Een derde blog in kader van het onderzoek naar de Economy for the common good. Hoe werkt de ECG nu precies? Waarom ook al weer ECG’s?

De eerste vraag is natuurlijk waarom zouden we ook al weer ECG’s toepassen? Daar ga ik eerst even op in:

 1. Stakeholders vragen het

Bedrijven krijgen steeds meer stakeholders en die gaan hierover vragen of formele eisen stellen. Een bijzondere groep stakeholders zijn bijvoorbeeld de kinderen of de kinderen van de kinderen die te maken krijgen met de lange termijn effecten van een beleid van een onderneming of instelling.

Dus naast deze stakeholders krijgen we van doen met de stakeholder in de toekomst. Daarom moeten we stoppen met alleen korte termijn effecten te meten en te wegen. Ook de lange termijn is van toepassing.

 

 1. ECG maakt meten van SDG’s in groeimodel mogelijk

Velen in bedrijfsleven en zeker ook bij de overheid hebben de mond vol van de SDG’s. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. SDG Nederland is het netwerk van iedereen die in ons land aan de doelen wil bijdragen. De SDG’s zijn vertaalt als de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Velen streven deze doelen naar, maar je kunt deze nooit allemaal in één keer realiseren. Daarom adviseert men kiest er 3 of 5 een probeer die te realiseren. Echter ECG heeft een integrale aanpak voor ogen. De 20 ECG’s gebieden raken alle SDG’s. Daarmee kan een onderneming zichtbaar maken dat zij alle SDG’s nastreeft, maar vooral ze kan aangeven waar ze staat in de realisatie van haar doelen. Het ECG-model maakt groei zichtbaar. Daarnaast sluit het aan op de besturing van een onderneming of andere organisatie. Dat maakt dat het een goede aansluiting is tussen het bedrijf (en dus de bedrijfsprocessen) en de SDG’s.

En ECG is meer dan een bedrijfsgerichte methode. Het is een economische filosofie die op alle niveaus ingezet kan worden:

Aanpak uitgewerkt

De heren van NW consulting uit Berlijn hebben het proces van een ECG-balans uitwerkt. Het ziet er als volgt uit:

 

Als we dit schema in stappen uitwerken dan kom ik tot de volgende werkstappen:

 1. Een bedrijf besluit SDG’s integraal na te streven en te starten met een ECG-groeimodel.
 2. Het bedrijf neemt contact op met een ECG-consultant en start met de voorbereiding van het traject.
 3. Het ECG-rapport inclusief de zelfevaluatie wordt opgesteld. Dit kost wel een paar dagen. We zijn dat daarbij de nodige substappen moeten worden gezet, maar ook dat dit middels verschillende hulpmiddelen kan plaatsvinden.
  • Zijn alle vragen beantwoord?
  • Is het ECG-rapport opgesteld (is voorgeschreven en bevat ook weer de benodigde vragen. Gemiddeld 3 per aandachtsgebied. Dus zeker 60 vragen dienen te worden beantwoord.
  • Wat is de status van ‘compulsory indicators’. De indicators zijn dus aanvullend op het meer kwalitatief beantwoorden van de vragen. Daarmee is het rapport vooral kwalitatief van aard.
  • Invullen van de ECG-calculator maakt zichtbaar waar de organisatie staat qua score.
  • ECG kent verschillende niveaus. Sowieso mag in het eerste jaar gewerkt worden met compact versie. Vanaf de tweede review moet de full version toegepast worden. Men kan natuurlijk daar ook direct mee starten.
 4. Het rapport wordt voorgelegd aan een ECG-auditor. Of Auditors. Een optie is het om voorgaande daaraan een andere ECG-partner of partners jouw ECG-report te laten beoordelen. Deze collegiale beoordeling (peerreview) kan ook helpen. De verschillende chapters van ECG kunnen daarbij een rol spelen. Er zijn er al 4 in Nederland. Als de auditors akkoord zijn en de status conform de werkelijkheid achten dan verlenen zij een certificaat. Over auditing schrijven we in blog 5 of verder nog het nodige.
 5. Het rapport en het certificaat gezamenlijk is de ECG-balans. Dit kan dan worden gecommuniceerd worden. Wat wel opvallend is: de houdbaarheid van deze ECG-balans is vrij langdurig. Zijn we in financieel Nederland gewend dat dit op jaarbasis gebeurd kan de ECG-balans meerjarig geldig zijn.
 6. Doelstelling van ECG is om dit verder uit te werken naar een QR-code waardoor je snel kunt zien met wat voor bedrijf je zaken doet. Dit zou in de droom van Christian Felber en anderen zelfs invloed kunnen hebben op de hoogte van je belastingplichten.

