Net als in uw huishouden heeft de gemeente ook een huishoudboekje. Daarop staan de ontvangsten, uitgaven, schulden en ‘spaargeld’. De gemeente krijgt ‘salaris’ (van het Rijk) en heeft ook nog de nodige eigen inkomsten. Nu wil dit huishouden jaarlijks geld stoppen in wat grotere verbouwingen van ‘het huis’. Wat doe je dan? Je kijkt heb ik voldoende spaargeld in kas (schrijft een voorjaarsnota).

Je kijkt wat moet ik van dat spaargeld mogelijk allemaal betalen. Daarbij moet ik ook bedenken dat ik iets kan verbouwen, maar ook wel rekening houden met het feit dat een verbouwing tot meer jaarlijkse kosten zal leiden. Een aanbouw van de woning geeft meer stookkosten, onderhoudskosten of dergelijke. En we moeten ons houden aan een paar goede financiële afspraken. Laten we eens kijken hoe het er op dit moment in 2015-2018 met de familie Hoogeveen er bij staat….

De familie Hoogeveen

Wat willen daar allemaal over zeggen:

 1. Onze financiële afspraken
 2. Hoe staan we er nu financieel voor
 3. Het bestaande werk voor de heer Rijkman
 4. Eigen bedrijfje
 5. De nieuwe baan bij de heer Rijkman: ‘het 3D-werk’
 6. De voorgenomen verbouwingen
 7. Voorzichtig aan doen

 

 1. 1.       Onze financiële afspraken

We hebben voor ons huishouding een paar financiële regels afgesproken waaraan we ons zouden moeten houden.  Die zes regels zijn de volgende:

 1. Onze schuld mag niet meer zijn dan het geld wat we nu per jaar verdienen bij de heer RIjkman en in ons eigen bedrijfje. In 2015 hebben we 129.000 schuld en 137.000 aan inkomsten. Dat is 89%, maar in 2017 denken we dat dit al 98% zal zijn;
 2. Ons vrije ‘spaargeld’ moet minimaal € 6.000 zijn. We hebben nu volgens ons huishoudboekje in 2017 € 10.789.  We hebben dus € 4.800 nog aan ‘extra spaargeld’.
 3. We hebben afgesproken dat de verhouding tussen ons ‘spaargeld’ en geleend geld vast moet staan. Verhouding geleend geld en totale geld is bepaald op 18%. We kunnen dit % zo houden als we die € 4.800 als extra spaargeld houden. In 2014 hebben we nog een % van 23%, maar in 2016, 2017 ligt dat net boven de 18%.
 4. We willen een maximaal bedrag besteden aan ‘verbouwingen’. Dat is berekend op € 59.000 omdat we weten dat we dan jaarlijks € 5.900 aan extra kosten moeten ophoesten.
 5. In ons spaargeld zitten een aantal specifieke reserveringen voor kapot gaan van de wasmachine, nieuwe CV, onderhoud aan onze auto. Voor deze specifieke risico’s hebben we € 15.600 gereserveerd en dat is echt het minimum.
 6. We hebben afgesproken dat we voor de komende jaren niet meer geld uitgeven dan we binnen krijgen van de heer RIjkman en van ons eigen bedrijf.

 

Dit zijn in ons huishouden duidelijke spelregels. We kijken nu eens verder wat er op dit moment (juni 2014) in ons huishouden allemaal gebeurd….

 

 1. 2.       Hoe staan we er nu financieel voor

In het jaar 2014 lijkt het of we te veel geld aan het uitgeven zijn. We hebben eind 2014 mogelijk € 1.416 te veel uit gegeven. We verwachten in 2015 367 over te houden. In 2016 en 2017 hebben we mogelijk 374 en 241 geld te kort. Dit geeft ons de nodige zorgen, maar er gebeurd nog meer.

In juni 2014 hebben we gehoord dat de realisatie van de taakstellingen nog weer tegenvalt en dat de cijfers 2014 ook niet meevallen. Hierin zit een tegenvaller van € 1.500. Daarnaast worden onze kosten (cao door VNG) met 2,25% verhoogd. Dit geeft ons ook € 1.200 aan extra kosten. Samen dus een tegenvaller van € 2.700!

