Het MKB wat zelf vrij kan beslissen om op de zondag open te gaan. Is dat waarlijk vrij? Hoe gaat het verder? Stel er komt wel volledig vrije koopzondag in Hoogeveen? Is er sprake van werkelijk vrijheid? Stelt het de consumerende (niet consuminderende), liberale, individualistische Hoogevener wel tevreden? Gelukkig las ik in het Dagblad een ander (CDA-) geluid.

Anne Kuik schreef een mooi stuk in het Dagblad van het Noorden. Als reactie op Erik Ziengs.  Een liberaal in het parlement. Van mij mag Anne ook naar Den Haag. Een pleidooi wat mij helemaal past, maar wat ook best op het moeilijke thema ‘eerlijke economie’ stuit. CDA is een groot pleitbezorger van dit thema.  Veelal gaat het over de flexibilisering van de arbeid en dat soort onderwerpen, maar Anne verplaatste de schijnwerper naar de koopzondag.

Buma over eerlijke economie

‘Wij moeten toe naar een eerlijke economie, waar werken loont en waar kleine ondernemers net zo worden gesteund en gewaardeerd als de internationale bedrijven. Een eerlijke economie is een van de zeven principes die ik in juni vorig jaar op het CDA congres heb neergelegd als dragers voor het toekomstige beleid in ons land. (…) Wie hardst werkt wordt door het kabinet het hardst gepakt. Juist die ondernemers, kleine en middelgrote bedrijven, vaak familiebedrijven zijn nog altijd niet in staat om krediet te krijgen bij de bank. Ook de regel- en lastendruk voor ondernemers en startende bedrijven is zó groot, dat maar weinig mensen het risico aandurven om voor zichzelf te beginnen, of om van ZZP’er MKB te worden en mensen in dienst te nemen.”

MKB-ers hebben volgens het CDA hart voor hun zaak én voor hun omgeving. Maar de omgeving heeft geen hart voor hen. Dat moet anders. Daarom moet in het economische beleid de aandacht worden verlegd’. Ook op 27 januari jongsleden ging Buma uitgebreid in op de economie en wat hij de horizontale verzuiling noemt. Een speech wat wijst op een man en een partij die met een antwoord komen op verwijdering, wantrouwen en kloven in de samenleving.  Een partij die aan de slag wil om de middenklasse van de samenleving mee te nemen in 2018 en verder.  Een partij die nagedacht heeft en dus met oplossingen komt. En niet alleen roept om de camera op zich gericht te krijgen. Een partijleider die misschien niet al te vlot en zeker geen Jessias is, maar wel doordacht en betrouwbaar. Waardevolle kenmerken in deze lijst van aanwakkerend populisme.  En een democraat. Dat gevoel heb ik ook niet bij iedere leider…

In deze speech staat dus duidelijk dat het CDA het MKB tegemoet wil komen. Buma citeert Jaco Geurts: ‘Bescherming van boeren en MKB’ers  tegen de machtsconcentratie van ketens en groothandel,  zoals Jaco Geurts in zijn nota ‘eerlijke boterham’ heeft bepleit.’

Jaco Geurts

Weer een CDA-er die verder kijkt dan z’n neus lang is. Die alert is op de ontwikkelingen op wereld schaal. Voedselzekerheid is een aspect voor de lange termijn. Geurts roept op om te komen tot bescherming van voedselveiligheid voor de Nederlanders. Voor dit uitstapje verwijzen wij graag naar:

https://www.cda.nl/actueel/nieuws/geurts-eerlijke-boterham-is-broodnodig/

Duitse vrienden

Onze Duitse buren worstelen ook met dit onderwerp. Ik zie daar echter veel meer oppositie?  Is het een verloren strijd om op te roepen voor meer aandacht voor niet-economische zaken? Socialistische partijen en kerken slaan in Duitsland de handen in een.  Een poging doen zij om zich te onderscheiden van liberalisme. Is het liberalisme in Nederland (de afgelopen 4 jaar…) goed doorgedrongen tot het socialistisch denken? Is D’66 de bruggenbouwer tussen liberaal en sociaal?  De Duitse campagne spreekt mij wel aan:

