Strijd wie de anti-OZB-partij is in Hoogeveen is een PRIVE blogje over leuke debatten over OZB die ik in de raad van Hoogeveen mocht aanhoren of voeren met enkele collega’s. 

Op donderdag 27 oktober 2022 deed zich een unieke strijd voor tussen liberalen en Christendemocraten. Een strijd die geen winnaar kent, wel verliezers. Dat zijn zij die gehoopt hadden op een klein gebaar van de gemeente in deze financieel zo moeilijke tijden. Ging de kopman van VVD vol op het orgel dat CDA maar blijft roepen voor de bühne, ook plaatsvervangend woordvoerder van de democraten uit 66 vroeg zich af of het CDA niet al te zeer het grootkapitaal diende met de motie ‘0% OZB verhoging is goed signaal’. Op zich markant omdat de geluiden voor OZB-verhoging meestal uit de meer linkse hoek komen. Speelt het CDA symboolpolitiek?

Het antwoord is nee, wij zijn intrinsiek en/of principieel gemotiveerd om indien het niet nodig is de rekening niet bij de inwoners neer te leggen, het antwoord is ook ja, wij vinden het al vele jaren (zo lang Henk Reinders en ook ondergetekende) in de raad zitten goed om kritisch te zijn op nota voor de inwoner en ventileren dat ook iedere gelegenheid weer. De afgelopen jaren ook een paar keer met succes. Misschien dat daar nog de pijn van de VVD zit. Achteraf was 16,7% immers helemaal niet nodig….12,1 mln winst….dat zou (als je het eendimensionaal bekijkt) een verlaging van 5 keer de verhoging mogelijk maken….

We verschillen gewoon van inzicht met de coalitiepartijen. Nu is van linkse partijen PvdA en CU bekend dat zij geen moeite hebben met bij de inwoners neerleggen van nota’s voor al dan niet verwijtbaar falend beleid in Hoogeveen of Den Haag. Voorstel van 28% in 2020 spreekt daar nog steeds boekdelen van. Maar de liberale partijen VVD en GB waren in verleden nog wel eens kritisch rondom ELKE OZB-verhoging.

Ja, de VVD-voorman heeft gelijk als hij zegt het had nog veel erger kunnen zijn. Bij een indexatie op basis van huidige consumentenprijsindex had het veel hoger percentage moeten zijn. Echter je moet ook bedenken dat wij in 2021 al 16,7% OZB tariefsverhoging hebben doorgevoerd. Eigenlijk was Hoogeveen op dit punt haar tijd ver vooruit. Wij ‘indexeerden’ als ver voordat dit elders bekend was……

Maar is dat ook echt nodig om 3% te verhogen? Hoogeveen heeft het geld toch hard nodig in deze tijden? Nu is dat schijnbaar niet meer het geval voor de exploitatie van de gemeente Hoogeveen. Immers in 2021 wisten we (geheel onverwachts) een resultaat van 12,1 mln te boeken en over 2022 lijkt het ook wel naar een miljoenenwinst te gaan. Sterker nog ik wil d’r best met iedereen een weddenschap over aangaan.

De krat van 6 miljoen

Ik zet er, met iedereen die dat voor 10 november bij mij gemeld heeft,  een krat bier[1] op dat het resultaat van 2022 of de toevoeging[2] aan de algemene reserve meer dan 6 mln wordt. Dit natuurlijk gebaseerd op de goedgekeurde jaarrekening van de gemeente Hoogeveen. Overigens verwacht ik wel een tegenprestatie als ik gelijk krijg. Dat laat ik dan aan u.

Geen OZB verhoging helpt het groot kapitaal

Ik zeg het even wat scherp. Maar D66-woordvoerder hamerde erop dat als je geen OZB verhoging doorvoert je daarmee vooral de rijkeren in de kaart speelt. Die inschatting komt wellicht omdat hij in de D66-bubble zit?  Veel OZB betalen zij die een groot huis lees veel kapitaal hebben. In de praktijk van alle dag moeten kleine ondernemers met een groot vloeroppervlak RELATIEF flink aan de portemonnee. Ook de AOW-er met net afgelost huis betaald een RELATIEF hoog % van zijn inkomen aan OZB. De leraar met dubbel inkomen, vaste hypotheekrente, doorlopend energiecontract, dak vol panelen, prachtig bedrijfstakpensioenfonds in het vooruitzicht kan door D66 bedoelt zijn, maar op die groep richt ik me ook niet.  Helaas denk ik wel dat in het systeem van OZB in Hoogeveen geen onderscheid kan maken. Dus moet ik kiezen uit kwaden.

Indexatie moet

Ja maar, OZB verlagen dat komt toch in Nederland helemaal niet voor of wethouder R-man zei het jongstleden donderdag nog duidelijker: indexatie moet gewoon. Ik geef onmiddellijk toe: mijn tarieven indexeer ik ook ieder jaar. Maar mijn klanten kunnen daar gewoon individueel op reageren, afspraken maken en zijn natuurlijk niet gedwongen om bij ons klant te zijn. Ze zijn het met veel genoegen, maar het is geen plicht. Dat geldt voor burgers in Hoogeveen niet. Zij die met hard werken, sparen en goed financieel beleid een huis hebben kunnen kopen of een bedrijf gestart zijn, die zijn er ook verplicht, voor het dichten van financiële gaten in de gemeente begroting, belasting te betalen. En voor de hoogte zijn ze afhankelijk van hen waarop gestemd is….. En MOET indexatie? Nu viel mijn oog op mijn tweede gemeente: Tynaarlo. Al waar mijn bedrijf gevestigd is. Zij geven volgende beeld (ook in oktober 2022):

Tynaarlo verlaagt ozb met 3 procent na miljoenenoverschot. ‘Uniek’

„Dit is de zesde keer dat ik een begroting aanbied in deze gemeente, maar dit is wel de meest bijzondere.” Wethouder Hans de Graaf brengt dinsdagavond goed nieuws: Tynaarlo zit de komende jaren goed in de slappe was. Het begrotingsoverschot is zo ruim dat de gemeente de ozb, die inwoners betalen over hun koophuis of winkelpand, met bijna 3 procent verlaagt.

