Op de zondagochtend gaan wij vaak naar een clubgebouw van de CGK aan de van Echtenstraat te Hoogeveen. Inmiddels is dat een kleurrijke kerk waar de grote wereld keihard binnenkomt.

Deze week lazen wij in Trouw van de hand van Leon de Winter en Kader Abdolah stukken over de ‘atoomdeal’. We zagen foto’s in de krant van feestende Iraniërs die blij de straten op gingen over deze deal. Dat lezende lijkt deze problematiek ver van onze rustige zondag(-en) te staan. Misschien dat we ons blij maken over de gevolgen van het vervallen van de sancties. De olieproductie uit Iran kan mooi de benzineprijzen drukken…. Maar ‘Open Doors’ is ook redelijk dichtbij. Zo’n 1.500 meter van onze kerk staat het AZC. Op de zondag bezoeken vrijwillig (men vraagt elkaar mee) zo’n 25-30 bewoners onze dienst. Het balkon zit vol met kleurrijke mensen. West-Afrikanen, Albanezen, Syriers, Iraniers, 2 chinese jongens, Eriteeërs en zo komt de wereld bij ons binnen. Deze zondag zit ik naar Hamid. Grofweg 25 jaar, in adidasjasje van Het Goed, met armzalige iPhone4. Natuurlijk vertel ik hem over de dienst, de tekst en wat andere wetenswaardigheden. Hij kan beetje Engels en beetje Grieks. In Griekenland heeft hij een poos doorgebracht en illegaal gewerkt. In Iran had hij een opleiding tot autotechnicus gevolgd en was worstelaar. Tijdens de koffie en thee na afloop kan ik beter met hem praten omdat Saïd en de andere man en vrouw uit Iran er bij komen. Saïd spreekt in een paar maanden aardig Nederlands. Zijn buurman nog niet, maar hij sprak 7 talen, dus Nederlands zou ook wil lukken. De Iraki’s als Eli en Izaak (de tandarts) ging het de afgelopen weken goed af. Via Dorcas waren ze vrijwilligerswerk aan het doen en daar leerde ze zelfs Drents…Hamid blijkt 5 dagen in Hoogeveen en 1 maand in Nederland. Zijn buurvrouw Pendar had studie voor landbouwkundig ingenieur gevolgd. Kortom een bijzondere groep. Ook zij was 5 dagen ‘in the camp’ zoals zij het AZC noemen.

dorcas-winkel-hoogeveen

Iran

Wat een bijzonder land. Het lijkt een beetje op een democratie…maar is dat zo? Als je daar eens op studeert: een land geregeerd door één geestelijk leider (na de bekende Khomeini 1979-1989) nu Khameini (1989-….). Hij is een regent en dat woord verwijst er naar dat hij de plaatsvervanger van God op aarde is. Pittige job. De ayatollah Khomeini was grondwettelijk voor het leven benoemd. Voor zijn opvolgers geldt dat zij worden benoemd en, in geval van disfunctioneren, worden ontslagen door de Raad van Experts. Het volk kiest eens in de acht jaar een nieuwe Raad, die uit 86 geestelijken bestaat. Deze vergadering benoemt, in geval van overlijden, de nieuwe hoogste leider. Na een voorselectie worden de leden van de Raad van Experts door het volk gekozen. Onder de verantwoordelijkheid van de hoogste leider vallen onder andere de rechtspraak (????), het leger en controle over de media. Zo benoemt hij de opperrechter en de opperbevelhebber van het leger. De geestelijk leider heeft de macht de president te ontslaan. Daarnaast mag hij beslissingen van het parlement en/of president met een veto tegenhouden. Lekker democratisch.
De geestelijk leider wordt bijgestaan door een raad van twaalf mannen, de Raad der Hoeders. Deze raad bestaat uit zes religieuze leden en zes rechters in het geestelijk recht, de sharia. Zij oefenen een enorme invloed uit en mogen, net als de Hoge Leider, beslissingen van het parlement met een veto tegenhouden. Ook bepalen zij welke politici aan verkiezingen mee mogen doen en welke niet. Ook leuk voor een democratie. Onder deze geestelijken zitten ook progressieven, die bijvoorbeeld voor meer rechten voor vrouwen zijn. De president van Iran is sinds 14 juni 2013 de gematigd hervormingsgezinde Hassan Rohani, daarvoor was dit de nationalist Mahmoud Ahmadinejad.

De president wordt verkozen voor een periode van vier jaar volgens een absolute meerderheid van de kiezers. De president benoemt en overziet de ministerraad, die uit 22 ministers bestaat. Beslissingen van de president kunnen met een veto tegengehouden worden door de Hoge Leider en/of de Raad van Hoeders.Het parlement, de Majlis van Iran, bestaat uit 290 volksvertegenwoordigers, die door het volk gekozen worden. Zij worden voor een periode van vier jaar verkozen. Hier moet ook de kandidatuur aanvaard worden door de Raad van Hoeders. Twaalf leden van het huidige parlement zijn vrouw. Veertien zetels zijn in het bezit van religieuze minderheden: armenen, joden, christenen en zoroastristen (oud-Perzisch geloof van voor Christus en voor de Islam). Dit zijn in de praktijk en zeker in de rechtspraak tweederangs burgers.

