In de algemene beschouwingen pleitte ondergetekende namens het CDA voor een trotse gemeente Hoogeveen die de eerste stappen durft te zetten als het gaat om samenwerken in Drenthe. Een kleine provincie als Drenthe mag en kan toch niet anders. En dat op allerlei vlakken. Waarom? Omdat het inefficiënt en ineffectief is.
Inefficiënt en ineffectief
Omdat we allemaal afdeling ‘verkoop van de gemeente’ hebben. Tientallen ambtenaren zijn in dienst bij de verschillende Drentse gemeenten om juist die gemeente aan te prijzen. Beurzen worden bezocht, prospects voor vestiging (grondverkoop) lekker gemaakt, folders gedrukt, websites gemaakt, slogans (Hartstikke Hi Hoogeveen) gemaakt en ga zo maar door. Tot op zekere hoogte moet je dat blijven doen, maar de bestuurlijke waanzin is het allemaal willen hebben van eenzelfde theater, zelfde bovenregionale sportvoorzieningen, zelfde dagattracties. Drenthe als oerprovincie moet het hebben van het totaal. Elkaar beconcurreren is totaal ineffectief. Mensen die hier op bezoek komen, komen echt niet alleen voor Assen, Emmen of Hoogeveen. Ze komen voor natuur, voor bezoekjes aan Wildlands, Hunebeddenmuseum, Boomkroonpad, Meppelse waterrijke binnenstad, FC Emmen, Dwingelderveld en al die andere prachtige natuurgebieden. En als het goed gaat komen ze voor TT-world. Een prachtig complex waar vanuit de TT-historie een dagattractie neergezet wordt die alles heeft met de booming snelheidssport. Motoren, karts en liefst race-auto’s (F1?). Hoogeveen wil kindvriendelijkste worden Sympathieke insteek, maar gelukkig lezen we in de plannen van Marketing Drenthe dat dit ook de insteek van hen is. Drenthe is ideaal om met kinderen naar toe te gaan. We moeten a) met alle praktische mogelijkheden kinderen en hun ouders hier faciliteren en beschermen en b) kinderen en hun ouders iets bieden. Dus in de plannen van TT-world moet het kind een plaats krijgen. In die zin is het jammer dat het verkeerspark (liefst wel een 2.0 versie) uit Assen vertrokken is.

Hoogeveen pijler van Nieuw Drents Denken
En dan Hoogeveen, pijler van het Nieuw Drents Denken. Hoogeveen zou in mijn droom (dat mag ’s avonds) het Bentinckspark in de strijd moeten gooien. Als sportattractie. Dus zo mogelijk met ijsbaan en zwembadcombinatie, maar ook met een groot speel- en doepark. Waar je als ouders even kunt bijkomen en je kinderen heerlijk (en veilig) kunt laten uitrazen….. En ja, als je verder mag dromen….dan ook graag een ‘techniek en ontdekpark’ in de oude DOC en (dromen we nog een tiental miljoenen verder) aan een kanaal met een bootverbinding naar het historisch ontdekpark ‘de Drentse Praam’. Waar men kan leren over scheepvaart, scheepsbouw en zelf aan de slag kan met houtbewerking. Museum en doepark in één. Het begint met ambitie. Hoogeveen misschien geen geld, maar wel ambities. En van daaruit kun je doelen stellen. Als je dan geld genoeg hebt kun je bouwen. IJsbanen, sportparken, speelparken, DOC-museum of De Drentse Praam. Hoogeveen stel jezelf doen en ga er voor. We hebben wel duidelijk gezegd:

Ons motto is: ’s avonds droomt de realist, overdag zit hij op de schatkist (mag ook zij zijn!).

