War on drugs in Hoogeveen, en een ‘goed debat in de raad kon geen kwaad’! Zo zou ik de raadavond van 19 juni samenvatten. Partijen beleefden hun eigen ‘war on drugs’.  We krijgen drugs de wereld niet uit, maar door alle neveneffecten voor gezondheid, economie en het rechtsgevoel, moeten we volgens het CDA er wel tegen strijden. In de raad van de gemeente Hoogeveen ging het daar ook over…en krijg je nu wel of geen waarschuwing als u drugs thuis heeft? Gemeente Hoogeveen gaat nu over tot uitzetting en sluiting van de woning zonder waarschuwing. Duidelijk. 

Op donderdag 19 juni stond het onderwerp ‘drugsgebruik in Hoogeveen’ weer op de agenda van de gemeenteraad van Hoogeveen. Het werd een interessant debat (daarom kan geen kwaad!) met daarin duidelijk twee kampen. De linkse partijen die voor meer gedogen, decriminaliseren (is dat legaliseren?) zijn en de rechtse partijen die instemmen met de (nog) hardere aanpak van het college, verwoord door portefeuillehouder Karel Loohuis.  Ook interessant (en dualistisch) de burgemeester zijn ‘eigen’ partij (burgemeesters hebben geen eigen partij meer) PvdA lanceerde het plan (motie) om het beleid terug te draaien! Wat verandert er? Kon je vroeger eerst een waarschuwing verwachten als je ‘gepakt’ was met drugs in huis (meer dan 20 planten of 50 gram dat wel) kreeg je nog een waarschuwing. Zo van ‘je hebt de wet overtreden, niet meer doen hoor!’. Ik ben zelf een voorstander dat ook te doen bij snelheidsovertredingen, want ik krijg van het CJIB uit Leeuwarden nooit een waarschuwing…

Drugs in huis wil dus zeggen handelsvoorraad, planten of eigen gebruik. Alles is drugs. Ook geen onderscheid tussen soft- en harddrugs. Volgens ‘de linkse partijen’ is bewezen dat de harde aanpak niet werkt. Zij stellen daarom voor om het beleid aan te passen. Loohuis was duidelijk: ik volg de wet. Een wet die zegt wat niet mag en overtreden daarvan is criminaliteit en is strafbaar. Dus naast dat je huis 3 maanden door de gemeente gesloten wordt, krijg je ook justitie op je dak.  Je denkt dus we twee keer na voordat je dit doet. Afgezien van de grens van 20 planten of 50 gram ‘zero tolerance’.  Partijen probeerden nog te betogen dat je in Nederland met ander crimineel gedrag (genoemd werd wit wassen van zwart geld) ook niet uit je huis gezet zou worden….SP ging meerdere keren op de vergelijking van de drooglegging in de USA van 1920 in.  Ook die harde lijn zou alcoholgebruik in de USA niet teruggedrongen hebben. Naast dat de SP fel op het CDA reageerde omdat deze partij instemde (onder voorwaardelijk voorzoek) met deze verharding van het beleid, was dit interessant. Oud-geschiedenisleraar Loohuis wilde hier natuurlijk wel even op ingaan.

Bekend is wel dat de criminaliteit veel belang heeft bij een verbod. Dat zag je in 1920-1931 in de USA ook. Al Capone en dergelijke lieden industriële alcohol illegaal ombouwden naar ‘drinkbare’ alcohol. En de medische gevolgen? Die waren destijds slecht. Door slechte en illegale alcohol gingen er volgens zeggen 1.000 Amerikanen per jaar naar de eeuwige jachtvelden.  En er kwamen steeds meer thuis stokerijen….alcoholgebruik werd zeker niet minder!S5702

Is dit nu te vergelijken met Hoogeveen (of Nederland) anno 2014? Duidelijk is wel dat er veel overeenkomsten zijn: veel criminelen die er erg veel geld mee verdienen. Maar zit de drooglegging ook zo dicht op de persoonlijke levenssfeer?  Klachten over buren van drugspanden zijn duidelijk, mensen die ‘verleid’ worden planten te houden, brandgevaar en natuurlijk het risico van uit huiszetting maakt dat de effecten groot zijn. Duidelijk is wel dat de partijen verschillend denken over de effecten van legalisering of van ‘drooglegging’.  Dat geeft debat, maar uiteindelijk ging de motie op in rook. De coalitiepartijen en VVD stemden tegen. En voorzitter Henk Reinders gaf aan: dit onderwerp komt nog wel terug. De opiumwet is van 1976 en we spreken er ook al jaren over…omdat de effectendiscussie niet eenduidig is zal dat ook wel zo blijven!  Overigens gaat de gemeenteraad van Hoogeveen niet over de opiumwet…

Burgemeester deed wel de historische uitspraak: in Hoogeveen komt geen kind op straat te staan. Hij gaf aan dat daarbij ook een beroep op familie, vrienden en wellicht buren (die vaak blij zijn als een drugspand gesloten wordt) wordt gedaan om de mensen (tijdelijk) op te vangen. Dit beleid is afgestemd met wooncoöperaties (die overigens ook huurders uitzetten i.v.m. drugsproblemen) en in Hoogeveen kwam dit in 2013 zelfs 11 keer voor. Loohuis zoekt nog uit hoe het toen gegaan is met eventuele kinderen bij deze 11 sluitingen.

CDA kreeg wel de toezegging dat in het integrale sociale beleid met de WMO nieuwe stijl ook deze problematiek wordt meegenomen.  Daar zal iedereen wel blij mee zijn….een interessante avond in het Hoogeveense raadhuis. CDA bleef bij monde van Martin Nanninga standvastig!