Er is tijd genoeg voor de liefde? Ali B. zet ons aan het denken. Ik dacht er over na…doorgronden doe ik het niet (Prediker 3: 11), doe m’n best. Ik heb je lief (Stef Bos) en denk aan ‘bufferfly kisses’ (Bob Carlisle)…..

Inleiding

Op vrijdag keken we naar DWDD, ik heb het liedje van Ali Bouali met Ruben Annink wel een paar keer gekeken. Ik zag de afgelopen werkweek aan me voorbij trekken. Soms reis ik in een droom zingt Stef Bos. Ik las Prediker 3. Er is een tijd voor de liefde, ook als je gewoon druk bent met je leven. Het werkende leven is vaak najagen van wind. Het is zo weg. Wat zijn de echt belangrijke dingen? God, soms kun je die butterfly kisses echt missen. Dus Ali, je hebt gelijk. Je went aan gemis, maar het is er wel. En je hebt het zelf veroorzaakt? Er is een tijd voor alles…

Tijd van deze week

Deze week ben ik ‘vreemdgegaan’. Ik heb namelijk een vis gegeten van een andere visboer dan bij mijn Hoogeveense visboer. Ik was op een bijzonder gesprek in Assen. Vlak bij het Drents Museum. Het was een leuk gesprek en ik ging er met een blij gevoel weg. Ik was doordat ik bij een eerdere afspraak de tijd niet goed bewaakt had, bijna 20 minuten te laat. De voor mij nog compleet onbekende gesprekspartner gaf bij binnenkomst al aan: ‘dat je te laat komt, kwam me heel erg goed uit’.  Dus eindelijk eens iemand die blij was dat ik te laat kwam. Dat moet wel de bodem voor een goede samenwerking worden. Ik liep het museum voorbij en zag dat het markt was. Ik had zo waar 30 minuten over in de planning en dacht. Tijd voor omega 5. Dus at ik een visje bij Willem de Graaf. Niks bijzonders, maar waarom dan toch in dit stuk? Omdat de dames van deze Spakenburger visboer (wel blauwen) niet alleen vlotte dames waren, maar de vis met liefde verkochten. Ze vermelden dat dan ook vol enthousiasme, ‘wilt u kruiden op uw vis? En liefde d’r bij? alstublieft ‘uw visje met liefde’. Dat waren de teksten die ik steeds hoorde. Vis met liefde. Bij het afrekenen deed ik nog bijdehand: ‘maar de liefde het allermeest’. De vlotte verkoopster met rode lippen lachte en ik dacht: een dame uit Spakenburg begrijpt dit vast wel [zie onderaan voor uitleg over deze zin]. Nog nooit smaakte mij de vis zo goed. Ik dacht gelijk: dat geldt ook voor mijn leven, alles wil ik doen met liefde. Liefde voor de busreiziger die ik niet ken, liefde voor de werkloze die wat heeft aan ‘Stichting werk in beweging’. Liefde voor ons kantoor Afier. Liefde voor de klanten, voor Sipke, voor Arie, voor Rudie. Liefde voor de collega’s. Voor Jorrit op reis, voor Erik in zijn drukte, voor onze worsteling om alles op tijd klaar te krijgen. Liefde voor voetbalvrienden, fractiegenoten, IT-audit-experts,…maar toch vooral liefde voor mijn eigen gezin. Die me te weinig mee maken, maar ze mogen altijd bij mij komen: https://www.youtube.com/watch?v=dR0_ybFC53s

spakenburg4

Ali zet ons aan het denken

In DWDD geeft Ali aan: zijn twee zoontjes zijn heel belangrijk. Zo belangrijk dat hij de pijn voelt dat hij ze moet loslaten als ze nog bij hem zijn. Ik ben niet zo’n rap-fan, maar het liedje werd ook begeleid door singer-songwriter Ruben Annink. Een bijzondere muzikant. Volgens zijn tweets was hij ook erg trots dat hij met Ali mocht optreden. Respect. Een jongen die op straat speelde met een gitaar en via (eindelijk) een Tv-programma wat wel iets bijdraagt aan muzikaal Nederland, de mogelijkheid krijgt om zijn muziek aan een breed publiek te laten horen. Hij zong:

