Over stage en de stand van zaken bij het realiseren van van ‘meer werk in Hoogeveen…’

Inleiding

In deze blog ga ik in op mijn stage bij de gemeente Hoogeveen op dinsdag 19 mei 2015 en kijk ik verder naar het speerpunt van beleid: jobs-jobs-jobs. Of is het business-business-business. Belangrijke vraag die deze dag aan de orde kwam: wat doen we eerst? Jobs of Business? Wat gebeurt allemaal op dit vlak? Kunt u het nog overzien? Daar beginnen dan maar even mee…

Lokale initiatieven

In de campagnetijd had het CDA de denktank werk in de CDA winkel. Inmiddels is dit omgebouwd tot een gemeentebrede ‘werkt aan werk’-club. Met belangrijke rollen voor Max Jacobsen, Jan Berend van Wijk, Hans van der Werf, Gerrit Koele. Mensen met het hart voor de (Hoogeveense) samenleving op de goede plek hebben. In drie werkgroepen is men in gesprek….(1) Versterken en stimuleren van het bedrijfsleven, (2) aansluiting onderwijs en arbeid en (3) match werkzoekende en werkgever. De werk- of praatgroepen bruisen van de ideeën.

create jobs

Regionale initiatieven

Daarnaast hebben de gemeenten in Zuid-Oost Drenthe met Hardenberg de handen in een geslagen.  Dit project heet Vierkant voor Werk. Hiermee proberen de gemeenten 6 miljoen binnen te halen. Inmiddels het eerst sectorplan gereed.  Een van de leukste elementen van het plan is de bijlage 1: kansrijke beroepen. Daarin stond tot mijn genoegen ook vermeld (register-) accountant. Er is nog hoop moet u maar denken. Eind 2013 voorspelde de universiteit van Oxford nog dat met 94% kans (2e grootste kans) het beroep accountant in 20 jaar zou zijn verdwenen…

Het sectorplan richt zich op 8 maatregelen. Gericht op andere banen (met een opleiding), competentieonderzoek, omscholing en bijscholing voor vele achtergronden, intentieve trajecten, bemiddeling, testen op EVC’s, enz. kortom alles gericht op het naar banen helpen van de werkzoekenden. Jobs, jobs en jobs. That’s what we need…

Niet duidelijk in dit plan is het ‘topsectoren-beleid’ voor de regio en specifiek Hoogeveen. En dan graag de aansluiting bij de bijlage 1.

Bij begin beginnen

Toen ik in november vragen stelde over ‘werkt aan werk’ kwamen we op een rare discussie over definitieves en maatstaven. Daarom hebben Stan van Eck, Jacob van der Heide en ondergetekende zich ingezet in het doelgerichter en beter leesbaar maken van de economische monitor van Hoogeveen. Dan weten we waar we staan! Via beleidsadviseur economische zaken Geert Jansen en de afdeling statistiek van de gemeente Hoogeveen is een nieuwe monitor opgesteld. Daarmee weten we als raad precies waar we staan en vooral ook welke cijfers kloppen en we kunnen gebruiken. Eind 2014 ging in Hoogeveen de werkloosheid naar 13,3% en daarmee waren we dus 1,2% onder de startwaarde van 14,5% gekomen…hoopvol…

Stageloper meldt zich

Terug naar vorige week dinsdag. Vrij laat melde ik me bij de receptie van het Compagnieshuis. ‘Ik kom hier stagelopen’.  Maar de receptie was al geïnformeerd. Dus geen onverwachte reacties. Jammer. Dan werkoverleg, een gesprek over Buitenvaart, de grondprijzen, de stadsontwikkeling, horeca-starters en zo hebben we alle details doorgesproken. Dan ga ik in gesprek met Johann en Gea. Over economische structuurvisie lopen de meningen nog wat uiteen. Daar moeten we nog maar eens op studeren. Dan over detailhandelsvisie, ambassadeursnetwerk, bitbooks, koopzondagen en 24-uurs economie, maar ook samenwerking tussen ondernemers, de NFIA (Netherland Foreign International Acquisition) en voorbeelden als Ruma Rubber.  In de jaren 80 nog een zieltogend bedrijf, toen zeer succesvol, Drents ondernemer en baanbrekend op vlak van R&D. Welk (Hoogeveens) bedrijf investeert 16% in R&D? Welk  bedrijf heeft een dergelijke nauwe relatie met een universiteit? Ook bespraken wij de trends vanaf 1963. Dus ook de woningbouw heeft invloed. Hoogeveen heeft de laagste WOZ van Drenthe en dus veel goedkope woningbouw. Ook dat heeft weer invloed.