 1. 3.       Onze baan bij de heer Rijkman

De familie Hoogeveen werkt voor een deel in opdracht van de heer Rijkman. We verdienen in totaal bij de heer RIjkman en in ons eigen bedrijf in 2014 € 142.000. Leuk bedrag, maar we moeten daar ook echt heel veel werk voor verzetten. Van de heer RIjkman ontvangen we voor onze werkzaamheden € 52.500. We hebben net deze maand een brief (de zogenaamde mei-brief) van de heer Rijkman gekregen dat hij ons salaris gaat verlagen. Voor 2014 ongeveer € 100 (valt gelukkig mee), maar in 2015 krijgen we € 2.500 minder. In 2016 en 2017 krijgen we ook steeds minder salaris zodat er in het jaar 2018 € 3.500 aan salaris moeten inleveren. En we hadden al voor € 2.700 aan tegenvallers. Samen dus in 2018 zo’n € 6.000! We moeten in oktober 2014 beslissen wat voor werkzaamheden wij voor de heer Rijkman minder gaan uitvoeren. Maar we maken ons ook zorgen over onze verbouwingen. Daarover straks meer. We kunnen dus nog even nadenken voordat we in oktober knopen doorhakken.

ahead

 1. 4.       Eigen bedrijf

Van de € 142.000 moeten we zo’n € 90.000 verdienen in ons ‘eigen bedrijf’.  We verkopen bijvoorbeeld steeds stukken grond die we in bezit hebben. In 2014 wil bijna niemand grond van ons kopen. De spaarpot die we vullen met de extra opbrengsten uit deze verkopen raakt dus ook langzaam leeg en zou de komende jaren zelfs extra aangevuld moeten worden. We komen bijna € 2.200 tekort. Dus ook in ons ‘eigen bedrijf’ zitten nog de nodige risico’s…

 1. 5.       Nieuwe baan! 3D-werk

In de afgelopen jaren is er veel gesproken met de heer Rijkman, want hij had nog een nieuwe baan voor ons in petto. We moeten dus nog meer werk verzetten, maar krijgen daar ook veel geld voor. Het 3D-werk gaat om het verzorgen van jeugd, werkers met (enige) problemen en zieke mensen. Juist deze maand heeft de heer Rijkman ons aangegeven dat we € 44.000 extra gaan verdienen met dit werk. Echter hoeveel mensen we nu precies moeten gaan verzorgen dat gaat hij ons in september pas meedelen.  Ons inkomen gaat dus van € 142.000 naar € 186.000. We zullen ook behoorlijk meer ‘uren’ moeten gaan maken dan we nu doen! Op zich zien we ook kansen in deze extra verantwoordelijkheden!

 1. 6.       Voorgenomen verbouwingen

De familie Hoogeveen is een actieve en ambitieuze familie. Ze hadden maar liefst voor de jaren 2014-2018 voor € 58.516 aan ‘verbouwingsplannen’. Daarnaast hadden ze ook nog voor € 10.515 aan wensen. Omdat in mei/juni nog niet duidelijk is hoe we de salarisverlaging van de heer Rijkman en de kosten van onze nieuwe 3D-baan gaan uitpakken, hebben we nagedacht over de verbouwingen. We hebben dus de verbouwingen (alles over de hele periode 2014-2018) ingedeeld in drie categorieën.

 1. Eigenlijk al begonnen € 28.774
 2. Komen we niet onderuit € 13.314
 3. Niet helemaal zeker € 16.438 (28% van het totaal)

Als we in oktober duidelijk in beeld hebben hoeveel we ‘verdienen’ en ‘hoeveel mensen we moeten verzorgen’ dan weten we beter (nooit 100% zeker) hoeveel geld we uit kunnen geven aan verbouwingen. Daarom dachten we dat het goed was om de uitgaven van die € 16.438 nog even niet te bevestigen en te wachten op oktober.

In categorie A zit een nieuwe garage die we ‘naast ons huis’ even terug wilden gaan bouwen. Inmiddels hebben we het contract met de aannemer gesloten. We moeten dit dus wel beginnen. Misschien wel zuur, maar ook de familie Hoogeveen moet zich aan deze spelregels houden anders krijgt ze te maken met grote claims.

