Ik vraag me regelmatig af: wat is mijn droomkerk….wat is de kerk waar ik van droom.

Droomkerk

In de periode rond kerst en O&N heb je wat meer tijd om wat te zitten, liggen of lopen denken.  Ook dit jaar gingen mijn gedachten uit naar mijn droomkerk. Ooit mocht ik in ons kerkblad (als studentje) een artikel schrijven hoe ik dacht dat de kerk er over 20 jaar uit zou zien. De kerk als herberg was toen mijn grootste inspiratie. Ik zag een (bijna) evangelisch café voor me. Een plek zoals de jongerenkerk ‘de Haven’ waar ik zelf goede herinneringen aan had. Niet door zang of preken, maar doordat ik daar met mijn vrienden een goede tijd had. Rond 9.55 sprintend door Hoogeveen. Gezelligheid na afloop in De Haven, maar zeker ook met de vrienden thuis bij verschillende ouders.  Zomers in de tuin. Risk en boerenpoker waren onze favoriete bezigheden. En we zaten ook met z’n allen op huiscatechese bij Lenie.  Warmte was in mijn herinnering een centraal begrip. Dus als ik over mijn droomkerk nadenk dan speelt warmte daarin een centrale plaats. Een warm gebed. Warm lied. Hand op je schouder. Kneepje in je arm. Zakdoek als je een traan laat gaan. Geen mensen die op een drafje het gebouw verlaten. Die al weer naar volgende evenement in hun agenda moeten. Geen discussie over of een lied nu wel of niet bij onze kerk past. Of een predikant op of voor de kansel mag staan. WEG MET DE KANSEL! Dominees zijn pastors die dichtbij de kudde die zijn van de Heer moeten hoeden, staan. Schapen die om de warmte door te geven dichtbij elkaar staan. Dus ook verschillen accepteren en toch dichtbij elkaar blijven staan.

herder

Op zoek naar de droomkerk zoek je alle voorbeelden die er van blije kerken in Nederland zijn. Kerken die ook bomvol zitten. Er zijn dus meer mensen op zoek naar die blije of warme kerk. Prachtig vind ik de missie van de VK uit Zwolle: Vrolijk orthodoxe kerk. Dat past me als een warme jas. Of zoals Nico (mijn toenmalige baas) zei: je bent maar een rare gereformeerde.  In bijgevoegde plaat heb ik mijn zoektocht en inspiraties op een rij gezet. Sommige heb ik bezocht, sommige moet ik nog bezoeken…

Wat zijn 10 inspirerende voorbeelden (vrijwel allemaal uit hoek van CGK,GKV en dergelijke kerken)?

 1. Verrijzeniskerk in Zwolle, modern, licht en prachtige muziek. 900 mensen, wachtlijsten omdat iedereen telt en dus pastorale aandacht moet krijgen;
 2. C3-kerk in Arnhem, vlot en wijkgericht. Maar ook prachtige initiatieven als Bushcraft christelijk mannenweekend in de natuur of het gebedscafé wat ze elke 9 weken houden;
 3. 3G-kerk waarbij de drie Gereformeerde kerken in Nederland samenwerken om te komen tot een bloeiende orthodoxe kerk die midden in de samenleving staat;
 4. Assen zoekt als één van de 30 voorbeelden van in Nederland die als thuisgemeente beginnen en inmiddels uitgegroeid zijn tot zendingsgemeente van de CGK.
 5. Alpha-cursus. Wat een warmte rondom de zoektocht: is er meer? Wat betekent God voor mij..?
 6. ICF Apeldoorn, Internationale kerk waarbij er plaats is voor Christenen uit allerlei culturen. Ook weer een kerk die multiculturele wijk waarin hun gebouw staat te betrekken.
 7. Christian Church Groningen, vergelijkbaar, maar dan in Groningen. Prachtige voorbeelden hoe ze de kerstboodschap, in alle moderne vormen en vol warmte, over alle inwoners van de Korrewijk proberen te verspreiden;
 8. Mozaiek0318, inmiddels via Kees Kraaijenoord bekend in heel Nederland!
 9. Cross-Road de inmiddels opgeheven jongerenkerk uit Hoogeveen.
 10. De vele popupkerk in soorten en maten in Nederland. Soms voor een korte periode (meerpaalweken of serious request) of een langere periode (zoals Amsterdam).

