Deze zomer doen we iets meer aan bezoeken van andere diensten en kerken. Onze dochters noemen het ‘reli-shopping’.  In het afgelopen jaar waren we in de regio Noordoost al eens bij Assen Zoekt of de Verrijzeniskerk in Holtenbroek Zwolle. Daarbij borrelt bij ons een kip of ei discussie op. Dat we iets met een zendingsgemeente willen doen is evident. Maar waar begin je?

Zondag 13 augustus waren we te gast bij de Baptistengemeente De Brug in het Alpha-college (Voltastraat Hoogeveen) en de avond (pas 21.45 weer thuis) brachten we door bij de Schuurpraise van de familie Bleker (Verlengde Hoogeveenseweg 156 te Geesbrug).  Heerlijk al die variatie en blijdschap die we mochten ontmoeten in beide samenkomsten.

Waarom deze diensten?

In de eerste plaats omdat dichtbij ook veel mooie dingen in Godsnaam en vanuit Zijn Geest gebeuren. Dat scheelt weer in de auto zitten. Maar vooral omdat we de blijdschap van Christus zoeken. We hadden ook in Elim naar de gemeente des Heren kunnen gaan. Of naar een andere reformatorische kerk. Dat staat qua grondslagen helemaal niet zo ver bij ons vandaan, maar wij vermoeden (weten het niet!) dat we daar niet de brandstof vinden om geestelijk opgeladen weer aan de slag kunnen. Alle auto’s rijden, maar niet allemaal op euro95 moet je maar denken.

De Brug

Een prachtige gemeente van zo’n 200-250 leden. Praktisch (nog) gehuisvest in de ‘kantine’ van het Alfa-college in Hoogeveen. Een zeer flexibele ruimte met de praktische mogelijkheden van een school onder handbereik. Dus met een volledig uitgeruste keuken, maar ook klaslokalen om kinderen bijbelschool te geven, opvang voor peuters en baby’s te regelen enz.  Ook niet te vergeten, veel parkeerruimte en geen buren/medebewoners of dergelijke die last kunnen hebben van de bas of de drums.

Zelf zeggen ze in hun missie-statement: De gemeente heeft Jezus Christus als fundament en leeft vanuit de woorden van de Bijbel. Het doel is om een brug te zijn tussen Jezus en mensen. We willen mensen laten proeven hoe een leven met Jezus eruit kan zien en laten merken dat God ieder mens waardevol vindt. En dat mensen daardoor ook mogen ervaren dat Jezus zelf de brug is tussen u en God en u met ons een plaats mag hebben binnen de gemeente. Uiteindelijk is het de bedoeling dat uw leven meer en meer naar Hem mag toegroeien en uzelf mag ervaren hoe waardevol dit is. Ze hebben als Brug ook een aantal concrete doelstellingen:

  • Van niet-christenen discipelen van Christus Jezus maken;
  • Hen te dopen en samen te brengen in een plaatselijke gemeente;
  • Hen te onderwijzen en te doen groeien tot toegewijde discipelen;
  • Hen toe te rusten tot dienstbaarheid, dit tot opbouw en uitbreiding van het lichaam van Christus;
  • God te verheerlijken en Hem de eer geven die Hem toekomst

Kortom een voldragen missie en visie die geen protestantse kerk zou misstaan. Verder vond ik de diensten niet erg anders vergeleken met de CGK-groeidiensten in Hoogeveen of de ontmoetingsdiensten in Hoogeveen, Zwolle of Groningen. Natuurlijk zijn er verschillen. De Brug heeft het ‘naar buiten brengen’, ‘het evangeliseren’, ‘het uitdragen’ prominent in haar missie staan.  Ze zijn uitgesprokener en daarmee spreken ze meer jongeren en 40-min-ers aan. Hoewel het vakantie was, waren de grijze haren op één hand te tellen. In hoeverre ze dat ook in praktijk realiseren kon ik op deze ochtend niet heel goed waarnemen (wij werden als nieuwe bezoekers bijvoorbeeld door niemand aangesproken)…dus dat is voor een volgende keer.

Schuurpraise

In de avond scheurde ik om 18.45 nog even snel naar Geesbrug. Al enige jaren heeft de familie Bleker met familie Folkers met zo’n 30 vrijwilligers de ‘Schuurpraise’ naast hun boerderij. Inmiddels zijn ook daar verkeersregelaars nodig. Langs de Verlengde Hoogeveenseweg staan zeker zo’n 100 auto’s geparkeerd. Gelukkig is het een lange rechte weg en kan dat dus ook gerust. De oude, aftandse schuur zit helemaal bomvol. Zelf zat ik in de deuropening en kon gelukkig op de iPhone alle teksten terugvinden want het beamerscherm kon ik nauwelijks zien. Vanuit de vrijwilligersorganisatie wordt men welkom geheten. Dan zingen we uit volle borst diverse opwekkingsliederen en enkele Joh. de Heer er tussendoor. Vrijwel allemaal op aangeven van de ‘kerkganger’ (op verzoek dus) en de band kan ze allemaal spelen. Een schriftlezing en een korte prediking. Dan nog een paar liederen, een collecte om geld in klompen te doen en rond 20.30 is er voor iedereen koffie, thee met cake.  Prima georganiseerd en velen keken terug op een prachtig zomerseizoen. De ‘Schuurpraise’ is namelijk alleen in de vakantieweken.  Zoekenden, kerkgangers uit evangelische, CGK, PKN, Baptist en vergelijkbaar vonden elkaar een aantal weken in een oude boerenschuur. Uit de regio Hoogeveen-Emmen-Hardenberg-Beilen…breed verzorgingsgebied.

schuur3

Popup-praise

Al deze diensten of samenkomsten inspireren om te komen tot zo iets als een ‘popup-praise’.  Een leeg pand, een wijk- of schoolgebouw kan gebruikt worden om een laagdrempelige dienst te organiseren. Een praisedienst die, misschien op verschillende locaties, zichtbaar Blije Christenzijn en waardoor de blijdschap van het Christelijk geloof zicht- en hoorbaar maakt Een manier om mensen te triggeren zich eens te verdiepen in wat die Christenen zo blij maakt….bijvoorbeeld door naar een Alphagroep te gaan.

Wat bedoel je met ‘kring, wijk of dienst’?

Waar moet je beginnen met een missionair initiatief? Meer vanuit een huiskring werken, steeds meer huiskringen verbinden en vandaaruit een moderne en toegankelijke gemeente bouwen? Of meer vanuit een wijkproject werken aan wijkprojecten om zo aan een moderne en toegankelijke gemeente opbouwen? Of gaan we juist een leuke en  toegankelijke dienst(-en) houden en nodigen we mensen uit om mee te komen doen. Vanuit de diensten bouwen we aan wijkkringen en daarmee een gemeente bouwen. Belangrijke constatering is dat alles staat of valt met welke doelgroep kies je!?

Wat denkt u?

Wilt u met mij uw mening delen? Welke doelgroep moet je kiezen? Wat is de goede weg? Persoonlijk denk ik dat wij alle drie nodig hebben. Dus kringen,  zichtbaar betrokken bij dorp, wijk of plaats en blije diensten. Waar zou u beginnen? Of hoe vliegen we dit nu aan?

schuur4