Afgelopen dinsdag mocht ik over de accountant van de toekomst praten bij studievereniging Check. Ik merkte wel dat ik voor hen mijn verhaal iets te veel ‘high over’ gemaakt had, maar ik werd vooral geïnspireerd om nu eens naar de accountant in 2050 te kijken.

In 2050 dan zijn deze studenten ongeveer waar ik nu sta. Zij studeren af in 2025 als RA (als we dat nog hebben, een vraag die de studenten wel bezighoud). Ik ben (master-) afgestudeerd in 1993. Dus 21 jaar geleden. In 2050 zijn de studenten van vandaag 25 jaar onderweg. Ik heb hen niet echt laten schrikken, maar een controlerend accountant anno nu bestaat dan niet meer. Met Adjied Bakas in de achterzak ging ik in op ‘duurzame accountant’ en de ‘digitale accountant’. Voorafgaande aan die exersitie (kijk maar eens na op slideshare: http://www.slideshare.net/kreuzeman/accountant-30-voor-hanze-hogeschool-maart-2015?qid=00669ff3-a42b-4db0-b238-9d5b8f7ce116&v=default&b=&from_search=3) ging ik in op de ontwikkelingen over de periode 2015-2020-2035-2050. Wat voor accountants bestaan er allemaal in 2050? Daartoe ging ik ten rade bij Erwin van Lun (zie  http://www.erwinvanlun.com/). Een website die de moeite waard is. Hij deelt de komende tijd in drie vakken in:

2015-2020 Media Completion

2020-2035 Roboworld

2035-2050 Pamper Planet

Hij voorspelt een beetje een ideaal beeld van de samenleving in 2050. Persoonlijk zeg ik ‘ik hoop dat hij gelijk krijgt’ met zijn voorspelling van de ‘high-tech-soft-society’.  Maar voor de accountant pikken we een aantal ontwikkelingen d’r uit en vertalen dat naar de accountant van 2050 (let wel de adviseur blijft bestaan, Bakas zegt het ook, maar die laat ik even buiten schot, dat is te makkelijk).

Ontwikkelingen volgens van Lun

Van Lun komt in die jaren met een aantal interessant observaties die de accountant gaan raken. Media Completion geeft aan dat overal op de wereld informatie voor iedereen beschikbaar is. Internet (of Things), Twitter en alle opvolgers daarvan zorgen voor snel en breed delen van informatie. Iedereen heeft dezelfde (informatie-) macht. In 2050 is volgens van Lun privacy ook een volledig achterhaald principe! De kinderen van onze kinderen zijn gewend om veel informatie te delen. Of dat voor hun diepste zielenroerselen geldt, kan men zich afvragen, maar techniek, mentaliteit en cultuur laten ons nu ook al heel anders kijken naar twitter, instagram en facebook als 10 jaar terug.  Belangrijke trend is wel dat bedrijven eind 2035-2040 volledig real time inzage bieden in hun waardeketen. Milieu of sociale kosten zijn volledig geaccepteerd onderdeel van de waardeketen en worden meegenomen in ‘transparancy certification’. Ook de overheid in haar huidige vorm bestaat niet meer. We gaan meer en meer in communities opereren. Niet deelraden, maar wijkraden die gezamenlijk een assemblee van wijkraden vormen en dat noemen we een gemeente. Deze kiezen weer een landsdeelraad (zeg Amsterdam, R’dam, Noord-NL, Oost-Zuid-Oost, Zuid-West enz.). Samen de senaat en daarmee is 1e kamer genoemd. Communities werken zeer transparant en zeer efficiënt. Het ambtenaren apparaat is vele malen kleiner volgens van Lun! Contracten, maar ook onze aankopen zijn zichtbaar. Dus mlieubelastende aankopen doen? Dat is er niet meer bij, omdat je dan publiekelijk aan de schandpaal wordt geslagen….Anoniem aandeelhouderschap bestaat niet meer. Bedrijven worden gefinancieerd door equity based crowd funding. Wie welke equity heeft is ook zeer zichtbaar! Robots hebben vanaf 2020 voor heel andere werkverdeling gezorgd. Programmatuur zorgt voor signalering, analyse en vaak zelfs afhandeling van ‘topics’! Hoge productivteit, mensen veel tijd voor spirituele en creatieve ontwikkeling. Geen ontwikkelingslanden meer. Door zonne-energie hebben zij geen energie-probleem meer, daarnaast is informatie en kennis over de hele wereld eenvoudig te verspreiden. Kantoren zoals wij die nu kennen zijn toch al niet meer ingebruik. Wonen en werken is nog beter bij elkaar te brengen. Virtuele ontmoetingsplaatsen worden gebruikt. Minder menselijk contact? Nee, maar fysiek contact is wel een bijzondere ‘markt’ geworden. Mensen zoeken dat expliciet, maar hebben dat niet meer in hun dagelijkse werk op prio 1 staan.

Wat voor accountants hebben we dan nog..>?

Informatie Regisseur

De praktijk die wij nu ‘samenstellen’ of ‘non-assurance’ noemen bestaat niet meer in dergelijke vorm. Door transparancy is deze vorm van ‘waarde-toevoegen’ helemaal verdwenen. De accountants die hierop ingezet hebben zijn veelal ‘informatie regisseur’.  Zij zorgen voor de juiste en volledige verwerking van de informatie in een bedrijf. Real time, dus een soort verkeersleider van de bedrijfsinformatie. Zowel het bedrijf in als het bedrijf uit. Hoewel door informatie-integratie in de keten deze grenzen eigenlijk niet meer te trekken zijn. Ik kan me voorstellen dat de informatie regisseur ook wordt ingehuurd door branche of de keten.

Fiscale aspecten zijn gecombineerd met de communities die opereren. De transparante waardeketen van een bedrijf maakt het makkelijk om zichtbaar te maken wat de bijdrage aan de community of een branche-waardeketen is. Daarop zullen bedrijven (niet alleen financieel) afgerekend worden.

Transparancy Architect

Om te komen tot optimale transparancy over de waarde-keten, de ontwikkeling in een community en de bijdragen van een bedrijf zullen er accountants/IT-auditors zijn die deze processen onder strenge inrichtingsregels (rule-books) opzetten. Bedrijven huren deze professionals graag in omdat zij erg gericht zijn op preventie. Deze rules niet goed voor elkaar hebben is gelijk een continuiteitsrisico.

Transparancy certificate authority

Er is hoop. De agency-theory bestaat ook nog in 2050. Een landelijk ingestelde autoriteit ziet erop toe dat alle ingestelde rules, agents en alerts inzake transparancy goed werken….dat vraagt wat anders dan afloopcontrole debiteuren….

Met een open vizier naar de toekomst….

EJK