100 acquisitie vanuit hoogeveen

foto via Johann Bisschop, werving voor Hoogeveen in de vorige eeuw..

En we kregen het over de balans tussen jobs & business….

Communicerende vaten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: jobs of business?

In  de gesprekken met EZ kregen we een aantal modellen op de tafel.  Duidelijk is de rol van EZ, die altijd traditioneel gericht was op werving en grond verkoop, aan het verschuiven is. De EZ-ers maakten me duidelijk dat, hoewel de gemeente natuurlijk een belang heeft om grond te verkopen, zij dat ook zorgvuldig doen (kan vaak maar één keer) en dat dit niet hun enige doel is. Het werken van leegstand naar bezette bedrijfspanden levert de gemeente natuurlijk ook het nodig op.  De OZB van 0,179% van de waarde van een bedrijfspand bijvoorbeeld. En de ‘besparing’ van € 15k per ‘WWB-klant’ (bijstand) als die weer aan het werk komt. Maar ook imago en uitstraling en aantrekkelijkheid van de plaats. Een opwaartse spiraal kunnen we dit wel noemen. Maar wat aangekaart werd is de enorme inspanning die wij verrichten op het vlak van wat EZ spoor 2 noemt; mensen aan het werk krijgen. Jobcoaches, opleidingsprogramma’s, begeleidingsprogramma’s, enz. Van beleid tot hulp met sollicitatiebrief zitten vele tientallen mensen aan werk te werken, zonder dat er werk bij komt. Het is allemaal gericht op aansluiting van de werknemer op banen die er vaak niet zijn. Meer mensen aan het werk begint volgens EZ met meer banen, niet met meer begeleiding en meer ondersteuning van zoektochten. Volgens hen is de balans tussen werkbegeleiding en werkcreatie scheef. Werkcreatie komt, tenzij je een grote quartaire sector wenst in Hoogeveen, met meer bedrijvigheid en ondernemers. Zeg maar  de ‘business’.

entrepreneurship-whats-in-a-name

Wij weten ook uit onderzoek dat investeringen in vaardigheden van burgers en beroepskwalificaties de economische gezondheid van steden verbeterd. Een onderzoek van 111 jaar verandering in het stedelijke leven in Engeland en Wales heeft dat recent nog aangetoond…We zullen dus wel de balans moeten zoeken.

7 ways to create local jobs (een soort masterplan)

In maart 2014 maakte ik voor mij zelf een soort masterplan ‘werkloosheid -1% per jaar’. Dat is overigens niet de afslag die het college gekozen heeft, maar het plan gaat meer in op de inhoud (in 7 punten, heel Gereformeerd) dan op de %-ten.  Als CDA-fractie gebruik ik deze uitgangpunten als een scorecard.  De termen zijn vertaald uit het Engels omdat ik met name een paar Engelse en Amerikaanse plannen als uitgangspunt heb genomen. Dat wil overigens zeker niet zeggen dat ik het Rijnlandse model afgezworen heb…De 7 elementen:

  1. Meer initiatieven om lokale bedrijven te behouden en te laten groeien
  2. Initiatieven om meer bedrijven te laten starten
  3. Bedrijven en middelen naar Hoogeveen halen
  4. Stoppen van lekkage uit de lokale economie
  5. Initiatieven om de Hoogeveense gemeenschap te laten aansluiten op werk
  6. Initiatieven voor het vermarkten van de Hoogeveense gemeenschap
  7. Invloed van de gemeente Hoogeveen zelf

De ontwikkelingen zouden we kunnen monitoren met een ‘scorecard’. Hier komen we graag in een afzonderlijk artikel op terug.

scorecard met plaatjes