Wat je dus moet doen: Je moet dromen vertalen naar ambities en concrete doelen. Vanuit die doelen ga je op zoek naar geld. Niet alleen een lobbyist, niet alleen het college. Alleen gaat sneller, maar samen kom je verder. En er is geld. In de provincie (eigen vermogen van 353 miljoen in vele potjes), in Den Haag (regiodeals met 200 miljoen is 6-keer overvraagd…maar er is meer) en in Brussel (geld voor investeringen, werk- en verduurzamingsopgaven). En er zijn mogelijkheden om bedrijfsleven en inwoners in te schakelen. Wat is nu mooier om je spaargeld of zelfs pensioengeld te beleggen (met garanties) in projecten in je eigen gemeente. Zou u geen aandeelhouder van ijsbaan, cultureel centrum of zelfs van het ziekenhuis willen zijn?? Voor de kwestie ‘Treant’ verwijzen wij naar de afzonderlijke blog die we daarover schreven.

Wat is NDD
Een gebouw is gebouwd op verschillende pijlers. Eén van die pijlers voor een succesvol Drenthe is Hoogeveen. Het Hoogeveen waar ik trots op ben. In de jaren 80 van vorige eeuw was ik met mijn geliefde ouders in Frankrijk. Ik zag dat op een parkeerplaats richting Bordeaux deze sticker. Ik heb ‘m na laten maken. Dat vervulde mij met trots. Iemand die trots was op de plaats Hoogeveen. Ook mijn plaats Hoogeveen. Vanuit die trots moeten wij werken aan de pijlers van Drenthe. Samenwerken! Dus geen krantenkoppen ‘strijd Assen en Hoogeveen over….’ Of ‘Hoogeveen troeft Emmen af op ….’. Grote verliezen bij Wildlands of niet doorontwikkelen TT-gebied zijn nadelige ontwikkeling voor het NIIEUWE DRENTHE en dus HOOGEVEEN


En als je zo’n sticker wilt? mail me even? De burgemeester heeft er al een….(natuurlijk na afloop)

Dus afspraken maken, niet allemaal een theater, niet allemaal een ijsbaan, niet allemaal een eredivisieploeg, niet allemaal hetzelfde ziekenhuis, niet allemaal achter hetzelfde bedrijf aan zitten. Zoals we bij de DTZ al doen en nog verder werken: aan een Drents Economische ecosysteem! NDD is samen Drenthe op de kaart zetten.
Maar er is meer: niet alleen over gemeentegrenzen, maar ook over provincie- en zelfs landsgrenzen. Je kunt het als plaats niet alleen, maar we moeten het met z’n allen in Drenthe doen en dan moet je afspraken maken over hoe je samen Drenthe succesvoller maakt.
Hoogeveen als pijler van het NDD ligt in het midden van Hollands Nedersaksen. Dus tussen Groningen (7de), Enschede (11de) en dan pas Zwolle (20ste). Met Hoogeveen als groeistad bij uitstek. PBL geeft daarbij aan dat van cruciaal belang het energielandschap in een regio is.

Groeistad
Naar dit betoog kwamen er vragen van D’66 over het groeistad zijn. Altijd fijn inhoudelijke vragen. CDA ziet Hoogeveen als een groeistad en als stad van groeiers. Deze zaken versterken elkaar. Natuurlijk zet CDA niet in op de oude doelen uit de 1960’s. Hoogeveen dacht toen te groeien naar 100.000 inwoners. Hoogeveen groeistad is een lange termijn doel, maar ook realistisch. Wij denken dat met goede fysieke en digitale verbindingen Hoogeveen als werk en als forenzenstad kan en zal groeien. Zwolle barst uit haar voegen. Groningen zit na Eelderwolde behoorlijk vol, heeft een huisvestigingsprobleem voor studenten en vele werkers uit Groningen wonen in Assen. Kloosterveen is enorm en heeft nog wat ruimte om te groeien richting Veenhuizen-Norg. Hoogeveen is aantrekkelijk om te wonen. Eigenlijk zou je een ‘welkom in Drenthe-bureau’ moeten hebben. Mensen die hier komen wonen worden gefaciliteerd om in het Noorden haar weg te vinden. Als je de aantrekkingskracht van de driehoek Groningen-Enschede-Zwolle serieus neemt en je wilt graag ergens midden in die driehoek gaan wonen….dan is Hoogeveen een prettige optie. Heel Drenthe is een optie. En als Drenthe groeit en bloeit dan merken de (binnen-) steden van de HEMA-gemeente dat en dat geeft omzet, omzet is werk en werk is belangrijk voor boterhammen en voor beleg! Overigens gaan we dan in onze droom ook bereiken wat in de huidige overspannen arbeidsmarkt een thema is: er is nauwelijks werkloosheid meer.

