De journey begint. Eindelijk gaan we aan de slag met Afier Accountants Mens + Maatschappij 2.0. Met auditors4value. Met ‘hoe accountancy anders kan’. Met accountants die gericht zijn op de maatschappelijk relevante thema’s in de volle breedte. Zie de blog van professor Dick de Waard die ik hierna heb opgenomen. Met ‘Accountants in een ander klimaat’.De eerste spreker van de dag is mijn oud-collega en mijn oud-accountant Jan Niewold. Voorheen de man bij EY voor financial services. Dus ook de accountant van grote verzekeringsmaatschappijen. Zoals mijn oud-werkgever Univé. Jan beschreef zijn life journey (trouwens heel leuk om te doen) zeker als je de turningpoints kunt aangeven. Waar bent u van het oorspronkelijke pad af gegaan om een nieuwe weg te volgen. Jan vroeg de cursisten: waar is het misgegaan? Waar bent u van de weg geraakt? Hij provoceert op vrolijke wijze en noemde de cursisten ‘bomenknuffelaars’. Lachend dat zeker, want Jan legt aan de hand van zijn ‘life journey’ uit hoe hij tot andere inzichten was gekomen en daarmee de verduurzaming van onze planeet hoog op zijn agenda heeft gezet. Hij doet inmiddels een promotieonderzoek naar dit onderwerp en is daarmee zwaar ingewijd in de rol van de accountant op het vlak van verduurzaming.
Zeer inspirerend is het om te vernemen waardoor Jan geïnspireerd is. Daarmee legt hij een fundament onder de motivatie van de toch al goed gemotiveerde cursisten. Cursisten die vooral van de Big4-kantoren komen. EY is zeer goed vertegenwoordigd. Maar ook de andere Big4-kantoren (inclusief BDO) zijn aanwezig. Opvallend is wel dat Jan bij EY leiding geeft aan een substainability-afdeling van 60 man! Ook bij PWC is de groep auditors/adviseurs op dit vlak vergelijkbaar groot. Serieuze afdelingen en daaruit maak ik op dat de Big4 serieus werkt aan ‘het redden van de wereld’. Daarnaast zijn er mensen van groter concerns. Gasunie en Avebe uit het Noorden, maar ook grote verzekeraars als Achmea. Naast mezelf is er maar één deelnemer uit het MKB aanwezig. Collega David Boekel van RSM Accountants (Noord-Holland en Limburg) is zeker wel en stapje verder als ondergetekende van Afier Accountants voor Mens + Maatschappij….in volgende blogje zal ik hem nader aan u voorstellen. Ook omdat hij mij inspireert om als MKB-accountant hierin verder te gaan!

Terug naar inspiratie. Inmiddels heb ik de nodig boeken aangeschaft die de grondgedachten van Jan en dus ook de ESG-opleiding weergeven. Een van de meest inspirerende schrijvers vond ik Muhammad Yunus. Deze gevierde en bekritiseerde econoom en bankier heeft zich vooral gericht op ‘The New Economics’ over een ‘wereld met drie nullen’. Gericht op nul armoede, nul werkloosheid en nul Co2-uitstoot. Het is de moeite om ons te verdiepen in de historie van deze markante man in het zeer armoedige land Bangladesh. In 1976 richtte Yunus daar de Grameen Bank op om leningen voor arme Bengalezen mogelijk te maken. Sindsdien heeft de bank meer dan 5 miljard dollar aan meer dan 5 miljoen leners uitgeleend. Om terugbetaling te garanderen gebruikt de bank een systeem van “solidariteitsgroepen”. In deze kleine informele groepen vragen mensen samen een lening aan. De leden treden op als mede-garantstellers en steunen elkaars pogingen economische vooruitgang te boeken. Sluit enorm goed aan op de Nederlandse coöperatie-gedachte die we hier al ver over de 100 jaar gebruiken!

