Waar is het blauwe licht! Een blogje over de verschillende klachten die ik las over Hoogeveen. Een gemeente waar zeker niet alles goed gaat, maar als je er in duikt zijn er toch  wel wat kanttekeningen bij te maken. En misschien kunnen we zelf ook nog iets doen? Ben benieuwd wat voor ideeën heeft om zaken op te lossen? Ik ken diverse raadsleden die open staan voor uw inbreng….mijn conclusie staat net voor bijlage A…

Op 17 juli 2021 werd door betrokken en enthousiast Hoogevener Arie Veldman een klacht over ‘Hoogeveen’ op FB gezet. In no time waren er 48 reactie van mensen die ook veel klachten hebben over ‘Hoogeveen’.  Het trots zijn op Hoogeveen lijkt een zomer-item eerste klas te zijn. Ook vorig jaar stond ik hierbij stil. Echter toen van de andere kant: objectieve journalist Hareld Buit schreef een kolom in DvhN dat hij zo trots was op Hoogeveen. Dat lokte bij mij de reactie uit: #positiefoverhoogeveen met de bijbehorende sticker. Zie: Ik ben van ’t Ogeveine – Kreuzeman

Van buiten Hoogeveen

Als je eens een paar uur op de Hoofdstraat gaat staan. Voor een bepaalde actie of als politieke partij om ‘het gesprek  aan te gaan’ dan valt het me op dat de mensen van buiten Hoogeveen,  zo’n 40-50% van de mensen is (tijdelijk) bezoeker van Hoogeveen, heel positief spreken over Hoogeveen.  De signalering van wat er allemaal mis gaat met Hoogeveen lijkt vooral van ons zelf als Hoogeveners te komen. En ik wil het niet af doen met ‘elders is het niet beter’. We moeten naar ons zelf blijven kijken. Als ondernemer probeer ik op negatieve signaleren direct te reageren. Sterker nog ik probeer ze ten allen tijde te voorkomen. Dat zou hier ook kunnen. Misschien moeten we een onafhankelijk klachtenloket instellen die gelijk actie onderneemt. O, ja, die hebben we al, dat is de gemeentelijke ombudsman. En die heeft de laatste jaren laten zien dat hij de gemeente niet spaart. Zie: Ombudsman – Gemeente Hoogeveen.

Kerntaken

Bij diverse klachten (zie bijlage A) zie ik ook diverse zaken staan die voortvloeien uit keuzes. Er zijn zaken waar we voor gekozen hebben deze zo te doen. Neem de kwestie van ‘het onkruid in de bermen’. Hoogeveen heeft gewoon gekozen voor natuurlijk bermbeheer, ook wel ecologisch bermbeheer. Zie: 3050_bijlage_1.pdf (hoogeveen.nl). Daarmee zien de bermen er ‘natuurlijk’ uit. Voor sommigen is dat rommelig, maar voor plant en dier (insecten) wordt het sterk aanbevolen. Zie bijvoorbeeld: Bermbeheer is belangrijk voor bijen en natuur Bermen als sleutel voor biodiversiteit, waterbeheersing, erosiebestrijding en landschapsbeeld. (natuurlijkimkeren.org). Mijn politieke standpunt is ook: minder overheid, meer samenleving. Als we het als samenleving gezamenlijk kunnen doen, dan hebben we geen (of nauwelijks) overheid nodig.