sontag sontag 3sontag 2

Vrijheid volgens Anne

Het MKB wat zelf vrij kan beslissen om op de zondag open te gaan. Is dat waarlijk vrij? Vrijheid volgens Anne loopt gevaar en zij heeft dat zelf ervaren als raadslid in Groningen. Zij schrijft een brief waarin ze wijst op het feit dat de kleine winkelier (die stad aantrekkelijk en samenleving bruisend houd) bedolven wordt on de 24-uurs economie. Alles draait om kopen en consumeren. Shoppen als (geestelijke?) ontspanning? Dat is niet de routekaart voor de samenleving volgens het CDA. En dat is een geluid wat ook best in Hoogeveen gehoord mag worden.  Het liberale speerpunt ‘keuzevrijheid’ geldt alleen in combinatie met het recht van de sterkste.  Welvaart is het recht om een collectieve vrije dag te hebben. Collectief vrij zijn op maandag plaats scholen voor een lastig probleem. We hadden het sinds keizer Constantijn aardig geregeld. En een openstelling van 1300 tot 1800 uur is natuurlijk stap 1. De panelen blijven schuiven tot dat er een werkelijke 24-uurs economie is.

Schuivende panelen

Anne refereert ook aan de schuivende panelen.  Eerst van 13.00 tot 18.00 uur. Maar (terecht, eerlijke economie) zeggen speciaalzaken, ik kan juist iets meer verdienen als ik zondag om 8.00 uur open mag (zie gemeente Oldambt). Ja zeggen anderen, ik wil wel graag verse producten dus wil ik ook graag bevoorraad worden op de zondag (zie gemeente Woerden).  En dan de grootste klapper: als we Hoogeveen aantrekkelijk willen maken, dan moeten wel allemaal open. Als (telling van koopzondagen 2016 door EJK) 40% geen zin heeft om open te gaan of als 40% geen geld kan verdienen op de koopzondag, dan blijven deze dicht. De consument komt dan naar Koopcentrum Hoogeveen en ziet dat bijna de helft dicht zit…dat helpt niet als we een aantrekkelijk koopcentrum willen zijn. Waarom zijn in sommige plaatsen de koopzondagen gelimiteerd? Omdat je d’r dan wellicht met z’n allen nog wat van kunt maken. ook de kleine ondernemer wil best op een lucratieve zondag open gaan, maar 52 keer trekt een forse wissel op sport, recreatie, gezin, familie, hobby’s en NIET in de laatste plaats bezinning. In Groningen hebben ze ook goede ervaring met schuiven de panelen. In Paddepoel (onze dochter woont er naast) moeten de winkels verplicht op zondag open. Omdat er anders nee-verkocht gaat worden en consumenten niet meer komen.  Economisch logische redenatie. Daarom verplicht de winkeliersvereniging op straffe van een boete dat iedereen open moet.  Komen wij in Hoogeveen ook zo ver? Of kunnen we beter onze krachten bundelen! Hoogeveen een apart koopcentrum in consumerend Nederland. Maar ook in de regio. Idealistisch? Dat mag! Maar als alle plaatsen om ons heen open gaan op de zondag, en wel 52 keer. Is het dan niet een economische wet dat jij je moet onderscheiden? Dat je niet hetzelfde moet doen? We zien het toch aan de pulledagen. Men denkt serieus na over een andere dag dan de Donderdag Meppeldag. De horeca zou het toejuichen, want op een donderdagavond in de zomer is het alleen rond 21 uur druk op het station, niet in het uitgaansleven van Hartje Hoogeveen.  Achteraf is het gezamenlijk focussen op een superzaterdag nog helemaal niet zo’n gek idee. Dan kan namelijk wel 100% deelname aangetikt worden…

Moet ik dus kiezen stem ik 15 maart op Anne of Agnes! Beide gaan voor een eerlijke economie, dat spreekt mij wel aan!

koopzondag anne