Blogje over wat is er nodig om een goed raadslid te zijn. En is er in Hoogeveen veel geld verkwanseld? Dat eerste is intrigerend en het tweede is mijns inziens veel te kort door de bocht redenen. Graag zie ik dat anders, maar bezuinigingen in Hoogeveen is niet ‘wat abonnementen opzeggen en een andere andere energieleverancier nemen’.  Het gaat over mensen en over hulp aan kwetsbaren in Hoogeveen. Is een minimale opleiding voor raadsleden nodig? Zeker, over hoe je een goed raadslid bent en dat gaat meer over oren en ogen of een ruggengraat dan over een Hbo-diploma… 

Op maandag schreef de heer Johan Koetse  deze nette, korte brief naar onze Hoogeveensche Courant. In deze brief poneert hij een aantal stellingen. Daarin zie ik een goed advies, maar ook een aantal m.i. onjuiste aannames. Graag wil ik daar kort op reageren. Op persoonlijke titel, maar wel in het belang van al mijn collega’s in deze en andere gemeenteraden. Ik ben het oneens met uw stelling dat raadsleden minimaal een Hbo-opleiding moeten hebben genoten. Raadsleden zijn primair volksvertegenwoordigers. Zij dienen in contact met Hoogeveners te staan om hen te vertegenwoordigen. Het is best een opgave om daarin ‘de gulden middenweg’ te vinden. Immers de 31 zijn gekozen om de 55.000 te vertegenwoordigen. Geen sinecure. Daarom vind ik mij wel weer in uw stelling dat raadsleden een minimale opleiding moeten hebben gehad om een goede volksvertegenwoordiger te zijn. Men moet bestuursrechtelijk op een minimumniveau zitten, maar men moet ook medebestuurder van Hoogeveen kunnen zijn. Goed weten welke rollen zij allemaal moeten vervullen en wanneer. Initiatief nemen, maar zeker ook kaderstellen en controleren. ‘Collega’ Omtzigt heeft dat laatste gelukkig ook weer heel veel aanzien gegeven. En het college, die bestuurders zijn, moeten de raad ook die ruimte geven. Dus ook bestuurders moeten een minimale opleiding genieten. Recent zeiden Bert en Tineke Bosman ook iets dergelijks in hun interview in de ‘Hoogeveensche’, mooie oproep dacht ik nog. Die ik graag wil versterken. Nu ligt opleiden anno vandaag in handen van de politieke partijen. Bij CDA is daar een heel programma voor, maar ook de griffie van Hoogeveen probeert vooraf (cursus ‘politiek actief’) en achteraf (inwerkprogramma nieuwe raadsleden) daar iets aan te doen. Maar misschien moet het nog iets scherper, misschien moet je wel iedere keer voordat je de eed of gelofte aflegt ook een kort examen afleggen? We hebben het dan over basiskennis. Echter voor mij blijft bovenaan staan dat het raadslid goede ogen en oren in Hoogeveen moet hebben.  Letterlijk, maar ook figuurlijk, dus blijft u vooral raadsleden voeden met uw (afgewogen) opvattingen. Bedenk wel dat onze 183 mln. behoorlijk vastligt in wetten en regels en dat m.i. de 31 echt eerlijke afwegingen proberen te maken in de ruimte die ze hebben.

