Afgelopen week werd ik gebeld door een journalist van de HC. In de krant op vrijdagavond stond dan ook de kop ‘Ik vind dat de PVV de tweede partij is in Hoogeveen eng’. Een blogje waarom ik dat zei. Eigenlijk had ik moeten zeggen de omvang én de groei van PVV vind ik eng. Dit moeten we zien in het perspectief van de verkiezingsuitslag TK21.

Eerst zat ik voor mij doel het perspectief schilderen. Dan zal ik in gaan op de 2 categorieën van redenen. Als eerste de redenen gelegen in de PVV zelf. En dan redenen gelegen in de politiek dus in de andere partijen. Ik sluit af met Chris Aalbers. Ik snap overigens de link met die meeuw niet echt. Misschien kom ik daar nog eens achter.

Het perspectief van de verkiezingen TK21

We zien dat Nederland giga verdeeld is. De grootste partij VVD is eigenlijk onveranderd en door de inzakken van de andere partijen de grootste geworden. Bolkestein en daar voor Nijpels hadden ook zo’n 40-36 zetels. Echter nu is VVD met 35 by far de grootste partij. Daarmee kunnen we duidelijk zeggen Nederland is verder verdeeld. Als nu de 35 zetels al de grootste partij geeft dan is dat duidelijk anders. In 1982 had VVD 36 zetels maar zag naast zich 50 of meer zetels voor de socialisten en de Christendemocraten.

Dit komt ook door een groot aantal antipartijen of blokkeerpartijen (bron: PG Kroeger) die nooit een nationale boodschap hebben. Geen oplossing voor problemen, maar tegen een ontwikkelingen. Tegen lockdowns, tegen krimp van de veestapel, tegen racisme, tegen islam, ….zo kunnen we nog wel even doorgaan. Daarnaast hebben we in Nederland de ontwikkeling van zogenaamde charismatische politiek gezien. Natuurlijk door Fortuijn gestart, maar ook opgepakt door Verdonk, Krol, Eerdmans en vooral Baudet en Wilders.

Dan nog de ontwikkelingen opgeteld. Zo’n 25 zetels voor de linkse partijen. En alleen al 59 zetels bij liberale partijen VVD en D’66. Als we duidelijk stellen dat JA21 en FvD ook liberale partijen zijn. Dan heeft liberalisme 69 zetels. Dus hoewel iedereen tegen neo-liberaal denken zegt te zijn, zijn er bijna 3 keer zoveel zetels voor liberaal Nederland ten opzicht van socialistisch Nederland. Als lid van een echte middenpartij zien we dus een onbalans in deze klassieke verdeling

PVV is uiterst rechts, maar blijft ook zeer linkse standpunten propageren. Zie verder de analyse van PVV.

Kortom we bevinden ons in een ontwikkeling naar rechts en groei van blokkeerpartijen.  Daarbij doet nog een weinig realistische en weinig oplossingsgerichte partij mee. Een (extreem) rechtse partij met veel linkse punten.

 

Redenen gelegen in de PVV zelf

Uit interne stukken van de PVV die EenVandaag te pakken kreeg is op te maken hoe partij-ideoloog Martin Bosma denkt over democratie. Hij noemt het ’19e-eeuws’. Hij wil beslist geen systeem waarbij PVV’ers controleerbaar invloed kunnen uitoefenen: “Een partij zonder leden is een moderne partij.” Fractielid Martin Bosma wil van democratisering niets weten. Volgens Bosma gaan leden de fractie dan ‘vertellen dat de islam heus wel een godsdienst is en dat twee paspoorten best wel aanvaardbaar zijn’. ,,Infiltraties zullen aan de orde van de dag zijn”, aldus Bosma in een tegennotitie waarover Eenvandaag ook bericht.

Ik ben in hart en nieren Christendemocraat. Dus vanuit Christelijke visie (helemaal geen softe visie) werken in een democratisch bestel. Dat zit in de genen van het CDA en vele andere partijen. Natuurlijk heb je dan ter legitimering ook goede ledenvertegenwoordiging nodig. Maar helemaal geen inspraak van leden en een partij zijn waar maar één persoon lid van is dat vind ik echt eng. Als ik het in m’n eentje voor het zeggen zou hebben zou het niet goed gaan. Ik denk dat de gezamenlijke (democratisch) gekozen route beter is dan die van één persoon. Per definitie.

Maar ook inhoudelijk ben ik het op veel dossiers oneens met PVV. Ik loop even door de inhoudsopgave van het programma. In rood mijn commentaar in een kort statement.

Eigenlijk zijn er maar twee hoofdstukken waar ik enkele elementen in kan vinden die me aanspreken: economie en onderwijs. Bij deze laatste pleit PVV voor behoud van artikel 23. Dat is dan weer mooi.

