Met deze woorden sloot Jetta Kleinsma haar speech op zaterdag 11 juli 2020 in het Hoogeveense raadhuis af. Omdat afgesproken is dat over het politieke proces alleen gecommuniceerd wordt door voorzitter Johan Baltes zal ik verder ook niet hierover bloggen. We moeten even wachten tot de laatste weken van augustus voor mijn blogs, verder zal er vanuit de informateurs vast wel het nodige gecommuniceerd worden. De politiek strijdbijl is (gelukkig) begraven en ik heb echt de indruk dat we ook echt voorwaarts gaan. Vanwege de communicatieafspraken beperk ik me tot een paar persoonlijke punten:

Hoe gaat het me je?

Die vraag kreeg ik de laatste week wel erg veel. Vanaf 30 juni 2020 was er natuurlijk wel iets gebeurd. De bom van het CDA. De stekker uit de samenwerking. Het lont in het kruitvat en veel reacties daarop. Zelf zit ik d’r redelijk zakelijk in. Ik voer uit wat we als fractie afspreken en ik zie ‘de controlerende taak’ ook als iets zakelijks. De ervaring o.a. met enkele crisissen als commissaris of als (adviserende) accountant helpen daarbij. Als commissaris zou ik als we 3 jaar verlies hadden geleden, als de maandmonitor mei een vierde groot verliesjaar zou voorspellen en als het verbeterplan ‘te weinig indruk maakte’ of ‘het dak niet repareert waar het lekt’ dan had ik daar ook ingegrepen. In de politiek gaat dat allemaal wat anders en de poging om in harmonie aan verandering te werken en toch wat te doorbreken was ook wel ambitieus. Voor CDA historisch, meestal vind verandering plaats als er verkiezingen zijn, nu kon het volgens ons geen uitstel dulden. Als de communicatieafspraken weer veranderen zal ik zeker nog terugblikken. En de ALV van CDA Hoogeveen uitgebreid bijpraten.

Dank 

De afgelopen week kregen wij als fractie en zeker ook de fractievoorzitter veel steunbetuigingen. Vanuit zeer betrokken en zeer onbekende CDA-leden. Dank daarvoor, we konden wel een steuntje in de rug gebruiken.  We zullen nog harde noten moeten kraken, CDA-fractie ziet daar niet tegen op, maar houdt graag contact met de leden om uw mening te peilen.

Respect

Tenslotte sta ik toch kort stil bij de situatie van de wethouders.  Ik heb veel respect voor de 4 wethouders. Hun wereld is in één klap veranderd. Het politieke bestaan is ongewis, maar dit is ingrijpend. Voor hen en voor hun gezinnen. In de 2 jaar die mochten samenwerken heb ik 4 mannen gezien die hun uiterste deden om Hoogeveen verder te helpen. Op een later moment zal ik stil staan bij wat er tussen 30 juni en 8 juli 2020 allemaal gebeurd is. Voorlopig spreek ik mijn respect uit voor wethouders die uit principe opstappen en voor wethouders die ondanks alle druk en voortuitzichten toch (nog even) op hun post blijven. Beide zijn dappere daden. Ik wens voor de vier mannen dat er nieuwe perspectieven ontstaan en zij nieuwe uitdagingen mogen vinden.

We gaan als gezamenlijke raad moedig voorwaarts, inmiddels met diverse nieuwe gezichten, met de heer Baltes en mevrouw Korthuis. Goede vakantie beste lezers, wij werken nog even door. In het belang van de Hoogeveense zaak.

Mijn hoofd van de achterkant. Naast steun en toeverlaat Peter Koekoek in de raad van Hoogeveen van donderdag 2 juli 2020. Weer een memorabele raadsvergadering. Sterk het ‘tussen twee vuren-gevoel’ maar ook mooi om te horen op LOH (Radio Hoogeveen) dat ik zakelijk bleef. Kreuziaans stelde Harry Kuik. Het blijft een vreemde hobby politiek, maar bovenal een verantwoordelijke taak.