In deze blog ziet u de leegstand in maar één straat van ons mooie Hoogeveen. Zo’n 20% van de panden staat leeg en als ik de winkeliers en vastgoedspecialisten moet geloven is dit nog maar het begin. De grotere huurcontracten in Hoogeveen staan op het punt van aflopen en verlenging is voor de meeste winkeliers een goed moment van heroverweging….kan ik met de huidige huurlasten nog wel rendabel een winkel draaien.  En dan komen hier thuis de H&M en andere Chinese pakketten via PostNL binnen rollen….Zalango-gevoel is de Kreuzes niet vreemd! 

Afgelopen vrijdag was ik in gesprek met Mans Loman (van Loman Recruitement gevestigd op de Schutstraat te Hoogeveen) en via zijn contacten iemand met inzage en ideeën om leegstand tegen te gaan. Samen gaan we aan de slag om een ‘Hoogeveens Leegstandspakket’ te bedenken. Daarin spelen de volgende partijen een belangrijke rol:

  • Huurder/winkelier/ondernemer
  • Verhuurder/vastgoedondernemer (mogelijk ook oud-winkelier)
  • (Gemeentelijke) overheid
  • Kapitaalverschaffers
  • ICT-ontwikkelaars

Dus moeten we in Hoogeveen de handen in eens slaan. Centraal staan huurder en verhuurder, de rest kan faciliteren. De gemeente heeft enig succes met het ‘Bouwpakket’, dat zou ook met het Leegstandspakket moeten. Echter de sleutel ligt bij de verschillende betrokken ondernemers. Mans lanceerde een paar goede ideeen.  Naar zijn mening moeten verhuurders meer als senior-ondernemer/coach en mogelijk zelfs participant of financier optreden voor de (startende) winkelier. Kijk dat is kritisch kijken naar je eigen rol.

CDA Hoogeveen heeft meerdere keren suggesties gedaan om leegstand tegen te gaan of gevolgen te verkleinen. Eerste op 7 november j.l.: amendement op de begroting 14-17: 20k om leegstaande panden makkelijker aan nieuwe huurders te helpen. En daarnaast hebben wij het plan van Scala omarmd om de lege winkels te vullen met kunst. Daarmee zou het de uitstraling ten geode komen en mensen niet ontmoedigen om (nogmaals) in Hoogeveen te komen winkelen. Daarnaast staat de gemeente op het punt om achterafbetaald parkeren breed in Hoogeveen in te voeren.  Dat neemt bij velen ook de druk van de ketel!

Maar we hebben nog meer ideeën. We zullen die met betrokken partijen bespreken en proberen te komen tot een ‘Hoogeveens Leegstandsplan’….Hart voor winkelend Hoogeveen!

Leeg
Leeg
Te koop
Te koop
Grijs en grauw
Grijs en grauw
Afbreken!
Afbreken!
Leeg
Leeg
Leeg
Leeg
Leeg
Leeg
Prachtig, maar leeg en bijna leeg.....zonde van zo'n leuke winkel!
Prachtig, maar leeg en bijna leeg.....zonde van zo'n leuke winkel!
Hele supermarkt te huur
Hele supermarkt te huur
verhuurd?
verhuurd?
Oudste pand van Hoogeveen?
Oudste pand van Hoogeveen?