Bezuinigingen in 2019 en 2020, journalistiek raakt men ook al gauw het spoor bijster. Daarom wil ik het foute bericht op RTV Drenthe rechtzetten. Niks framing of zo, gewoon foute interpretatie. En daarmee wordt onterecht ons als CDA WMO bezuinigingen in de schoenen geschoven…..Op donderdag 27 juni 2019 schreef Hielke Meijer, de altijd in bepaalde Hoogeveense ontwikkelingen geïnteresseerde journalist van RTV Drenthe, in zijn verslag over bezuinigingen in Hoogeveen een foutje. Blijft lastig die hele cijferbrij. En omdat we nog zeker één zo’n begroting tegemoet gaan wil ik dit graag even goed verwoorden. Nu lijkt het net alsof het CDA door tegenhouden van +5% OZB de bezuinigingen in sociaal domein, specifiek WMO, veroorzaakt heeft. Dat is journalistiek wellicht aardig, maar volkomen onjuist. Ben dan ook benieuwd wanneer RTV Drenthe dit bericht zal herstellen.

En de avond begon met de ‘uitspraak van de avond’, Peter Scheffers die zei ‘misschien kom ik wel een beetje Trumpiaans over nu’… de toon was gezet. Een uitnodiging om fake-news te verspreiden? Peter bedoelde het zeker niet zo, maar het werd blijkbaar wel als een uitnodiging gezien.


De feiten (november 2018 tot heden) op een rij:

  1. Op 8 november 2018 heeft CDA de motie OZB Nee unaniem aangenomen weten te krijgen in een anders zo verdeelde raad.
  2. De begroting lijkt in evenwicht, echter er zitten diverse taakstellingen in voor WMO en Jeudgzorg.
  3. CDA heeft die als ambities geaccepteerd, maar vond het verhogen van de OZB een laatste redmiddel. En vroeg zich af of de gemeente wel voldoende heeft gedaan aan alle andere opties om de begroting in evenwicht te krijgen.
  4. De gemeente heeft financiële conferentie gehouden op 8 maart 2019. Daarbij is voor vele tonnen aan bezuinigingen ‘gevonden’ in de huidige exploitatie. Deze worden verwerkt in de begroting 2020.
  5. De jeugdzorg en WMO zijn samen in 2018 7 mln hoger uitgekomen dan begroot. 80% van het totale tekort. Dus ligt daar ook de oorzaak en mogelijk oplossing voor verliezen in Hoogeveen….
  6. Gemeente Hoogeveen werkt met zo’n 300 zorgaanbieders en heeft GEEN grip op (groot deel van) deze uitgaven (open huis of open einde regelingen zou je dit kunnen noemen).
  7. Hugo de Jonge laat onderzoeken hoe de verhoging van jeugdzorg plaats kon vinden. Daaruit komen logisch EN schokkende bevindingen. Er vindt zogenaamde upcoding plaats. Dit wil zeggen (bij wijze van spreken dan): u heeft een kwaaltje (verstuikte enkel) en krijgt een zware behandeling voorgeschreven en door gemeente betaald (bijv. gebroken been).
  8. CDA pleit bij de jaarrekening voor en college dat ‘zelf haar pincode moet beheren’….
  9. Op 26 juni 2019 verschijnt bericht dat er 97 zorgbedrijven in Nederland zijn die gemiddeld 21% winst maken. Hoogste zelfs 65%. Lees gerust eens na: https://www.ftm.nl/artikelen/zorgcowboys-megawinsten-bedrijven?share=1

Kortom alle redenen om NIET de OZB te verhogen  (behalve de indexatie) en goed naar de eigen huishouding te kijken. Interessant wordt het voor de begroting 2020….vinden wij als CDA dat er voldoende grip op de zaak is dat het ‘laatste redmiddel’ (de portemonnee van de burger) geraakt mag worden…. That’s the question.

In begroting 2019 en het huidige raadsvoorstel is duidelijk sprake van taakstelling. Dus we wisten op 8 november al dat er in 2019 zeker 1 mln. bespaart moest worden. Dat staat VOLKOMEN los van de OZB-afschaffing. Het is erg jammer en roept vragen op over de journalistiek dat dit zo gebracht wordt. We houden het erop dat ‘het lastig is met al die cijfers’. Daarom leggen wij het met screenshots graag nog een keer uit. Dan zijn we benieuwd of dit ook tot rectificatie zal leiden….Je kunt straks wel gaan roepen dat mensen die te weinig parkeren in Hoogeveen de vervanging van de scootmobiel van de buurvrouw hebben veroorzaakt…kortom blijft lastig die cijfers.

het foute bericht

 

In raadsvoorstel staat duidelijk: OZB 5% gaan we terughalen uit meer geld uit Den Haag….

Begroting moet in totaal voor 8,3 mln omgebogen worden.

Bij de rode pijl drie grote posten die omgebogen moeten worden. Sowieso al, dus ook zonder OZB Nee motie…!