Koetse trekt op basis van de verliezen van de afgelopen jaren het denk- en handelingsniveau in twijfel. Zelf denk ik een best redelijk mee te komen maar toch heeft Hoogeveen inmiddels in 3 jaar rond 18 mln. verlies geleden. Er is door raadsleden zeker vanaf 2018 intern en extern tegen geageerd. Zeker nog de financiele mensen van Hoogeveen schreven het al op pagina 7 van de groting 2016. Echter de gemeente is meer dan de 31 raadsleden. Er zijn zo’n 800 ambtenaren, 5 collegeleden, 1 gemeentesecretaris en daarnaast pas 31 raadsleden. Die hebben allemaal, dat zegt de heer Koetse terecht, de afgelopen jaren dit verlies niet kunnen voorkomen. Dat geeft m.i. ook aan dat het een complexe zaak is. Zeker 75% van dit verlies komt vooruit jeugdhulp en wmo-zorg. De oplossing van die problemen liggen deels in Den Haag en (groten- ) deels in Zuid-Drenthe c.q. Hoogeveen. Daar zal een nieuw college hard aan moeten werken en de 31 zullen daarom strenger dan daarvoor moeten toezien. Daarin zijn ze niet anders dan de andere 300 verlieslatende gemeenten in Nederland. Echter we zouden graag bij die andere 55 horen, die het wel (grotendeels) op orde hebben gekregen. Dat vraagt zware beslissingen, maar een volksvertegenwoordiger moet ook nee kunnen verkopen.  Het is nu eenmaal niet ‘u vraagt en wij draaien’. Daar hebben we de middelen niet voor. Het vraag afweging. Openlijke afweging. Dat moet iedere raadslid wel kunnen. Ik ken daar geen Hbo-opleiding voor, maar zeker moeten partijen bij het samenstellen van de kieslijsten daar rekening mee houden. Ruggengraad en verantwoording kunnen afleggen. Dat maakt een goed (mede-) bestuurder.

Tenslotte schrijft u dat er in 3 jaar miljoenen euro’s verkwanseld zijn. De uitgaven aan jeugdhulp en wmo-zorg zou ik niet verkwanseld willen noemen. Nut en noodzaak, efficiency en rendement daar zou ik graag over hebben, maar ik weet 100% zeker dat daar ook terecht kinderen, gezinnen, ouderen, dat er mensen met diverse problemen mee geholpen zijn.  Naast de exploitatietekorten zou u ook kunnen doelen op investeringen die in Hoogeveen gedaan zijn in de afgelopen jaren. Dat is een ander verhaal. Dat is niet de oorzaak voor de tekorten van 2017, 2018, 2019 en vermoedelijk 2020. Investeren is net schaken of dammen (misschien wel met meer dan 2 spelers….). De gemeente dient (jaren voorafgaand) een zet te doen. Vooruit te denken. Ashok Bhalotra heeft dat in 2003 al gedaan. Daarmee gingen we aan de slag met een groener stadscentrum. Minder bestrating, meer groen. Een visie waar ik me goed in kan vinden. Mooie parken en prachtige natuur in Hoofdstraat en daarom heen. De auto’s kwijtraken onder de grond is de mooiste oplossing (ga eens kijken aan de boulevard van Katwijk). Natuurlijk zou de fiets m.i. altijd voorrang moeten krijgen maar we hebben nog wel een regiofunctie dus moeten we ook auto’s kwijt. Dus de keuze voor 15 mln. in een parkeergarage als een van de zets in het damspel ‘groener stadscentrum ‘ was m.i. verdedigbaar.

Een park Dwingeland (als het eindelijk klaar is) wat inmiddels een veel grotere groene long tussen Hoofdstraat en Verzetsbuurt is, dat lijkt me goede zet. Zo durf ik nog wel een paar investeringen bij langs te gaan. Meerderheden in de raad hebben deze cases afgewogen en mogelijk gemaakt. Investeringen in atletiekbanen, sporthallen, stadscentra, woonwijken, kanalen en wegen. Ook dat is geen verkwanselen. Wij hebben bezettingsgraden van kunstgrasvelden, sporthallen, schoolgebouwen afgewogen. En ja, soms lukt het niet (ijsbaan met zwembad) en dat kost dan geld (wellicht nog te compenseren met waarde grond en waarde villa). En soms slipt er wel eens iets door. Zelf stelde ik bijvoorbeeld veel te laat vragen aan de wethouder stadscentrum rondom de spiegelkraan (die overigens wel weer netjes werd gesponsord door de provincie Drenthe….). Dat spijt me, wellicht zit het probleem niet in opleidingsniveau maar in alertheid? Ik zie met mijn 30 collega’s ook niet alles en niet alles hoeft via de raad, dus stel ik uw observaties en tips erg op prijs. De 31 staat allen met naam, mail en vaak telefoonnummer op de site van gemeente Hoogeveen. Bij voorbaat dank voor uw alertheid.

Leuk rapport over groen in de stad (Hoogeveen wordt genoemd als casus):

https://edepot.wur.nl/313165