De atoomdeal

Iran belooft zijn atoomprogramma sterk terug te schroeven. Inspecteurs krijgen weer toegang tot het land om te controleren of het kernonderzoek inderdaad slechts is bedoeld voor medische toepassingen en energie-opwekking. In ruil krijgt Iran toestemming om zijn atoomprogramma voort te zetten, er mag weer worden gehandeld met Iran en Iraanse tegoeden in het buitenland worden vrijgegeven – naar schatting 50 tot 100 miljard dollar in 10 jaar, verdiend met olieverkoop. Als het akkoord wordt nageleefd, is de Islamitische Republiek Iran internationaal niet langer het zwarte schaap. En zal Iran de komende tien jaar geen atoombom maken. De Franse en Duitse handelsdelegaties staan klaar om te vertrekken naar Teheran. Kader Abdolah voorspelde al dat Willem-Alexander en Max er vast ook niet lang over doen om naar de bezienswaardigheid van de blauwe Moskee van Isfahan af te reizen.

Is de wereld veiliger geworden door dit akkoord met ayatollahs? Khameini heeft inmiddels al meerdere keren geroepen dat de VS de grootste tegenstander blijven (natuurlijk ook omdat zij de militaire toeleverancier van de Saudi’s zijn en die leverden de afgelopen wel lekker olie. De nationale veiligheid van Amerika wordt niet onmiddellijk bedreigd door het nucleaire project van Iran, maar wel door twee andere elementen: steunverlening aan het terrorisme en de ballistische raketten van Teheran. Het eerste was beslist geen onderdeel van de onderhandelingen (dus kan Hezbollah ea. Door Iran gesteund blijven), het tweede wel. De ballistische raketten zijn onmisbaar voor kernwapens en een ernstige conventionele dreiging. En volgens dit akkoord worden na vijf jaar de sancties aangaande de ballistische raketten opgeheven. Ook lekker!

Dit akkoord zal ook het Iraanse volk in gevaar brengen zo stelt Afshin Elian in Elsevier. Dit omdat het aan het regime van ayatollahs een brede en belangrijke vorm van internationale legitimatie verschaft. Het regime beschikt straks over nog meer geld ($ 700 mln wordt z.s.m. vrijgegeven) om het eigen volk klein te houden. Niet voor niets was de Syrische president Bashar al-Assad de eerste Midden-Oosterse leider die de Iraanse president Hassan Rohani feliciteerde met dit resultaat. Een deel van het geld zal ongetwijfeld naar hem stromen, terwijl bijna de helft van Iraniërs onder de armoedegrens leeft. Volgens president Obama kunnen de ayatollahs met hun huidige capaciteit tien kernbommen bouwen, maar kunnen ze na dit akkoord slechts één bom bouwen. Toch 90% winst…

ranglijstchristenvervolging
Het gesprek
Onder koffie en de kerk gaat het hier ook over. Is de deal goed voor jouw land vraag Hamid. Ja, goed zeggen alle Iraniers aan tafel in koor. Maar onderhandelen met een land dat dit jaar een record aantal mensen executeert heeft…(http://www.volkskrant.nl/buitenland/amnesty-iran-executeerde-dit-jaar-al-bijna-700-mensen~a4106475/). Daarmee als bijna meer dan in heel 2014. Vaak in het openbaar midden in een stad en bijvoorbeeld praktisch met de hijskraan van een truck….

ophangen vrachtauto

Wat is dat dan ‘gematigde premier’….Saïd verteld over de tegenstrijdigheden. Het land kan misschien opener worden, misschien kan je als gevluchte christen wel contact hebben met je familie zonder dat ze opgepakt worden. Hoeven de 450.000 christenen (op 80 mln. Iraniërs) niet naar schuilkerken…Het is een land met cirkels, geestelijken en rijken die elkaar de macht te spelen. Je gaat van de ene naar de andere cirkel zo beschrijft Hamid en zo blijft de macht in handen van enkelen. In Iran zijn 10.000 mensen steenrijk, de rest is heel arm. In Nederland ‘is better’. More equal. We proberen het nog te nuanceren: some are more equal than others, maar dat wil er niet in. Na één maand zijn ze nog erg blij met hun opvang in ‘the camp’ en het gelijk verdeelde Nederland. Gelukkig voor hen is paar geleden gebleken dat Christenen in Iran snel geëxecuteerd werden na dat uit Nederland uitgezet werden. Wat een macabere zin als ik deze zo op schrijf… Maar misschien is het wel gelukkig voor Nederland dat wij deze goede opgeleide en enthousiaste mensen op onze arbeidsmarkt krijgen! Misschien is het wel een zeggen voor het Nederlandse Christendom?

http://cvandaag.nl/iraanse-christenen-sneller-verblijfsvergunning/

iran asiel
Er is hoop

Bijzondere aan Christenen in landen als Iran is dat zij ons leren dat er altijd Hoop is. Zelfs nu het Iranese elftal een aanvoerder heeft gekregen die openlijk christen kan zijn…voetbal iran

Tenslotte
De blessing ging dit keer in het Nederlands: ‘God zegent jou, de hele dag’ zo sprak Saïd met een beetje accent, maar steeds weer bijzonder hoe deze mensen wekelijks op ons pad komen. CGK is zo maar een kleine kleurrijke wereld. Wat heeft God toch met ons voor… dat wereldproblemen gewone mensen raken snappen we, maar dat het zo maar naast ons in de kerk komen te zitten…God bless you and keep you…ook in Hoogeveen.