Financiële problemen

Het is overduidelijk dat Hoogeveen 4 mager jaren achter de rug heeft. We haalden er de landelijke pers mee…zie bericht van de Volkskrant van 4 mei 2020. Het jaar 2020 lijkt nu het laatste verliesjaar te worden. Het lijkt me wel goed om als inwoners van Hoogeveen ook goed in de spiegel te kijken. Hadden we echt de WMO-hulp nodig? Heeft ons kind echt dyslexie? Is huiswerkbegeleiding ook echt nodig of is VMBO-TL ook een mooie opstap voor een opleiding? Natuurlijk moet Hoogeveen de oorzaken voor de verliezen goed analyseren. We zien dat zo’n 70-80% over jaren uit WMO en jeugdzorg volgt. We hebben bijna 300 zorgbedrijven ingehuurd voor onze jeugd. We vele tientallen ambtenaren die het vanuit beleid, zorg, administratie, controle en toezicht begeleiden. Daardoor zijn we overal op gaan bezuinigen. Zelf ben ik daar best ongelukkig mee. Het moet evenwichtiger. 80% bezuinigen op een kleine uitgavenpost heeft misschien wel veel meer negatief effect dan 8% op een grote post. Daarbij ben ik voorstander van kritisch kijken naar waar ligt wel en waar geen taak voor de gemeente. En als je dat allemaal gedaan hebt kun je kijken wat een passend niveau voor de lokale belastingen is.

Inmiddels is het wel duidelijk dat sommige klachten (zie bijlage A) ook voortkomen uit bezuinigingen. Zeker de kwestie van de lampen op Schutstraat en Hoofdstraat-Noord. Gelukkig hebben we daar wel de prachtige straatverlichting nog. En wat kost een lantaarnpaal (standaard) eigenlijk? We lezen een artikel uit Tubantia van 26 juli 2017: Elke lantaarnpaal kost gemiddeld zo’n 17 euro per jaar. Vijf euro daarvan is stroomverbruik, de rest vaste lasten. Beetje bij beetje worden in Enschede de huidige straatlichten vervangen door energiezuinige ledlampen.

En deze lampen zijn heel zuinig. Zelfs zo zuinig dat we er de landelijke pers mee hebben gehaald: Hoogeveen creatief met zuinige lamp | Trouw

Incompetente bestuurders

Op veel berichten worden de klachten gekoppeld aan de competentie van de bestuurders. Ook onze burgemeester moet het dan ontgelden. Ik heb de hele kwestie van alle verliesgevende jaren van zeer nabij meegemaakt. Het is geen gemakkelijk probleem. Het is zeker de vraag of alle ambtelijke organisaties van Nederland klaar waren voor de overname van de provinciale taak rondom jeugdzorg. Dus ik zou het graag groter bekijken dan de 4 wethouders van Hoogeveen en 1 burgemeester. De laatste heeft overigens een heel andere portefeuille dan WMO, zorg en jeugdzorg. Iedereen die roept ‘hij blijft maar zitten’…die vraag om zich eens te verdiepen in het politieke bestel van Nederland. Het primaat van de besturing ligt bij de wethouders. Natuurlijk is de burgemeester voorzitter, maar hij (of zij) is ook geen alleskunner. En uiteindelijk hebben enkele raadsleden op 30 juni 2020 gezegd: genoeg is genoeg, we zijn in zo’n financiële crisis terecht gekomen dat we een ‘crisisbestuur’ nodig hebben. Dit is voor een raad het ultieme ingrijpen, zo mag je dit wel noemen. Ver over de partij-schaduw heengestapt. Ik zie de VVD-fractie in de tweede kamer bijvoorbeeld nog niet Mark Rutte naar huis sturen…. Of vind u dat een scheve vergelijking…? In veel gemeente heeft zich dit wel voorgedaan….

Teveel mensen van buiten Hoogeveen

Iemand schreef we hebben veel te veel mensen van buiten Hoogeveen. Als het gaat om het gemeentebestuur, B&W dan was er een kans om wethouder te worden. De Hoogeveners konden massaal solliciteren in augustus/september 2020. Er waren 81 sollicitanten, daarbij handjevol Hoogeveners. Zonder dat ik hen tekort wil doen, maar hun CV’s konden niet in de schaduw staan van de 12 kandidaten die we op gesprek hebben gehad. We hebben nu een college wat volgens mij de beste kandidaten uit deze 81 zijn. Dus laten we er blij mee zijn. In maart 2022 kunt u weer kiezen voor een ander college…of misschien kunt u wel kiezen voor dezelfde wethouders. Dat is aan de partijen die dan zijn verkozen. Er valt dus echt wat te kiezen…!