Volgens De Graaf is dat uniek. „De gemeente heeft het geld op dit moment niet nodig. Mensen worstelen met hun energierekening, dus we kiezen voor een lastenverlaging.” Veel andere gemeenten verhogen de ozb juist.

Crisisfonds

Het begrotingsoverschot, tussen de 2 en 2,5 miljoen tussen 2023 en 2025, moet verder soelaas bieden in twee hoofdpijndossiers van de gemeente. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de begroting wordt er een miljoen geïnvesteerd in de versnelde herinrichting van de dorpskernen Eelde-Paterswolde en Zuidlaren. Voor beide dorpen moet er halverwege 2023 een concreet plan liggen. Om bibliotheken, sportverenigingen en ondernemers te ondersteunen met de stijgende energiekosten wordt een half miljoen opzij gezet in een speciaal crisisfonds.

De gemeenteraad debatteert op 8 november over de begroting”. O ja, het college van Tynaarlo kent helemaal geen VVD, D66 of CDA. De wethouders komen van leefbaar Tynaarlo, GL, PvdA en CU. Ja, echt waar.

Kortom het moet niet. Als je het wilt kan het wel, een OZB-verlaging. En ik stel voor dat het volgende uitstapje van de gemeenteraad van Hoogeveen naar de gemeente Tynaarlo gaat waarbij Hans de Graaf ons les geeft in ‘de signaalfunctie van de begroting’. En o ja, ik doe graag boodschappen als ik ongelijk krijg.

 

Tenslotte eerlijke belastingen

En verder voorzitter, overigens blijf ik van mening dat de OZB geen eerlijke belasting is. En als in 2026 er meer belastingruimte komt voor gemeenten dan ben ik (mits landelijke belasting naar beneden gaat) voor meer lokale belastingen. Dan gaat het in de lokale fiscale politiek ook echt ergens over. En kunnen we wellicht ook wat doen aan de relatie gemeente en inkomsten inwoners. Of zelfs de vage relatie voorzieningen-belastingen in een gemeente. Een goed draagkrachtprincipe toepassen is wat ik daarin zou toejuichen. Dan kun je eigenlijk alleen van inkomsten uit arbeid, ondernemen of vermogen uit gaan. Hard, reëel inkomsten. Dus niet dood vermogen in een pand of aandelenbezit in een goed draaiend bedrijf wat je nooit of niet snel liquide kunt maken. Reken daar ook de provincie bij. Opcenten op motorrijtuigenbelasting is ook een gedateerde vorm van belastingheffing. Stel dat je minimumloon verdient met 5 taxi’s is het dan eerlijk dat je 5 keer zoveel betaald aan de provincie als iemand die fietsend een ton per maand verdient aan bitcoins?

Kortom we moeten toe naar een soort Duits systeeem met lander- und gewerbesteuer. Of kijken we naar de USA? Naast de federale inkomstenbelasting die door de USA wordt geïnd, innen de meeste individuele Amerikaanse staten een inkomstenbelasting (de state Tax). Sommige lokale overheden heffen ook een inkomstenbelasting, vaak gebaseerd op berekeningen van de staatsinkomstenbelasting. Kortom er is hoop voor de eerlijke belastingbetaler…..en dan gaat de discussie over het belastingtarief ook echt ergens over en krijgt de VVD-voorman ook wat hij graag wil, discussie over substantiële bedragen. Nu moeten we het doen met een dikke 3 ton waar onze discussie over gaat. Ik vind dat we best de inwoners voor zo’n pinda-bedrag (0,18% v/d begroting) een signaal kunnen geven onder dit motto: wij zien uw noden en laten geen kans ongebruikt om d’r iets aan te doen. Als je dat voor dergelijk pinda-bedrag niet wilt doen, even goede vrienden, maar waarom ontploft hij dan zo als het om de OZB gaat? Diep van binnen voelt hij natuurlijk wel een kleine kriebel en zal hij her en der ook wel wat uit te leggen hebben. In die zin ook wel weer respect voor deze telg uit een roemruchte ondernemersfamilies. En D66?  We komen erop terug. De afspraak met de afdeling belastingen staat gepland, ik verwacht niet dat ik aan zijn wensen tegemoet kan komen, maar duik d’r nog wel even in. Want als het kan zal ik het draagkracht principe zeker zo veel mogelijk toepassen!

Dus geen anti-OZB-partij, maar transparant over belastingen en financiën. Ook in unieke tijden. Tijden met miljoenenwinsten, legendarische inflatiestijgingen en toch nog (een kleine) OZB-verhoging in Hoogeveen. Geen Tynaarlo-achtig signaal, jammer.

[1] Stuur mij een mail met uw voorspelling op kreuzeop11@gmail.com Iedereen die ook denkt dat het > 6 mln wordt die hoeft dat natuurlijk niet in te sturen. Wij zijn het eens.

[2] Blijft een raar fenomeen in het BBV dat het resultaat over een jaar niet in de mutatie op de algemene reserve zichtbaar is, daarom moet ik dus wel allebei noemen.