Dat EBJ uit een sportief geslacht stamt bewijst onderstaande foto. U ziet hier niet alleen EBJ, maar ook Kreuzeman Sr. Kreuzeman Sr staat links van de keeper. EBJ Zelf staat rechtsboven en kijkt tamelijk stuurs over de groene velden. Overigens zijn de andere lieden vertegenwoordigers van HBI’65. Een team waar EBJ enige jaren als gastspeler heeft mogen optreden.