Vele van ons hebben het erg druk. Coaching, ondersteuning, taakverdeling of zelfs ‘Benedictijns tijdsmanagement’ helpen ons door de 9 drukke maanden van het jaar.  Als ik dinsdag 26 augustus door Hoogeveen fiets en kijk bij de  Rijn (flat) naar binnen dan zie ik dat overal de TV-aansluiting op dezelfde plek zit….gelukkig kijken we massaal naar de  ‘slimste mens’ of op TV Noord de ‘Kloukste Groninger’! Eigenlijk denk ik: we hebben nog zo veel mensen die een steentje kunnen bijdragen….

Zij die al iets doen, kunnen d’r nog wel iets bij hebben zei  mijn Oom Herrie toen hij in zijn geliefde Meppel op zoek was naar bestuursleden of vrijwilligers (vaak hetzelfde).  Is dat zo? Toen ik eind 2012 zelf constateerde dat ik naast mijn werk en gezin ook nog 12 bestuursfuncties of commissariaten had wist ik: ‘ik kan geen nee zeggen’ of misschien nog beter  ‘ik wil graag geliked worden’. Je kunt beter geliked worden op facebook of zo. Daar hoef je veel minder voor te doen..:-). Dus maar wat afgezegd ….en anderen weer aangenomen. ADHD en MNEVA….

Benedictus (480-547) had dat probleem in zijn kloosterleven ook al. De worsteling met de klok.  Hij schreef toen de Regula Benedicti. Een ritme van acht uur bidden, acht uur werken en acht uur rusten. De monniken dienden deze dagindeling te gehoorzamen.  In voorjaar 2010 was ik een (klein) weekend in de Sint-Willibrordsabdij te Doetinchem. Dit is de jongste van de Nederlandse benedictijnenabdijen. Ik volgde daar een cursus over Spiritualiteit en leiderschap. Daarin verwerkt was het Benedictijner tijdsmanagement. Wil Derkse schreef daar een bestseller over (een levensregel voor beginners) en Jurjen Beumer was ‘voorganger’ in dit weekend / deze bijeenkomst. Jurjen Beumer was voor mij al een bijzondere man zonder hem ontmoet te hebben. Beumers zijn bijzonder Hoogeveners. Wekelijks heb ik contact met een gedeelte van deze familie met als oudste Ge Masselink-Beumer. Een dame van 91 jaar die wekelijks haar cluppie HZVV aan komt moedigen. Een passie die we delen, al hoef ik niet tegen een behandeld arts te zeggen: vrijdag moet ik met ontslag want HZVV speelt thuis….Jurjen Beumer inspireerde ons door zijn woord, maar ook door zijn leven. Een leven vol van spiritualiteit, oecomenisch en pastoraal werk. Jurjen Beumer geboren in 1947 te Hoogeveen overleed op 4 juni 2013 te Haarlem waar hij zo veel goeds heeft gedaan. Zie eventueel http://www.stemindestad.nl/Jurjen.html.  Nu het nieuwe seizoen van vergaderen weer begonnen is en we dus 3-5 avonden aan de slag kunnen met onze nevenfuncties heb ik het boekje van Denise Hulst ‘een volle agenda, maar nooit druk’ maar weer eens uit de boekenkast gehaald. Hopelijk helpt zij mij met dat gevoel. Alle dagen heel druk (ADHD), maar nooit een volle agenda (MNEVA) zou een vrije vertaling zijn. En wat is haar vertrekpunt: Benedictus van Nursia….

Om terug te komen op dat weekend en ‘spiritualiteit en ondernemers’.  Dit zijn de spirituele vragen die we aan ondernemers kunnen stellen:

  1. Waartoe leef en werk ik? (roeping)
  2. Wat is echt belangrijk voor mij in mijn leven en werken? (waarden)
  3. Hoe ga ik met andere mensen om? (gedrag )
  4. Hoe richt ik mijn leven in? (tijdsindeling)
  5. Welke bronnen en voorbeelden inspireren mij? Hoe oefen ik mezelf? (ontwikkeling)

Pittige vragen!  Wat zijn uw antwoorden…wat is eigenlijk mijn antwoord op deze vragen??

En vervolgens kunnen deze vragen ook naar organisaties doorvertaald worden:

  1. Waartoe bestaat deze organisatie eigenlijk? Is er maatschappelijk engagement? (missie)
  2. Wat is echt belangrijk in deze organisatie? (waarden, cultuur)
  3. Hoe gaat de organisatie om met  medewerkers, collega’s, klanten, maatschappelijke actoren? (gedrag)
  4. Welke aandacht bestaat er voor inspiratie, reflectie en ontmoeting? (organisatie)
  5. Welke mogelijkheden biedt deze organisatie voor de ontwikkeling van mensen?

Kunnen we op deze tien vragen antwoord geven?

Het weekend ging uit van VNO-NCW en dan specifiek het onderdeel ‘levensbeschouwing en bezinning’.  En nu ik teruglees in hun stukken en in het jaarverslag van 2009 (!) van deze werkgroep dan lezen wij:  De hierboven genoemde statutaire bepaling heeft met het thema ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ nog verder aan betekenis gewonnen. MVO is veel meer dan een hype gebleken, het is voor steeds meer bedrijven een intrinsieke karakteristiek van de bedrijfsvoering. Het functioneren van ondernemingen is afhankelijk van hun (wereldwijde) omgeving, zoals omgekeerd de samenleving niet zonder bedrijvigheid kan.  In dit licht is voor 2010 ook het nodige te doen, zoals blijkt uit het jaarplan.

Bijzonder dat via Benedictus, de volle agenda van het komende seizoen wij toch uit komen bij een ander bijzonder moment van dinsdag 26 augustus 2014. Als nieuwbakken voorzitter van ‘commissie begeleiding accountant’ van mijn gemeente mocht ik spreken over het programma van eisen voor een nieuwe accountant. Wat is nieuw in dit programma: SROI. Social Return On Investment. Vrij vertaald: wat kan de leverancier van de gemeente doen voor o.a. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt….zie nu wel accountants….het is zo ver. Ook de accountants mogen iets doen aan MVO…of gewoon niet mee doen met de aanbesteding! Times they are changing.