Als je iets wilt posten doe eerst deze check en kijk dan of u dan nog het zelfde bericht wilt plaatsen. Hoogeveense factfullness check noemde ik dat….

Op dit moment regent het weer reacties op FB e.d. rondom de financiën van de gemeente Hoogeveen. Factfullness is modewoord voor feitelijkheid of feitelijke juistheid. Aangezien ik veel commentaar krijgt van mede- en tegenstanders als ik op FB direct reageer heb ik al mijn reacties gebundeld. Op twitter ben ik overigens met reageren gestopt, het werd me wat teveel digitaal schelden, zuurpruimen of mopperen. Ik wil graag ieders mening respecteren, maar probeer dan eerst de feiten op een rij te krijgen. Dus voor posten van bericht, doe eerst de ‘Hoogeveense factullness-check’. Ik sta altijd ook open voor gesprek.

Hierbij zoveel mogelijk feiten op een rij

 1. De gemeente Hoogeveen gaat niet over de financiën en de strategie van de Treant-groep;
 2. De enige twee die zichtbaar invloed hebben op Treant/Bethesda zijn Zilveren Kruis en minister Bruins;
 3. Geld voor bouwen van de IJZ-combi is niet alleen van de gemeente Hoogeveen en kan niet zo maar voor een andere doel (ziekenhuis bijvoorbeeld) gebruikt worden;
 4. Het ziekenhuis Bethesda redden ligt niet binnen de financiële en juridische mogelijkheden van de gemeente Hoogeveen;
 5. Het financiële tekort van 2018 en van 2019 wordt niet beïnvloed door de plannen voor de IJZ-combi;
 6. Het financiële tekort van 2019 wordt in Hoogeveen voor 78% veroorzaakt door overschrijding van kosten van jeugdzorg en van de WMO t.o.v. de begroting;
 7. De IJsbaan als onderdeel van de IJZ-combi wordt volgens begrotingen voor bijna 70% niet betaald door de gemeente Hoogeveen;
 8. We weten nog niet wat het bouwen van de IJZ-combi kost, we hebben wel berekend dat een combinatie IJsbaan en Zwembad € 400.000 per jaar goedkoper is dan losse ijsbaan;
 9. De exploitatie van de ijsbaan is 3 keer doorgerekend en wordt deze zomer nog voor een 4de keer doorgerekend. We weten ook dat afgelopen jaar het oude zwembad € 1,5 mln. per jaar kost. En volgend jaar waarschijnlijk € 1,7 mln.
 10. De klachten over de werksfeer binnen het gemeentehuis zijn (nog) niet onderzocht of geobjectiveerd;
 11. Het afgelopen jaar hebben in Nederland 97 zorgbedrijven (die in onderzoek zaten van KRO-NCRV, Reporter Radio en Follow the Money) voor 50 mln. winst gemaakt (dat is ruim € 500.000 per instelling);
 12. De tekorten in Hoogeveen komen niet (alleen) doordat de regering 15% bezuinigingen heeft doorgevoerd. Op de begroting 2018 had Hoogeveen 20% overschrijding op jeugdzorg;
 13. Rendo/WMD zijn niet als partners afgehaakt, maar als investeerders omdat het energieconcept beter en waarschijnlijk goedkoper kan worden aanbesteed aan specifieke energieleverancier;
 14. Gemeente Hoogeveen komt nog lang niet onder curatele te staan en zeker niet van het rijk (eerst komt nog de provincie);
 15. IJZ-combi is geen wazig project wat vast meer gaat kosten. Het budget is ruim 31,5 mln. en de wethouder heeft geen cent meer beschikbaar. Op 2 november is duidelijk aangegeven wat de 6 voorwaarden aan de IJZ-combi zijn en dat de jaarlijkse subsidie maximaal € 1,513 mln. mag zijn;
 16. De Hoogeveense IJZ-combi is anders dan de IJZ-combi in Leiden (Leiden hanteerde andere methode, heeft 4,5 mln. minder budget, heeft ook 20 jaar onderhoud willen aanbesteden);
 17. Geen OZB-verhoging in 2018 heeft tot bezuinigingen op sociaal domein geleid (taakstelling was al begroot ook met OZB-verhoging);
 18. Hoogeveen heeft voor 2020 voor een bedrag aan 11 mln. potentiele bezuinigingen gedetecteerd. Dat is zeker niet alleen sociaal domein;
 19. Hoogeveen besteed 58% van haar inkomsten aan het sociaal domein en met dit percentage staat Hoogeveen op de 4de plaats in Nederland (let wel van alle gemeenten);
 20. Hoogeveen heeft nog € 3,8 mln. aan algemene reserve. Hoogeveen heeft nog 9% ‘belastingpotentieel’. Hoogeveen heeft nog bijna 38 mln. aan BIE (grondvoorraad tegen boekwaarden, zie pag. 201 van jaarrekening).  En zo kunnen we nog wat kengetallen opnoemen…..

Heb nog feiten vergeten? Dan lees ik dat graag in het reactie scherm.

PS. Toch nog één: No. 21. Dat de BAM-deal op 31-3-2017 duidelijk was in de raad, maar inmiddels achterhaald is.