Afgelopen zondag mocht ik mijn dochter vervangen als vertaler in de kerkdienst van onze kerk. Ik zat naast Eli en Izaak. Twee Syrische mannen van 30 en 45….dat is best bijzonder. Om zo een kerkdienst te volgen. God bless you! En Sem, ze hoefden niet te niezen!

Deze zondag zou dominee Visser (uit Amersfoort) spreken over 1 Petrus 1. Een brief aan de Turkse gebieden:  In West, Noord en midden Turkije. Een gebied dat direct grensde aan het geboorteland van veel kerkgangers.

De tekst lazen wij in het Engels. De rest kan gewoon in het Nederlands van de beamer lezen. Vele AZC-ers hebben een bijbel in hun eigen taal. Ze weten de weg naar ‘de Fakkel’ wel te vinden.  Dus zitten er op het balkon van de Centrumkerk mensen met bijbels in Chinees, Arabisch, Engels en andere talen. Al weken komen ze. Twee Chinese jongens die geen woord niet-chinees spreken. De Pakistaanse familie met de twee kleine meisjes. Natuurlijk de Iranese pastor die de mensen enthousiast gemaakt heeft. De Albanese moeder met twee puberdochters. Nieuw was een stateloze man. Hij stelde zich als Palestijn voor, maar had geen paspoort en kwam uit het gebied Syrië, Noord-Israel en Zuid-Libanon. Bij het koffiedrinken vertelde hij dat hij ingenieur was geweest bij Ericsson en daarom zo goed Engels sprak. Maar ook voor hem was Syrië te gevaarlijk. En zo waren er nog velen. Die met een action-tas, op=op-shoppingbag, een sporttas en een leven voor ‘beproevingen’ naar Hoogeveen waren gekomen…..

azc vertrek

Ds. Visser las voor uit de bijbel:

Peter, an apostle of Jesus Christ. To those who are elect exiles of the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and for sprinkling with his blood: May grace and peace be multiplied to you.

Gelukkig heb ik mijn jongerenbijbel bij me, daaruit deze tekst nog maar even:

Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.

‘Allemachtig’ was mijn eerste reactie. ‘in overvloed’? Nu gaan we in Hoogeveen aan vluchtelingen een tekst voorlezen over ‘uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid over zeg maar Turkije verblijven’. Ik dapper aan de slag. Engels van het niveau ‘van Gaal’, maar goed Izaak is er blij mee. Eli kan duidelijk minder goed Engels. Vluchtelingen is een woord wat ze ook wel in het Nederlands verstaan. Ze vullen er hun dagen mee: NT2, Nederlands leren als tweede taal. Izaak vertelde later ook dat hij 5 jaar sowieso mag blijven. Dat hij dankbaar is dat Nederland hem opvangt. Hij heeft door zijn status het recht om in een flatje in Hilversum te gaan wonen. Maar dan moet die wel beschikbaar komen. Tot die tijd zit hij in Hoogeveen. En eigenlijk wordt hij verteerd door maar één gedachte. Zijn familie. Zijn vrouw en de rest (ik durfde hem niet nog emotioneler te maken, dus heb maar niet doorgevraagd) verblijven nog in Syrië. Zoals alle AZC-ers heeft Izaak een HTC of zo met een abonnement van Al Arabiya. Supergoedkoop vergeleken met de Nederlandse providers en via de wifi heeft hij dagelijks contact met het thuisfront. Hij is in goed overleg vooruit gereisd, via de Turkije-route. Vanwege de onveiligheid niet via Libië. Nu zit hij al op zijn 6de locatie in Nederland, zo graag zou hij zijn geliefden naar Nederland halen om samen een nieuw leven op te bouwen. Moeiteloos dreunt hij de plaatsen waar hij al woonde op: Ter Apel, Budel, Dronten, Veenhuizen en Hoogeveen. ‘Hoogeveen is okay’. Veenhuizen was slecht. Izaak kreeg door alle stress klachten. In Veenhuizen verbleef hij in een onverbouwde gevangenis. De kleine ruimte benauwde hem. Hij was blij j.l. maart naar Hoogeveen te mogen komen. Zo zit je op een gewone zondagmorgen te keuvelen met een man die alles achter heeft gelaten en met een neefje Eli naar Nederland is gereisd. En daar kennis maakt met wat wij bureaucratie noemen. Intussen is zijn vrouw nog in onveilig Syrië.