Als bedoelt wordt dat teveel ambtenaren van buiten Hoogeveen komen, dan zou ik wil vragen om eens goed te kijken naar de arbeidsmarkt[1] en de positie van middelgrote gemeenten daarin. Daarbij wilt u ook vakinhoudelijk goede mensen. En nog een kleine wedervraag: weet u ook hoeveel ambtenaren van buiten Hoogeveen komen? Ik heb de 10 belangrijkste ambtenaren eens op een rij gezet. Dan valt dat ook wel weer mee. 1 uit Zwolle, 3 uit Meppel, 1 uit Almere, maar de rest komt volgens mij allemaal uit directe omgeving van Hoogeveen/de Wolden (zijn immers één ambtelijke organisatie). Ik vind Zuidwest Drenthe de directe omgeving van Hoogeveen.

Niet terugbellen

De afgelopen maanden hebben we met groepje raadsleden veel aandacht besteed de klantgerichtheid van afdelingen bouw en wonen en grondzaken. Deze afdelingen hebben zo geven zij aan, te leiden onder de bezuinigingen die de raad heeft opgedragen aan de SWO. Zelf heb ik deze week 9 keer contact gehad met ‘het gemeentehuis’. Financiën, een vakantievierende wethouder, groen, verlichting, andere afdeling van groen, sociale zaken. Daarvan is 7 keer binnen 1-1,5 uur gereageerd. Een keer kreeg ik een out-of-office en een keer kreeg ik de volgende dag een mailtje. Het college, de griffie en sommige ambtenaren reageren bij mij altijd supersnel. Van sommigen kun je om 23.00 uur nog direct reactie verwachten. Helaas zijn er maar weinig die tussen 600-800 beschikbaar zijn…J

In januari 2021 is wel een prachtige dienstverleningsvisie vastgesteld. De stem van de inwoner staat daarin centraal. Deze visie sluit af met hoofdstuk 6 ‘meten van resultaten’. Daar staat geschreven: ‘Bij de vertaling van de visie naar de uitvoering werken we nader uit wat we gaan meten en welke vorm van onderzoek we hiervoor inzetten: we doen dit via kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek’. Dus we gaan de resultaten van de dienstverlening meten. En dan is het goed om te weten dat de kernwaarden zijn:

  • Eenvoud: we maken het gemakkelijk voor de klant
  • Maatwerk: we zijn flexibel en oplossingsgericht
  • Samen: we werken samen met en voor de klant
  • Vertrouwen: we geven vertrouwen aan de klant

Van deze laatste neem ik ook de toelichting mee: ‘We nemen onze klanten serieus en vertrouwen erop dat ze terecht een beroep op ons doen. Andersom kunnen klanten ook op ons rekenen en erop vertrouwen dat we doen wat we beloven en dat we de dingen goed doen’. U kunt hier bij uw klachten op teruggrijpen….!

Goede plannen welkom

Volgens mij zijn goede plannen over hoe we Hoogeveen mooier, beter, efficiënter kunnen maken, bij de gemeente altijd welkom. Misschien moeten we vaker aan de slag met wat ik ‘adoptieplannen’ noem.  Zie apart blog ‘adoptie’. Adoptieplan? – Kreuzeman

Conclusie

Mijn conclusie van de 10 klachten uit bijlage A is:

  • Niet alles is een kerntaak (meer) van de gemeente;
  • Hoogeveen moet zuinig zijn, maar er is geld genoeg. Het zou evenwichtig verdeeld moeten worden;
  • Misschien moeten we de raad aantal verbeteringen (meer lampen) voorleggen en daar gelijk een prijskaartje voor de burger aan koppelen;
  • Er is ruimte voor burgerinitiatieven in Hoogeveen en er zijn mooie voorbeelden van (en kansen zoals rotondes, groenstroken, (extra) prullenbakken en misschien zelfs wel verlichting);
  • De arbeidsmarkt voor middelgrote gemeente is krap en dat merken we ook in Hoogeveen

En groene licht kan ook nog…. ook mooi en zachter…

 

Bijlage A

Ik heb alle klachten op een rij gezet en ben op onderzoek uitgegaan. Hierbij mijn overzicht.