Het eerste hoofdstuk wat de PVV uitwerkt in haar verkiezingsprogramma gaan alleen over de Islamitische bevolkingsgroep van Nederland. Ik deel de zorg voor de extremistische Islam. Maar een complete bevolkingsgroep daarmee vereenzelvigen is eng. Dat doet me ook zorgen maken over de ‘bijzondere status die ook Christelijke instellingen in Nederland hebben’. Die zorg heb ik ook bij D’66 of VOLT.

Wat roept PVV over ‘Nederland’ in hun verkiezingsprogramma:

In het programma wordt als eerste foto Nederland met een moskee geportretteerd:

Redenen gelegen in de politiek

Ik vind de omvang van de PVV in mijn woonplaats Hoogeveen eng omdat daaruit blijkt volgens mij dat mensen zich afzetten tegen ‘klassieke partijen’ ondanks dat de PVV ook niet tot stand brengt. Je kiest voor een antistem zonder dat er oplossingen komen. In Hoogeveen zijn veel stembureaus waar de PVV de grootste partij is. Dat zijn geen wijken waar de Islam overheersend aanwezig is. Laat staan of er een moskee is. Het is wijken waar gemiddeld genomen men niet profiteert van welvaartsgroei. In Nederland zien we dat ook in Zuid-Limburg, Emmen en Oost-Groningen. Daar is PVV de grootste partij. Ook de groei van FvD is daar sterk. Deze antipartijen vinden daar een voedingsbodem. Niet omdat de islam daar erg speelt en niet omdat de academische Cliteur benadering van Baudet daar erg aanslaat. Het is een anti-stem of een frustratiestem. Niet alleen negatiefs over Wilders. Wilders weet wel heel goed problemen die leven bij de mensen aan de orde te stellen. Hij leest bij wijze van spreken facebook en vertaalt dat naar kritische, cynisch of bijtende opmerkingen. Hij haalt de pers moeiteloos. Hij is echter geen partij die met oplossingen komt. Zijn programma kenmerkt zich door radicale en in mijn ogen onrealistische oplossingen. Dat weerhoudt kiezers niet op PVV te stemmen. Ik vind het eng dat mensen deze antistem zo waarderen en dat er niet gezocht wordt naar oplossingen. Stemmen om duidelijk te maken dat er ergens tegen bent is niet de meest gewenste route. Als Christendemocraat beïnvloed door Faber, Lubbers, Balkenende, Omtzigt, Buma en de Jong of zelfs Hoekstra, zoek ik een constructieve oplossing. Zo mogelijk in het midden en met zoveel mogelijk belangen behartigend. Het lijkt goed om toch ook verder te verdiepen in de PVV.

Chris Aalbers

In januari 2020 sprak ik bij een FvD bijeenkomst de journalist Chris Aalbers. Hij volgt de (rechtse) populistische partijen al jaren op de voet. Hij schreef over de PVV in zijn boek ACHTER DE PVV. WAAROM BURGERS OP GEERT WILDERS STEMMEN.

Ruim anderhalf miljoen mensen hebben al eens op de PVV gestemd en een nog groter aantal kiezers heeft dit overwogen. Het gaat niet om een obscure minderheid van de bevolking. Toch is er weinig aandacht voor de ideeën en opinies van deze PVV-sympathisanten. Wie zijn zij en wat houdt hen bezig? Waar maken ze zich zorgen over? Zijn zij het eens met de voorstellen van Wilders? Of hebben zij andere redenen om op de PVV te stemmen? In dit boek komen deze burgers aan het woord.

Er is geen politieke partij in Nederland die de politieke agenda zo zeer bepaalt als de Partij voor de Vrijheid. Bijna elke week is er rumoer over voorstellen en uitspraken van Geert Wilders. Vanaf haar oprichting daagt de PVV de gevestigde politieke orde uit en wint de partij aan invloed. Niet alleen vanwege de gedoogsteun aan het kabinet Rutte 1, maar ook omdat andere partijen worden gedwongen hardere standpunten in te nemen. De PVV is niet meer weg te denken uit het politieke landschap.

In dit boek komen deze burgers aan het woord. PVV-aanhangers blijken geen makke schapen te zijn die kritiekloos achter Geert Wilders aanlopen. Zij komen met eigen visies en ideeën hoe de politiek moet veranderen en hoe de PVV daar een rol in kan spelen. PVV-kiezers staan ver van andere politieke partijen af, maar hebben deze partijen niet definitief de rug toe gekeerd. Wat kunnen andere partijen doen om deze kiezers terug te winnen?

Bij het uitkomen van dit boek was er grote commotie over een Polenmeldpunt dat door Wilders was gestart. Op basis van mijn onderzoek gaf ik bij Studio Erasmus een reflectie op wat PVV-stemmers van die commotie zouden kunnen vinden. Kijk hier de mini-lezing terug.

‘Tegenpolen’ – YouTube

Kortom ik zal dit boek zo snel mogelijk gaan lezen. Kunnen wij het vertrouwen van de populistische stemmer, van Henk en Ingrid, terugverdienen? Tijd zal het leren…