voorbeelden

Wat zou het mooi zijn als wij in Hoogeveen weten te realiseren:

 • Volop merkbare warmte tussen bezoekers;
 • Vrolijk orthodoxe kerk;
 • Moderne (rock) muziek;
 • Toegankelijke bijbeluitleg;
 • Verdieping waar en wanneer dat nodig is;
 • Verbondenheid tussen Gereformeerde-Evangelische gezindten;
 • Hele lage drempel zodat iemand die 22 jaar niet naar de kerk ging toch ook durft binnen te stappen;
 • Rustpunt in een hectische samenleving;
 • Christelijke inspiratie om door te geven;
 • Een open kerk gericht op behoud van velen (bruin, geel, wit of welke kleur dan ook);

Kan dat niet in een bestaande kerk dan?? Er zijn veel voorbeelden van wel. Soms zijn al die ‘hectische’ ideeën voor een deel van de kerkgangers echter een stap te ver, het gaat te snel of men moet te veel bestaande zekerheden los laten. Zekerheden die voor een ander niet bestaan of minder duidelijk zijn.  Kortom soms is het wel eens tijd om naast het bestaande gebouw een nieuwe gebouw te ‘bouwen’. Vanuit dezelfde vertrekpunten. Omdat je anders zaad op de rotsen ziet vallen.

Doel van mijn droomkerk is dan ook: vasthouden al wat goed is en onderzoeken wat goed wordt. Een kerk gericht op verspreiding van het Woord wat Warmte geeft. Inspiratie en blijdschap door alle tweedeling, strijd en moeiten heen.  Een kerk die de deuren en ramen opengooit en daarmee Jezus doorgeeft aan hen die Hem nog niet of niet meer goed kennen. Opdat velen behouden worden.

Wakker worden

Ik bleef hier maar mee rondsjouwen, soms moet je wakker worden uit je droom.  In het PGG-traject ontmoette ik vooral veel blijdschap, maar ook moeiten. Mensen die aangeven dat hen wat wordt aangedaan. Ik vroeg me af hoe ik verder zou moeten.  Om dat ei kwijt te kunnen en kansen op ‘meer’ te onderzoeken kreeg ik twee pastors bij elkaar. Lieuwejan en Lieuwe in een super lawaaiig café ‘het Postkantoor’. Op een regenachtige avond voor de kerst. Beide wonen op loop (kruip-) afstand van dit grandcafé. We spraken over geduld, city-chapel, lage drempels, kerk midden in de samenleving, 4G en nog veel meer kerken, samenwerking tussen kerken, massale kerken, informatiemaatschappij en hectiek, consumentisme en leegte. Een geanimeerd gesprek. Over doelen, realisme, wensen, missie en missionair zijn.  Hoe kunnen we theologisch helemaal aan de andere kant beginnen…wat steeds terug kwam is ‘het klein beginnen’. En dat terwijl ik me meer identificeerde met VBG Stadskerk, VK CGK Zwolle of Bottenbleij’s van deze tijd. Om uiteindelijk uit te komen bij Marcus 4: 26-29. Thuisgekomen dacht in aan de Wet van het Wegleggen. Ik ging op zoek naar deze tekst. En dat gaf stof tot nadenken…

Marcus 4:26-29 (zie www.herschepping.nl)

“… Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe.” (Marcus 4:26-27, NBV2004)

Als een boer iets zaait, hoeft hij daar verder niets aan te doen (behalve het besproeien of irrigeren van de akker). Hij moet wel zorg dragen voor de akker door die zo nodig te besproeien of te irrigeren, maar het zaad groeit vanzelf op en uiteindelijk kan dan de oogst worden binnengehaald. Het zaad groeit vanzelf op.

“De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.” (Marcus 4:28, NBV2004)

Geloofsgroei en vruchtdragen is niet het resultaat van menselijke inspanning, maar van Gods werk in en door het leven van de gelovige die Hem volgt. Dat betekent niet dat de christengelovige zijn eigen geloofsgroei moet realiseren door eigen inspanning en gehoorzaamheid aan Gods leefregels. Dat betekent ook niet dat de gelovige passief in zijn luie stoel blijft zitten wachten totdat God iets doet. Als we God dienen in de verbondenheid met de Heilige Geest, dan zorgt Hij voor blijvende resultaten. Dat is dan geen mensenwerk meer.

“Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.” (Efeziërs 2:10, WV1995)

Deze woorden van de apostel Paulus worden voorafgegaan door de stelling dat gelovigen nieuw leven ontvangen uit genade en niet uit eigen inspanning (Efeziërs 2:8-9). Diezelfde genade van God is ook werkzaam in het proces van geestelijk groeien en vruchtdragen. Jezus vervolgt de gelijkenis door het te hebben over de oogst:

“Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.” (Marcus 4:29, NBV2004)

De resultaten van geestelijk vruchtdragen zijn gedurende het leven op aarde al merkbaar, maar komen in het hiernamaals pas volledig uit de verf. Voor iedere gelovige zal dat op een verschillende manier uitpakken.

Kortom wat moet ik doen als het gaat om het besproeien van de akker?

HPK?

Twee weken later vervolg ik dit blogje. Inmiddels het nodige laten inwerken en weer wat sites, youtube-berichten en boek en boekjes verder.  Zou,  om alle bovengenoemde doelen te realiseren, een Hoogeveense popup-kerk (HPK) een goede route zijn? Er zijn veel verschillende vormen van popupkerken. Soms gericht op niet-kerkelijken. Soms op randkerkelijken. Soms op zoekenden van Nederlandse of buitenlandse achtergrond. Sommigen al uitgegroeid naar volwaardige kerken.  Soms als zendingsgemeente om vooral hun frisse en open houding aan te houden. Zouden wij broers en zussen van de CGK, NGK en GKV (en nog meer kerken) kunnen werken aan een popupkerk. Een ruimte waar de warmte en rust van de Christenen naar voren komt. Niet in een kerkgebouw omdat dat voor velen een brug te ver of een te hoge drempel is. Wat zouden we nodig hebben…?

winkel-hoogeveen

Popup wil zeggen dat we het makkelijk moeten kunnen verhuizen. Dat het geen eigen gebouw heeft. Geen herkenningspunt. En dat terwijl er toch zoveel gebouwen leeg moeten staan. Kerkgebouwen. Schoolgebouwen. Theaterzalen. We moeten klein beginnen. Dichtbij de mensen. Midden in het hectiek van hun leven?  Het is ook wel weer interessant: ‘waar zit de popupkerk nu weer’?

Wat hebben we nodig?

 • Zegen, veel zegen daaraan voorafgaande gebed!
 • Beetje geld voor huur van de winkel en materiaal, koffie en thee, beveiliging, etc.
 • Gebouw (winkel, lege school, …)
 • Muziekinstallatie, lekkere boxen, draadloze mic’s
 • Zeepkistje….
 • Verrijdbare koffiebar
 • Verrijdbare koelkast
 • Paar honderd stoelen en 20-tal tafels
 • Paar heaters (hete lucht kanonnen)

winkel-binnenzijde

Wat kunnen we allemaal gaan doen?

 • Ontmoetingen organiseren tussen 11-14 uur en tussen 1900-2000 uur op de avond
 • Gezamenlijke maaltijden
 • Gebedscafés
 • Bijbelstudiecafé
 • Mannen en vrouwen groepen
 • Connectgroepen van regelmatige HPK-bezoekers
 • Stilteruimten op koopzondagen
 • Middagdiensten bijvoorbeeld bij pulledagen
 • Seminars als Alpha-cursus
 • Vertalingen en bijbelstudies voor nieuwe landgenoten
 • Muziek-oefenavonden om opwekking of psalmproject verder te brengen
 • Betrokkenheid

Petrus & Thomas-diensten en Emmaus-bijeenkomsten

Ik zie het al helemaal voor mij. Prachtige ontmoetingen met Christenen die 3 keer Jezus verloochend hebben. Met Christenen die persé de hand in de zij van Jezus willen leggen om zijn Boodschap te aanvaarden. Daar is dan ruimte voor. En aandacht voor hen die Jezus willen volgen maar als de Emmaüsgangers al met Hem oplopen en Hem niet herkennen. Allemaal voorbeelden die ik ook op mezelf kan betrekken.  Wat zou dat prachtig worden in de Hoogeveense popupkerk. Daar kan ik met een glimlach mijn gedachten over laten gaan…geen woorden maar daden dus?

Op naar de HPK!

Wat vinden jullie…kan dit slagen in de ogen van de Heer?

 

 popupkerk-drontenPopupkerk in winkelcentrum in Dronten