Korte blog in verband met enkele vragen over mijn kandidatuur voor de gemeenteraad van Hoogeveen.  Deze is genaamd ‘substance over form’. Een bekend accountantsbegrip, maar ik bedoel daarmee ‘ik mis de inhoud’ in mijn huidige politieke werk.

Als eerste: wat heeft de CDA kandidatencommissie (ook wel vertrouwenscommissie) een goede lijsttrekker gekozen! En d’r komen nog een paar toppers aan op de lijst. CDA gaat met fris elan de verkiezingen in. Veel vertrouwen in de commissie en de lijst.

Annette Jansen-Brandsema voorgesteld als lijsttrekker CDA Hoogeveen – Radio Hoogeveen

Het leuke is, Annette werkt als bestuursadviseur en teamleider bij zorggroep  ‘Oude en Nieuwe land’.  Dat is toch mooie beeldspraak. Ook bij CDA Hoogeveen verbindt Annette de Oude tijden (voor 2022) met de Nieuwe tijden (na 2022). Veel vertrouwen in deze kandidaat.

Had jij geen ambities dan….

Deze vraag werd me de afgelopen weken wel eens een keertje gesteld. Maar op Op vrijdag 17 september 2021 heb ik aan de kandidatencommissie gevraagd om mij op een lage plaats op de lijst te zetten. Daar heb ik de volgende redenen voor:

 1. In de zomer 2021 mocht ik enkele weken aan de slag met de visie van CDA Hoogeveen ‘Nieuw Sociaal Hoogeveen’[1]. Daarbij kwam ik tot de conclusie dat ik het veel uitdagender vind om me meer te richten op de inhoud, de lange termijn doelen en uitdagingen dan op de politieke werkzaamheden.
 2. Daarnaast heb ik (met mijn compagnons) op 1 oktober 2020 ons vijfde bedrijf opgericht en hebben we plannen voor een zesde onderneming. Dat vraagt de nodige aandacht en ondernemen is minstens zo boeiend als politiek. Ook daar speelt de brede welvaart een grote rol. Ook bedrijven gaan naar mijn mening daar volop mee aan de slag.
 3. Tenslotte hebben gezin, sport en ook HZVV-1, HZVV-2 en HZVV-G-team de afgelopen jaren net iets te weinig van mij gezien. Daar zou ik ook graag verandering in brengen.

Inhoud belangrijker

In de politiek gaat het veel over de vorm en minder over de inhoud. De afgelopen jaren was dat zeker aan de orde in Hoogeveen. Veel treurnis, veel afkeuring, wantrouwen en ‘motie’ van weglopen. Veel gedoe waar ik zelf ook volop tussen kwam te zitten. De beëindiging van de samenwerking met Erwin, Jakob, Erik en Gert, maar zeker ook met Ina en HettyP waren geen leuke klussen. Toen en ook nu vond ik het noodzakelijk en had ik die taak in de fractie gekregen.  En die taken heb ik uitgevoerd. Het deed me denken aan de avond die ik doorbracht bij een trainer van HZVV die net die middag ontslag had gekregen. Als bestuurslid was ik daar ook (mede)  verantwoordelijk voor. De prestaties waren slecht, oplossingen waren er ondanks vragen blijkbaar niet, dus wat doet zo’n bestuur dan…. ‘de trainer gaat eruit’. Ik blijf dan graag hard op de inhoud en zacht op de persoon. Maar dat ligt in de politiek nog een tikkie gevoeliger. Graag ga ik door (als de leden het toestaan en de kiezer ook zo beslist) in een inhoudelijk rol. Want een trainer ontslaan is natuurlijk maar werk aan de oppervlakte. In de verdieping zit ook nog veel werk.  Waarom draait een team niet goed? In de bewaking van de organisatie en de financiën gaat komen jaren ‘van Eiland naar Wijland’ een rol spelen. Vanuit het principe ‘hard op de zaak en zacht op de persoon’ doe ik daar graag nog aan mee….maar dan heeft CDA nog wel paar stemmen nodig…

Leuke inhoud 2014-heden 

In de periode 1 vond ik het heel leuk om initiatieven te nemen (niet alles haalt de media, maar daar zit ik inmiddels niet meer mee):

 1. Duisenbergplan (samenwerken in controleren van financiën in de raad)
 2. Superzaterdagplan
 3. Duidelijkheid IJZ
 4. Maatschappelijk verantwoord inkopen
 5. Kamervragen rondom SEH, ambulancezorg en spoedpost

In de periode 2 (2018-2022)  was dat in mijn inhoudelijke werk al veel minder, maar toch heb nog een paar mooie zaken kunnen doen:

 1. Hoogeveen in Control (rol van de raad rondom financiën aanpassen)
 2. Hoogeveens Sociaal Investeringsfonds
 3. OZB Nee I en II
 4. Nieuw Sociaal Hoogeveen over sociaal, actief en rechtvaardig minimabeleid

Bij diverse zult u zeggen. Nooit van gehoord. Niet alles heeft de raadszaal bereikt. Sommigen kwamen niet verder dan fractiekamer, auditcommissie of zelfs collegetafel. Soms werd het wel aangenomen (Superzaterdag, Duidelijkheid IJZ) maar ging het project niet door en soms (alle inspanningen rondom Treant) leverden feitelijk niets op….Toch hoop ik nog aan de slag te blijven voor Hoogeveen. Nogmaals dat hangt af van de leden van CDA en dan nog de kiezers. En ik weet zeker dat de Hoogeveense kiezer (steeds meer) naar lokale kwaliteit kijkt. Op 16 maart 2022 stemmen we voor kwaliteit in de raad van Hoogeveen. Niet voor Wopke, Pieter of Mona of andere Haags politici. We kiezen voorHoogeveen.

Aan de slag voor Hoogeveen 

Dusss….in Hoogeveen moet nog veel werk gedaan worden, inhoudelijke en vooral financiële kennis is nuttig voor Hoogeveen, daarom blijf ik graag mijn steentje bijdragen aan de lokale politiek van het CDA. Het lijkt me goed om flink op de financiën te letten. Zakencollege of geen zakencollege daarin heeft de raad een actieve rol. 

Groet, EJK

[1] In samenwerking met Hetty Bouius