Op donderdag 20 november mocht ik van mijn CDA collega’s het woord doen over de afschaffing van het bouwpakket. Mijn insteek was de ‘macht aan de bouwondernemer’. Maar ik bleek bijna een avondvullend programma voorbereid te hebben. En bij HZVV luisteren (bij je afscheid) de mensen rustig een 1/2 uurtje, maar hier in de volksvertegenwoordiging moet je direct je punt maken…lees mijn verslag…het succesvolle bouwpakket is eigenlijk afgeschaft…op naar bouwpakket 2.0.

Voorbereiding behandeling agendapunt 6.4 op 20 november 2014

Verlenging Bouwpakket en welstandscommissie

Voorzitter, collega’s,

Het CDA is blij met bouwpakket en de vruchten die daarvan geplukt kunnen worden.

Echter het CDA vindt ook dat wij alles op alles moeten zetten om de werkgelegenheid te stimuleren. Met dit bouwpakket heeft de gemeente haar beste beentje voorgezet. Wij denken echter dat we toe zijn aan een bouwpakket 2.0. De ondernemers in de bouw, in de keten of specifiek gericht op duurzaamheid in Hoogeveen zijn aan zet. Zonder samenwerking en innovatie komen we waarschijnlijk nooit door ‘de crisis’ of ‘transformatie’. Met steun van de gemeente! Het is geen tijd te verliezen.

Wij juichen toe dat maatregelen die goed werken procedureel worden ingepast en roepen de betrokken ambtenaren op, nu e.e.a. weer gewoon gaat worden, scherp te blijven en voortdurend te streven naar verbetering. Niet alleen een stapje beter, maar blijven zoeken naar procesverbetering inpassen in het dagelijkse werk! De organisatie 3.0 doet dat ook, maar gaat daarin verder. Niet alleen een stapje beter, maar blijven zoeken naar die grote stap: het bouwpakket 2.0. Dus zoeken naar procesverbetering inpassen in het dagelijkse werk! Organisatieadviseurs noemen dat ook wel ‘the every day transforming’.

Momenteel leven wij in het vierde kwartaal van 2014. Zeg 7 jaar na de start van de financiële crisis van 2007, mede veroorzaakt door producten op de hypothekenmarkt. Je zou kunnen zeggen voor bouwend en aanverwant: 7 mager jaren.

Op 10 november jongstleden hield NVM Drenthe een bijeenkomst waarin duidelijk werd dat de woningmarkt voorzichtig stabiliseert en waaruit geluiden van optimisme werden afgewisseld met geluiden van zorg.

Optimisme over % doorstroming (hoogste sinds 2011), rente-stand, ontwikkeling huren.  Opvallend is te noemen dat volgens NVM 2 gemeenten heeft die groeikernen worden genoemd: Meppel met 17% groei in inwoners en Assen met 15%. Vrijwel volledig veroorzaakt door 65+-groei. Daar moeten we buiten het bouwpakket om nog eens goed naar te kijken.

Geluiden van zorg:

 • Inperken van schenkingsregeling
 • Stoppen met 6% onderhoud in juli 2015
 • Afbouw fiscale aftrek
 • Inperken van leencapaciteit (hedenochtend breed in de krant; FD huishoudens met name onder de 30.000, maar ook tweeverdieners  kunnen ruim 5% midner leden. )
 • In sommige gemeente afbouw van startersleningen!

Ons betoog is: het is geen tijd om aan te genieten van het succes[1] van het bouwpakket en het te laten bij slechts een verlenging. We moeten werken aan bouwpakket 2.0!

Vragen

 1. Algemeen:
  1. kunt u ook zeggen hoe de woningmarkt zich na de effectrapportage ontwikkelt heeft.
  2. Kan er ook meer gedaan worden aan doorstroming?
 2. Procedureel; mooi dat het 42% sneller gaat, dat aanbesteding… maar is het nodig om het intervisieteam in stand te houden, is dat een taak die wij willen oppakken?
 3. Financieel:
  1. De starterslening wordt ook in de markt succesvol genoemd. Wij zijn blij dat het gemiddelde toch netjes onder € 30.000 is gebleven (itt het raadvoorstel is het 26064) en content dat de gemeente Hoogeveen dit middel echt breed weet in te zetten.   Kunt of wilt u college (samen met St. SVN – stimuleringsfonds volkshuisvesting) aan te dringen op verlenging van de co-financiering van het rijk voor wat dit betreft?
  2. Hoe kan de gemeente de maatregelen als Duokoop toch succesvol inzetten en lopen wij bij de huidige constructie ook risico’s?
 4. 4.      Bedrijfsleven:
  1. U schrijft ‘technische jongeren kunnen nog steeds gemakkelijk werk vinden. Kan de gemeente meer doen aan omscholing.
  2. Mogen ook oudere werkzoekenden ook deelnemen aan deze optie.
  3. CDA staat positief tegen over duurzaam Hoogeveen als initiatief van de ondernemers en roepen het college op de samenwerking tussen deze partijen sec en het onderwijs te stimuleren.

Welstand

Wij zijn tevreden hoe de welstand op dit moment verloopt. Wij zijn dan ook blij dat zoals u schrijft: ‘er geen ongelukken’ gebeurd zijn en roepen u op met maximale ruimte dat te blijven voorkomen. Wel vragen wij om eenduidigheid in toepassing beeldkwaliteitsplannen, kwaliteitscatalogi en de welstandsnota.  Wij kunnen instemmen met huidige welstanddocument.

 

(verkorte weergave van) Beantwoording wethouder:

1 a. Behoorlijk aantal projecten: Bilderdijk, Hollandscheveld, Nieuweroord en voorgenomen projecten. Grond in optie! Cijfers NVM Hoogeveen laten beter beeld zien. Bouwpakket (lang uniek in Nederland) heeft haar waarde bewezen.

1 b. In tweede termijn: markt biedt genoeg goedkope instap woningen, maar doorstroming zeker bij appartementen is lastig verhaal. Kortom geen panklare oplossing.

2. Wordt ook afgeschaft

3a.  Zie ook 1b. Rijksoverheid schaft het af. Gemeente heeft altijd dat gat uit Den Haag zelf opgevangen, maar gaat er nu toch mee stoppen.

3b. Is maatwerk, wordt haast niet gebruikt.

4a. Zie ‘werken aan werk’.

4b. Idem

4c. Geen reactie; heeft teveel karakter van een oproep

Welstand: Geen reactie, dus onvoldoende scherpe vraag. Leermoment.

Conclusie

Alles is aangenomen. Andere partijen hebben ook niet veel vragen. CU over duurzaamheid, Gemeentebelangen wilde nog een punt maken van welstand, maar bond daarop in nadat alle vragen werden beantwoord.

Kortom veel werk, goed gesprek tussen partijen en de wethouder. Mooi om even in de raad met Gerard Fidom discussie te krijgen over startersleningen en doorstroming. Misschien eerste winst: kleintje debat voor mij…..helemaal geen reacties op ‘bouwpakket 2.0’ welke door de bedrijven zou moeten worden opgepakt….. http://www.bouwkennisblog.nl/3-succesvolle-voorbeelden-van-ketensamenwerking/

Verder heb je als raadslid een beetje het gevoel: we zijn kritisch geweest, hebben de wethouder en zijn staf goed gevolgd, maar met vragen worden er geen wijzigingen of veranderingen bereikt….dat kan soms het leven van een raadslid zijn….[1] Obv effectrapportage tot 30 april……(zucht) vergunningen 42% sneller,  nog maar 163k voor duurzaamheidsleningen, adviesbudgetten op, stimulering uitgeput.