Wat leren wij van het verleden voor de toekomst. 
Voor Future Fridays en de andere dagen van de week. Jongeren (en ouderen?) willen zinvol werk, willen betekeniseconomie. Een open, groene en inclusieve samenleving. Inmiddels zit ik midden in de ESG-business. Het bedrijfsleven gaat volop aan de slag, nu de overheid nog? En verdienen mag, maar inmiddels ESG big business geworden…is de intrinsieke motivatie waar iedere generatie naar smacht nog aanwezig of is het goed dat verduurzaming door ondernemingen wordt opgepakt? We hebben iedereen nodig… ?

Ik luisterde als voorbereiding en moment van overdenking naar het lied ‘leef met volle teugen’ van de ernstig zieke Kinga Ban (op 6 mei 2019 is ze overleden). De zangeres van Sela:
Leef met volle teugen
Durf te leven met de dag
Glimlach elke morgen
Er is moois wat op wacht…
Geniet van dag
Verlies je in tijd
Je wordt steeds gedragen
Tot in alle eeuwigheid.


En verdorie komt er tussen het youtube-nummer zo’n reclameblok door. Van Arag, geen juristen, maar juridische probleemoplossers….toen zag ik het: ja, dat hebben we nodig. Politici die met volle teugen durven te leven elke dag, CDA geen politici meer, maar politieke probleemoplossers!


God, wat mis ik de straat. De simpelheid van oplossing van de problemen van de gematigde Hoogevener. De CDA-kiezer? De man vrouw die Pieter Omtzigt op handen dragen, dat is de les van 2019 voor mij voor CDA Hoogeveen. Voorbeeld van Pieter volgen en op zoek naar de simpele oplossing.

Leef met volle teugen, aan de slag als politieke probleemoplossers!

Bottomline: minder vergaderen om ruzie te maken, meer om (via debat) vooruit te komen en de Hoogeveense zaak goed te doen….het is zo simpel. Op straat kom je in gesprek over simpele oplossingen….