Is stilstand achteruitgang? Of geldt dat slechts voor stilzitten? Omdenken is op punt best nodig…voor Kreuzes zeker.

Soms schiet je zo’n slogan (gezegde) te binnen. Men zegt dan tegen mij: jij bent ook wel druk? Ik kijk dan wat verbaasd. Stilstand is achteruitgang zeg ik dan en ga weer lekker aan de slag. Vroeger voor een paar studies, dan voor gezin, voor huis&tuin, een eigen bedrijf of twee, financiën of sponsoring bij HZVV, een nieuw sportpark en vervolgens de lokale politiek. Kreuzes kunnen niet stilzitten. Er is zelfs een woord voor in het Drents Woordenboek van G.H. Kocks: kreuzelkonten. Vrijvertaald priegelen, fiegeln en dat soort woorden. Je zou kunnen zeggen ‘ergens mee bezig zijn’. Mijn geliefde oma was altijd wel met een handwerkje bezig. Je zou dat kreuzelkonten (of is zou het dan Kloezelkonten moeten zijn) kunnen noemen. Sinds ik in de politiek zit kan ik geweldig aan de slag met ‘niet stilzitten’.

Einstein zei het al:

stilstand bike einstein

Nu zit ik in de ochtend wel eens rustig ‘om te denken’ en komt een mooi alternatief te voorschijn:

stilstand 2

Dus als men weer zegt ‘jij bent ook wel druk’ dan zeg ik niet ‘stilstand is achteruitgang’, maar ‘stilzitten is achteruitgang’. Om vooruit te komen moeten we immers regelmatig even stilstaan. Of stil zijn….best moeilijk, zo leerzaam:

Leer om stil te zijn
Leer om stil te zijn
want je bent niet alleen
zodat je ontdekken zal
‘God is om me heen’

Leer om stil te zijn
‘t Is even wennen
maar door stil te zijn
leer je God beter kennen

Stil, stil, wees nou maar stil
voor als je schuilen wil
stil, stil, wees nou maar stil
voor als je schuilen wil

Leer om stil te zijn
leer op God wachten
want Hij spreekt tot jou
vaak door een gedachte

Leer om stil te zijn
want jij bent Zijn kind
zo kan Hij je laten merken
hoe lief Hij je vind

Stil, stil, wees nou maar stil…

Leer om stil te zijn
want je hebt soms verdriet
al lijkt dat niet zo
omdat niemand het ziet

Maar leer stil te zijn
want God weet ervan
en Hij is de beste
die jou troosten kan

Stil, stil, wees nou maar stil… (2x)

Tekst & Muziek: Herman Boon
© 2005 Herman Boon

Dus kom ik tot volgende ‘omdenker’, luister naar de stilte:

stilstand stil zijn