De Grameen Bank heeft door de tijd heen ook andere systemen van alternatief krediet, dat de armen helpt, ontwikkeld. Naast het microkrediet biedt zij ook woningleningen aan, leningen voor visserij en irrigatie, durfkapitaal textiel en andere activiteiten, samen met andere bankactiviteiten zoals sparen. Onze koningin is al jaren groot ambassadeur van deze vorm van kredietverlening.
Het succes van het Grameen-model heeft verschillende navolgingen gehad in de ontwikkelingslanden en ook in de geïndustrialiseerde wereld zoals de VS, in totaal in 23 landen. Veel, maar niet alle microkredietprojecten leggen de nadruk op het lenen aan vrouwen. Meer dan 96 procent van Grameens leningen zijn naar vrouwen gegaan, die disproportioneel aan de armoede lijden en die meer dan mannen geneigd zullen zijn om hun verdiensten aan de noden van de familie te geven. Op 13 oktober 2006 werd hij onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede.

Doelstelling

Dan stelt docent Marcus de vraag: waarom hebben jullie voor deze opleiding gekozen? Waar zitten jullie hier?
Accountants kunnen de wereld redden, maar ik wil graag beginnen bij de verschillende klanten die Afier bedient. Ik hoef niet gelijk, zoals Yunus, een sociaal kapitalisme te ontwikkelen, wij proberen gewoon de MKB-bedrijven en instellingen bewust te maken van de SDG’s en hen op te roepen op over hun inzet op vlak van de SDG’s te rapporteren. Daarmee komen we op het sterke punt van accountants. Is de verantwoording in lijn met de werkelijkheid. Daar gaat dus ook de opleiding van De RUG over. We zullen als accountants onze mening over ‘true and fair view’ om bouwen naar ‘true and fair value. Is aandeelhoudersinvloed van positieve invloed op de SDG-doelen van bedrijven? En welke invloed hebben lobbyisten op het nastreven van SDG-doelen. Er zijn vragen genoeg. Hoe de rol van de accountant de komende jaren zal veranderen is moeilijk in te schatten, maar op een inspirerende cursus als deze ESG-cursus is het aantal bedrijven wat zich al verantwoord op dit vlak legio. Daarmee zien wat het bedrijfsleven voorop loopt op politiek en op accountants….beide houden me bezig….

Nieuwe functies
Door de cursus kom ik in aanraking met nieuwe functies. De eerste is CSRO. Dit staat voor Corporate Stakeholder Relations Officer. De functionaris die namens het bedrijf de relaties met belanghebbenden onderhoud. Maar we zien ook een functie als CVO . Wat staat voor Chief Value-officer. Zou dat het nieuwe aanspreekpunt bij bedrijven en instellingen, voor de accountant worden?

Op de middag kregen we college van professor Dick de Waard en professor Nancy Kamp. Beide gezamenlijk meerdere decennia ervaring in het certificeren van milieu -, MVO- of maatschappelijke verslagen. Professor Dick is toezichthouder bij VEB. Daarmee ziet hij toe op de ontwikkelingen in de wereld van de aandeelhouders belangen. Benieuwd hoe hij daar de verduurzaming onder de aandacht brengt. Dick zijn promotieonderzoeken heeft als titel: ‘Boer let op uw kippen’…… Hij gaf in het college aan: de klanten zijn de vossen. De accountants zijn de boeren. De maatschappij dat zijn de kippen. Een cryptische omschrijving van het proces van certificering de MVO-rapportages. Maar wel een oproep om alert te zijn op de kippen, de maatschappelijke waarde. Iets wat verder gaat dan financieel gewin.

Ondernemer Ford wordt vaak om zijn visie geroemd. Maar wat niet bekend was (bij mij) was dat hij de tijd ver vooruit was als het ging om verduurzaming en zelfs sociale doelen. Hij wilde voor alle Amerikanen een auto beschikbaar krijgen. Maar deze auto zou in zijn plannen op het minder vervuilende ethanol rijden.…. Rockefeller had echter een groot belang om auto’s op zijn benzine te laten rijden. Benzine zou niet slecht zijn zo werd door de oliemagnaat betoogd. Er volgde een rechtszaak. Is de onderneming er niet primair voor de aandeelhouder? Dit werd door de rechtbank bevestidg en daarmee werd Rockefeller in het gelijk gesteld. Door deze uitspraak rijden wij nu op van olie afgeleide fossiele brandstoffen. Maar ‘times they are changing’ song Bob Dylan in 1964. Grote veranderingen worden door (grote) bedrijven gedragen. Zie bijvoorbeeld de SDG business forum waarbij tientallen CEO’s zich uitspreken voor nastreven van deze 17 de wereld reddende doelen! Of de commitment van de ‘business round table’. Time they are changing the accountant as well…..