Uren die vliegen

Jaren die liegen

Ze zeggen doe rustig aan

Er is tijd genoeg

Zien jullie niet dat

Ik jullie zo lief heb

Mis jullie nu al

Terwijl jullie nog bij me zijn

Kijk het rustig eens na op http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/340472

Het deed me denken aan een autorit uit Utrecht in 1999. Nu rijd ik wel vaker terug uit Utrecht. Deze week nog. Een rit 18 telefoontjes lang…er is een tijd voor werken en een tijd voor rusten? Toen in 1995 was onze dochter Joëlle geboren en in 1998 Sem. Ik hoorde in de auto voor het eerst dat nummer ‘butterfly kisses’. Een tijd waarbij ik direct tranen in de ogen kreeg als ik het nummer ‘butterfly kisses’ van Bob Carlisle hoorde. Ook een singer-songwriter. De predikers van deze tijd. https://www.youtube.com/watch?v=2FyjKQvWKw8 Ik had toen ook al het gevoel wat Ali. beschreef. Ali sloot zijn nummer af met:

Misschien verandert er niks aan die pijn

Misschien zal ik er tegen die tijd niet meer zijn

Ik mis jullie voor het leven.

Ok, het lijkt erop dat Ali en in zijn slipstream ik ook het meest lijden door het lijden wat wij vrezen (originele tekst: een mens lijdt nog het meest door het lijden dat hij vreest). Maar we moeten die herinneringen aan knuffels en vlinderkusjes koesteren. Aan de andere kant vind ik het ook mooi dat Sem zijn VWO denkt te gaan halen. Dat Joëlle druk is met studeren in Groningen en haar leven. Het is haar leven, het is niet van ons. De zoontjes van Ali zullen ook hun eigen leven mogen leiden. Dat Julianne misschien geschiedenis gaat studeren, dat Jehudi enthousiast haar musical mag gaan spelen….Geniet van het moment van vandaag Ali! Er is een tijd voor alles……

Prediker zet ons aan het denken

Letterlijke tekst in Prediker: ‘eet lehasjliech ’avanim we‘eet kenos ’avanim is: ‘Er is een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen’. Er is een tijd voor alles.  Prediker zegt ook ‘een tijd om te omhelzen en een tijd om zich te onthouden van het omhelzen’. Een tijd om je te onthouden van omhelzen? Volgens mij moeten we de liefde nog veel meer ‘grijpen’. Meer omhelzen. Hugging als levensstijl…

hug

Ik realiseer me dat door druk te zijn als een klein baasje, door maar te denken dat alles belangrijk is, je zo maar kunt komen tot een tijd van ‘onthouden van omhelzen’. Het is letterlijke tekst van de bijbel, maar toch. Prediker schrijft in vers 9-10-11 dan ook: ‘Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd.  God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden’. Ik kan ook niet alles doorgronden, ik weet wel dat de liefde overal is. We moeten zo veel mogelijk tijd schenken aan de liefde. Want de zin van Ruben Annink ‘ze zegge doe maar rustig aan, er is tijd genoeg’ is als waarschuwing bedoeld. Ali zijn zonen zijn zo groot.  Onze kinderen zijn al groot en best zelfstandig. Er is geen tijd genoeg. Daarom moeten we elke dag lief hebben. Voor al ‘mijn’ Kreuzjes zou ik willen zeggen: https://www.youtube.com/watch?v=T4EVOsUraik. Liever dan mijn leven.

kreuzjes

 

Bjilage: Uitleg over ‘maar de liefde het meest’

In de bijbel staat deze heel bekende tekst (1 Korintiers 13).

1Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten 4De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan 6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

8De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde

Daarom vis ok, maar de liefde het allermeest…..dank dames….

spakenburg