Stad van Groeiers
Niet alleen een groeistad met meer inwoners, ook een stad waar je met je bedrijf nog kunt groeien. We hebben 70 ha. bij Riegmeer klaar liggen om je bedrijf wat als succesvol startup uit ICT in Groningen of Techniek in Twente is ontstaan door te laten groeien. Hoogeveen heeft niet alleen grond, maar ook veel mensen die hard werken. Tel daar de kwestie van het logistieke knooppunt bij op en we zien veel groeimogelijkheden. Grote kansen voor MBO en mogelijk zelfs HBO-onderwijs, voor toeleveranciers van bedrijven en voor toeleveranciers voor deze inwoners. Overigens het zou het CDA niet zijn als we ook niet willen waarschuwen:

 • 24-uurs economie en gevolgen voor gezondheid
 • Robotisering en verdringing op de arbeidsmarkt
 • Zingeving in algemeen en door werk in het bijzonder

Kortom Hoogeveen, let op uw saeck. Ook de ‘zachte’ kant. Het gaat bij het CDA altijd om de Mensch.
In onze algemene beschouwingen vroegen wij het college:

 1. Zet de eerste stap in het NDD (dat is Drents Denken) ga samenwerken in Drenthe en verder!
 2. Zorg voor meer geld….!
 3. Daarom willen wij dat u voor het NDD/de samenwerking (bijvoorbeeld met Zwolle 150k of lobbyist) met een concreet plan met doelstellingen per jaar komt;
 4. Zet je in voor de snelweg A48 om Hoogeveen te verbinden met Enschede (en Groningen);
 5. Overleg met Coevorden en Emmen over aansluiting van de treinverbinding Noordoost;
 6. Zorg voor meer kavels en voor meer doorstroming op de woningmarkt, starterswoningen. Ook in onze dorpen;
 7. Zet in op meer Drentse Duurzaamheid en laat duurzaamheid voor het collectief werken;
 8. Geef gas met ons belangrijkste wervingsmiddel: ons stadscentrum. Zorg voor onderscheidende uitstraling;
 9. O ja, ga weer praten met nieuwe bestuurder van Treant, EN wel gezamenlijk vanuit het NDD…zie dus blog over Treant!

U heeft onze droom gelezen. Het CDA heeft vele ambities en wil aan de slag met de toekomst van Hoogeveen. Maar we moeten dan eerste financieel op sterkte zijn. Dat doen we met de IJZ-combi ook. Niet voor niets is de CDA-motie ‘Duidelijk IJZ’ aangenomen met 28 voor en 3 tegen. Wat we daarin nog wel willen aangegeven is dat we op 12 juli 2018 groen licht gaven voor die 20 mln investering vanuit de gemeente. Toen stond het weerstandsvermogen er nog wel even wat beter voor. Het is dus zaak om dat vermogen weer op orde te krijgen. Het kan niet zo zijn dat Hoogeveen in een risicovol project stapt zonder enig ‘vet op de botten’. We moeten dus hard werken om voldoende middelen te krijgen voor:

 • Weerstandskapitaal
 • Investeringen in al onze dromen
 • En dan kun je aan de slag met:
 1. Bouw het BP af en zet een Right tot challenge in, betrek de inwoners en vooral de kinderen.
 2. Bouw een IJZ-combi met ‘zomermogelijkheden’, bijvoorbeeld een groot popconcert. Grolloo kan een groot blues festival organiseren, wat kunnen wij?
 3. Verplaats de oude DOC….naar het industrieterrein….
 4. Kijk naar mogelijkheden voor het DOC-terrein en behoud het industrieel erfgoed.
 5. Help de Drentse Praam en verbind op één of andere manier deze met het oude DOC-park.
 6. Werk aan water en ontwikkeling van de ‘Hoogeveen Heritage’….

Wij sluiten af met het zelf bedachte tegeltje: ’s avonds droomt de realist, overdag zit hij/zij op de schatkist.