# Klacht Status Oplossing
1 De blauwe lampen onder het Venesluisviaduct doen het niet Is bij het bedrijf die onderhoud doet is gemeld. Deze moeten tijd/mensen vinden om het te repareren. Wordt gerepareerd. Misschien afspraken maken om beheer te versnellen?
2 De lampjes op de Schutstraat doen het niet allemaal Onderhoud is erg duur, daarom in 2020 wegbezuinigd. Dus wat brand blijft branden, anders vallen ze uit. Lijkt me geen dringende maatschappelijke behoefte dus dergelijk lampen niet weer doen.
3 Verlichting op de Hoofdstraat Noord bij oude panden doet het niet overal Onderhoud is erg duur, daarom in 2020 wegbezuinigd. Dus wat brand blijft branden, anders vallen ze uit. Ik kan me voorstellen dat de bewoners ‘hun’ lamp adopteren? Eventueel centrum management of zelfs de historische kring bijspringen? Misschien valt er nog wat te besparen.
4 Overal onkruid in Hoogeveen Niet heel specifiek, dus moeilijk uit te zoeken. Adopteer een groenstrook. De strook voor mijn huis ligt er prima bij. Ik neem deze altijd even mee als ik mijn voortuin doe….
5 Overal staat cm’s onkruid op het Schutsplein Je ziet dat Hoogeveen best actief is in het verwijderen van onkruid. We hebben er zelfs een uniek apparaat voor ingehuurd: Digibron.nl, Hoogeveen zet hete lucht in tegen onkruid Is uitbesteed dus als we meer/vaker onkruid willen laten verwijderen moeten de portefeuille trekken … zo redeneer ik dan maar…..
6 Rotondes zijn zo kaal, waarom groeit en bloeit daar niets Antwoord gemeente: als er belangstelling voor is kunnen we het proberen. Er loopt al een paar jaar een proef bij Bethesda Zie blog over adoptie, als je iets wilt doen meld je dan aan. De eerste aanmelding is er al binnen.
7 Na veertien dagen nog niet teruggebeld. Dit vraagt nader onderzoek, we zijn al eerder geconfronteerd met klachten. Extra mankracht kost extra geld….leges misschien omhoog doen?
8 Hoogeveen culinair wordt niet meer gehouden (als voorbeeld dat we niet goed kunnen samenwerken) Geen kerntaak van de gemeente. Zou volgens mij iets voor Centrum Management kunnen zijn? Ik kan me voorstellen dat liefhebbers van Hoogeveen culinair de koppen bij elkaar steken. Ik kan me ook voorstellen om net als andere plaatsen om gewoon te werken met ‘simpele’ foodtrucks en de mensen hun stoel mee te laten nemen of zo iets…. Zie: Muziek- & Foodtruck Festival Drenthe – Smaakmakers Festival
9 Gemeenteplein is armoe het is verwaarloosd Zelf even bekeken, mag wel wat onkruid uitgehaald worden…verder valt het best mij best mee.

 

Zo’n paradepaardje voor een gemeente mag wel frequent aandacht krijgen….
10 Grasveld ‘Kloostertuin’ is armoe. Paar bulten met bomen en gras. Lijkt me prima dat Hoogeveen kiest voor sobere invulling. Als mensen het willen adopteren zie ik graag een mailtje tegemoet….eerste mail is trouwens al binnen.

[1] Zie pagina 28 van dit rapport: De-grote-uittocht-Vier-toekomstbeelden-van-de-arbeidsmarkt-van-onderwijs-en-overheidssectoren.pdf (kennisopenbaarbestuur.nl)