In categorie B zit veel straatwerk en nieuwe ICT. We denken dat onze familie echt iets moet doen aan de oprit en aan de automatisering. Het eerste voor de veiligheid (buurman Gerard Fidom heeft dat aan den lijve al ervaren), het tweede om het werk voor de heer Rijkman goed te kunnen doen en om te voorkomen dat we klachten van de klanten te krijgen….

In categorie C zit ook straatwerk (Hoekje, Pesse, Oranjebuurt). Daar hebben we met de bewoners al overgesproken, maar altijd gezegd ‘we kunnen pas beginnen als we geld genoeg hebben’.  Het lijkt er opdat deze ‘verbouwingen’ wel door kunnen gaan. Het is ‘maar’ € 1.370 van de totale categorie C. Grootste verbouwingen in categorie C zijn gebouw M en gebouw E. De familie Hoogeveen voelt zich heel erg betrokken bij deze gebouwen. De gebruikers van deze gebouwen is vooral (kwetsbare) jeugd. En de jeugd is onze toekomst.

 1. 7.       Voorzichtig aan doen

De familie Hoogeveen wil graag iets meer tijd om de ‘boekhouding’ goed zichtbaar te krijgen.  De categorie C verbouwingen kunnen best doorgaan, maar we weten dat nog niet helemaal zeker. We willen de zomer graag de boekhouding op orde brengen en dan na de zomer knopen doorhakken. Dan weten we vast genoeg….

Wat wil het CDA nu van de familie Hoogeveen

We introduceren nu de politieke partij CDA in deze metafoor.  Wat wil het CDA? Gebouw E (Eduwiek) zal gegund worden aan een aannemer in oktober/november, maar omdat er jaren aan gewerkt wordt zijn er al veel kosten gemaakt. Ook de komende 4 maanden moet er al rente betaald worden.  Het gebouw is eigendom van de familie van Echten (met enkele onderhuurders). CDA wil van wege het belang van dit gebouw een categorie C-2 invoeren. In deze categorie zit ook het ‘straatwerk’ (Hoekje, Pesse, Oranjebuurt) en gebouw E. De andere projecten moeten echt tot oktober wachten, maar worden niet afgelast! CDA geeft het college de opdracht om zo snel mogelijk in kaart te brengen hoe zij categorie C2 denken te kunnen uitvoeren.  Kan men toch nog ergens temporiseren of (t.b.v. de exploitatielasten) wat kunnen we in de toekomst mogelijk aan werkzaamheden afstoten….dat is aan het college.

Gelukkig denken op donderdag 3 juli om 21.15 uur alle politieke partijen er zo over. Kortom het college gaat aan de slag met C-2 (wat nu overigens in de raad van Hoogeveen 2B genoemd wordt). En probeert zelfs op korte termijn met de bouwers van gebouw E afspraken te maken zodat ze zelf dat geld niet hoeven te lenen. Mooi dat alle partijen eensgezind zijn.  Bijzonder als we dat plaatsen in het licht van alle, soms scherpe, betogen in de middag. Partijen die nog steeds vinden dat de garage of de sporthal megalomane projecten zijn. Projecten uit een andere perspectief zijn het zeker wel, maar ja, eenmaal getekend is getekend. En in deze tijd laten aannemers zo’n projectje niet schieten. Daarbij: ook anderen zijn afhankelijk van de garage (woonconcept bijv.) of de sporthal (de scholen bijv.).

En zo was er bij de familie Hoogeveen sprake van een gedenkwaardige avond. Anno Wietze, Jan, Gert en Erik kregen de hele politieke familie achter zich en gaan met goede moed aan de slag om te kijken hoe de projecten in 2B toch door kunnen gaan. ‘Wij hebben het signaal van de raad gehoord. We hebben het signaal van de raad duidelijk gehoord’. Maar was dit nu een toezegging? Ik begreep het eerder als een inspanningsverplichting, een serieuze inspanningsverplichting als opdracht van alle raadspartijen. Na het reces (mooi woord voor vakantie) werken we toe naar oktober! De werkelijke begroting. Dan zullen we nog wel wat meer harde noten moeten kraken. Zit dan nog de hele ‘familie Hoogeveen’ op één rij…..? Maar dit blijft gedenkwaardig! Suc6 college!

noten