azc kamerSamen lezen we verder in de tekst van 1 petrus 1-8.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.7Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren

Tjonge, wat een tekst deze morgen. Moeilijk te vertalen. Een intensieve dienst wordt het. Je moet vertalen en vertellen. De voorbeelden van de dominee d’r bij. Zo’n calvinist als ik zelf ook ben, aan mensen uit het Midden-Oosten. Over twee koninkrijken (Nederland en Gods Rijk). Wat moeten die psalmen en liederen een shock voor hen zijn. Nee, Izaak begrijpt de liederen niet. Maar de tekst ‘tot uw verdriet’ begrijpt hij maar al te goed. Wat zeg ik! Hij begrijpt het veel beter dan wij alle ‘veilige Nederlanders’ bij elkaar. En hij begrijpt de woorden ‘Mercy and Peace’ zelfs ‘Genade en vrede zij met u’ ook uitstekend. ‘God Bless you’ zeggen de AZC-ers bij het afscheid na het gezamenlijk koffiedrinken, zij zegenen ons? Zij delen hun vreugde in het geloof? Ik dacht even ‘dat is de wereld op z’n kop’. Wij kunnen onze zegeningen immers nauwelijks tellen…..maar zij delen met ons….de echtheid van het geloof.

D’r zijn nog zo’n 10 (jongere) Chr. Gereformeerden. De pastor uit Iran die tijdens zijn 9 jaar gevangenschap in dat orthodoxe islamitische land veel mensen geleerd heeft over Jezus Christus drinkt met mij een kopje thee. De koster heeft gastvrij de deuren van de koffieruimte geopend en spontaan koffie en thee gezet. ‘God bless you’ zeggen ze dus bij het afscheid! God, denk ik, man jij hebt de zegen van God 7 maal 70 keer harder nodig dan ik. Ik fiets dadelijk naar huis. Heb wat te doen op het werk, mag aan het werk met stadsbussen of ‘het museum’. Maar Izaak belt naar Syrië om te vragen hoe het vandaag gaat….

Van alle kerkdiensten die ik de afgelopen 48 jaar heb bijgewoond, zal deze gewone dienst me goed bij blijven. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Ik zal komende zondag anders het brood eten en wijn drinken. God, was ik nu de vertaler, of vertaalde Izaak deze tekst voor mij? Geloven is ook positief blijven. Al zit je ver weg in een vreemd land (in exiles), op een kamer met 2 andere kerels die je nog nooit ontmoet hebt, wachtend op de toekomst, onzeker over je familie….dat gaat mij door merg en been. ‘Allerlei beproevingen’ schreef Petrus. Zo liet Izaak met zijn houding en glimlach zien: de echtheid van het geloof is kostbaarder dan goud. Hij vertaalde de preek voor mij…..! Dank u God voor Izaak en Eli. Wij bidden voor hen en de familie in Syrië….

Naschrift voor alle critici van het AZC: Ik kreeg niet echt de indruk dat Izaak als profiteur naar Nederland gekomen is. Hij is heel dankbaar dat hij hier in veiligheid mag verblijven en zou dat graag voor zijn hele gezin regelen. Dat zou ik ook gedaan hebben. Izaak was liever bij zijn huis, baan en familie in Syrië gebleven…..En opvangen in de regio is helaas, door de honderdduizenden vluchtelingen, ook een theoretisch model.