In stapje dieper

Om beeld te krijgen hoe het inhoudelijk werkt moeten we één stapje dieper in de werkwijze kijken.  We nemen stap A1 van de matrix: menselijke waardigheid in het inkoopkanaal als uitgangspunt:

We moeten dan van A1 de nodige zaken vast stellen. We gaan dan de volgende zaken uitwerken:

 • Initiale questions beantwoorden;
 • Beschrijven waar een ECG-company aan zou moeten voldoen;
 • Hier 3 vragen over ‘menselijke waardigheid’ beantwoorden;
 • Beschrijven hoe de onderneming er qua meetvariabelen voorstaat. Hier zijn er twee.

De vragen zijn volgende:

A1-1 My enterprise takes into account, in all essential purchasing of products and services (P/S), the best regional, social and ecological alternatives and finds innovative solutions to avoid critical materials with no superior alternative.

A1-2 My enterprise cooperates actively with suppliers to better implement social and  ecological aspects. There is a proven system of control, i.e. all purchased P/S are  internally or externally certified (e.g. with labels „Bio“, „Fairtrade“, …).

A1-3

My enterprise pays fair prices, nurtures longterm cooperation with suppliers and  has developed basic innovative structures with the goal of ensuring fair prices.

Daarnaast kent ECG dus 5 niveau van evaluatie. Op welk niveau uit (kwalitatief en kwantitatief gemeten) uitkomt bij A1 geeft een aantal punten. Als we de 20 punten optellen krijgen we de totaal score van een organisatie….toch weer mooi boekhouden. Hieronder zie je rechts de 5 niveaus uitgewerkt.

Get involved

Er echter nog wel iets meer. De ECG-methode is niet een stoffige boekhoudkundige methode. Het is een beweging. Met landelijke en lokale kringen. Met bedrijven die elkaar helpen en stimuleren. Daarom roepen ze op om niet alleen een balans te maken, maar ook ‘get involved’! Zie het schema in deze cartoon:

Het is wel boekhouden maar ook veel meer dan dat. Daarom nog even de 5 doelen:

Het model heeft vijf onderliggende doelen:

 1. De economie herenigen met de leidende fundamentele waarden van de samenleving in het algemeen. De ECG stimuleert zakelijke beslissingen die bevordering van mensenrechten, gerechtigheid en duurzaamheid.
 2. Overgang naar een economisch systeem dat het dienen van de “Algemeen welzijn” als hoofddoel. Het bedrijfsleven en alle andere economische actoren moeten voldoen aan het universele waarden vastgelegd in grondwetten over de hele wereld. Waaronder waardigheid, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en democratie. Deze toepassen exclusief winstmaximalisatie en marktoverheersing.
 3. Overschakelen naar een bedrijfssysteem dat succes meet aan de hand van de waarden hierboven beschreven. Een bedrijf is succesvol en oogst de voordelen van zijn succes niet wanneer het steeds meer winst maakt, maar wanneer het zijn best doet om het algemeen belang te dienen.
 4. Op democratische wijze de hoekstenen van het wettelijk kader voor de economie bepalen in processen die resulteren in concrete aanbevelingen voor de hervorming en herevaluatie van nationale grondwetten en internationale verdragen.
 5. De kloof dichten tussen voelen en denken, technologie en natuur, economie en ethiek, wetenschap en spiritualiteit

Verder studie

De universiteit van Valencia heeft studie uitgevoerd naar de ECG. Voor verdere studie hierbij de link: Analyzing the Economy for the Common Good Model (ecogood.org)